Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSPLAN VESTBY NATURBARNEHAGE AVD. SON 2015 / 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSPLAN VESTBY NATURBARNEHAGE AVD. SON 2015 / 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSPLAN VESTBY NATURBARNEHAGE AVD. SON 2015 / 2016

2 Vestby Naturbarnehage avdeling Son Strømbråtenveien 20, 1555 Son Telefon: 48 08 08 50 Hjemmeside: www.vestbynaturbarnehage.nowww.vestbynaturbarnehage.no E-post: sonnatbh@online.no INNHOLD Virksomhetsplanen: Dagsrytmen Barnehagens historie og forord Barnehagens visjon og pedagogiske plattform Barnehagens grunnverdier Kosthold og helse Naturen; Vår hovedarena for opplevelser, lek og læring ”Riktige” klær og sko, skiftekasse Barnehagens satsningsområde 2015/2016: o Kropp, bevegelse og helse o Antall, rom og form Overgang fra barnehage til skole Danning og barnehagens språkmiljø Pedagogiske programmer Barns medvirkning og dokumentasjon Lekelyst Kulturelt mangfold Styringsdokumenter Kompetansesatsing Samarbeidspartnere Årsplanen: Årskalender august 2015 tom august 2016 Ferielapper Barnehagerute 2015 / 2016 Styrer60% Avdeling Blåbukk (3-6 år):20 plasser Avdeling Alvebo (0-3 år):28 plasser Pedagogisk leder320% Assistent 380% OVERSIKT OVER PERSONALET I BARNEHAGEN

3 7.00 Barnehagen åpner 8.00–8.30Frokost, serveres av barnehagen 09.00Vår kjernetid begynner; vi går på tur, har samling, formingsaktiviteter m.m. 11.00Lunsj Ca. 14.30Vi er tilbake fra tur Ca. 14.00Ettermiddagsmat / frukt Ca. 14.30Lek og selvvalgte aktiviteter 17.00Barnehagen stenger – barnet skal være hentet. Dersom barnet ikke er levert til kl. 9.00 og vi har gått på tur, kan barnet leveres på turmålet Barnehagens telefonnr: o Kontor, styrer : 48 08 08 50 o Blåbukk: 48 08 08 51 - Blåbukk tur: 48 08 08 52 o Alvebo, oppe: 48 08 08 53 o Alvebo, nede: 48 08 08 54 Dagsrytmen

4 Barnehagens historie Doffen barnepark ble etablert av Deør og omegn foreldreforening i 1989 og hadde sitt tilholdssted i Deørveien i Son. Etter sammenslåing av Strømbråten- og Deør barnehage, flyttet Doffen barnepark inn i Strømbråten barnehage’s tidligere lokaler. Etter sterkt ønske og stort behov, kontaktet foreldregruppa Vestby Naturbarnehage med forespørsel om å få Doffen barnepark omgjort til barnehage. I Januar 2006 gikk dette i oppfyllelse og Vestby Naturbarnehage avdeling Son ble en virkelighet. November 2009 stod et tilbygg klart og vi utvidet med noen plasser. Siden høsten 2013 har vi hatt gleden av å være tre barnegrupper og et velutdannet personale. Barnehagen samarbeider med de andre barnehagene tilhørende Vestby Naturbarnehager (avd. Lesteberg, avd. Sundbytoppen og Jonsrudhuset) i forhold til administrative oppgaver og diverse kurs. Forord Alle barnehager er pålagt å utarbeide en årsplan som bygger på Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Denne årsplanen er et resultat av erfaringer og tilbakemeldinger fra foreldrene og personalgruppa. Årsplanen er de ansattes arbeidsredskap, men er også ment som en orientering til våre viktigste samarbeidspartnere - dere foresatte. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt barnehage år og håper på godt samarbeid mellom hjem og barnehage. Årsplanen er utformet som en kalender. Med utgangspunkt i vår visjon og pedagogiske plattform, synliggjøres tema – mål – og metode for hver måned. De syv fagområdene som beskrives i Rammeplanen flettes i hverandre i vårt daglige arbeid med våre tema. Avdeling Blåbukk og Alvebo vil utarbeide periodeplan for hver enkelt årstid. Her vil mål, tema, metode og aktiviteter utdypes nærmere. Årsplanen er presentert for, og fastsatt av, barnehagens Samarbeidsutvalg (SU) 11. august 2015.

5 Barna skal ha medvirkning i sin egen hverdag Alle barn skal oppleve glede, mestring og bevegelsesglede i barnehagens sosiale fellesskap Vi er tilstedeværende voksne, som deler barnas fokus, er engasjerte og lar oss rive med. Utfordring og læring gjennom lekelyst Vi investerer i gode og trygge relasjoner der alle gir og får noe tilbake Trygge voksne Trygge barn Trygge foreldre Vestby Naturbhg avd. Son - Vi gir barna den beste starten på livet Vår visjon og pedagogiske plattform

6 Barna gis mulighet til å kunne oppleve…: o å klatre i trær. o å leke i høyt gress. o å hoppe i vannpytter. o å kjenne lukten av skogbunn. o å spise av naturen. o å høre fuglesang. o å fiske krabber en stille sommerdag. o å rulle i nedoverbakke. o å spise ute i snøvær. o å bygge demninger i regnvær. o å ake fort på akebrett…. o å vasse i vannkanten. Barna få møte…: o skogen og sjøens lyder. o lukten av regn. o historier fra naturen. o alle typer vær. o stranden, skogen, engen. o is på vannpytter. Barna få kjennskap til…: o å bruke kniv. o navnet på noen dyr, fugler, trær og insekter. o hvor maten kommer fra. o hvordan man oppfører seg i –og tar vare på naturen. o dyrene omkring oss. o årstidenes ulike karakterer. o å lage ting fra naturens materialer. o å kle seg fornuftig. o å tenne et bål, holde liv i det og omgås ilden med respekt. Barna få føle…: o nysgjerrighet. o trygghet i naturen. o smådyr i hånden. o at naturen er en naturlig del av hverdagen o gleden ved å samle……. o hvordan det er å overskride egne grenser. o fordypning. o sand, jord, søle og vann. o ro ved å ligge og kikke opp på himmelen. o gleden ved å sitte i et tre…. Hos oss skal…

