Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stabs-seminar – 31.august 2010 ”Et lite stykke TØH-historie” Emeritus Svein Linge Solberg presenterer sin ”selvbibliografiske” beretning:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stabs-seminar – 31.august 2010 ”Et lite stykke TØH-historie” Emeritus Svein Linge Solberg presenterer sin ”selvbibliografiske” beretning:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stabs-seminar – 31.august 2010 ”Et lite stykke TØH-historie” Emeritus Svein Linge Solberg presenterer sin ”selvbibliografiske” beretning:

2 ”Tilbakeblikk på 42 år bak kateteret Om jakten på det optimale undervisningsopplegg”

3 “History will be kind to me for I intend to write it.”

4 Skulle bli skolemann – 3. generasjon

5 NHH – 1958 - 1962

6 1962: Ansatt som lektor ved TØG 12.Mai 1962 21.200

7

8 1963 - Reiser til Bergen Etablerer kontakt med NHHK

9 Allerede høsten 1964 er vi i gang med NHHK`s Kursvirksomhet 16 kurs – 4 år (Nils uteksamineres i 1968)

10 1967: TØH blir ”født” Oppstart på dagtid med 29 studenter

11 Viktig etableringsforutsetning: ”En hovedgrunn var at skolen kunne nytte lærere med undervisningspraksis fra TØG. Den innsikt og pedagogisk erfaring disse hadde var gull verd.” ( TØHs 30 årsberetning)

12 Vi står på

13 Arbeidsbelastning TØG: 29 timer NHHK: 6 timer (2 fag – 2 kvelder)

14 1970

15 Kotlers nye mf.konsept

16 1977 Besøket som forandret vår hverdag

17

18 Spin-off – høsten 1978

19 Bedriftsøkonomen nr. 4, 1980

20 Praksisorienterte kurs på TØH (med samarbeidsbedrift og reelle problemer) Ledelse og økonomisk styring (1978 – 2004) Markedsføring II (1982 – 2007) Internasjonal forretningsdrift (1984 – 2002) Markedsføring I ( 2000 – 2004)

21 STUDENTEN SOM RESSURS (bedriftens utbytte)

22 ” Samarbeidet med TØH har virket veldig motiverende for de av våre ansatte som har vært involvert i opplegget” ”Vi har tatt igjen 5 års lederskap gjennom 5 måneders samarbeid med TØH”

23 1980 – 1981 NHH vikariat og Falkangers Eurosko

24 NHH – våren 1981 Jeg prøver ut et praksisorientert undervisningsopplegg. Med ”min egen” bedrift som samarbeidsbedrift (

25 NHH våren 1981 Nils kjører et caseorientert kurs i markedsundersøkelser

26 Nils oppsummerer: Lærebokcases vs. Reelle problemer

27 ”Vi kunne fastslå at lærbokcases – uansett hvor gode de er – ikke kan erstatte en ekte virkelighet.

28 I caseundervisningen får man ikke frem personrelasjonene og den dynamikk som finnes i en bedrifts hverdag.

29 Kan vi skape undervisningsopplegg med rot i virkelighetens verden, gir det en undervisningssituasjon med mange fordeler.”

30 Bjarne Bakka, NHH: ”Svein – jeg tror du har en større misjon ved å være med på å forme morgendagens ledere.”

31 ”Det tok sannelig ikke lang tid før du gikk skoene av deg” Min lederkarriere blir kort

32 Jeg oppsummerer mine e rfaringer (1983)

33

34 1985

35 Febr. 1985 Deltar på et IBM seminar : ”Strategisk bruk av Informasjonsteknologi”

36 Jeg følger opp temaet J

37 1988

38 1989: Nytt kurs i samarbeid med SINTEF ” Strategi, markedsføring og teknologi” (svenskemodell)

39 1992

40 1996

41 PBL – the problem drives the learning Vi begynner å skrive om våre erfaringer (Linkoping 1995)

42 Svein: ”Use of Problembased Learning in the Teaching of Marketing” Nils: ”Benefits from PBL in Teaching of Marketing”

43 Nils og jeg utvikler vår forklaringmodell: TØH – modellen/ The TØH – PBL model

44

45 Modellens fokus – samarbeidsbedriftens problemer driver læringsprosessen

46 Samarbeidsbedriftens rolle – problemleverandør

47  Undervisningsmål o Kunnskapsmål o Forståelsesmål o Anvendelsesmål studentene skal kunne analysere praktiske problemsituasjoner og foreslå løsning på definerte problem med basis i relevant teori. o Personlighetsmål

