Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Afghanistan Fylkesmannen Oslo – Akershus 5. nov. 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Afghanistan Fylkesmannen Oslo – Akershus 5. nov. 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Afghanistan Fylkesmannen Oslo – Akershus 5. nov. 2015

2 Topografi

3 Hindu Kush

4 Pamir

5 Befolkningstetthet

6 Administrasjon

7 Regionen

8 Federally Administered Tribal Areas

9 Fakta Befolkning33 mill. Urbanisering (% av total)22.9 (World Bank) Returnerte siden 2001 over 5.5 mill. Afghanere i naboland6 mill. Internt fordrevne 1 mill. Ikke lese/skrivekyndige64 % (UNDP) Gj. Levealderca. 60 år

10 Statsbygging

11 Langvarig konflikt

12 Afghanere i Norge Sammensatt gruppe, kommet under ulike regimer – etnisitet Største gruppe asylsøkere under 18 år – 50% EMA 07-14 Fremtidsutsikter (sikkerhet, økonomi) Flere har fått råd til å investere i barns fremtid utenfor Afghanistan Norge – kun førstevalg om nettverk her. Fremdeles flest gutter

13 Afghanere i Norge

14 Afghhansk ungdom i Norge Hazara Ghazni Jaghori–bakgrunn / Iran Pashtun Nangarhar Hisrak – bakgrunn / Pakistan

15 Befolkningsdistribusjon Ca. 20 etniske grupper. Pashtunere (42 %) - pastho. Historisk dominerende / stor befolk. I Pakistan - en av verdens største stammegrupper. Sør/øst for Hindu Kush - nomader/jordbrukere. Tadsjiker (27 %) – dari (afghansk variant farsi). Dalførene nord for Kabul /Badakstan. Stor andel i byene. Vel. utdannet. Middelklasse. Hazaraer (9 %) – hasara/dari. Sentrale høylandsområder – tradisjonelt bønder/gjetere. Shiaer. Andre: uzbeker (9 %) aimaker (4 %) turkmener (3 %) baloucher (2 %) og andre (4 %). Pashto og dari har siden 1936 vært offisielle språk. Grunnlov januar 2004 - seks språk ( i tillegg til pastho/dari) er offisielle: uzbek, turkmen, baluchi, pashai, nuristani og pamiri. Ca.10 % av befolkningen, hovedsakelig uzbekere og turkmener, tyrkisk-talende. Dari - handelsspråk - fellesspråk. Utbredt to-/flerspråklighet Etnisk distribusjon - http://www.nationalgeographic.com/landincrisis/ethnic.htmlhttp://www.nationalgeographic.com/landincrisis/ethnic.html

16 Etnisk distribusjon

17 Tradisjonell rett Stammebasert ”pashtunwali” Æreskodeks Beskyttelse av kvinners ære (baad, badal) Hevn (og fiendes fiende er min venn) ”Gjesterett” inkludert beskyttelse Like mellom menn, (jirga/shura) Konsensus balanse Andre etniske grupper – mindre strengt – men likevel stor familelojalitet, inngifte og støtte

18 Shura-Jirga

19 Familie Sosial institusjon Beskyttelse – plikter, lojalitet. Sosial status – Ekteskap - Økonomisk og politisk allianse Kollektivistisk kultur Storfamilie, klan Patriarki Ære - Enhet i det offentlige

20 Offentlig sfære

21

22 Barn

23

24

25

26 Ung befolkning - halvparten under myndighetsalder Fødselsregistrering Skole og utdannelse Foreldreløse barn

27 Risikofaktorer for barn Fattigdom Konfliktrelatert vold Rekruttering Seksualisert vold Kidnapping / bortføring

28 Kabul

29 V-Kabul

30

31

32

33

34 Haz-Kabul

35 Ekspansjon Kabul

36

37

38 Kabul –etnisitet

39 Kommunikasjon

40 Kvinner

41

42 Tradisjon Deltakelse Nødvendighet / kulturell kapital Krig - behov for arbeidskraft Taliban pre 2001. Sikkerhet / kriminalitet. Utdanning – deltakelse. Etter 2001 – Myndigher / Neo Taliban politisk fokus

43

44 Barn Barn – ungdom –voksen Demografi Fødselsregistrering Skole og utdannelse Særskilte behov / ansvar Foreldreløse barn

45 Risikofaktorer for barn Fattigdom Domestic Violence Seksuelt misbruk / incest Kidnapping Konfliktrelatert vold Rekruttering

46 Sikkerhet – sivile

47 Sikkerhet – militær-/opprørsaktivitet

48 Sikkerhet - insidenter

49 Konfliktintensitet

50 Sikkerhetssituasjonen Sivile tap omkostninger - UNAMA Hva slags risiko? Opprørets karakter Endring i tapsprofil Kvinner og barn Sivile tap i sør og sørøst