7 BARNEHAGENS GRUNNVERDIER PÅ VEIEN MOT VÅR VISJON....... Vi ønsker å ha fokus på disse punktene: o Engasjement o Selvfølelse o Barn hjelper barn o Tid Vi viser at vi har engasjement ved å… o Møte barna der de er. o Være aktive på uteplassen, på turer og i hverdagsaktiviteter. o Være opptatt av at både barn og voksne skal ha det bra. o Gi en variert barnehagehverdag. o Utfyller hverandre og drar nytte av hverandres kompetanse. Vi ønsker å styrke barnas selvfølelse ved å… o La barna føle at de er betydningsfulle for andre mennesker slik de er. o Veilede og lære barna å sette ord på følelser og behov. o Bekrefte og ikke avfeie barns følelser slik at de gis muligheten til å bli kjent med seg selv og sitt indre. Barn hjelper barn ved å… o Motivere til å hjelpe hverandre. o Legge vekt på at det er viktig å bry seg. o Vise omsorg for hverandre. o Medvirkning o Glede o Lekelyst o Gode og trygge relasjoner Vi viser at vi har tid ved å… o Ha tid til å sitte med aktiviteter over tid og lytte til barnas historier og opplevelser. o Bruke god tid i stelle- og i av/ og påkledningssituasjoner. o Tid: ”Vi har hele dagen”. Medvirkning er å… o La barna få medvirke i egen hverdag slik at de opplever seg selv som en positiv deltaker i et sosialt fellesskap, samtidig som de må leve seg inn i andres situasjon og ta hensyn til andre. o La barna delta i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. o La barna evaluere prosjekter underveis. Vi viser at vi har glede ved å… o Ta vare på øyeblikkene. o Være med i opplevelsene til barna og glede oss over de gylne øyeblikk. o Oppleve seg selv som en positiv deltaker i et sosialt fellesskap, der alle gir og får noe tilbake. Lekelyst er å… o Se lekens kvaliteter. o Være sammen med barna i lek eller være der for å se på. o Glede oss over leken i hverdagen. Vi ønsker å gi gode og trygge relasjoner ved å… o Være rolige, omsorgsfulle og tydelige voksne. o Ha respekt og tillit til hverandre, store som små. o Være der når barna trenger hjelp og trøst.

8 Barnehagens arbeid med helse, måltider, kosthold og hygiene er nedfelt i Barnehageloven (2005), Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2011) og Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler (1995). Vi har valgt å servere et variert kosthold og varm mat flere dager i uken. Sammen med barna snakker om hva vi skal handle, hvorfor velge enkelte mattyper fremfor andre osv. Mange og varierte smaksopplevelser gir grunnlag for gode kostvaner. Barna skal gis mulighet til å delta i matlagingen. Vi har erfart at selvlagd mat inspirerer til matglede, bedre appetitt og vilje til å utforske nye smaker/sanser. Vi serverer små mager. Valg av mat på tallerkenen skal derfor være næringstett. Vi gir små drypp om hva kroppen trenger for å orke og gå på tur, klatre i trær og å konsentrere seg. Når barna har bursdag lager vi smoothie, fruktsalat, fruktspyd, popkorn…. Bursdagsbarnet er med og bestemmer! Vi har fokus på hygge rundt måltidet; god tid og samtale. Mat på tur hører selvfølgelig også med – Vi tar med råvarer, sammen lager vi varm mat ute i naturen. Vi benytter oss av naturens spiskammer, lager mat, plukker bær, sylter, sår grønnsaker. Det å lære barna om god hygiene, er også et viktig tema innen kosthold og helse. Kosthold og helse MÅL: VI ØNSKER Å GI BARNA VARIERTE SMAKSOPPLEVELSER OG NÆRINGSRIKE MÅLTIDER Maten smaker ekstra godt når den blir laget på et knitrende bål. Selvdyrket salat

9 NATUREN; VÅR ARENA FOR OPPLEVELSER, LEK OG LÆRING MÅL: VI ØNSKER Å BIDRA TIL AT BARN UTVIKLER ET POSITIVT FORHOLD TIL NATUREN, OPPLEVER GLEDE, MESTRING OG UTVIKLING VED OG FERDES I DEN Vi har et flott nærmiljø, med mange turmuligheter, som vi benytter oss av; taubasen, stranda, legoland, Grevlingen slalombakke, Son, biblioteket osv. Når vi er på tur lager vi deilig mat på bål og på primus. Ingen ting smaker så godt som mat man har laget ute på tur! Vet du hvor stemningsfullt det kan være å høre et eventyr under en gran……… Visste du at sommerfugler smaker med føttene……? Visste du at gresshopper hører gjennom knærne? Ut på tur aldri sur! Vi liker å være mye ute i barnehagen og på turer. Vi bidrar til at barna får et positivt og naturlig forhold til det å være ute og i bevegelse; vi utfordrer kroppen ved å bevege oss i ulendt terreng, baser i snøen, tar oss opp og ned skråninger, går på ski, skøyter og sykler. ”Barnehagen skal bidra til at barna utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer, og få en forståelse av hvordan en bruker, og samtidig tar vare på miljøet og naturen” (Rammeplan for barnehager 2011:42). For at opplevelsene skal bli positive er det viktig at barna møtes der de er, og får utfordringer i forhold til alder og modning. Vi har planlagte og ikke planlagte turer. Turene kan være lange eller korte, i nærheten eller langt unna, for smågrupper eller hele gruppa.

10 KLÆR – BEVEGELSESGLEDE - SANSEOPPLEVELSE ”Alt hva jeg vet om verden, vet jeg i kraft av de erfaringene som mine sanser gir meg!” (Thøgersen, 2004) Vi ønsker at barna skal bli glade i å bevege seg i naturen, få gode turopplevelser og kunne høste gode minner. Vi er ute i all slags vær, utetid avhenger selvfølgelig av dagens temperatur og vær og om barnet har klær til å være ute minst to ganger i løpet av dagen / bli skiftet på om uhellet skulle være ute – eller om det var sååå gøy å bade i en søle dam. En god turopplevelse for ditt / deres barn starter derfor allerede i garderoben hvor dagens ute klær skal velges i samråd med barnet. DET ER BENA SOM BÆRER OSS – SMÅ FØTTER OG BARNESKO GÅR LANGT I LØPET AV EN DAG!! Husk å med jevne mellomrom ta ut sålen for å måle såle/fot. Vi opplever ofte at barna har for små eller alt for store sko/støvler. Om sommeren er to par lette jogge sko gode å ha – i tillegg til gummi støvler. På regntunge dager ser vi det ofte er nødvendig med to par. Et par høst sko er godt å ha men ikke nødvendig, mange hopper rett i Cherox. Vintermånedene er Cherox og gode vintersko fint å ha. EN FIN OVERGANGSSKO INGEN GOD BARNEHAGE / TUR SKO EN LETT JOGGE SKO EN ULL SÅLE I STØVELEN ER LURT

