Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jeg Bygge VerdiSett Pål Solhaug og Ruben Gausdal Kristiansand 23.02.2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jeg Bygge VerdiSett Pål Solhaug og Ruben Gausdal Kristiansand 23.02.2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jeg Bygge VerdiSett Pål Solhaug og Ruben Gausdal Kristiansand 23.02.2016

2 Masken – heie på hverandre

3 Mål for dagen Bli bedre kjent med deg selv som leder Forstå sammenhengen mellom lederprogrammet og Kompetanseprogrammet for alle ansatte. Få innføring i grunnleggende traumeforståelse

4 Kompetanseprogram Jeg – bygge Vi – Bygge Id – Bygge FremtidsBygge Verktøy 4T TBO Organisasjonskultur NMT Psykoedukasjon Refleksjonsboka

5 Verdier / holdninger Kunnskap Erfaring / ferdigheter Kompetanse Falender C. Kompetanse

6 Fagfolks utvikling tiltak metode teori Kultur/Verdier

7 Tiltak Metode Teori Kultur/Verdier Grensesetting, gi råd, individuelle samtaler, familiesamtaler, utredning, følelsesregulering CBT,Familieterapi, Affektintervju, Motiverende intervju, PMTO, MST Atferdsteori, psykoanalyse, Traumebevisst forståelse, utviklingspsykologi, tilknytningsteori Egne holdninger, mentale modeller, teorier om hva barn trenger, selvforståelse

8 Mål med VerdiSett Bruk 5 minutter på å skrive ned på minst 3 gule lapper hva du tenker er målet med dette programmet Gå sammen i gruppe, samle de lappene som er felles og drøft dere frem til hva som er de viktigste målene med dette programmet Presenter disse for oss

9 Fra refleks til refleksjon

10 FagOppdrag - Triggerplakat 1.Hva trigget deg? 2.Hva følte du da? 3.Plasser følelsen der du kjente den! 4.Hvor kommer triggeren fra?

11 4 Temperament – Kunsten å forstå seg selv Handlingsorientert Personorientert Trygghetsorientert Normorientert

12 Profilen din

13

14 Individuell oppgave Bruk 5 minutter på å les gjennom profilen din. Stemmer dette? Hva stemmer og hva kjenner du deg ikke igjen i?

15 Traumeforståelsen

16 Rammeverk. Traumebevisst omsorg Allmennmenneskelige behov Traumespesifikke behov Individspesifikke behov

17 Adverse Childhood Experiences (ACE’S) “Krenkede barn blir syke voksne” Å gjøre gull til bly (V. Felitti) Robert F. Anda, M.D. Vincent J. Felitti, M.D. Kaiser Permanente and the Centers for Disease Control

18 Ace og psykoemosjonelle vansker

19 ACE og rusmisbruk

20 ”Kids do well, if they can”

21 Ikke alle traumatiske hendelser er traumatiserende, men innebærer en overveldende psykisk påkjenning Traumatiske hendelser utløser en sterk overlevelsesreaksjon i nervesystemet vårt, nærmere bestemt i stress- respons systemet

22 Underkastelse

23 Hva skjer ved traumatisering? Sanseinntrykk/følelser/kroppslige reaksjoner lagres dysfunksjonelt og fragmentert. Sammenhengen mellom hendelsen og reaksjonen på hendelsen koples vekk = dissosiering. Traumet skjer ved at hendelsen ikke blir integrert. Trauma = sår, skade (gresk)

24 REGULERING Utviklingspsykologien: Det er sannsynligvis den viktigste funksjonen ved den tidlige omsorgen Nevrobiologisk forskning: Reguleringsstøtte er helt avgjørende for en normal hjerneutvikling. Traumepsykologien. De mest skadelige traumene: De som skjer i barndommen, og hvor barnet er overlatt til seg selv, og selv må regulere seg i forhold til intens frykt. F. eks vold i nære relasjoner, rusmisbruk etc. D.Ø. Nordanger 2013.

25 Komplekse traumer Single-event traume Hjernens organisering og utvikling Gjenopplevelse av traumet Unngåelse, Nummenhet, følelsesmessig avflatning, og distanse til andre mennesker Økt kroppslig aktivering; søvnvansker, irritabilitet, Sinneutbrudd, konsentrasjonsvansker, overdreven Vaktsomhet, skvettenhet, økt reaksjonsberedskap

26 Reguleringsvansker Vi må se etter mønster av generelle reguleringsvansker, ikke diagnoser! Fordi reguleringsvansker går på tvers av diagnoser Derfor får disse barna mange diagnoser …som ikke alltid er strukturerte og oppdaterte etter den nye kunnskapen D. Ø Nordanger 2012

27 Vi må redefinere hva slags kompetanse disse barna trenger! Komplekst traumatiserte barn trenger først og fremst høyt spesialisert hjelp! Komplekst traumatiserte barn trenger først og fremst vanlig omsorg! ……bare en ”overdose” av det! Og… de trenger tjenesteapparater som samhandler til beste for barna! D.Ø. Nordanger 2012

28 Hjernen formes av bruken

29

30 All rights reserved © 2006-2014 Bruce D. Perry and The Child Trauma Academy Hva er NMT? The Neurosequential Model of Terapeutics er en ”traume - informert”, utviklingssensitiv tilnærming til den kliniske prosessen. Det er ikke – og innebærer ikke - noen enkeltstående terapeutisk teknikk eller metode. Den verken anbefaler eller framhever enkeltstående teknikker eller metoder.

