Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvor er det hjelp å få? Foreldre og foresatte - VP Venner - VP Lærer - TP Helsesøster -TP Sosialrådgiver -TP Karriereveileder – TP PP-tjenesten - TP Fastlege.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvor er det hjelp å få? Foreldre og foresatte - VP Venner - VP Lærer - TP Helsesøster -TP Sosialrådgiver -TP Karriereveileder – TP PP-tjenesten - TP Fastlege."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvor er det hjelp å få? Foreldre og foresatte - VP Venner - VP Lærer - TP Helsesøster -TP Sosialrådgiver -TP Karriereveileder – TP PP-tjenesten - TP Fastlege -TP Psykolog –TP Spesialisthelsetjenesten – TP Hjelpetelefonen – TP Nettsider

2 lillian.strand@porsgrunn.kommune.no therese.tangen@porsgrunn.kommune.no HELSESØSTRE 90 11 59 28 48 15 23 04

3 Noe av det du kan snakke med helsesøster om: Vanskelige tanker og følelser Fysiske plager, skader og sykdommer Rus, bekymret for eget eller andres rusbruk Seksualitet og prevensjonsveiledning Graviditet og abort Kosthold og fysisk aktivitet Andre bekymringer og opplevelser som virker inn på hvordan du har det Helsesøster kan henvise videre til andre hjelpe instanser hvis det er nødvendig og ønskelig

4 Helsesøstre er tilstede: Kontor:MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Sør08:30- 13:00 Lillian 08:30- 15.00 Lillian 08:30- 15:00 Therese 08:30- 15:00 Therese Nord08:30- 13:00 Therese 08:30- 15.00 Therese 08:30- 15:00 Lillian 08:30- 15.00 Lillian 08:30- 15.00 Lillian

5 Sosialpedagogisk rådgiver Tlf: 35 91 75 15 Mobil: 93023898 E-post: torleif.verpe@t-fk.notorleif.verpe@t-fk.no Torleif Verpe Sosialpedagogisk rådgiver Nord Turid Aas Sosialpedagogisk rådgiver Sør Tlf: 35 91 76 05 Mobil: 40877631 E-post: turid.melby.aas@t-fk.noturid.melby.aas@t-fk.no

6 Sosialpedagogisk rådgivning Ta kontakt dersom du synes noe er vanskelig på skolen Om du ønsker hjelp til formidling av kontakt med helse/sosialvesen, PP-tjenesten og arbeidskontor. Eller ta kontakt om du ønsker å snakke om personlige forhold

7 Karriereveiledere Gyri Grønmark Karriereveileder Nord Tlf: 35 91 75 16 Mobil: 99562862 E-post: gyri.gronmark@t-fk.nogyri.gronmark@t-fk.no Lene Kullvik Karriereveileder Sør Tlf: 35 91 75 16 Mobil: 92897226 E-post: lene-kristin-dahl.kullvik@t-fk.nolene-kristin-dahl.kullvik@t-fk.no

8 Karriereveiledning Du vil få tilbud om karriereveiledning i løpet av skolegangen ved Porsgrunn vgs Hjelper deg med å ta gjennomtenkt og selvstendig valg av utdanning og yrkesvei

9 PP-tjenesten Hanne Lene Riis Tlf: 92 46 39 74 E-post: hanne- lene.riis@t-fk.no Tone Klakegg Tlf: 98 81 03 75 E-post: tone.klakegg@t- fk.no Hans Tore Sanden Tlf: 91 38 80 25 E-post: hans- tore.sanden@t- fk.no

10 PP-tjenesten Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, vanligvis kalt PP-tjenesten, kan gi deg som elev hjelp i forhold som har med din personlige, sosiale eller faglige utvikling å gjøre. -Fagvansker(behov for utredning eller tilrettelegging i forbindelse med lese-, skrive- eller matematikkvansker. --Mobbing, angst/usikkerhet eller mistrivsel i skolesituasjonen. Ett godt råd er at du tar kontakt før problemene blir for store! Ta direkte kontakt eller gå via rådgiver eller helsesøster