11 DERFOR TRENGER VI NOK KLÆR ETTER VÆR..... NÅR SOMMER SOLA SKINNER: o Solkrem o Caps eller sol hatt o 2 t-skjorter o 2 shortsj o Badebukse og et lite håndkle o 1 tynn lang bukse o 3 par bomulls sokker o Lett vind jakke o Tynn college jakke el.l. o 1 par joggesko (fint med 2 par) o Gummistøvler NÅR DET REGNER: o 2 par gummistøvler o 2 sett regn tøy o Regnhatt o 2 par forede regnvotter o Tynn fleece jakke, tykkere om høst / vinter. o Tynn fleece bukse, tykkere om høst vinter o 2 par tykkere sokker til å ha i gummistøvlene om kaldt. ALLTID I KASSA: o 1-2 bukser etter årstid o 3 par sokker etter årstid o 3 truser o Fleece / ull genser o 2 langermede gensere o 1 jakke etter årstid o Sko / støvler etter årstid o Gummistøvler NÅR DET SNØR: o 1 par Cherox e.l. o 1 par vintersko (kalde dager) o 2 dresser o 3 par votter (ikke hansker) o 2 vinter luer / hals luer o Separat hals o 2 ull gensere, lag 1 o 2 ull stillongs, lag 1 o 2 ull- /fleece gensere o 2 ull-/fleece bukser o 3 par ull sokker

12 Barnehagens satsningsområde 2015-2016 -Kropp, bevegelse og helse- I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barna er kroppslig aktive, og uttrykker seg mye gjennom kroppen. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Vi vet at sanseinntrykk og fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utviklingen. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter. Ved å arbeide med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna: o Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring o Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer o Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet o Få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider o Utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen o Utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige o Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold (Rammeplan for barnehager 2011:42, 43) Vi har aktivitetspakker vi tar med oss ut, som vi forandrer i forhold til årstidene (baller, tau, kjegler, balanseutstyr, krypetunnel osv.) Enkelte dager er vi mer inne. da er det også viktig at barna får vært fysisk aktive. Vi benytter oss av bevegelsessirkelen som inspirasjon, bevegelsesleker og minirøris.

13 August: Åle/krabbe På bakgrunn av satsningsområdet vårt; kropp, bevegelse og helse, har vi laget et bevegelseshjul der hver måned representerer en ny bevegelse/aktivitet som vi vil ha ekstra fokus på den måneden.

14 Vårt satsningsområde gir rike muligheter for å implementere alle fagområdene…. Hvor mange agurker lang er du? Hvilke farger har vi på fruktfatet i dag? Kan vi male det vi så.. Finner vi former i naturen? Kan vi finne 10 kongler? Matematikk – ordet kommer fra latin og betyr ”glad i å lære”! Å jobbe med matematikk har en verdi i seg selv, og gevinsten er barns nysgjerrighet og matteglede. Når barn blir tidlig kjent med matematikk og matematiske begreper, får det stor effekt senere opp gjennom skoleåra. ”Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering” (Rammeplanen, 2011: 42). Det er viktig at barnehagen blir et sted hvor barna får gode erfaringer og opplevelser i forhold til matematikk. Gjennom arbeidet med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna (Rammeplanen, 2011:48): o opplever glede over å utforske og leke med tall og former o tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper o erfarer, utforsker og leker med form og mønster o erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne o erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. Barn liker å sortere, bygge og lage mønstre. De måler, veier og sammenligner. De pusler og perler. Barn liker å utforske rommet, og seg selv i forhold til rommet. De systematiserer, argumenterer og forklarer. Barn elsker å telle og i barnehagen gjør vi det ofte. Telling er en av de beste måter å hjelpe barn til å utvikle tallforståelse, og oppdage viktige tallmessige mønster og sammenhenger. Erfaringer med telling gir et godt grunnlag for addisjon, substraksjon og divisjon. For små barn er det viktig å oppleve at matematikk er mye mer enn tall og tegn. Det er spennende og meningsfylt og handler først og fremst om å oppdage mønstre, system og sammenhenger. Barnehagens satsningsområde 2015-2016 -Antall, rom og form- Hvordan jobber vi med antall, rom og form: o I hverdagen finner vi mye matematikk. Barna er med på å dekke bordet før spising. o I samling og ellers i hverdagen bruker vi sanger, rim og regler og eventyr som omhandler tall, telling, former, begreper, plasseringsord. o Påkledning – hva tar man på seg først – rekkefølge. o Problemløsning og logisk tenkning – Bevisste voksne som ikke alltid gir de rette svarene, men la barna undre seg og filosofere. o Matematikk ute og på tur – sortere størrelse, mønster i naturen, former, lengder og måling. o Bevisste voksne som bruker riktige matematiske begreper. o Tilgjengelig lekemateriell for barna for å stimulere til utforskning – i forhold til å telle, sortere og konstruere. o Spill. o Mål og målenheter når vi baker og lager mat. Det skal synes i det fysiske miljøet at vi jobber med matematikk. Arbeid med matematikk henger også tett sammen med barns språkutvikling.

15 Skoleforberedende aktiviteter er en del av innholdet dette året. Det er ikke noe mål at barna skal lære seg å lese og skrive, men vi ønsker å skape interesse for disse aktivitetene. Det gjør vi blant annet gjennom høytlesning, å skape fortellinger sammen med barna, oppmuntre til «tullelesing» og «tulleskriving». Vi tar spill og leker i bruk. Vi bygger på de 3 M `er : Mestring, Morsomt, Meningsfylt. Vi legger vekt på at barna skal oppleve seg selv som gode nok! Barna skal bli kjent med bokstaver, tall, lyder, stavelser, begreper, geometriske former, matematiske begreper, sanger og leker. Vi fokuserer på gruppeferdigheter som å samarbeide, vente på tur, lytte til andre, ta imot- og utføre kollektive beskjeder, planlegge og fullføre et arbeid, kunne ta ordet i en forsamling og presentere seg. Alt dette er viktig at barna har med seg til skolestart. Før barna slutter i barnehagen tilbyr vi overnatting og baklengsmiddag. Et ”arrangement” det snakkes om allerede første dag i skolegruppa.. Overgang fra barnehage til skole Fra eldst til yngst - med spent forventning……. MÅL FOR SKOLEGRUPPA: o Barnehagen skal legge til rette for at barnet blir kjent med skolen i god tid før første skoledag. o Barnehagen skal legge til rette for at det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole. Hva skal vi arbeide med i skolegruppa på veien mot våre mål? o Gå på turer til skolen, i og utenfor friminutt tid. o Når vi er på skolen, skal vi hilse på andre elever og voksne som arbeider på skolen. o Ha fokus på å ta imot beskjeder/instruksjoner. o Lytte og å ta ordet i en gruppe. o Arbeide selvstendig og i gruppe (samarbeide). o Blyantgrep, bruke saks. o Leke med bokstaver, bokstavenes navn og lyd. o Rime og klappe stavelser. o Trafikkregler. o Bli kjent med ulike matematiske begreper. o Selvstendighet ved toalettbesøk og under påkledning. Vi har lykkes når alle barn opplever skolestarten med trygghet og spent forventning. ”Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning” (Rammeplanen for barnehagen 2011:59).

