Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undervisningsenheter Institutt for samfunnsmedisin har ansvaret for undervisning på medisinstudiet, doktorgradsprogrammet og et masterprogram i klinisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undervisningsenheter Institutt for samfunnsmedisin har ansvaret for undervisning på medisinstudiet, doktorgradsprogrammet og et masterprogram i klinisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Undervisningsenheter Institutt for samfunnsmedisin har ansvaret for undervisning på medisinstudiet, doktorgradsprogrammet og et masterprogram i klinisk helsevitenskap. Undervisningen organiseres gjennom fem undervisningsenheter. Hver enhet ledes av en undervisningsenhetsleder. Det overordnede ansvaret for undervisningen ligger hos instituttets nestleder for undervisning. Lederne av undervisningsenheten skal: - Koordinere arbeidet i undervisningsenheten Ha ansvar for at gruppen leverer timeplanfestet undervisning Avholde ett til to møter pr semester Eksempler kan være Gjennomgang av evalueringer Planlegging av undervisning Diskusjon av endringer i innhold/utforming av undervisning - Være undervisningsenhetens bindeledd mot instituttledelsen Delta på ett til to møter for alle undervisningsledere hvert semester Formidle innspill fra undervisningsgruppene til instituttledelsen Formidle informasjon fra institutt/fakultet til undervisningsgruppene

2 Undervisningsenheter og ansvar Under følger en oversikt over dagens undervisningsenheter. I gruppene er plassert fast ansatte med undervisningsplikt, og i noen tilfeller midlertidige ansatte som dekker helt spesielle oppgaver. Undervisningsenhetene er inndelt etter fagområde/tematikk, og noen ansatte vil dermed være medlem i flere undervisningsenheter: 1. Allmennmedisin og primærhelsetjeneste Har ansvaret for: - Timeplanfestet undervisning og klinikk på medisinstudiet Allmennmedisin Muskel og skjelettsykdommer Kroniske og sammensatte lidelser Prehospitale tjenester og legevakt -KLH 3011 – Evaluering og forskning på forebyggende tiltak 2. Medisinsk etikk, forskningsetikk og vitenskapsteori Har ansvaret for: - Timeplanfestet undervisning på medisinstudiet medisinsk etikk biobanking - SMED 8004 – Medisinsk forskning i teori og praksis

3 Undervisningsenheter og ansvar (forts.) 3. Epidemiologi (og klinisk beslutningslære) Har ansvaret for: - Timeplanfestet undervisning på medisinstudiet epidemiologi evidensbasert medisin klinisk beslutningslære - KLH 3002 –EPI 1 - KLH 3005 – Anvendt klinisk forskning - SMED 8002 – EPI 2 4. Lege-pasient kommunikasjon Har ansvaret for: - Lege-pasient kurset - Timeplanfestet undervisning i medisinske atferdsfag Kommunikasjon Lege-pasient kommunikasjon - KLH 3015 – kvalitative forskningsmetoder - SMED 8015 – kvalitative forskningsmetoder 5. Samfunnsmedisin Har ansvaret for: - Timeplanfestet undervisning og klinikk på medisinstudiet Allmennmedisin Muskel og skjelettsykdommer Kroniske og sammensatte lidelser Prehospitale tjenester og legevakt -KLH 3011 – Evaluering og forskning på forebyggende tiltak -SMED 8005 – Forskningsformidling

4 Modell for organisering og definering av ansvar/ roller i undervisning ved ISM I dag er det følgende roller i organisering av undervisning: – Leder for undervisningsenhet – Programrådsleder (master og ph.d) – Semesterkoordinator (medisinstudiet) – Emneansvarlig (master og ph.d) – Ukeansvarlig (medisinstudiet, IIIC)

5 Roller og ansvar Undervisningsenhetene har ansvar for:  Levere og koordinere undervisning til medisinstudiet, master og ph.d.  Samarbeide om undervisningen og utvikle læringsmål for fagene som leveres  I samarbeid med programrådledere og semesterkoordinator følge opp evalueringer fra studentene  Leder for undervisningsenhet koordinerer arbeidet og er pådriver for utvikling av undervisning i sitt fagområde Semesterkoordinator og programrådsleder ph.d og master har ansvaret for:  Oppnevning av emne- og ukeansvarlig  Samarbeide med ukeansvarlig og emneansvarlig  Å jobbe kontinuerlig med evaluering av undervisningstilbudet og utforme årlige planer på undervisningstema/fagområder.  Å bestille undervisning i henhold til utformet årlig plan fra undervisningsenheter  Samarbeide med referansegrupper for evaluering av undervisningskvalitet (ihht. Retningslinjer)  Presentere resultater av studentevaluering til instituttleder og nestlederundervisning  Diskutere og ta opp tema/tiltak for forbedring med undervisningsenhetsledere

