Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EKSAMEN VÅR 2014 Viktige datoer På eksamensdagen Eksempel på utfylt innføringsark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EKSAMEN VÅR 2014 Viktige datoer På eksamensdagen Eksempel på utfylt innføringsark."— Utskrift av presentasjonen:

1 EKSAMEN VÅR 2014 Viktige datoer På eksamensdagen Eksempel på utfylt innføringsark

2 Melding om sentralt gitt skriftlige trekkfag – Vg3 Torsdag 15. mai kl 0900 i vestibylen Trekk til skriftlig eksamen: Skriftlig eksamen i norsk hovedmål – alle elever i Vg3 To skriftlige trekkfag for elever på SSP Ett skriftlig trekkfag for elever i 3PB Legg merke til: Fagene Eksaminandnummer, EIK+ fire tall (samme for alle skriftlige eksamener) Hvor du skal sitte på eksamensdagen Eksamensdato Melding gis ikke over telefon

3 Viktig! 1 i standpunkt: møt på eksamen IV i standpunkt – møt på eksamen - klagerett Hvis du møter så må du også klage. (Eventuell eksamenskarakter holdes tilbake til klagesensur er avgjort) Kontakt umiddelbart kontoret hvis: ◦Du ikke er trukket ut to skriftlige fag i tillegg til norsk Eventuelt ett skriftlig fag i tillegg til norsk hvis du elev på påbygg. ◦Du er trukket ut i fag du har sluttet i ◦Du er usikker på om du har fått den tilrettelegging som du har krav på

4 Forfall eller sykdom Meld fra om sykdom til skolen senest 08.00 den dagen du skal ha eksamen Lever legeattest innen kl. 15.00 samme dag Syk under eksamen – tilkall tilsynsvakt. ◦Rektor kan gi inntil èn time ekstra tid til å fullføre ◦Ved avbrudd: lever legeattest innen kl. 15.00 samme dag Ved legeattest har du rett til utsatt prøve på høsten Syk til eksamen. Nytt trekk på utsatt eksamen

5 På eksamensdagen! Oppmøte - Tid ◦Oppmøte senest kl. 08.30 ◦Identifikasjonspapirer ◦Eksamenstid 5 timer (kl 0900 -1400) + eventuell tillegg i tid Besvarelsen ◦Skal være anonym ◦Leveres vanligvis elektronisk ◦Lagre leveringskvittering på egen PC Regler under eksamen ◦Forbudt å låne av andre ◦Fusk eller forsøk på fusk ◦Forbudt med snus ◦Ikke lov å forlate lokalet uten avklaring med eksamensvakt ◦Sitte på tildelt plass Innlevering ◦Kontroller alle ark ◦Nummerer alle ark ◦Gi signal til tilsynet ◦Vent på klarsignal fra tilsynet

6 Hjelpemidler Alle hjelpemidler tillatt, unntatt kommunikasjon med: ◦Internett ◦Mobil - skal være avslått og leveres inn ◦Andre elever ◦Oversettelsesprogram Du må selv sørge for å ta med nødvendige hjelpemidler Privat PC er ikke tillatt

7 Fusk eller forsøk på fusk Å gi eller prøve å formidle hjelp til andre er å anse som fusk Å besitte eller bruke hjelpemidler som ikke er tillatt etter at oppgaven er delt ut er å anse som fusk Ved fusk bortfaller standpunktkarakteren – ny eksamen tidligst neste vår

8 Melding om muntlig eksamen Oppslag i vestibylen kl 09.00 – se tabell Oppmøteplikt! MeldingHvem?Eksamen Mandag 2. juni Vg2 2SSS (Salg,service og sikkerhet)Onsdag 4. juni Tirsdag 3. juni Vg2 2SSR (reiseliv)Torsdag 5. juni Onsdag 4. juniVg2 2SSS (Salg,service og sikkerhet)Fredag 6. juni Tirsdag 10. juniVg3, 3PB og Vg2 SSP og SSS/SSRTorsdag 12. juni Fredag 13. juniVg3, Vg2 og Vg1 SSPTirsdag 17. juni

