Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra tre til ett - hvorfor? Ortoped Michael Strehle Områdesjef kirurgi og akutt Helgelandssykehuset HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra tre til ett - hvorfor? Ortoped Michael Strehle Områdesjef kirurgi og akutt Helgelandssykehuset HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra tre til ett - hvorfor? Ortoped Michael Strehle Områdesjef kirurgi og akutt Helgelandssykehuset HF

2 Før funksjonsfordeling (i gamle dager) Historikk og utfordringene i de tre kirurgiske fagene og anestesi Fire overleger kirurgi: Kibsgaard, Ringheim, Aspevik, Johansen To faste gynekologer En anestesioverlege og vikarstafett Fire assistentleger kirurgi Alle tre sykehus hadde omtrent samme profil Etter funksjonsfordeling Ringheim og Aspevik: Generell kirurgi Kibsgaard og Dag Johansen: Ortopedi Hjelseth og Mählck: Gynekologi Stort behov for å rekruttere spesialister 2

3 ” Overgangsfasen” Etter funksjonsfordeling Man hentet to kirurger og en anestesilege fra Narvik Ansatte en svensk ortoped som tidligere jobbet i Mosjøen som vikar. Noen faste kjente vikarer og noen ikke så kjente. Begynte også å satse på utdanning av lokale LIS-er i alle fire fag. 3

4 Etter overgangsfasen Ortopedi Første hjemmelaget ortoped: meg (2005) Andre hjemmelaget ortoped: Ivar Hanssen Tredje hjemmelaget ortoped: Morten Steen Snart fjerde hjemmelaget ortoped: Espen Straumbotn Deretter: Anders Bjellånes, Gard Stokke, Veronika Hovind, osv. 4

5 Hvordan gikk det der? Generell kirurgi Også her har man klart å etablere et stort og solid fagmiljø ved rekruttering fra andre land: Ranveig Aspevik Stefan Dehof (Tyskland) Guntram Burkhardt (Tyskland) Andreas Wagner (Tyskland) Doris Pastow (Tyskland) Lukasz Krajnik (Polen) Utfordringer: Ikke stort nok pasientgrunnlag. Kort godkjent tjenestetid, lang gruppe 1-tjeneste eksternt Usikker framtid når det gjelder koloncancerkirurgi Har ennå ikke klart å utdanne egen spesialist! På 15 år har det ikke vært en eneste ung, norsk søker til utlyst overlegestilling. 5

6 Hvordan gikk det der? Gynekologi Fem faste overleger Bente Hjelseth seksjonsoverlege Carl Gustav Mählck (Sverge) Ulrikke Jurkzec (Tyskland) Istvan Kapus (Ungarn) Dragan Susic (Kroatia) Utfordringer: For lite spennende operasjoner, stor vaktbelastning i et lite miljø. Har ennå ikke klart å utdanne egen spesialist! På 15 år har det ikke vært en eneste ung, norsk søker til utlyst overlegestilling. 6

7 På vei!? Anestesi Tre faste overleger pluss vikarstafett Christian Wiltsch Zoltan Kacska Claudia Babtista Vikarstaffett To LIS anestesi i Trondheim som er tilbake om to år. 7

8 Hvorfor lyktes vi i ortopedi? Funksjonsfordeling ortopedi Fagmiljøet er stort og har et godt rykte på seg: Gode faglige diskusjoner Alltid noen å spørre Flere overleger deler på utdanningsbyrden Mange operasjoner/pasienter Nok operasjoner til alle Muligheter til å spisse kompetanse Lang godkjenning av tjenestetid Flere kolleger gir mindre vaktbelastning 8

9 For å oppnå størst mulige fagmiljø Fra tre til ett - hvorfor? -Fagmiljøene må ha en viss størrelse for å utvikle tyngdekraft som tiltrekker gode fagfolk. -Hyppige vakter virker ikke rekrutterende i dag. -Rekruttering er mer enn å fylle hjemler. -Et fagmiljø må være så stort at det klarer å utdanne sine egne fagfolk og dermed å bli bærekraftig. 9

10 Helgelandssykehuset 2025 Er strukturendringer virkelig nødvendig? Per Martin Knutsen – Administrerende direktør

11 To langsiktige overordnede mål: 1.Sikre helgelendingene gode spesialisthelsetjenester nærmest mulig der de bor (minst like mye som i dag) 2.Sikre god rekruttering av legespesialister og annet kritisk helsepersonell (ikke minst lokale helter) 11

12 To kirurger fra Helgeland har sagt noe…….. 1.Helgelandssykehuset HF har allerede testet ut et av alternativene i Nasjonal Helseplan - Akuttsykehus Lite (+/-) 2.Rekruttering av legespesialister og annet kritisk helsepersonell er spesielt utfordrende innen kirurgiske fag 12

13 Sykehusenheter (små) Mo i Rana (33.703) Mosjøen (16.251) Sandnessjøen (26.787) Brønnøysund – Spesialistpoliklinikk Nøkkeltall: God økonomi (+ 25 mill) Personell: Antall ansatte per 2015: ca. 1450 (årsverk) God faglig kvalitet Nøkkeltall som både hemmer og fremmer….

14 2013 - Fagfolk ønsket endring…. Dialogmøte med ledende fagfolk Så endringene komme Slitne av å komme nesten i mål Ville se på alternative løsninger Mellom 80 – 100 fagfolk har gjort jobben 2 konsulenter Politisk enighet …..så langt……. 14

15 Resultatet - Kvalitativ evaluering 15 Evaluering viser at alternativ 2 og 3 kommer klart foran alternativ 1 (og alt. 0). Gruppen har vurdert alternativ 2 og 3 som de klart beste alternativene. Dette ut i fra den kvalitative vurderingen. Samlet resultat av evalueringen Diagrammet viser de fire alternativene slik de fremstår i forhold til hverandre, etter den kvalitative evalueringen i arbeidsgruppen. Søylene viser gruppens evaluering mht. alternativenes innbyrdes styrke.

16 16 Er det liv laga? Eller hva er …? Avstander og reisetid! Vær og vind! Politikk! Hva vil fagfolkene? Faglig utvikling! Ønsket sentralisering av noe, desentralisering av annet! Nasjonal helse og sykehusplan! Hva er bra for pasientene?

17 Takk for oppmerksomheten 17


Laste ned ppt "Fra tre til ett - hvorfor? Ortoped Michael Strehle Områdesjef kirurgi og akutt Helgelandssykehuset HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google