Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ABC Lagleder André Paulsen Klubbutvikler Oslo Fotballkrets 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ABC Lagleder André Paulsen Klubbutvikler Oslo Fotballkrets 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 ABC Lagleder André Paulsen Klubbutvikler Oslo Fotballkrets 2007

2 LAGLEDERKURS Hvem er Norges Fotballforbund? Hvorfor trenger vi lagleder? Hvem kan bli lagleder? Hvilken kompetanse trenger en lagleder? Hvilken oppfølging skal en lagleder ha, og hva forventer han/hun?

3 Hvem er Norges Fotballforbund? Landets største frivillige barne- og ungdomsorganisasjon –Avhengig av foreldredeltakelse Fravær rammer tilbudet –En demokratisk organisasjon Klubbene er NFF 1822 klubber Tinget (250 stiller) –Over 400.000 aktive –Hvorav over 100.000 jenter –25.000 lag –130.000 frivillige –NFFs verdigrunnlagNFFs verdigrunnlag

4 Lagleder barnefotball 6-12 år En person som skal ordne praktiske ting for laget. Være med å legge forholdene til rette for trening – kamper – sosialt samvær

5 Kjenne til retningslinjer for barnefotball og ha kunnskaper om reglement. Være trenerens støttespiller Klubbens kontaktperson til laget. Være lagets forbilde til ”fair play” Lagleder barnefotball 6-12 år

6 PRAKTISKE OPPGAVER Deles inn i følgende hovedoppgaver: - Planlegging - Administrativ oppfølging - Treninger - Kampavvikling - Sosiale aktiviteter (Hva med rollen sosialansvarlig? Egen person?)

7 PLANLEGGING Ta initiativ til foreldremøte Aktivitetslister Treningstider Utstyr Delta i klubbens lagledermøter Påmelding av laget (overfor klubb) Hvilke turneringer skal laget delta på?

8 ADMINISTRATIV OPPFØLGING Ajourførte spillerlister til klubb Alle som spiller kamper har betalt kontingent/medlemskap (forsikring) Ut og inn med loddbøker etc. Gjennomføre sosiale tiltak (sosialansvarlig?) Alltid fylle ut skadeskjema og sende inn for alle spillere som har vært til lege. Nye spillere til klubben

9 Gjøre foreldrevettregler kjentforeldrevettregler Gjør Fair Play kjentFair Play Sørge for at beslutninger tatt av klubb blir gjennomført Tydeliggjøre klubbens holdninger og verdier Fordele arbeidsoppgaver i gruppen Terminlister Planlegge, gjennomføre Minimerketaking. Bruke de muligheter som er til å kurses ADMINISTRATIV OPPFØLGING

10 TRENINGER Sørge for at utstyr kommer ut og inn. Bruk andre foreldre/spillere som medspillere Opplåst garderobe Førstehjelputstyr tilgjengelig Ballene er pumpet

11 Hvor mange spillere bør man ha med når man drar på kamp?

12 5er fotball: 7 (maks 9) spillere Ikke bli fristet til å spille 6 mot 6 7er fotball: 9 (maks 11) spillere

13 KAMPAVVIKLING Sørge for at banen er klar Skaffe tilveie dommer Betale dommerregning Ønske motstander og dommer velkommen, og etter kampen takke for kampen Sjekke med bortelag ang. drakter. Baller Kontrollere garderobe etter kamper

14 REGLEMENT Spilleregler for barnefotball Antall spillere (5er, 7er) Spillebanen –5er fotball: Anbefalt 33x18 meter (min 30 x 15 m. – maks. 40 x 20 m) –7er fotball: Spillebanen bør være minimum 40 x 20 m. – maks. 60 x 40 m Ball nr. 4 (omkrets 62 – 66 cm.) benyttes. I klassene under 10 år anbefales størrelse nr. 3 Spilletider: –Lillegutt og lillejente (11 og 12 år)2 x 30 min. –Minigutt og minijente (8-10 år)2 x 20 min. –Turneringer – andre spilletider Spilledrakter ved draktlikhet (approbert/godkjent drakt har fortrinnsrett) Mål kan ikke gjøres direkte fra avspark Benytter ikke kort

15 REGLEMENT Tilbakespillsregelen gjelder ikke Hvordan veilede ved feil innkast? En spiller som er kvalifisert for advarsel vises vekk fra banen. Bortvisningen har ingen senere følger for spilleren. Bortvist spiller kan erstattes av en ny spiller. Det er ikke lov å kaste eller sparke ballen over midten ved målspark, eller når målvakten skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes et indirekte frispark til motparten fra der ballen passerer midtstreken.Det er ikke lov å kaste eller sparke ballen over midten ved målspark, eller når målvakten skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes et indirekte frispark til motparten fra der ballen passerer midtstreken.

16 Hvordan bør dommer opptre i kamper i barnefotball? Veileder Skape forståelse for reglene Dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne

17 Hvilke regler bør gjelde for voksne som er med rundt et lag?

18 Hva er en klubbdommer? Første trinn i dommerutdanningenFørste trinn i dommerutdanningen Dømmer kamper i barnefotballen, eller i ungdoms- og voksenfotball (syver- eller femmerfotball)Dømmer kamper i barnefotballen, eller i ungdoms- og voksenfotball (syver- eller femmerfotball) Kamper i egen klubb og blir tildelt dette av oppnevnt kontaktperson i klubbenKamper i egen klubb og blir tildelt dette av oppnevnt kontaktperson i klubben Får veiledning og oppfølging gjennom egen klubbFår veiledning og oppfølging gjennom egen klubb Klubbene bestemmer selv godtgjørelse for klubbdommereKlubbene bestemmer selv godtgjørelse for klubbdommere Kretsen tilbyr klubbdommerkursKretsen tilbyr klubbdommerkurs Viktig å ha forståelse for at dommeren kan gjøre feilViktig å ha forståelse for at dommeren kan gjøre feil