16 Danning ” Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.” (Barnehageloven § 1) Danning er en livslang og kontinuerlig prosess, uansett alder blir man aldri utlært. Danning handler blant annet om evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning handler om hvordan vi forholder oss til hverandre (en– til –en og i gruppe…). Barna skal gis mulighet til å utvikle selvstendighet og kunne være trygg på seg selv som individ. Jeg er ok som jeg er og for den jeg er! I løpet av barnehageårene er barnet i stadig utvikling. Behovet for bl.a omsorg, lek og læring vil endre seg fra barnehagestart på avdeling Alvebo og når barnet går over til Blåbukk. Barnehagen skal se omsorg og danning, lek, læring, sosial kompetanse og språklig kompetanse i sammenheng. Danning legger grunnlaget for barnets totale utvikling. Språkmiljøet i barnehagen En av barnehagens viktigste oppgaver er å støtte barns ulike behov, og deres tilegnelse av språk. De voksne i barnehagen er viktige språklige modeller for barna, samt at de lærer barna sosiale og språklige omgangsformer. Metoder og aktiviteter: o Vi benytter refleksjonsverktøy for språk- og språkmiljø i barnehagen (Utdanningsdirektoratet 2015). o Språkgrupper. o Munnmotoriske øvelser. o Spill for å stimulere enkeltlyder. o Lytteleker/auditiv oppmerksomhet. o Rim og regler. o Klappeleker. o Snakkepakken, bruk av rekvisitter og konkreter i fortellinger. o Språkposer. o Lese bøker. o Sprell i jungelen: Temabasert språkarbeid i et samspillsperspektiv. Vi tar utgangspunkt i en bok/fortelling og utnytter alle mulighetene det gir oss til å gå i dybden av tema.

17 Pedagogiske programmer TRAS TRAS er en forkortelse for ”Tidlig registrering av språkutvikling”. TRAS materiellet består av observasjons- skjema samt en håndbok. Formålet er å registrere språkvansker tidligst mulig og eventuelt iverksette tiltak, samt å forebygge lese – og skrivevansker. Vi ønsker å benytte TRAS som et kartleggingsverktøy i tillegg til en rekke andre observasjoner. Vestby Kommune ønsker at barnehagene i kommunen benytter TRAS. TRAS` skjemaets verdi i overgang barnehage – skole TRAS` skjemaet, som ”tilhører” barnet, er ment som dokumentasjon og et videre arbeidsmateriale for skolen. TRAS kan derfor, med samtykke fra foreldrene, følge barnet til skolen. Planlegging, dokumentasjon og evaluering Planlegging, dokumentasjon og evaluering er viktige redskap for utvikling av barnehagens pedagogiske kvalitet. God planlegging bidrar til en pedagogisk gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av menneskelige og materielle ressurser og tid. Dokumentasjon gir foreldre og omverden en informasjon om livet i barnehagen. Personalet og barna gjør bruk av dokumentasjonen i evalueringen. Foreldrene kan gi tilbakemeldinger til de ansatte om arbeidet og bruke det som referanse i samtaler med sine barn. Barna kan bruke dokumentasjonen som referanse i sine fortellinger om deres aktiviteter i barnehagen. Evalueringen bidrar til forbedringer og justeringer både av pedagogisk og praktisk karakter. Vi dokumenterer og evaluerer gjennomføring av aktiviteter, tema, fester, møter, barnegruppen og barns relasjoner, relasjoner mellom personale, personale / barn og personale / foreldre. Dokumentasjon gjøres gjennom: o Dagsrapport på tavla i garderoben o Bilder o Planarbeid o Månedsbrev o Årsplanen o Observasjon o Utstillinger Evaluering gjøres via: o Avdelingsmøte o Pedagogisk ledermøte o Personalmøte o Planleggingsdager o Medarbeidersamtale o Foreldresamtaler o SU-møter o Foreldremøter o Individuell og gruppevis samtale med barn(a)

18 Da barnehageloven ble revidert av Stortinget i 2005, kom det inn en ny bestemmelse som er gjort gjeldende fra 1. januar 2006: ”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet” (Barnehageloven §3). Rammeplanen (2011) påpeker at ”personalet i barnehagen skal gjennomføre den konkrete virksomheten i hver barnehage med støtte i observasjoner, oppfølging og dokumentasjon” (Temahefte ”Barns medvirkning”, Kunnskapsdepartementet:58) Dette skal skje i samråd med det enkelte barns intensjoner, behov, interesser, tidligere erfaringer og kunnskaper. Dokumentasjon som brukes som et aktivt redskap for å fange opp både prosessene og resultatene i barnehagen, og dermed blir et viktig redskap i barnehagens endringsarbeid kalles pedagogisk dokumentasjon. Det handler altså ikke om fine veggdekorasjoner som i foto og tekst viser glimt av barnehagehverdagen. Det handler om å reflektere over dokumentasjonen slik at den kan gi nye ideer og tenkninger som igjen skaper nye prosjekter der barna har medvirket. Vi må stille oss spørsmålet: Hvorfor valgte vi å gjøre slik? Planleggingsspiral etter ide av Carlina Rinaldi (Wallin, 1996) Barns medvirkning og dokumentasjon Å jobbe med barns medvirkning i barnehagen krever mye av de voksne. Det krever voksne som kan tenke på en ny måte, der refleksjonen får en større plass enn planleggingen. De voksne må reflektere over den pedagogiske dokumentasjonen, slik at den kan bidra til en forskjell for barna og de voksne. Det handler om å gi barna reel innflytelse i barnehagens virksomhet og det bygger på et syn om barnet som et subjekt en kan føre en dialog med, i stedet for et objekt en kan bestemme over. Den voksne må klare å gi fra seg noe makt, samtidig som denne makten ikke inneholder ansvar. Barnas 100 språk Hverdagens lek og aktiviteter må involvere alle sansene og anvende mange ulike «språk» (billed-, tale-, skrift- og kroppsspråk, bevegelse, musikk og matematikk osv.) Barns rett til medvirkning handler om at de må bli respektert og forstått, uavhengig av hvilket «språk» de uttrykker seg på. Det krever ekstra kompetanse når man skal jobbe med barns medvirkning hos de minste barna i barnehagen. Hvordan jobber vi med barns medvirkning: Vi voksne bruker barnesamtaler for å få tak i barnas synspunkter og meninger om deres barnehagehverdag. Etter turer, prosjekter og aktiviteter snakker vi med barna om hva de likte/ikke likte osv. For at alle barna skal få uttrykke sine meninger har vi laget forskjellige smilefjes som barna kan henge opp på tavla i løpet av dagen. De barna som vil kan utdype hvorfor de har gitt dagen/aktiviteten glad eller trist smilefjes, dette blir også skrevet på tavlen, slik at foreldrene kan se det når de henter. På denne måten får barna vært med å evaluert sin egen hverdag og vi voksne tar dette med oss i det videre arbeidet.

