Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omsorgsboliger med heldøgns tjenester Torstadtunet Oppsjø Asker bo og omsorgssenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omsorgsboliger med heldøgns tjenester Torstadtunet Oppsjø Asker bo og omsorgssenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Omsorgsboliger med heldøgns tjenester Torstadtunet Oppsjø Asker bo og omsorgssenter

2 Omsorgsbolig med heldøgns tjenester > Heldøgnsomsorg en fellesbenevnelse for sykehjem og omsorgsbolig.- et døgnbemannet tilbud. > Til forskjell fra sykehjem er beboeren leietager med husleierettigheter og har status som hjemmeboende. > Det må søkes om tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven-det fattes enkeltvedtak på hjemmesykepleie og praktisk bistand. > Tildelingskriteriene sier at søker må ha behov for varig tilbud om heldøgnsomsorg.(behov for pleie/tilsyn/veiledning/trygghet gjennom hele døgnet)

3 Omsorgsbolig med heldøgns tjenester > Omsorgsboligene består av små leiligheter fra 25 til 45 kvm. > Det er fellesareal tilknyttet leilighetene som har funksjon som oppholdsrom/stue/spiserom med mulighet for sosialt samvær og felles bespisning. > Det kan være mellom 8 til 14 leiligheter som er tilknyttet et slikt felles areal. /boenheter

4 Tjenestens innhold: > Legeordning-Boligene har egen fastlege som kommer ut til boligen på hjemmebesøk. Beboere betaler egne medisiner, samt egenandel ved medisinsk tilsyn og behandling av lege. > Betaling- Det faktureres månedlig for husleie, strøm, praktisk bistand og kost og husholdningsartikler > Døgnbemannet tilbud-omsorgstjeneste > Service- ulike aktiviteter, frisør og fotpleie, lab-tjeneste, gratis tannbehandling /Fylkestannlegen > Praktisk bistand(vask av leilighet,klesvask )

5 Omsorgsbolig med heldøgnstjenester >

6 Ansatte > Årsverk: ca 65 > Antall : ca 150 > Høy gjennomsnittsalder > Fagdekning- øker sykepleieandelen > Stabil arbeidskraft > Høy kvinneandel > Lavt sykefravær > Rekruttering av fagpersonell en utfordring -spesielt sykepleiere

7 Ansatte >

8 Tjeneste og kvalitetsutvikling Frivillighet/medborgerskap: > Leseombud > Røde kors besøkstjeneste > Besøk barselgruppe > Samarbeid Torstad og Borgen ungdomsskole / valgfag:innsats for andre > Civitan club, Lions, menigheter > Venneforening > Prosjekt NCC-Civitan- hagestue > Besøkshund God helhet og samhandling: > Internt- mellom enhetene i egen virksomhet > FOKUS (faggruppe/boliger for mennesker med utviklingshemming) > Demensrådgiver > Samarbeid Gullhella omsorgsboliger > Samarbeidsmøter med Brukertorget-pasientforløp > Samarbeid natt i sommer

9 Tjeneste og kvalitetsutvikling > Prosjekt /Hverdagsrehabilitering /30 % fysioterapeut > Fallforebygging( KS- I trygge hender og fallprosjekt APERTUS) > Samhandling med pårørende > Ny teknologi/GPS lokalisering på beboer > Ernæring/ endret tidspunkt for middag > Fagdager i turnus > Studenter, arbeidspraksis kandidater, språkpraksis lærlinger > Kvalitetsindikatorer, proact og multidose > Demensomsorgens ABC > Dokumentasjon og journalføring

10 Medarbeiderundersøkelsen 2015 > Svarprosent 59 % ( 2014: 68% ) helse og omsorg 66% > En bedring på de fleste områdene. Lav svarprosent > Mest fornøyd med: > Trivsel og samarbeid med kollegaer 5,4 /5,1 > Nødvendig kompetanse/trygghet i forhold til kontakt med brukerne 5,3 /5,1 > Opplever at nærmeste leder behandler deg med respekt 5,1/5,1 > Er du stolt over å jobbe i din enhet? 5,3/5,1 > Alt i alt hvor fornøyd er du med Asker kommune som arbeidsgiver? 5,0/4,8 > Bidrar du til å skape et godt samarbeid og et inkluderende arbeidsmiljø ? 5,3 /5,2

11 Medarbeiderundersøkelsen 2015 > Minst fornøyd med: > Nok tid til å utføre arbeidsoppgavene 3,5 /4.0 > Lønn og arbeidstidsordninger 3,6 / 3,8 > De fysiske arbeidsforholdene 4,1/ 4,4

12 Medarbeider undersøkelsen 2015 > Fremgang/ bedring fra 2014 > Opplever du at nærmeste leder tar deg med på råd ved viktige beslutninger?/medbestemmelse og involvering 4,8(4,4) 4,5 > Opplever du at det er fokus på etisk refleksjon i den enhet? 5,0(4,5)4,6 > Opplever du at nærmeste leder har fokus på læring og utvikling? 4,9(4,5)4,7 > Opplever du at nysgjerrighet og nytenkning prioriteres i din enhet? 4,7(4,2)4,4 > Har du deltatt i enhetens arbeid med virksomhetsplan for 2015? 5,1(4,4)3,8

13 Brukerundersøkelsen 2015 > Lav svarprosent antall svar :38 av 85 > Gode resultater- grønt (4.5 og høyere) på samtlige kategorier - stabilt over tid T O A V samlet Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med omsorgsboligen du bor i? 2015 5,65,44,95,3 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med omsorgsboligen du bor i? 2014 5,25,95,45,6 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med omsorgsboligen du bor i? 2013 5,05,95,45,6

14 Brukerundersøkelsen 2015 > Valgte forbedringsområder: > Er du fornøyd med aktivitetstilbudet ( 4,4 ) > Opplever du at du får god informasjon om tannhelsetjenestetilbudet ? ( 4,1) > Trives du sammen med andre med beboere ? ( 4,3)


Laste ned ppt "Omsorgsboliger med heldøgns tjenester Torstadtunet Oppsjø Asker bo og omsorgssenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google