Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Science for Society - Innovasjon i ph.d.-utdanningen STUA 13. april 2016 Else Marie Lingaas.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Science for Society - Innovasjon i ph.d.-utdanningen STUA 13. april 2016 Else Marie Lingaas."— Utskrift av presentasjonen:

1 Science for Society - Innovasjon i ph.d.-utdanningen STUA 13. april 2016 Else Marie Lingaas

2 Hvorfor innovasjon? Kvalifikasjonsrammeverket - nivå 8: Ph.d. (3. syklus): –Kunnskap: Kandidaten kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet –Ferdigheter: Kandidaten kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet –Generell kompetanse: Kandidaten kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon UiOs innovasjonsløft – «den nye oljen» Flere karrieremuligheter for ph.d.-kandidater UiOs samfunnsoppdrag – vår fjerde oppgave

3 Ikke utnyttet Forskningsbasert kunnskap Blir kommersialisert Moden Mål: Mer av den forskningsbaserte kunnskapen vi forvalter skal lede til innovasjon og verdiskapning

4 «Science for Society» 2016-2018 EU-programmet Interreg for ØKS-området - støtte til skandinaviske fellesprosjekter som utvikler samfunnet innen innovasjon, grønn økonomi, transport og sysselsetting Deltagere: –Oslotech (initiativtager) –Universitetet i Oslo v/MN –Lunds universitet –Aarhus universitet –Aalborg universitet –Region Midtjylland (administrasjon)

5 Hva har UiO (MN) å bidra med? Hvorfor delta? –synliggjøre at vår doktorgradsutdanning har flere bruksområder enn Akademia –synliggjøre at ph.d.-forskningen innebærer et stort og uutnyttet potensial for verdiskapning i vår region –finne frem til «best practice» i skandinavisk sammenheng –tilgang til et større nettverk innen arbeids- og næringslivet i ØKS Hvilken kompetanse? –3000 ph.d.-kandidater, i underkant av 2000 av disse innen medisin, teknologi og realfag. –Senter for entreprenørskap (SFE) og Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) –Gründerskolen –Inven2 – Nordens største TTO Unike omgivelser? –Oslo-regionen: uvanlig høy konsentrasjon av kunnskapsintensive virksomheter –Humankapital: områdets fremste «business asset» –Aktuelle samarbeidspartnere: OUS, SINTEF, Statoil, Telenor, Oslo Medtech og Oslo Cancer Cluster

6 WP 1: Bevisstgjørende aktiviteter Målgruppe: Alle ph.d.-kandidater Aktiviteter: Forelesninger, workshops, nettverksaktiviteter, møter med rollemodeller og næringslivet Mål: –Skape bevissthet om verdiskapning og overførbare kunnskaper fra forskningen –Øke forståelsen av egen entreprenøriell kompetanse –Vise at innovasjon kan være alternativ karrierevei og tenne «gnisten»

7 WP 2: Utdanning i entreprenørskap Målgruppe: ph.d.-kandidater med interesse og nysgjerrighet på entreprenørskap Aktiviteter: ECTS-emner og kortere kurs i praktisk entreprenørskap Mål: –Praktisk trening i entreprenørskap og innovasjonsprosessen –Anvendelse av egen kunnskap på nye måter –Trening i entreprenøriell atferd rettet mot jobb- og startup-markedet

8 WP 3: Take off Målgruppe: Ph.d.-kandidater med forretningsideer/startup-planer Aktiviteter: Workshops, mentormøter og næringslivssamarbeid i ØKS- området Mål: –Hjelp i oppstartsfasen gjennom tilgang til nettverk, mentorordning og skreddersydde tiltak –Jobbskapning og flere forskningsbaserte startups –Tettere samarbeid mellom universitetene og næringslivet

9 WP 4: Nettverk (Community) Målgruppe: Verdiskapingsorienterte ph.d.-studenter, uavhengig av nivå i sin entreprenørskapskunnskap. Aktiviteter: Møteplasser på tvers av deltagerlandene, som årlige PhD- konferanser og presentasjon av gode forskningscaser. Møteplassene skal også tiltrekke seg næringsliv, virkemiddelapparat og relevante entreprenører.

