Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Solenergi nord for Polarsirkelen Januar 2007 Alf Bjørseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Solenergi nord for Polarsirkelen Januar 2007 Alf Bjørseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Solenergi nord for Polarsirkelen Januar 2007 Alf Bjørseth

2 ♦ Kort om Scatec ♦ Solenergi ♦ Illustrert ved REC og ScanWafer ♦ Scatecs modell for innovasjon Agenda

3 ♦ Kort om Scatec ♦ Solenergi ♦ Illustrert ved REC og ScanWafer ♦ Scatecs modell for innovasjon Agenda

4 Scatecs plattform Vi skaper verdier og gjør verden litt renere Scatec utvikler ny teknologi for å fremstille fornybar energi og avanserte materialer Forretningsidé Visjon

5 Eierskapsstruktur Sun Film Avanserte materialer NedstrømsOppstrøms Støtteteknologi Scan Crucible Metalkraft Solar Competence Sunvention Think Sol Andre Fornybar energi

6 ♦ Kort om Scatec ♦ Solenergi ♦ Illustrert ved REC og ScanWafer ♦ Scatecs modell for innovasjon Agenda

7 Globalt energiforbruk 1850 - 2030 og CO 2 -utslipp 1970 - 2020 Mtoe 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 18501900195020002030 Renewable Nuclear Fossil Kilde: IEA WEO 2002, BP, WEC 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 MtCO 2

8 Daglig leverer solen omlag 10 000 ganger mer energi til jorden enn vi forbruker Photovoltaisk teknologi konverter solenergi direkte til elektrisitet Ingen bevegelige deler – lydløst – null utslipp – lang levetid Stort industripotensial – kostnadsreduksjoner er nødvendig Basis for solindustrien er silisium – materialet det finnes nest mest av i jordskorpen Solen som energikilde

9 UraniumNatural Gas OilCoal Annual Energy from the Sun Annual Energy Demand Equivalent Stock of Energy Source

10 Framtidens energimiks

11 Solar Home Systems Space Water Pumping Telecom Bruksområder for solenergi – Frittstående anlegg

12 Commercial Building Systems (50 kW) Bruksområder for solenergi Tilkoplet el-nettverk PV Power Plants ( > 100 kW) Residential Home Systems (2-40 kW)

13 Faktisk vekst ift. historisk prognose Actual market development

14 Solindustrien Solindustrien kan vokse 40 % per år i de nestet 20 år og fortsatt levere mindre enn 5 % av globalt el-forbruk Teknologi og bruksområder kan utvikle seg lik IT-industrien har gjort de siste 30 årene Mono-krystallinsk teknologi har bedre effektivitet og større potensial –På kort sikt: Bedre utnyttelse av en begrenset ressurs: “PV grade silicon” –På lang sikt: Bedre effektivitet – bedre langsiktig økonomi Konkurransedyktig produksjonsmiljø i Norge

15 Verdikjeden i solenergi Polysilisium WaferSolceller Solmoduler Kjemisk prosess (rensing) Støpe Trekke Sage Overflate- behandle Sette sammen Systemer Installasjon Drift Kvarts metallurgisk silisium Strøm- kunder

16 Renewable Energy Corp - eksempel Utgangspunkt: Norge verdens største produsent av silisium (Si) Hvordan skape merverdi av dette silisiumet? Solenergi – et nytt anvendelsesområde

17 ScanWafer ASA Glomfjord (SW I & II) and Herøya (SW III), Norway ScanWafer I + IIScanWafer III

18 ScanWafers – 10 første år 1994Etablering av selskapet – utarbeidelse av forretningsplan 1995Første salgskontrakt inngått (som en del av vår markedsanalyse) 1996Planlagt produksjonskapasitet utsolgt, full-finansiering av fabrikken sikret (SND, bank og aksjekapital) 1997Ferdigstillelse av fabrikken (SW I) og oppstart av Fase I 1998Kapasitetsutvidelse grunnet økt etterspørsel 1999Ferdigstillelse av SW I Fase II i Glomfjord, mistet en kunde, permitteringer (første motbakke)

19 ScanWafers – 10 første år (forts.) 2000Nye, store kontrakter med Mitsubishi og Shell  ekspansjon 2001Oppstart av ScanWafer II i Glomfjord med ny, til dels uprøvet teknologi (andre motbakke) 2002Nye ordre og beslutning om å bygge ScanWafer III 2003Oppstart av ScanWafer III på Herøya (tredje motbakke)

20 Oppsummering ScanWafer – 10 første år Skape muligheter for ny industri (state-of-the-art technology) Stimulere innovasjon og kostnadsreduksjoner (etablere internasjonalt konkurransefortrinn) Skape rammebetingelser for videre vekst

21 Antall ansatte og produktivitet 1997 - 2004 Kilde: ScanWafer

22 159 435 857 1705 2454 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 20012002200320042005 (MNOK) RECs - Gross revenue development

23 -17 -35 -32 155 830 -50 0 50 100 150 200 250 20012002200320042005 RECs - EBITDA development (MNOK)

24 ♦ Kort om Scatec ♦ Solenergi ♦ Illustrert ved REC og ScanWafer ♦ Scatecs modell for innovasjon Agenda

25 Utviklingsmodell Utgangspunkt: –Erfaring for at de beste innovasjoner er når ideer finner sammen på tvers av kunnskapsfelt og forretningsområder Det handler om: –Benytte eksterne nettverk av eksterne forskere, innovatører, entreprenører i tillegg til egne ressurser –Systematisk jakt på gode ideer, bringe disse inn i selskapet slik at de utvider og øker verdien av egen utviklingsaktivitet

26 Utviklingsmodell (forts.) Kriterier for suksess: –Klart bilde av hva man er på jakt etter eller vil oppnå –Jakte ideer / teknologi som har demonstrert suksess, finnes som prototype, eller som har et betydelig forretningspotensial –Voksende markeder –Markeder hvor vi har et internasjonalt rennomé

27 Kunnskapsbasert industri Industri basert på ideer der kunnskapsinnholdet er høyt og lønnskostnaden er en liten andel av total produksjonskostnaden

28 Vi må primært satse der vi er sterke; Utnytte områder der Norge har spesielle fortrinn, erfaring og kompetanse –Energi –Metaller og materialer –Marin og maritim Vår hypotese

29 Neste fase i industriutviklingen i Norge bygges på kompetanse koplet med internasjonale nettverk 99.5% av all forskning i verden foregår utenfor Norges grenser Vi trenger kontakter og impulser Må ha et godt mottakerapparat for å videreutvikle ideer God egenkompetanse for å tiltrekke oss de beste internasjonale prosjektene og ideene Scatec – erkjennelser

30 Norge trenger mer høyteknologisk industri –også innen våre tradisjonelle områder Vi har godt utdannet befolkning og god arbeidsmoral Vi er anerkjente internasjonalt Alle muligheter til å utvikle kompetanebasert industri som kan konkurrere på et internasjonalt marked Glomfjord: Ny industri kan skapes der forholdene legges til rette Kompetanse er viktig, men også viktig å søke nye måter å utnytte eksisterende kompetanse på Nytenking av virksomhet rettes mot voksende markeder Konklusjon


Laste ned ppt "Solenergi nord for Polarsirkelen Januar 2007 Alf Bjørseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google