11 Helsestasjon for ungdom i Porsgrunn: Rådhusgata 5 3915 Porsgrunn 35547345 Åpningstider: Mandager fra kl 15.00 til kl 18.00

12 Helsestasjon for Ungdom i Skien Kverndalsgata 10 3717 Skien 35581502 Åpningstid: Mandag kl. 09:00-20:00 Onsdag kl. 09:00-15:00Torsdag kl. 09:00-18:00

13 Her treffer du: Helsesøster, psykolog, lege og jordmor Gratis - ingen timebestilling Helsestasjonene for ungdom kan bistå med: Seksualitet og samliv: - Informasjon om seksualitet, samliv, prevensjon og seksuell legning. Seksuelt overførbare sykdommer og seksuelle overgrep. Svangerskap og abort. Fysisk og psykisk helse: -Informasjon og tiltak i forbindelse med fysisk og psykisk helse, trivsel,kosthold, spiseforstyrrelser, forebygging av selvmord, mobbing, rus, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Forebyggende arbeid: -Forebygging av psykososiale plager og psykiske belastninger, med særlig fokus på utsatte grupper. Helsestasjonen for ungdom kan også henvise deg videre til spesialist ved behov.

14 Fastlege -Norske statsborgere har krav på en fast allmennlege å forholde seg til. -Den helserettslige myndighetsalderen i Norge er 16 år, det vil si at du kan bestemme selv om du skal ha behandling og hvem som skal vite hva om helsen din. -Her får du helseundersøkelse, eventuelt henvisning til spesialist eller psykolog. - Fastlegen har plikt til å følge deg opp. -Fra fylte 16 år må man betale egenandel hos fastlegen

15 Psykolog Det er gratis psykolog tilgjengelig på helsestasjonene i Skien og Porsgrunn. En psykolog kan hjelpe deg på områder som: - Angst og bekymring -Depresjon, nedstemthet og lav motivasjon -Spiseforstyrrelser -Rusproblemer -Søvnvansker -Lav selvfølelse -Perfeksjonisme Samt andre psykiske helseproblemer.

16 Spesialisthelsetjenesten -BUP (Barne og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk): poliklinikk, utredning/samtale. -UPS (Ungdomspsykiatrien): døgnavdeling, utredning/behandling opp til 18 år. -DPS (Distriktspsykiatrisk Senter): både døgn –og dagavdeling. Åpen avdeling og poliklinikker i Porsgrunn og Skien -Akuttpsykiatrisk avdeling og akutteam – poliklinisk behandling og døgnavdeling. Primært fra fylte 18 år.

17 Mental Helse Gratis og døgnåpen tjeneste

18 Nettjenester Nettsider der man får svar av fagpersonell: www.sidetmedord.no www.sidetmedord.no - en gratis og anonym nettjeneste for deg som foretrekker å skrive om det som er vanskelig. De som jobber i Sidetmedord.no, er en liten gruppe voksne mennesker med ulik bakgrunn og utdannelse. Noen har erfaring fra helsevesenet, andre fra mediebransje og politi m.m. Felles for alle de som jobber her, er at de har en genuin interesse for å kommunisere med mennesker i alle aldre. Alle har god veiledningskunnskap og erfaring. Svar innen 48 timer og chat. www.klaraklok.no www.klaraklok.no - en gratis og anonym tjeneste om kropp, helse, følelser, rus og seksualitet. Her jobber det psykologer, leger, helsesøstre, jordmødre, sexologiske rådgivere, fysioterapeuter, ernæringsfysiolog, tannlege, barnevernspedagoger og psykiatrisk sykepleier. Svar iløpet av en uke. Opplysningssider: www.ung.no www.ung.no - ett oppslagsverk for deg som ung, der du kan få svar på det du lurer på. www.mentalhelseungdom.no www.mentalhelseungdom.no - en organisasjon som har som mål at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse. www.psykisk.no www.psykisk.no - opplysnings-side om psykisk helse.


Laste ned ppt "Hvor er det hjelp å få? Foreldre og foresatte - VP Venner - VP Lærer - TP Helsesøster -TP Sosialrådgiver -TP Karriereveileder – TP PP-tjenesten - TP Fastlege."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google