Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer og muligheter for en ny stiftelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer og muligheter for en ny stiftelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer og muligheter for en ny stiftelse

2

3 Opprinnelse Sparebankstiftelsen SR-Bank er opprettet som et ledd i omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til allmennaksjeselskap i 2012. Stiftelsen ble ved etableringen tilført store verdier i form av aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA og har gjennom sitt formål fått i ansvar å bringe videre de sparebanktradisjoner som SpareBank 1 SR-Bank har bygget opp over 170 år. Eierandelen i dag er 28.3 %. 4

4 Organisasjonskart Generalforsamling 23 medlemmer og 15 varamedlemmer Rogaland 15 (8 vara) Agder 4 (2 vara) Hordaland 4 (2) Styret 7 medlemmer og 2 varamedlemmer Administrasjonen 2 personer Kontrollkomité 3 medlemmer og 1 varamedlem Valgkomité 5 medlemmer fra GF

5 Styringsdokumenter, rutiner og instrukser Vedtekter Eierpolitikk Gavepolitikk Etiske retningslinjer Finansstrategi og Finansforvaltning Instrukser styret, daglig leder, valgkomité Fullmakter Risikostyring og internkontroll ++++

6 To hovedformål Eierskap i banken Utdeling av gavemidler til allmennyttige formål.

7 Eierpolitikk Formålet med eierpolitikken er å sikre et langsiktig fundament for Stiftelsens vekst og utvikling gjennom å uttrykke klare forventninger til virksomheten i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Eierpolitikken er i hovedsak basert på Stiftelsens § 1-2 Formål: ”Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank”

8 Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelige aksepterte eierstyringsprinsipper, og innenfor de rammer og retningslinjer generalforsamlingen har fastsatt. Eierskapet skal minst utgjøre 25 prosent av utstedte aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Stiftelsens forventninger til banken innenfor følgende områder: -Verdiskaping/ Resultat -Bankens markedsområde -Soliditet og risiko -Eierskapet -Utbyttepolitikk -Representasjon i styrende organer -Kontakt mellom Stiftelsen og banken

9 Sparebankstiftelsen SR-Bank er opprettet som et ledd i omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til allmennaksjeselskap. Sparebankstiftelsen SR-Bank har eierandel på 30 % i banken, og formålet er å være en langsiktig og god eier av banken. Sparebankstiftelsen SR-Bank er opprettet som et ledd i omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til allmennaksjeselskap. Sparebankstiftelsen SR-Bank har eierandel på 30 % i banken, og formålet er å være en langsiktig og god eier av banken. Sparebankstiftelsen SR-Bank kan disponere av overskuddet og i tråd med sparebanktradisjoner utdele gaver til allmennyttige formål i regionene Agder, Hordaland og Rogaland. Stiftelsen vil i sin utdeling av gaver ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnkapitalen til tidligere SpareBank 1 SR- Bank.

10 Gavepolitikk Stiftelsen skal støtte prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn. Gavetildelingene skal bidra til lokalt engasjement og utløse egeninnsats i prosjektene. Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet. Prosjekter som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert.

11 Prioriterte gaveformål: -Oppvekstmiljø -Idrett -Friluftsliv -Samfunnssikkerhet -Kultur To søknadsrunder per år via Stiftelsen sin hjemmeside. Prioriterte gaveformål: -Oppvekstmiljø -Idrett -Friluftsliv -Samfunnssikkerhet -Kultur To søknadsrunder per år via Stiftelsen sin hjemmeside.

12 Kriterier Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer. Prosjekter som kommer mange til gode, barn og unge er prioritert. Prosjekter som utløser betydelig egeninnsats og støtte fra andre prioriteres. Legger vekt på prosjekter som gir varig verdi i stedet for enkelthendelser/arrangement. Det gis ikke gaver til drift (husleie, lønn),reiser eller sponsorstøtte.

13 Utfordringer Oppstartsfasen – mye formaliteter Små administrative ressurser Viktig med aktivt og kompetent styre Gjensidige forventninger stiftelse-bank eierskap og samfunnsansvar Mange gode allmennyttige prosjekter – 1 ja-5 nei Hvordan velge ? Skatt – Skattelovens §2-32 1 ledd. Aktiv forvaltning kan resultere i §2-32 2 ledd Forvaltning av stiftelsens midler - risiko - profesjonell bistand - aktiv forvaltning ?

14 Utfordringer Næringsformål: - Skattefritak pga ikke erhverv til formål - Midler til næringsformål kan utløse skatteplikt. Omdømme stiftelse-bank

15 Muligheter Hjelpe foreninger og organisasjoner å realisere gode prosjekter. Ta initiativ til samarbeidsprosjekter. Tilby kompetanse og utvikling, ikke bare penger. Skape nettverk som kan koble andre aktører til saker/felt stiftelsen er engasjert i. Stille krav om resultater/effekt. Støtte opp om frivilligheten. Bidra til gode lokalsamfunn og gode oppvekst vilkår. Viktige oppgaver i sivilsamfunnet som ennå er uløst i Norge: - eldre, helse/forebygging, integrering, ungdom/frafall, miljø etc Påvirke som eier i banken gjennom styrende organer. Omdømme – sparebanktradisjoner. Kommunikasjon med offentlige/gavemottaker/media.


Laste ned ppt "Utfordringer og muligheter for en ny stiftelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google