19 Lekelyst Barnehageloven §2 påpeker at barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og utfordrende omgivelser. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform og de voksne i barnehagen må gi leken en fremtredende plass. Hva kjennetegner lek? o Den er spontan og oppstår underveis o Den er et mål i seg selv o Den er indremotivert og frivillig o Den er «på liksom» o Den innebærer aktiv deltakelse, forhandling og perspektivtaking Leken er barnas viktigste uttrykksform. I leken får barna brukt mange av sine ulike språk. Leken gir seg til uttrykk fra barnas egne erfaringer og opplevelser og det er her de bearbeider inntrykkene sine. Videre utløser den barns naturlige spontanitet, nysgjerrighet og skapertrang. Leken er et mål i seg selv, samtidig som den utvikler barns sosiale kompetanse, barns identitet og selvfølelse og barns fantasi og kreativitet. Det er et konstant læringspress på barnehagene og resultater skal måles og dokumenteres. Læringen som skjer igjennom lek er vanskelig å måle og er derfor truet av mer voksenstyrte læringsituasjoner. De voksne må gi plass til leken i barnehagen og synliggjør viktigheten av lek og vise hvilket læringsutbytte som ligger i barns lek. Barna må få både plass og tid, slik at den gode leken kan utvikle seg. Dette innebærer at de voksne må være fleksible og tilgjengelige for barna i leken ved å støtte, inspirere og oppmuntre.

20 Kulturelt mangfold Barn kommer til oss med ulike sosiale, etniske, religiøse og økonomiske forskjeller. Vi må til enhver tid forholde oss til disse forskjellene og legge til rette for individuell opplæring. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap (Lov om barnehager §2). Ved å innhente informasjon om barnets hjemland (høytider, tradisjoner, mat, merkedager, språk m.m.) samt gi barn og foreldre mulighet til å lære oss rim, regler, sanger og lignende på sitt morsmål, kan vi være med på å stimulere barna til bruk av eget språk. Da vi som barnehage er opptatt av kosthold, vil dette være en naturlig del og nyttegjøre oss av sammen med andre kulturer. Det er også viktig å formidle og legge til rette for at barna får kunnskap og språkferdigheter i forhold til norskspråket. Forslag til metoder o Bevegelsesgrupper, turer. o Musikk/sang. o Lekegrupper, drama. o Bruke snakkepakken til konkretisering, formidling og lek. o Vi lager mat fra ulike land som barna i barnehagen representerer. o Vi samtaler om flagg, klær, natur. Mål: Barna skal få kjennskap til ulike religioner, kulturer og deres tradisjoner.

21 Barnehagens styringsdokumenter o Lov om barnehager med forskrifter med ny formålsparagraf, gjeldende fra 1.august 2012. o Rammeplan for barnehagen Departementet fastsetter i forskrift en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal stille krav til barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. o I år har vi hovedfokus på fagområde Kropp, bevegelse og helse og Antall, rom og form. I det daglige arbeidet er alle fagområdene representert. o Vedtektene til Vestby Naturbarnehage § 1 Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Det er syv fagområder Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver tar for seg (Kunnskapsdepartementet, 2011): Natur, miljø og teknikkKropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Kommunikasjon, språk og tekst Etikk, religion, filosofi Antall, rom og form Kunst, kultur og kreativitet

22 Kompetansesatsning Vestby Naturbarnehage ønsker et personale som stadig er i utvikling. En måte å øke personalets kompetanse på er å tilby målrettede kurs samt etterarbeid av kursene på personalmøter og avdelingsmøter. INTERNE KURS / KOMPTANSEPLAN o Alle ansatte skal i løpet av året gjennomføre et førstehjelpskurs. o Det er også ønskelig at minst en på hver avdeling gjennomfører et kurs i livredning i vann. o Administrative/lederkurs er rettet mot styrer og de administrative oppgavene. o Vi viderefører arbeidet i barnehagen med Ikke-voldelig kommunikasjon som var satsningsområde / prosjekt i barnehager i Vestby kommune 2012 – 2015. o Barnehagen har en kontaktperson som deltar i nettverk for språk og spesialpedagogikk (i regi av Vestby kommune). o En ansatt i barnehagen tar utdanningen ”Kostholdsveileder”. SENTRALE FØRINGER I august 2013 la Kunnskapsdepartementet frem ”Kompetanse for framtidas barnehage – strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020”. Dette er en videreføring av deres flerårige arbeid med å utvikle og styrke barnehagen., samt styrke personalets kompetanse i arbeidet med å omsette formålsbestemmelsen i praktisk arbeid i barnehagen. Målet med strategien: o Rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen. o Heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen. o Øke statusen for arbeid i barnehage. Tematisk innhold: o Pedagogisk ledelse - barnehagen som lærende organisasjon. o Danning og kulturelt mangfold. o Et godt språkmiljø for alle barn. o Barn med særskilte behov. (Hentet fra ”Kompetansetiltak 2015-2016, Vestby Kommune ”). VESTBY NATURBARNEHAGE KOMMUNALE KURS Vestby Naturbarnehage følger Vestby Kommune sin kompetanseplan for barnehagene i kommunen.

