Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Røros videregående 22.09.08 Elin Viken Ungt Entreprenørskap Hedmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Røros videregående 22.09.08 Elin Viken Ungt Entreprenørskap Hedmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Røros videregående 22.09.08 Elin Viken Ungt Entreprenørskap Hedmark

2 Hva er Ungt Entreprenørskap? Ideell forening støttet av blant annet fire departementer, NHO, Brønnøysundregistrene, Skatteetaten, HSH, Innovasjon Norge, Nordea, Manpower og Ferd Stiftet i 1997 Samarbeid skole og næringsliv Entreprenørskap i utdanning – i praksis!

3 Programmer for hele utdanningsløpet

4 ENTREPRENØRSKAP ”Mennesker med ideer og kompetanse, pågangsmot og evner til å mestre forandringer, er et lands viktigste ressurs.” (Kristin Clemet 2002)

5

6 Hvorfor er entreprenørskap viktig? 70 % av dagens virksomheter vil være borte om 10 år. 50 % av jobbene dagens elever skal ut i, finnes ikke i dag. I morgendagens arbeidsmarked trengs det mennesker som kan samarbeide, er fleksible og kreative.

7 ”Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens næringsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå ikke er skapt….” ”Opplæringen må gi adgang til dagens arbeids- og samfunnsliv, og kyndighet til å mestre skiftende omgivelser og en ukjent fremtid. Den må derfor tilføre holdninger og kunnskaper som kan vare livet ut, og legge fundamentet for de nye ferdighetene som trengs når samfunnet endres raskt”. ”Opplæringen har ikke bare egenverdi for eleven, men har også som mål å forberede de unge til å påta seg arbeidslivets og samfunnslivets oppgaver”. (LK-06 s. 9) ”Opplæringen må gi rom for at alle elever kan lære ved å se praktiske konsekvenser av valg. Øvelser og praktisk arbeid må derfor ha en vektig og integrert plass i opplæringen”. (LK-06 s. 11) ”Skolen skal være aktiv som et ressurs-, kraft- og kultursenter for lokalsamfunnet, der det knyttes nærmere kontakter, ikke bare mellom voksne og unge, men også til lokalt arbeids- og næringsliv. (LK-06 s. 17) Hva sier LK-06?

8 Fylkesgründercamp 2008-Energi for framtida! Årets fylkesgründercamp vil i år finne sted på Tiller vgs 20. - 21. november 2008. Enova er samarbeidspart med UE, og vil i år utfordre elevene med en problemstilling hvor fokus er på energi. Vi ønsker i tillegg å videreføre suksessen fra i fjor med realfagsfokus for halvparten av elevene. Alle får samme problemstilling, men vurderingskriteriene vil bli noe ulik og ha to ulike juryeringer. Skolene kan melde på ett lag i hver kategori.Restplasser vil bli fordelt mellom skolene på en rettferdig måte i henhold til antall elever m.m Energi 1: Her blir elevene vurdert ut i fra hovedidè og innhold, gjennomføringsevne, samspill i gruppa og presentasjon. Energi 2 m/realfag: Her vil elevene bli vurdert ut fra samme kriterier som over, MEN hvor anvendelse av realfag vil bli et eget kriterie som særlig skal vektlegges.

9 Få din egen mentor! Kunne du tenke deg å bli mer bevisst på deg selv og din karriere gjennom personlig oppfølging i ett år? Ved å delta som adept i mentorprogrammet får en unik mulighet til å få din egen mentor. Du får utviklet deg selv som person o leder gjennom kurs/seminarer holdt av profesjonelle kursholdere. Som adept blir du koplet sammen med en mentor (erfaren person fra næringslivet). Dere møtes ca 2 timer pr måned gjennom et skoleår. Kriterier for deltakelse: Du er daglig leder i ungdomsbedriften Du tar ansvar for egen læring Du ønsker å fremstå profesjonelt Du er ambisiøs Hva du får som adept: Mentor fra næringslivet Kurs i Personlige målsettinger, forretningsplan, salg, forhandlingsteknikk, tale-og presentasjonsteknikk.

10 UB-åretService og samferdsel Norsk*Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling ( Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere andre ideer) Planlegging digitale verktøy til informasjonsinnhen ting Muntlig bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon mestre ulike muntlige roller Forretningsidé (Utforme forretningsidé, utføre m.analyse, definere og velge marked/målgruppe) Planlegging vurdere kundegrunnlaget for en enkel forretningsidé Skriftlig mestre ulike skriveroller Markedsundersøkelse (utføre m.analyse, innhente statistikk i forbindelse m/kundegrunnlag, benytte internett til markedsundersøkelse osv) Planlegging vurdere kundegrunnlaget for en enkel forretningsidé digitale verktøy til informasjonsinnhen ting Skriftlig mestre ulike skriverroller bruke datateknologien til å arkivere og systematisere tekster Sammensatte tekster kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner Tall og algebra tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv, yrkesliv og programområ de rekne med forhold, prosent,

11 ”Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens næringsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå ikke er skapt….” ”Opplæringen må gi adgang til dagens arbeids- og samfunnsliv, og kyndighet til å mestre skiftende omgivelser og en ukjent fremtid. Den må derfor tilføre holdninger og kunnskaper som kan vare livet ut, og legge fundamentet for de nye ferdighetene som trengs når samfunnet endres raskt”. ”Opplæringen har ikke bare egenverdi for eleven, men har også som mål å forberede de unge til å påta seg arbeidslivets og samfunnslivets oppgaver”. (LK-06 s. 9) ”Opplæringen må gi rom for at alle elever kan lære ved å se praktiske konsekvenser av valg. Øvelser og praktisk arbeid må derfor ha en vektig og integrert plass i opplæringen”. (LK-06 s. 11) ”Skolen skal være aktiv som et ressurs-, kraft- og kultursenter for lokalsamfunnet, der det knyttes nærmere kontakter, ikke bare mellom voksne og unge, men også til lokalt arbeids- og næringsliv. (LK-06 s. 17) Hva sier LK-06?

12 Designe/utvikle et produkt - eksempel

13 Fase 2: Ungdomsbedriften er i gang

14

15 Prototyping

16

17 Hva kan dere få hjelp til? Idemyldring Ansettelser i UB Hjelp til markedsjobbing Motivering Produktanalyser Regnskap Drift Konflikthåndtering Standoppbygging Strategivalg Støtte til lærerne Kontaktnett Ledertrening

18 Læring ikke næring!


Laste ned ppt "Røros videregående 22.09.08 Elin Viken Ungt Entreprenørskap Hedmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google