48 Lærerens rolle – tilrettelegger (Learning Manager)

49 Studentenes rolle – ansvar for egen læring

50 Sluttproduktet – studentenes skriftlige rapport. Presentasjon

51 Eksempel: 2002-2003 Samarbeid med IT- bedriften Extend Gr. 5: ”Konkurrentovervåking – en arbeidsmodell for konkurrentanalyse”

52 And the WINNER is …..

53 Paper på EDINEB i Bergen 2002

54 ”Goals and Critical Sucess Factors in a Problembased Marketing Course”

55

56 2000 – 2004: Eksperimentering med Problem- Basert Læring i storkullundervisning Markedsføring I (2. semester)

57

58 Baso - modellen

59 Kursmodell MA 110

60 Tema for øvingsoppgaver Visjon, forretningside, styringsmål Bedriftsprofil, markedsorientering Kunden i sentrum – kjøpsatferd Produkt – markedsstrategi Salgs- og kommunikasjonsstrategi Tilgjengelighet

61 Oppg. 2: Utdypet

62 Karakterutvikling: andel A + B: 1996 - 2004

63 Studentopplevelser MA110 Et friskt pust PBL – opplegget har vært avgjørende for engasjementet mitt i faget Bidratt til økt selvstendighet, kritisk tenkning og gruppesamarbeid

64 Skriveprosessen har vært viktig lærdom Muligheten til å jobbe med interessant og reelle problemstillinger har vært særdeles utfordrende og lærerikt Får synliggjort at hensikten med å studere er at vi skal kunne ANVENDE, og ikke bare REFERERE teorien

65 Samarbeidsbedriftens opplevelser (MA110) Lærerikt Spennende Artig Bevisstgjørende Grunnlag for refleksjon Nytt begrepsapparat Studenten som ressurs

66 ” Denne type samhandling mellom undervisnings- institusjon og bedrift gir grunnlag for en ”vinn-vinn-situasjon”.

67 ”For MOT har samarbeidet med TØH og TØH-studentene vært en utmerket arena for profilering av vår organisasjon og for mulig rekruttering av nye medarbeidere.

68 Studiet av læreboken som brukes på kurset og studentenes øvings- og eksamensbesvarelser har vært viktig input til MOTs faglige bevisstgjøring. Vi har fått et godt verktøy til forbedring av vårt videre arbeid med MOTs strategiske markedsplan.

69 Bedømt ut fra den høye kvaliteten på studentenes besvarelser virker det helt klart som om studentene har hatt stort faglig utbytte av dette opplegget”

70 Hva med TØH-modellen og Kvalitetsreformen ?? (Inst.S. nr. 337 2000- 2001)

71 SVARET ER: TØH – modellen er optimalt tilpasset Kvalitetsreformen ”Gjør din plikt og krev din rett”

72 KVALITETSREFORMEN Stimulere til innsats ved å involvere og engasjere studentene Gi studenten ansvar for egen læring Gi mulighet for dialog mellom student og lærer Jevnlig og tett oppfølging av studentene bl.a. gjennom underveisevaluering Forberede studentene på en fremtidig jobbsituasjon

73 Mitt eget utbytte Stimulerende kontakt med bedriftsledere og deres ansatte og de andre faglærerne. Kontinuerlig læring – innsikt i ulike bransjer og problemstillinger Kjennskap til de utfordringer som næringslivet står overfor God og stimulerende kontakt med studentene

74 Glede over å kunne bidra til å hjelpe studentene gjennom ulike former for veiledning Opplevelse av studenten som RESSURS; Tilfredsstillelse over å se hva motiverte studenter er i stand til å prestere når det gjelder å løse praktiske problemer gjennom anvendelse av innlært teori.

75 The End 2006 – PBL seminar for ansatte ved Høgskolen i HARSTAD

76 PBL - a little bit tougher

77 a lot more fun


Laste ned ppt "Stabs-seminar – 31.august 2010 ”Et lite stykke TØH-historie” Emeritus Svein Linge Solberg presenterer sin ”selvbibliografiske” beretning:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google