23 Samarbeid foreldre og barnehage Samarbeidet med dere foreldre vil være en sentral del av vårt arbeid i barnehagen. Vi ønsker å legge vekt på en god dialog, preget av tilstedeværelse, åpenhet og tillit. På denne måten kan vi informere hverandre om forventninger og erfaringer. Et slikt samarbeid vil være svært viktig for barnets trivsel i barnehagen og for vår mulighet til å møte barnets utvikling på best mulig måte. Vi mottar gjerne både ros og ris. Innspill og ideer fra foreldre er av stor verdi for oss!! Dere vil få tilbud om 2 foreldresamtaler hvert barnehage år (jul og vår). Dere er selvfølgelig hjertelig velkommen til å be om en samtale med oss utenom fastsatte foreldresamtaler. I tillegg inviteres dere til foreldremøte på høsten og våren. Foreldrerådet består av alle foreldre/ foresatte, og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget (SU) skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. SU er et rådgivende-, kontakt skapende- og samordnende organ. SU velges hvert år på barnehagens første foreldremøte. Ledende verv oppfordres til å sitte to år av gangen. Det skal sitte like mange representanter fra foreldre- og personalgruppa i SU. Styrer i barnehagen deltar på møtene om ikke annet er ønsket. Vi ønsker å vokse oss gode SAMMEN!! SAMARBEIDSPARTNERE Barnehagen samarbeider også med helsestasjon, fysioterapeut, PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste), barnevern, skole m.fl.

24 AUGUST Tema : o Tilvenning, vennskap og deltakelse. o Antall, rom og form: Sortering og rekkefølge. o Kropp, bevegelse og helse: Åle/krabbe. Mål: o Alle barn og foreldre skal føle seg godt mottatt, bli kjent med hverandre, barnehagen og vårt nærmiljø. o Barna skal gis mulighet til å finne tilbake til ”gamle” og nye lekekamerater. o Gi barna en forståelse av rekkefølge i daglige aktiviteter. o Gi barna mulighet til å føle glede ved allsidig kroppsutfoldelse. Metode: o Personalet har god tid til hvert enkelt barn og familie. o Lage små grupper der nye og gamle barn får leke sammen med voksne som støtter aktivt opp om leken. o Bruke naturen og nærområdet som arena for vennskap, samtale, kroppsutfoldelse og undring. Forslag aktiviteter: o Samlingsstund, inne/ute. o Hinderløype. o Lek med rekkefølge i garderoben, matsituasjonen. o Høsting fra grønnsakshagen. o Synge navnsanger.

25 AUGUST 2015 UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAG/ SØNDAG 31 1/2 32 34 Iver fyller 1 år! 5678/9 33 1011121314 Bhg. stengt 15/16 15. Nytt barnehageår starter 34 171819202122/23 35 242526272829/30 Viktige datoer: 14.august: Bhg stengt Egne notater:

26 SEPTEMBER Mål: o Barna skal få kunnskap om brannvern, nødnummer og møteplasser. o Gi barna kjennskap til sortering gjennom farger og størrelser. o Barna skal få kjennskap til reaksjonsevnen. Forslag til aktiviteter: o Puttekasser. o Sorteringsleker. o Lek med ball, sykle, spille spill. o Løpe/stoppe lek. o Besøke brannstasjonen. o Samlingsstunder om brannvern. Tema: o Brannvern. o Antall, rom og form: Rekkefølge og sortering. o Kropp, bevegelse og helse: Reaksjon.

27 HØSTFERIE 2015, uke 40 Vennligst returner denne slippen innen fredag 04.september. Noter hvilke dager barnet er i barnehagen og hvilke dager barnet evt. har ferie. F= ferie B= skal være i barnehagen ---------------------------------------------------------- Mandag 28/09Tirsdag 29/09Onsdag 30/09Torsdag 01/10Fredag 02/10 Barnets navn : _______________________________

28

29 SEPTEMBER 2015 UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAG/ SØNDAG 36 3112 Foreldremøte 3 Arin fyller 4 år 4 Innlevering høstferielapp 5/6 37 789101112/13 38 14 Brannvernuke 15 Bålsesongen starter 16171819/20 39 212223242526/27 40 28 Irene fyller år! 2930 Egne notater: Viktige datoer: Velkommen til foreldremøte 2. september 18.30- 20.30 Brannvernuke i uke 38 Minner om åpen brannstasjon i ditt distrikt.

30 Tema: o Forut (FN-dagen). o Antall, rom og form: Romforståelse. o Kropp, bevegelse og helse: Romorientering. Mål: o Gi barna innblikk i levekår som er forskjellig fra våre. o Gi barna kunnskap om Nepal og kjennskap til andre kulturer. o Gi barna kjennskap til romforståelse; forståelsen av rommet og sin plassering i rommet. o Gi barna kjennskap til avstand og retning. Forslag på aktiviteter: o Fargelegge flagg. o Samlingsstunder om Nepal. o Lære enkle ord og uttrykk på andre språk. o Rom i rom. o Bevegelseslek. o Huske. Nischal og Biswas sier namasté OKTOBER Namasté og velkommen til "Gode venner i Nepal". Vi fortsetter å følge de samme barna som vi ble kjent med i fjorårets barneaksjon. På et lite sted som heter Makkai Tar - noen mil øst for Katmandu., bor Biswas på 5 år og Nischal på seks år, med familiene sine. Vi følger også ei jente som heter Puspa. Hun er syv år og bor sammen med storesøsteren sin på et hjem for jenter, fordi de ikke har noen familie å bo sammen med.

31 OKTOBER 2015 UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAG/ SØNDAG 40 123/4 41 5678910/11 42 12131415 Emilie fyller 1 år! 1617/18 43 1920212223 FN- DAGEN 24/25 44 26272829 30 31 Barnehagen stengt Egne notater: Viktige datoer: 23.oktober: Vi markerer FN- dagen med basar til inntekt for FORUT kl.15-17 Alle er velkommen! 30.oktober: Bhg stengt

32 NOVEMBER Tema: o Eventyr. o Antall, rom og form: Romforståelse. o Kropp, bevegelse og helse: Rytme. Mål: o Gi barna kjennskap til folkeeventyr. o Gi barna kjennskap til romforståelse; forståelsen av rommet og sin plassering i rommet. o Gi barna kjennskap til rytmiske bevegelser. Forslag til aktiviteter: o Rom i rom. o Tampen brenner. o Hinderløype. o Hoppe tau, danse, klappeleker. o Lese eventyr og dramatisere med konkreter. o Minirøris. Karneval i barnehagen med tema former

33 NOVEMBER 2015 UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAG/ SØNDAG 44 31/1 45 234567/8 8. Ivo fyller 4 år! 46 91011121314/15 47 161718192021/22 48 2324252627 Tenne julegranen 28/29 Egne notater: Viktige datoer:.