51 Taliban Taliban - De som søker kunnskap. Afghansk – pakistansk Taliban Ulike grupper i ett nettverk av nettverk: –Politisk-religiøst motiverte (IEA, HIG, Haqqani, al- Qaida) –Aktører motivert av egeninteresse (narkotika/transport mafia, corrupt police, feuding tribes)

52 Taliban Mullah Alkhtar Mohammad Mansour Code of Conduct - Layha Organisering Nasjonal agenda Sivile mål? Direkte tvangsrekruttering

53 Øvrige grupperinger Haqqani-nettverket ledes av Jalaluddin Haqqani, mujahedin-veteran Khost støttet Taliban siden 1995 base i Waziristan, formelt underlagt Mullah Omar bånd til al-Qaida Hizb-e-Islami Hekmatyar (HIG) Hekmatyar -Hizb-i-Islami Gulbuddin (HIG) i 1977. borgerkrigen på 90-tallet “rival” til Taliban. Utenlandske krigere, hovedsakelig basert i FATA ”Pakistansk Taliban” Al-Qaida Islamic Movement of Uzbekistan, ”German Taliban” etc..

54 Taliban – modus operandi Små ”celler,” ofte ledet av en lokalperson med personlige bånd til Taliban-ledere. Kontrollerer landsbymoskéen, driver propaganda, og fungerer som bindeledd mellom ”eksterne” og ”lokale” Taliban-styrker. Skyggeguvernører ”Eksterne Taliban” ”Fulltidskrigere,” rekruttert utenfor provinsen eller distriktet de opptrer i. Ofte motivert av ideologi og religiøs overbevisning Mobile, fra landsby til landsby. Mat og innkvartering. I tillegg til å konfrontere ”fienden” (afghanske styresmakter og ISAF-styrker) rekruttering, ”skatteinnkreving”, sharia-domstoler. ”Lokalt Taliban” ”Deltidskrigere”, rekruttert lokalt i distriktet eller landsbyen. Tradisjon Motivasjon: Arbeidsledighet, sikkerhetsbehov, skuffelse over NATO/-regimet Rekruttering (strukturell tvang) Støtter ”eksterne Taliban” med logistikk og direkte i kamper

55 Rekruttering til Taliban Hvem? Unge menn (16-18 år)- pashtunere Motivasjon – fra religion til arbeidsløshet. Rekrutter fra madrassaer (ideologi/religiøs overbevisning) Arbeidsledige ungdommer (økonomi) Misfornøyde stammer (en rekke grunner, ofte basert på lokale forhold) Hvordan? Voldelige - ikke-voldelig? Ulike metoder– tilpasset lokale forhold Moskéer, madrasaer og ”stammenettverk”

56 Taliban og sivile “Night letter” from Helmand, 2005 “Muslim Brothers: Understand that the person who helps launch an attack with infidels is no longer a member of Muslim community. Therefore, punishment of those who cooperate with infidels is the same as the [punishment of] infidels themselves. You should not cooperate in any way -- neither with words, nor with money nor with your efforts. Watch out not to exchange your honor and courage for power and dollar.” (Source: Human Rights Watch)

57 Religion Grunnloven av 2004: Islam - offisiell religion i den islamske republikk Afghanistan ”the sacred religion of Islam”. Sharia - grenser for lovgivning - uregulert automatisk Islam – felles identitet 80-84 % sunnier (hanafi) 15-19 % shiaer Andre (estimat 1 %) – sikher, hinduer, kristne, ahamadiyaer, buddhister – lite empiri/dokumentasjon. Taliban - deobandi/wahhabi – modernitet/kvinner Sufisme Konvertering – apostasi (frafall) - dødsstraff. Abdul Rahman 2006. Blasfemi - kvinners rettigheter

58 Retur Reisestøtte Mottak ved ankomst Reintegreringspakke og oppfølging Oppfølging – familiestøtte

59 Retur – sikkerhet Rykter på asylmottak om returnerte fra Europa – drap overgrep Returnerte er i en særskilt situasjon? Sporing – ikke nødvendigvis i Afhanistan – men i Iran og Pakistan Samme situasjon som afghanere som sådanne mht. konfliktrelatert vold – UNHCR

60 Kabul Informal Settlements (KIS)

61 KIS Marginaliserte Nomader – varierende antall Elendig standard, ingen infrastruktur Ikke returnerte fra Europa


Laste ned ppt "Afghanistan Fylkesmannen Oslo – Akershus 5. nov. 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google