9 Klageordninger For klagefrister – hurtigklager på standpunktkarakter og skriftlige og muntlige eksamenskarakterer – se egen oversikt for viktige datoer. Klager skal fremsettes skriftlig og skrives på pc på egne skjemaer Klager på standpunktkarakter skal begrunnes Ved muntlig, praktisk og muntlig-praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil Klage på offentlig skriftlig eksamen meldes skriftlig til eksamensansvarlig

10 Viktige datoer DatoKl.Hva 15. maiKl 09.00Offentligjøring av trekk til skriftlig offentlig eksamen 3. juniKl 10.00 Offentliggjøring av standpunkt for Vg3 og 3PB på skolearena. Husk frist for hurtigklage på standpunktkarakter 6. juniKl 12.00 Hurtigklage standpunktkarakter, Vg3 + 3PB. Hurtigklagene blir avgjort i begynnelsen av juli. Klagene må begrunnes og skrives på pc på egne skjemaer. Se skolens hjemmeside http://www.eikeli.vgs.no/regler-rutiner/opplaering/klage-pa-karakterer/ 18. og 19. juni Fellessensur offentlig skriftlig eksamen. Karakterene blir offentliggjort på skolearena etter hvert som de kommer inn. (eventuelle klager må leveres skolen så fort som mulig) 18. juni Innlevering av utlånsbøker til bibliotek. Se egen plan. Siste frist for tømming av bokskap og vasking av pc, eventuelt innlevering av pc 19. juniKl 18.00 Avslutning om kvelden for elever og foresatte i Vg3 og 3PB, med utdeling av testvitnemål 24.juni15.00Klagefrist for karakter offentlig skriftlig eksamen (hurtigklage) 25. juni13.00 – 14.00 Vg3 og 3PB kan hente Vitnemål/ kompetansebevis Vg1 og Vg2 kan hente kompetansebevis 30. juniKl 14.00 Generell klagefrist for eksamen, standpunkt og muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen (10 dager fra 20. juni) 1. juli15.00Frist ettersending av dokumenter og vitnemål til Samordna opptak (SO) 23. juni til 11. juli09.00 – 15.00Skolen er bemannet vedr. henvendelser om vitnemål, karakterer, klager etc. 11. juli Siste frist for innsending av nytt vitnemål til samordnet opptak etter klagesensur (Det må da sendes papirkopi til lærested) 14. juli – 25. juli Skolens kontor holder stengt.

11 Innføringsarket er sendt dere på ITL og vil bli lagt ut på ITL – fag – Eikeli Elever – Eksamensmappe. Dere må ha lagret innføringsarket på egen PC før eksamen starter Innføringsark til eksamen Ark nr.: - 1 - Antall svarark: 4 Utdanningsprogram: SSP Påbygg NVB-kode: SAM3010 PAS kandidatnr: EIK+ fire tall Skolen navn/Skolens namn (stempel) Eikeli videregående skole Eksamensdato: 02.06.2014 Fagnavn/Namn på faget: sosialkunnskap Gruppe: 3STA

12 Innføringsarket er sendt dere på ITL og vil bli lagt ut på ITL – fag – Eikeli Elever – Eksamensmappe. Dere må ha lagret innføringsarket på egen PC før eksamen starter Innføringsark til eksamen Ark nr.: - 1 - Antall svarark: 4 Utdanningsprogram: SSP Påbygg NVB-kode: SAM3010 PAS kandidatnr: EIK+ fire tall Skolen navn/Skolens namn (stempel) Eikeli videregående skole Eksamensdato: 02.06.2014 Fagnavn/Namn på faget: sosialkunnskap Gruppe: 3STA


Laste ned ppt "EKSAMEN VÅR 2014 Viktige datoer På eksamensdagen Eksempel på utfylt innføringsark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google