Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger - Slik har vi gjort det i Sykehuset i Vestfold HF Martin Hegdahl Magnhild Klingenberg-Liholt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger - Slik har vi gjort det i Sykehuset i Vestfold HF Martin Hegdahl Magnhild Klingenberg-Liholt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger - Slik har vi gjort det i Sykehuset i Vestfold HF Martin Hegdahl Magnhild Klingenberg-Liholt Ove Westgård

2 Parallell L: Forebygging av selvmord 09.00 - 09.10Innledning 09.10 - 09.30 Bakgrunn for tiltakspakken og målinger v/ Fredrik Walby, forsker NSSF / sjefpsykolog Diakonhjemmet Sykehus 09.30 - 10.30 Slik har vi gjort det v/ Ove Westgård, overlege Psykiatrisk fylkesavdeling, Sykehuset i Vestfold HF Magnhild Klingenberg-Liholt, Psykologspesialist, PFA SiV HF Martin Hegdahl, avdelingspsykolog, PFA, SiV HF 10.30 - 11.00 Pause 11.00 - 12.00Teamene planlegger implementering 2

3 VESTFOLD - FAKTA: 240.000 innbyggere Små avstander 1 fylkesdekkende avd 2 DPS 3

4 Psykiatrisk fylkesavdeling (PFA) Fylkets akuttpsykiatriske døgnavdeling 1450 innleggelser per år 3 organisatoriske seksjoner: PAM (9 senger) Akutt døgn psykose (15 senger) Akutt døgn allmennpsykiatri (12 senger) 4

5 Gjennomføres for hvem? ”Høyrisikopasienter”? Alle? 5

6 6

7 Post 1 7

8 Baseline-målinger % 8

9 Leger/psykologer/sykepleiere Seksjons nivå Avdelingssjefs nivå Klinikksjefens nivå Adm.dir / direktørens gruppe Kvalitetsrådgivere på HF-nivå SiV HFKPRMed avdKir.avd…PFAPAMLeger/psykologerP1Leger/psykologerP3Leger/psykologerNVDPSSVDPSARBBUPA 9

10 Gjennomføring: –Forankring i ledelse –Involvering av nøkkelpersoner –Informasjon, undervisning, nyhetsbrev og tavlemøter –Utarbeidet kriseplan, innført som mal i PAPS (Krisehåndteringsplan: KRIP). –Revidert prosedyre for oppstart/avslutning av behandling 10

11 Nøkkelpersonell hos oss for å lykkes Seksjonsledere Koordinatorer / ledende sykepleiere Faste overleger og psykologer i akuttseksjonene 11

12 Pasientsikkerhet Skummelt ord? Skremmer klinikere? Hvem utøver det? 12

13 Informasjon og undervisning –Omdanne det skumle ordet ”pasientsikkerhet” til noe den enkelte behandler opplever meningsfullt. –Strukturering av nasjonale retningslinjer heller enn nypålagte krav. –To forskjellige opplæringsprogrammer. Lege/psykologgruppen info om kunnskapsgrunnlag og de punkter som er vesentlige for dem, noe mindre vekt på de andre delene. Miljøterapeutene/sykepleierne –Nyhetsbrev –Info på fellesmøter om progresjon. –Innholdet i programmet innlemmes også i den regelmessige selvmordsrisikovurderingsundervisningen 13

14 Post 1 Baseline-målinger % 14

15 15

16 Kriseplan /mestringsplan Det vi hadde definitivt mest å hente på Ikke noe vi hadde etablert systematisk fra tidligere Utarbeidet utkast på basis av tidligere planer og etter samarbeid med andre HF på læringsnettverk Samarbeid med rus-feltet om felles kriseplan som inngår i innsatsområdet ”Overdosedødsfall” 16

17 17

18 Endring i punktet kriseplan 18

19 19 Endring i kriseplan

20 20

21 21

22 Samlet utvikling i hvert punkt 22

23 Status i Vestfold –Registreringsskjema legges i pasientens mappe ved innkomst og fylles ut fortløpende av ansv. behandler. Øker eierskapet til programmet hos alle. –programmet er rullet ut i våre fire DPS døgnseksjoner og BUPAs døgnseksjon. –Målinger kontinuerlig i alle seksjoner –Etablert et ”lokalt” læringsnettverk med samlinger av alle seksjoner hvor problemstillinger og resultater drøftes. –Klinikk- og foretaksledelsen støtter og motiverer. 23

24 Utrulling i Vestfold –Strategisk viktig at klinikkledelsen var bestiller. –Egen koordinator for selvmordsforebyggende arbeid som også koordinerer utrulling av programmet. –Innsatsgruppen fra akuttavdelingen introduserer og underviser på første samling. Deretter samlinger med erfaringsutveksling. 24

25 Våre erfaringer –Klinisk relevant og konstruktivt for Innsatsgruppen Behandlere Pasienter. –Mye jobb. Viktig å sette av ressurser. Måling Registrering Undervisning Oppfølging Kontinuerlig fokus. 25

26 Kritiske spørsmål –”Er det evidens for at tiltakspakken faktisk reduserer antall suicid?” –Avveining mellom kvantifisering/målbarhet og kvalitet? 26

27 27

28 28

29 Kontaktinformasjon: Ove Westgård, Sykehuset i Vestfold HF: Ove.westgard@siv.no Marie Brudvik, Helsedirekatoratet: Marie.brudvik@helsedir.no Fredrik Walby, Diakonhjemmet sykehus: fredrik.walby@medisin.uio.no 29


Laste ned ppt "Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger - Slik har vi gjort det i Sykehuset i Vestfold HF Martin Hegdahl Magnhild Klingenberg-Liholt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google