31 NMT er en tilnærming som Tar hensyn til hva forskningen sier oss om hjernen generelt, og hvordan hjernen utvikler seg spesielt Tar hensyn til hva forskningen sier oss om hvordan hjernen utvikler seg når barn utsettes for komplekse traumer eller deprivasjon. Tar hensyn til hvilke terapeutiske tilnærminger som virker, og når, for barn/unge som er utsatt for overgrep og neglekt. Det er en overordnet/overgripende utviklingsmessig og relasjonell tilnærming som tar inn over seg kunnskap om hjernen, traumer og neglekt for å identifisere sårbare områder, og dermed målrette tilnærmingen All rights reserved © 2006-2014 Bruce D. Perry and The Child Trauma Academy

32 Neocortex Limbic Diencephalon Brainstem Abstract thought Concrete Thought Affiliation "Attachment" Sexual Behavior Emotional Reactivity "Arousal" Appetite/Satiety Blood Pressure Heart Rate Body Temperature Sleep Motor Regulation All rights reserved © 2006-2011 Bruce D. Perry and The ChildTrauma Academy

33

34 17,5 år gammel gutt

35

36

37

38

39

40 Cortical Limbic DE BS Cortex Limbic DE BS C ORTICAL M ODULATION Cortex Limbic All rights reserved © 2006-2011 Bruce D. Perry and The ChildTrauma Academy

41 NMT Valg og timing av terapeutisk aktivitet vil avhengige av resultat av målingen. Vanligvis best å starte med enkle rytmiske og repetitive aktiviteter for å få hjernestammens neurale system til å bli bedre organisert og regulert. Når hjernestammen er mer regulert kan en sette inn aktiviteter som retter seg mot høyere og mer komplekse deler av hjernen. Etter hvert vil mer konvensjonelle individaulterapier være mulig å bruke / gi resultater. For eksempel Traumefokusert Kognitiv atferdsterapi. All rights reserved © 2006-2014 Bruce D. Perry and The Child Trauma Academy

42 Den tredelte hjernen

43 TFS Analyse - Fra refleks til refleksjon TankeHvilke tanker går gjennom hodet? FølelseHvilken følelse har/fikk jeg? Når har jeg denne følelsen ellers? Hvor kommer den fra? Følg den bakover i tid Sansning/motorikk/pr osedyre Hva gjør kroppen min? stresset, armbevegelser, begynner foten å riste, blir jeg kortpustet, får lyst til å gå, tar jeg på folk, legger jeg armene i kors… Hva skjer med musklene i ansiktet, begynner jeg å massere skulderen min, drar jeg meg i håret osv

44 Traumebevisst omsorg

45 T – Bruk tankene dine

46 F – Vis følelsene dine

47 S – Kroppslige reaksjoner

48 Medarbeiderskap Handler om hvordan man forholder seg til... Arbeidsoppgavene Arbeidsgiveren Arbeidskollegaen e Hva vil det si «å være profesjonell» på disse tre hjørnesteinene? Teamworks

49 Yrkesstolthet og arbeidsglede er et resultat av å være... Faglig dyktig og engasjert i oppgavene En redelig og konstruktiv arbeidstaker En kollega som gjør at andre blir effektive Hva kan være lettere sagt en gjort i en travel hverdag? Teamworks

50 ”Ledere gjør det bra, hvis de kan”

51 Ansatte gjør det bra hvis de kan Plan A: Leder gjennomfører sin intensjon uansett (impose your will) Plan B: Ikke gjør noe (drop your expectations for now) Plan C: Den ansatte gjør det beste han/ hun kan. Utforske

52 Plan C 1)Identifisere og forstå den ansattes bekymring 2)Dele den ansattes bekymring 3)«Brain-storme» løsninger 4)Vurdere løsninger, prøve ut noe som begge kan leve med 5)Evaluere, evt ny brainstorming

53 FagOppdrag til neste gang 1.Gå gjennom ”de sporene livet har satt”. Se på denne i sammen med svarene på spm i 4T. 2.Se video om TFS – analyse. Bruk TFS- analyse på minst 2 situasjoner på jobb. Skriv et refleksjonsnotat i refleksjonsboka di om din tolkning av situasjonene. 3.Se filmene ”Toleransevinduet” og ”Traumer og Dissosiasjon” på websiden http://fa-sett.no/index.php?kat=4http://fa-sett.no/index.php?kat=4 4.Fortell de ansatte hva dere har vært med på i dag


Laste ned ppt "Jeg Bygge VerdiSett Pål Solhaug og Ruben Gausdal Kristiansand 23.02.2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google