34 DESEMBER Tema: o Julebudskapet. o Antall, rom og form: Tall og telling. o Kropp, bevegelse og helse: Berøringssans. Mål: o Gi barna kjennskap til julens budskap. o Skape en rolig og hyggelig adventstid. o Gi barna kjennskap til tall og telling. o Gi barna kjennskap til hvordan forskjellige materialer føles. Forslag til aktiviteter: o Samlingsstunder med sang og formidling av julebudskapet. o Julegudstjeneste. o Julekalender; vi teller dager frem til jul. o Juleverksted. o Nissevandring. o Sansekasser.

35 DESEMBER 2015 UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAG/ SØNDAG 49 30123 Isak fyller 1 år! 45/6 5. Jesper fyller 4 år! 50 7891011 Luciafeiring 12/13 51 1415161718 Nissevandrin g og nissefest Beate fyller år! 19/20 52 2122 Tia fyller 4 år! 23 24 Julaften GOD JUL! 25 1. juledag 26/27 26. 2. juledag 53 28 Barnehagen stengt 29 30 31 Barnehagen Barnehagen Nyttårsaften stengt Egne notater: Viktige datoer: 11.desember: Luciafeiring Alle foreldre er velkommen ! 18.desember: Nissefest for barna 28., 29. og 30.: Bhg stengt

36 Januar Tema: o Vinteraktiviteter. o Antall, rom og form: Tall og telling. o Kropp, bevegelse og helse: Balanse. Mål: o Gi barna kjennskap til varierte vinteraktiviteter. o Gi barna kjennskap til tall og telling. o Gi barna kjennskap til balanseøvelser. Forslag til aktiviteter: o Leke butikk og lage egne penger. o Spille spill. o Lære romertall. o Telle lyder (klappeleker). o Lage balansestokker. o Hinderløype. o Vinter aktivitetsdag. o Gå på ski, skøyter, ake.

37 VINTERFERIE 2016, uke 8 Vennligst returner denne slippen innen fredag 22.januar. Noter hvilke dager barnet er i barnehagen og hvilke dager barnet evt. har ferie. F= ferie B= skal være i barnehagen Mandag 22/02Tirsdag 23/02Onsdag 24/02Torsdag 25/02Fredag 26/02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Barnets navn : _______________________________

38

39 JANUAR 2016 UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAG/ SØNDAG 53 1 1. nyttårsdag 2/3 1 4 Bhg stengt Oscar og Nora fyller 5 år! 56789/10 10. Adam fyller 4 år! 2 111213141516/17 3 1819202122 Innlevering vinterf.lapp 23/24 4 25 Kristina fyller år! 26272829 30/31 Egne notater: Viktige datoer: 4.januar: Bhg stengt

40 Februar Tema: o Snøaktiviteter. o Antall, rom og form: Mengde. o Kropp, bevegelse og helse: Rulle/snurre. Mål: o Gi barna mulighet til å utvikle egen kroppsbeherskelse. o Gi barna kjennskap til ulike vinteraktiviteter. o Gi barna kjennskap til måleenheter og volum. o Gi barna mulighet til å utfordre vestibulærsansen (likevekt/balanse). Forslag til aktiviteter: o Lage mat; måle og veie med barna. o Måle nedbør. o Sammenligne mengder og volum. o Gå på ski, skøyter og ake. o Base i snøen. o Minirøris. o Undre oss over volumet på forskjellige former for vann (vann, snø, is, damp ).

41 FEBRUAR 2016 UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAG/ SØNDAG 5 1 2 3 4 Syver fyller 6 år! 56/7 6. Samefolkets- dag 6 89101112 Karneval 13/14 7 15 Lise fyller år! 16 Helena fyller 2 år! 17 Kathleen fyller år! 181920/21 21. Emil fyller 6 år! 8 22 Vinterferieuke 2324252627/28 27. Eirik fyller 3 år! 9 29 Egne notater: Viktige datoer: 12.februar: Karnevalsfest for barna

42 MARS Tema: o Påske. o Antall, rom og form: Mengde. o Kropp, bevegelse og helse: Øye-hånd, øye-fot koordinasjon. Mål: o Gi barna kjennskap til de forskjellige måleenhetene. o La barna erfare forskjellige aktiviteter der øye-hånd, øye-fot koordinasjonen utvikles. o Gi barna kjennskap til påskebudskapet. Forslag til aktiviteter: o Lage mat; mengde, hvor mye?. o Kaste gjenstander i og på bøtte. o Hinderløype med ball. o Samlingsstunder om påskebudskapet. Vi ruger kyllinger i barnehagen

43 P Å SKEFERIE 2016, uke 12 Vennligst returner denne slippen innen fredag 4.mars. Noter hvilke dager barnet er i barnehagen og hvilke dager barnet evt. har ferie. F= ferie B= skal være i barnehagen Mandag 21/03Tirsdag 22/03Onsdag 23/03Tirsdag 29/03 BHG STENGT --------------------------------------------------------------------------------------------- Barnets navn: _______________________________

44

45 MARS 2016 UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAG/ SØNDAG 9 1 2 3 Mathias fyller 6 år! 4 Innlevering påskeferie- lapp 5/6 10 789 1112/13 11 1415 Anja fyller år! 16 Foreldremøte 1718 Gul frokost 19/20 20. Palmesøndag 12 2122 Tina fyller år! 23 Bhg stengt Hermine fyller 4 år! 24 Skjærtorsdag 25 Langfredag 26/27 27. Ella og Hanna fyller 5 år! 13 28 2. påskedag Malin fyller 3 år! Astrid fyller 2 år! 293031 Egne notater: Viktige datoer: 16.mars: Foreldremøte kl.18:30-20:00 18. mars: Gul frokost for barn, foreldre og personale 23. mars: Bhg stengt

46 APRIL Tema: o Fugler. o Antall, rom og form: Former og mønstre. o Kropp, bevegelse og helse: Klatre. Mål: o Gi barna kjennskap til ulike fuglelyder. o Barna skal få erfare, utforske og leke med former og mønstre. o Gi barna positive opplevelser ved å mestre høyder og ulendt terreng. Forslag til aktiviteter: o Lete etter former og mønstre i nærområdet. o Klatre i klatrevegg. o Lage fuglekasse i barnehagen med webkamera. o Gå på tur og lytte til fuglene.