6 Allmennmedisin og primærhelse tjeneste Lege-pasient kommunikasjon Epidemiologi (og klinisk beslutningslære) Medisinsk etikk, forskningsetikk og vitenskapsteori Samfunnsmedisin Programrådet master Programrådet ph.d. Semesterkoordinat or IIIC Referansegrupper/studentevalueringer/ innspill fra studiekonsulent Instituttleder/nestleder undervisning Bestiller

7 Allmennmedisin og primærhelsetjeneste Linn Getz - leder Irene Hetlevik Arnulf Langhammer Arnfinn Seim Torbjørn Øien Niels Bentzen Egil Fors Johan A. Sigurdsson Ottar Vasseljen Siv Mørkved Paul Jarle Mørk Tom Ivar Lund Lege-pasient kommunikasjon Nils Martinsen – leder Hilde Grimstad Linn Getz Aslak Steinsbekk Harald Sundby Epidemiologi (og klinisk beslutningslære) Imre Janszky - leder Lars Vatten Geir Jacobsen Turid Lingaas Holmen Kristian Hveem Ottar Vasseljen Siv Mørkved Chris Jensen Pål Romundstad Xiao-Mei Mai Tom Ivar Lund Medisinsk etikk, forskningsetikk og vitenskapsteori Berge Solberg - leder Siri Forsmo Kristian Hveem Lars Ursin Jacob Hølen Sigmund Simonsen Kristin Steinsbekk Samfunnsmedisin Aslak Steinsbekk - leder Steinar Westin Jon Magnussen Helge Garåsen Kristian Midthjell Anders Grimsmo Steinar Krokstad Bjørn Hilt Berit Schei Berit Rostad Jostein Holmen Johan Håkon Bjørngaard Elisabeth Darj Roar Johnsen Karen Hara (trygdemedisin) Anne Grønskag/Morten Buhagen Arne Kristian Myhre Ingunn Harstad Programrådet master Programrådet ph.d. Semesterkoordinator IIIC Instituttleder/nestleder undervisning

8 Allmennmedisin og primærhelsetjeneste Linn Getz - leder Irene Hetlevik Arnulf Langhammer Arnfinn Seim Torbjørn Øien Niels Bentzen Egil Fors Johan A. Sigurdsson Ottar Vasseljen Siv Mørkved Paul Jarle Mørk Tom Ivar Lund Astrid Woodhouse Bente Mjølstad Monica U Tøndel Kari Anne Evensen Melanie Simpson Lege-pasient kommunikasjon Nils Martinsen – leder Hilde Grimstad Linn Getz Aslak Steinsbekk Harald Sundby Epidemiologi (og klinisk beslutningslære) Imre Jansky- leder Lars Vatten Geir Jacobsen Turid Lingaas Holmen Kristian Hveem Ottar Vasseljen Siv Mørkved Chris Jensen Imre Janszky Xiao-Mei Mai Tom Ivar Lund Liv Bente Romundstad Bjørn Olav Åsvold Kari Risnes Signe Opdahl Kristine Pape Oddgeir Holmen Gunnhild Å. Vie Medisinsk etikk, forskningsetikk og vitenskapsteori Berge Solberg - leder Siri Forsmo Kristian Hveem Jacob Hølen Sigmund Simonsen Lars Ursin Kristin Steinsbekk Samfunnsmedisin Aslak Steinsbekk- leder Steinar Westin Jon Magnussen Helge Garåsen Kristian Midthjell Anders Grimsmo Steinar Krokstad Bjørn Hilt Berit Schei Berit Rostad Jostein Holmen Johan Håkon Bjørngaard Elisabeth Darj Roar Johnsen Karen Hara (trygdemedisin) Anne Grønskag/Morten Buhagen Arne Kristian Myhre Ingunn Harstad Programrådet master Programrådet ph.d. Semesterkoordinator IIIC Instituttleder/nestleder undervisning


Laste ned ppt "Undervisningsenheter Institutt for samfunnsmedisin har ansvaret for undervisning på medisinstudiet, doktorgradsprogrammet og et masterprogram i klinisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google