10 WP 5: Læringsarena Målgruppe: Deltagerinstistusjonene og ph.d.-studentene som deltar i prosjektet og dets aktiviteter Aktiviteter: Kontinuerlig kvalitetssikring og tilrettelegging av projektets aktiviteter + måling og analysering av prosjektets resultater. Mål: Deling av kunnskap, verktøy og metoder mellom partnerne og kobling mot internasjonal kunnskap og -samarbeid fra relevante nettverk, organisasjoner og virksomheter utenfor Skandinavia.

11

12 WP 1 Drop-in morning meeting (Aarhus) Open innovation and entrepreneurship (Lund) Pitch your PhD ( Oslo-tech, Aalborg) What is entrepreneurship?(Oslo- tech, Aarhus) Karriereveiledning (Aalborg) Value creation camp (Oslotech) Temadag innovasjon og entreprenørskap (UiO) Veilederseminar (UiO) WP 1 Drop-in morning meeting (Aarhus) Open innovation and entrepreneurship (Lund) Pitch your PhD ( Oslo-tech, Aalborg) What is entrepreneurship?(Oslo- tech, Aarhus) Karriereveiledning (Aalborg) Value creation camp (Oslotech) Temadag innovasjon og entreprenørskap (UiO) Veilederseminar (UiO) WP 3 Commercialize your research (Lund) Patent and IPR (Lund) Virksomhetskontakt (Aalborg) Spinin (Aarhus) Lean Launchpad (Aarhus) Venture Arena (Aarhus) WP 3 Commercialize your research (Lund) Patent and IPR (Lund) Virksomhetskontakt (Aalborg) Spinin (Aarhus) Lean Launchpad (Aarhus) Venture Arena (Aarhus) WP 4 Årlig ph.d.-konferanse WP 2 Ph.d.-emne i innovasjon (5sp) (UiO + Lund) Patent and IPR (Lund) WP 2 Ph.d.-emne i innovasjon (5sp) (UiO + Lund) Patent and IPR (Lund)

13

14 Aktiviteter fremover Interesseundersøkelse –hva ph.d.-kandidatene våre tenker om innovasjon og entreprenørskap som mulig karrierevei –hva slags kurs og seminarer de kan tenke seg innen dette feltet –utgangspunkt for underveis- og sluttevalueringer av prosjektet. –Utarbeidet av og analyseres av Aalborg universitet Value Creation Camp (Oslotech) –To-dagers workshop i verdiskapning fra egen forskning –3.-4. mai

15 Science for Society – Konferencer i 2016 (DK), 2017 (NO) og 2018 (SE) Konferencen på Aalborg Universitet i 2016 Praktiske rammer: Tid og sted – slut nov. - start dec. 2016 kl. ca. 12.00-18.00 og kl. 9.00-12.00 på Aalborg Universitet Måltal for antal deltagere: 100 PhD-studerende (heraf 25 fra Norge og 25 fra Sverige) Indhold af konference: Både fælles oplæg og parallelle workshops, hvor deltagerne kan vælge ud fra egne præferencer/interesse Konferencen skal være relevant for så bred en målgruppe af PhD-studerende som muligt. Derfor skal oplægsholdere fra erhvervslivet være fra forskellige brancher/sektorer Oplægsholdere kan desuden være PhD’ere som selv har gjort karriere i det private erhvervsliv eller er blevet iværksætter Keynote speaker: evt. forsker indenfor Entreprenørskab og iværksætteri med oplæg om, hvorledes forskning kan skabe vækst i ØKS- regionen. Forslag hertil modtages gerne Markedsføring: Partnerne markedsfører konferencerne via deres egne PhD-skoler, PhD-netværk og markedsføringskanaler Budget: Der serveres 2x frokost, morgenmad, eftermiddagskaffe mv. i forbindelse med konferencen Deltagerne betaler selv for fælles festmiddag og eventuel overnatning Rejseudgifter: mulighed for subsidiering på op til 1000 DKR pr. pers./25 pers. pr. land.


Laste ned ppt "Science for Society - Innovasjon i ph.d.-utdanningen STUA 13. april 2016 Else Marie Lingaas."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google