19 Smålagsspill Den beste spillformen Melde på flere lag, mindre venting DVD – om god fotballaktivitet for barn Spille – ikke sparke fotball (Bl.a. ballen ikke over midten fra målvakten) Alle treninger i barnefotballen bør minst halve økta være spill maks 4 v 4 Unngå kø

20 Man. U. erfaringer med 4:4 for U9 135% flere afleveringer 260% flere scoringsforsøg 500% flere mål 225% flere 1:1 situationer 280% flere dribling/finter …i forhold til 8:8 Kilde: The FA Coaches Association Journal, Issue 4, Volume 6, Autumn 2003

21 Differensiering NFF er mer tydelige enn før Gi ulikt tilbud til barn ut fra ambisjoner og behov Treningsmengde, årssyklus, treningsinnhold Rett utfordring til alle Ingen elitetenking i barnefotballen. Ingen utvelgelse eller topping Trenerkoordinator; trenerforum, hospitering etc Sportsplan

22 Klubbskifte innen barnefotballen Barnefotball omfatter spillere opp til og med det året de fyller 12 år. Før medlemmet kontaktes av ny klubb med tanke på klubbskifte, skal foresatte og nåværende klubb underrettes. Klubbskiftet kan skje når som helst i året, og det er ikke adgang til å stille vilkår for klubbskiftet. Ny klubb plikter å sende skjemaet ”melding om klubbskifte” til tidligere klubb og kopi til den fotballkretsen ny klubb tilhører innen 8 dager. For spillere som har vært "passive" i 2 år eller kommer fra strøket / utmeldt / nedlagt klubb: For spillere som ikke har deltatt i obligatorisk kamp de 2 foregående kalenderår eller kommer fra strøket / utmeldt / nedlagt klubb, kan skjemaet for «Endring av klubbtilhørighet» benyttes.

23 Utdanning styrker klubben Noen sentrale kurs i Barnefotballen –”Barnefotballen i klubben” (B5 (A2)) Diskusjon i klubben om hva god Barnefotball er! –God aktivitet, hva er det? –Hvordan differensiere? –Etc –”Motivere for Aktivitetslederkurs” (B2) –”Aktivitetslederkurs” (Delkurs 1) –”Moro å være keeper” (B4) –”Klubbdommerkurs” (B3)

24 Linker Barnefotball på NFF sine sider (http://www.fotball.no/t2.aspx?p=52787&cat=51833)http://www.fotball.no/t2.aspx?p=52787&cat=51833 –Råd og retningslinjer –Spillformer og regler –NFFs merkeprøver –Cuper og turneringer –Øvelse gjør mester Videoklipp for aktivitet og øvelser

25 ABC ….sluttord Del kunnskapen med laget ditt Spre kunnskapen innad i klubben til de som ikke har vært på ABC kurs Gå foran som et godt eksempel på Fair Play Lykke til med sesongen 2008!

26 Foreldrevettreglene 1. Møt opp på trening og kamp – barna ønsker det – barna ønsker det 2. Gi oppmuntring til alle spillerne – ikke bare ditt eget barn – ikke bare ditt eget barn 3. Gi oppmuntring i medgang og motgang 4. Respekter trener/lagleders bruk av spillere – seriøse innspill kan du gi etter kampen – seriøse innspill kan du gi etter kampen 5. Se på dommeren som en veileder – respekter avgjørelsene – respekter avgjørelsene 6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press – ikke press

27 Foreldrevettreglene 7. Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet – ikke bare om resultatet 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – men ikke overdriv – men ikke overdriv 9. Vis respekt for klubbens arbeid – delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner – delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du – ikke du 11. Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja 12. Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier – ikke som du sier Tilbake

28 Fair Play Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! På lag mot mobbing Vi tar avstand fra mobbing, både i og utenfor fotballmiljøene. Fotballen skal være en positiv og trivselsfremmende aktivitet for alle. Fargerik Fotball – mot vold og rasisme Vi tolererer ingen form for rasisme eller vold i fotballen. Fotballen skal være åpen og inkluderende for alle. Spill fair! Vi skal sammen sørge for at fotballen preges av fairspillende aktører, både på og utenfor fotballbanen. Trenernes og spillernes holdninger til medspillere, motspillere og ikke minst dommere, må preges av respekt og forståelse i alle sammenhenger. Tilbake

29 Verdigrunnlaget VISJON: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle” Dvs. at vi ønsker at vår idrett skal være åpen og inkluderende Forankret i NFFs Handlingsplan Alle skal kunne få et tilbud tilpasset: eget ferdighetsnivå egne ønsker egne ambisjoner eget behov

30 Ingen skal stenges ute, uansett: sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, alder, seksuell legning eller av andre grunner. Samholdet og fellesskapet på alle nivåer i vår organisasjon skal være preget av: –Trivsel –Glede Vi ønsker at våre aktiviteter og organisasjonen skal være bygget på verdier som: –respekt –toleranse –likeverd –menneskeverd Verdigrunnlaget

31 Organisasjonen vår skal preges av: ærlighet åpenhet demokrati frivillighet Fotballen gjenspeiler samfunnet, og problemer som doping, rusmiddelmisbruk, tobakkskader, seksuelle overgrep, trafikkskader, helseplager, mobbing, rasisme og vold finnes også i fotballen. NFF skal jobbe aktivt med å redusere slike problemer i alle fotballaktiviteter Verdigrunnlaget Tilbake


Laste ned ppt "ABC Lagleder André Paulsen Klubbutvikler Oslo Fotballkrets 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google