47 FERIEAVVIKLING V Å R/SOMMER 2016 Da nærmer sommeren seg og tid for ferieavvikling. Barnet skal ha minst 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. Minimum 3 uker skal tas ut på sommeren (jf. vedtektene). Vennligst noter hvilke uker barnet skal ha ferie. Minner om at barnehagen er stengt uke 29 og 30. Fristen for innlevering er fredag 15. april. ------------------------------------------------------------------------------------------- Barnets navn: _________________________________ Skal ha ferie i uke: ______________________________

48

49 APRIL 2016 UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAG/ SØNDAG 13 12/3 14 456789/10 9. Mira fyller 5 år! Tiril fyller 3 år! 10. Torgeir fyller 5 år! 15 11121314 Siste dag i bålsesongen 15 Innlevering sommerferie- lapp 16/17 16 18 Alexander fyller 2 år! 19 Viktor fyller 4 år! 20212223/24 17 25 Jørgen fyller 6 år! 2627 28 29 30/1 Egne notater: Viktige datoer:

50 MAI Tema: o 17. mai. o Antall, rom og form: Former og mønstre o Kropp, bevegelse og helse: Eksentrisk og konsentrisk bevegelse (eksplosive og dempende bevegelser). Mål: o Gi barna kjennskap til hvorfor vi feirer 17. mai. o Barna skal få erfare, utforske og leke med former og mønstre o Gi barna kjennskap til spenstøvelser. Forslag til aktiviteter: o Former og mønstre i flagg o Hoppe tau, hoppe paradis o Fargelegge flagg o Samlingsstund om 17. mai

51 MAI 2016 UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAG/ SØNDAG 18 2 345 Kr. Himmelfart 6 Bhg. stengt 7/8 19 9 Dugnad 101112 Alvin fyller 4 år! 13 Aktivitetsdag 14/15 20 16 2. pinsedag 17 Grunnlovsdag 18192021/22 21 232425262728/29 22 3031 Egne notater: Viktige datoer: 5.,6., 16. og 17. mai: Barnehagen stengt 9.mai: Dugnad kl.17-19

52 JUNI Tema: o Småkryp. o Antall, rom og form: Symmetri. o Kropp, bevegelse og helse: Sparke. Mål: o Gi barna kjennskap til småkryp og oppleve glede ved å studere dem. o Gi barn muligheten til å utforske symmetriske gjenstander i naturen. o La barna oppleve glede ved ballspill. Forslag til aktiviteter: o Studere blader, sommerfugler osv. o Male symmetriske bilder. o Bruke fotballbanen aktivt. o Øve til Revecup. o Lage småkrypfelle. o Bruke bestemmelsesduken.

53 JUNI 2016 UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAG/ SØNDAG 22 1 Jenny Louise og Kimia Sol fyller 4 år! 2 Overnatting for skolebarna 34/5 23 6789 Sommerfest 1011/12 24 1314 Tuva fyller 6 år! 1516 Hanne fyller år! 1718/19 25 20 Johannes fyller 6 år! 2122232425/26 26 2728 Bror Olav fyller 4 år! 2930 Viktige datoer: 2.juni: Overnatting for Skolebarna 9.juni: Sommerfest for barn, foreldre, søsken og personalet Egne notater:

54 JULI Tema: o Tradisjonsleker. o Antall, rom og form: Symmetri. o Kropp, bevegelse og helse: Synssans og hørselssans. Mål: o Gi barna kjennskap til ulike tradisjonsleker. o Gi barna mulighet til å utforske symmetriske gjenstander i naturen. o Gi barna erfaringer om hvordan syn og hørsel påvirker bevegelsen. Forslag til aktiviteter: o Finne symmetriske gjenstander i nærmiljøet. o Hinderløype i blinde. o Lek med hørselvern (musikk). o Sardinmamma, titten på hjørnet, boksen går osv.

55 JULI 2016 UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAG/ SØNDAG 26 12/3 3. Aurora fyller 2 år! 27 456789/10 28 111213 Ivar fyller 3 år! 141516/17 29 18 Barnehagen stengt 19 Barnehagen stengt 20 Barnehagen stengt Herman fyller 6 år! 21 Barnehagen stengt 22 Barnehagen stengt 23/24 30 25 Barnehagen stengt 26 Barnehagen stengt 27 Barnehagen Stengt Ida-Marie fyller 2 år! 28 29 30/31 Barnehagen stengt Egne notater: Viktige datoer: *Barnehagen stengt for felles ferieavvikling uke 29 og 30 *Barn som skal begynne på skolen slutter i barnehagen senest 31.juli, og avvikler ferie i forkant.

56 MånedFerie/fridager 2015 AugustBhg stengt / planleggingsdag fredag 14.august September OktoberBhg stengt / planleggingsdag fredag 30. oktober November Desember Offisiell fridag fredag 25. Barnehagen stengt julaften, mandag 28., tirsdag 29., onsdag 30. og nyttårsaften 2016 Januar Bhg stengt / planleggingsdag mandag 4. januar Barnehagene er åpne fra tirsdag 5. januar Februar Mars Barnehagen stengt onsdag 23. mars Offisiell fridag torsdag 24., fredag 25., mandag 28. April Mai Offisiell fridag torsdag 5. Barnehagen stengt / planleggingsdag fredag 6. Offisiell fridag mandag 16. og tirsdag 17. Juni Juli Stengt for felles ferieavvikling uke 29 og 30 GOD SOMMER! AugustSiste dag i barnehageåret er den 14. (*) Nytt barnehageår fra den 15. Vestby Naturbarnehages barnehager Barnehagerute for 2015/2016 -f.o.m 15. august 2015 til 14. august 2016- *Barn som skal begynne på skolen slutter i barnehagen senest 31. juli, og avvikler ferie i forkant. Skolebarna kan begynne på SFO 1. august.

57 AUGUST 2016 UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAG/ SØNDAG 31 1 2 3 Iver fyller 2 år! 456/7 32 8910111213/14 33 15 Nytt barnehageår starter 1617181920/21 34 222324252627/28 35 293031 Egne notater: Viktige datoer: 15.august: Nytt barnehageår starter


Laste ned ppt "ÅRSPLAN VESTBY NATURBARNEHAGE AVD. SON 2015 / 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google