Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LESEOPPLÆRINGEN Hva er lesing?  Å lese innebærer at eleven må kunne:  avkode tekst  forstå teksten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LESEOPPLÆRINGEN Hva er lesing?  Å lese innebærer at eleven må kunne:  avkode tekst  forstå teksten."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 LESEOPPLÆRINGEN

3 Hva er lesing?  Å lese innebærer at eleven må kunne:  avkode tekst  forstå teksten

4 Avkoding krever at:  Eleven kjenner igjen bokstaven  Eleven klarer å koble bokstav til fonem (lyd)  Eleven klarer å trekke sammen fonemene til et meningsbærende ord (lydering)  Eleven kjenner igjen ord

5 Forståelse krever at:  Eleven klarer å skape mening i teksten som leses  Elevene bør ligge i «flytsonen», her er det samsvar mellom utfordring og mestring/ferdigheter.

6 NÅR VI GJENNOMGÅR NY TEKST: Trinn 1: Forbered lesingen  Læreren aktiviserer forkunnskaper ved at elevene får assosiere fritt rundt temaet/bildet før lesingen starter. Elevene finner ting på bildet/arket som har ukas bokstav i seg.  Dette foregår i hel klasse.

7 Trinn 2: Modeller lesingen før samtale om innhold  Lærer gjennomgår så stjernetekst og bokstaver, stavinger/ord og tekst fra lesearkene, med tydelig lydering.Vi holder lydene lenge. Vi har fokus på startsted og peker samtidig med at vi leser. Elevene gjentar.  Måneteksten leses også av lærer først før elevene gjentar. Ordene leses langsomt og tydelig.  Solteksten blir lest igjennom i moderat tempo slik at alle kjenner til den

8 Trinn 3: Arbeid med tekstens språk og struktur  Elevene trener på avkodingsstrategier og språklig bevissthet (for eksempel: dra lydene sammen, hva betyr det du leste, ordbilde….).  Dette foregår i hel gruppe, nivåbaserte grupper (for eksempel på stasjoner), eller med en og en.

9 Trinn 4: Elevene leser  Elevene skal lese den teksten som passer best for sitt ferdighetsnivå.  Vi varierer lesemåten, for eksempel ved korlesing, parlesing og veksellesing.  Til de som leser sol-leksen har vi begynt med nivåbaserte bøker i tillegg. De blir skiftet ut en gang pr.uke. (Fint om foresatte etter hvert gir tilbakemelding om nivået på boka..) Husk å spørre elevene: Hva leste du nå?

10 Skole-hjem:  Vi gjennomgår ny tekst hver dag, og elevene blir hørt i leseleksen hver dag.  NB! Bruk BOKSTAVLYDEN  Les teksten fra 3-5 ganger (deler av teksten, alt- bruk skjønn). Husk angi hvor mange ganger på lesearkene (kryss, tegn, klister….) SALTO:  Stjernetekst leses av de som trenger å utvikle bevisstheten om lydene i språket (ord er satt sammen av bokstaver i den rekkefølgen de kommer). Mål kan være: lytte ut lydene i ord, kjenne igjen bokstavene, kjenne igjen høyfrekvente ord, finne ord som rimer, finne igjen ord de leser i illustrasjonene

11 Skole-hjem  Måne-tekst bør leses av de elevene som kjenner til stavelser og enkle ord. De må ha forstått det alfabetiske prinsippet og at det er en sammenhengen mellom lyder i språket og skrifttegnene. Disse elevene kan ennå være litt usikre og trenger en del repetisjon. Mål kan være: trekke alle bokstavlydene til ord, kjenne igjen høyfrekvente helord, lese kjente ord med flyt, ta pause ved komma og punktum.

12 Skole-hjem  Sol-tekst bør leses av de elevene som har automatisert forholdet mellom lyd og bokstav. De bruker fremdeles fonologiske strategier, men med mindre anstrengelser. Mål kan være: kjenne igjen høyfrekvente ord, lese ord med konsonantforbindelser (eks skrive, kjenne…..), ta pause ved komma og punktum, endre tonefall ved spørsmål, lese med innlevelse.

13 Skole-hjem  Foreldrene har en svært viktig rolle i leseopplæringen. Sitt ned med eleven,- ta dere god tid!  Les andre bøker sammen med barnet.  Husk at lesing skal være kjekt!


Laste ned ppt "LESEOPPLÆRINGEN Hva er lesing?  Å lese innebærer at eleven må kunne:  avkode tekst  forstå teksten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google