Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videreutvikling av Arbeids- og velferdsetaten ved hjelp av IKT Nina Aulie, IKT-direktør Erik Oftedal, direktør Fornying Informasjon til markedet 24.10.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videreutvikling av Arbeids- og velferdsetaten ved hjelp av IKT Nina Aulie, IKT-direktør Erik Oftedal, direktør Fornying Informasjon til markedet 24.10.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Videreutvikling av Arbeids- og velferdsetaten ved hjelp av IKT Nina Aulie, IKT-direktør Erik Oftedal, direktør Fornying Informasjon til markedet 24.10.2011

2 NAV, 18.09.2016Side 2 Arbeids- og velferdsetaten skal bli bedre!  Bedre for brukerne – Lettere tilgang til personlige data gjennom mitt NAV – Synliggjøre all info, brevveksling osv – Selvbetjeningsløsninger – Lettere å søke ytelse og stønad, innebygget veiledning i søkeprosesser – Automatisert behandling gir raske og riktige svar – Likebehandling  Bedre for samfunnet – Mulig å innføre nytt regelverk uføre og sykepenger uten bemanningsøkning – Etterleve Økonomiregelverket/godkjent regnskap – Fleksible IKT-systemer som ikke hindrer politikkutvikling – Betydelig samfunnsøkonomisk gevinst – Frigjør årsverk – Bedre kontroll / mindre misbruk – Redusert tidsbruk for personbrukere og arbeidsgivere – Lavere transaksjonskostnader pr vedtak  Bedre for medarbeidere – Bygge kompetent organisasjon rundt IKT-systemer – Rutineoppgaver løses i større grad av IKT – Færre ulike systemer å jobbe i – Bidra til å realisere strategien til Arbeids- og velferdsetaten – Stabil IKT-drift

3 NAV, 18.09.2016Side 3 Hva skjer når?  Finansdepartementet og Arbeidsdepartementet har fått en vurderning av ekstern kvalitetssikrer, en KS1-rapport. I denne fremkommer det – Anbefaler 6 årig program, 3 faser, totalkostnad 3,3 mrd – Vil fortsatt være samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i NAV etter gjennomført program på 6 år  Forslag i statsbudsjettet 2012 – 6 årig program, 3 faser – 220 mill for 2012  Forprosjekt i NAV utarbeider underlag til sentralt styringsdokument for program og fase 1 – Årsskiftet 2011/2012  Kvalitetssikring av sentralt styringsdokument, KS 2 – Pågår sannsynligvis primo 2012 – Kan gi andre føringer enn de vi presenterer her 24.10.2011  Mulig oppstart av program igjennom 2012 jfr forslag til statsbudsjett 2012

4 NAV, 18.09.2016Side 4 Hva kommer ut av tuten? Funksjonelt omfang ”Full” måloppnåelse>70 % av prosessene Delvis måloppnåelse <30 % måloppnåelse

5 NAV, 18.09.2016Side 5 Sannsynlig hovedinnhold – tjenester (ultimo oktober 2011)  Ny løsning for ytelser – Selvbetjening – Elektronisk datainnhenting – Automatisert ytelsesbehandling – Felles utbetaling  Ny løsning for barnebidrag  Innsyn i egen sak/opplysninger  Hjelpemiddelportal for kommunene  Dialogplattform for arbeidsgiver, lege, ansatt, NAV for bedre sykefraværsoppfølging  Virksomhetsstyring  Ny dokumentløsning  Organisasjonsdata

6 NAV, 18.09.2016Side 6 Gevinster -ved en modernisering ved hjelp av IKT Redusert tidsbruk eksternt Brukere Arbeidsgivere Samhandlere  Gevinster i Arbeids- og velferdsetaten særlig som følge av – Selvbetjeningsløsninger – Automatisk datainnhenting – Automatisering – Innsyn i egen sak – (ref pensjonsløsningen)  Frigjør tid på Nav-kontor, kundesenter og forvaltning  Frigjøring av årsverk vil komme utover i programperioden

7 NAV, 18.09.2016Side 7 Prinsipper for den sannsynlige programgjennomføring  Styrking av etatens egen kompetanse  Programmet baserer seg på etatens metoder, verktøy, arkitektur og teknologi – Videreutvikle der det er behov  Mottaksperspektiv fra starten av – Vektlegge levedyktighet og livsløpsperspektiv  Viktige oppgaver for programmet vil kunne bli løst gjennom fellesfunksjoner med linjen – F.eks. systemintegratorrollen  Vektlegge gjenbruk

8 NAV, 18.09.2016Side 8 NAV og markedet Nav har omfattende portefølje Målsetting –Finne en riktig kombinasjon av kvalitet, kompetanse, styring og høy grad av troverdighet i markedet –Sikre en sunn og god konkurranse Dilemma : - Rolledeling mellom kundeside og leverandørside »Bevissthet omkring hvilke roller én og samme leverandør kan inneha –Fellesutfordring er habilitet i kunde og leverandør-relasjon –Leverandører/konsulenthus vil måtte velge side i tilfeller der det blir et direkte forhold mellom spesifisering, bestilling og styring på den ene side – og anskaffelser, leveranser og produksjon på den andre

9 NAV, 18.09.2016Side 9 Portefølje/systemLeverandørKontraktsverdi Doffin etter avtaleinngåelse Varighet tilOpsjoner i tillegg til varighet Portaler & SBLBekkÅrlig verdi 22 – 30 MNOK 30.1.20121 x 1 år InfotrygdCapgeminiÅrlig verdig 40 MNOK 14.1.20121 x 1 år ArenaSiriusÅrlig verdig til 40 MNOK 27.5.20121 x 1 år FellessystemerComputas 90 MNOK 6 år med årlig verdi på 15 MNOK 6.5.20142 x 1 år Pensjon & bidragAccenture 330 MNOK inkl. mva (6 år med årlig verdi på 55 MNOK) 17.6.20142 x 1 år DatavarehusCapgemini 90 MNOK inkl. mva (6 år med årlig verdi på 15 MNOK) 17.6.20142 x 1 år FellesregistreIBM 190 MNOK inkl. mva (6 år med årlig verdi på 31,7 MNOK) 12.8.20142 x 1 år Brev & arkivSirius 120 MNOK inkl. mva (6 år med årlig verdi på 20 MNOK) 30.9.20142 x 1 år Integrasjon & rammeverk Accenture 150 MNOK inkl. mva (6 år med årlig verdi på 25 MNOK 28.10.20142 x 1 år ØkonomiIBM 200 MNOK inkl. mva (6 år med årlig verdi på 33,3 MNOK) 18.11.20142 x 1 år

10 NAV, 18.09.2016Side 10 Rammeavtale om IKT konsulenttjenester 104 avtaler på 16 områder med 34 leverandørene som NAV har til rammeavtale med på ett eller kompetanseområder er i alfabetisk orden:   A-2 Norge AS  Acando AS  Accenture AS  Application Development Group AS  Atea AS  Bekk Consulting AS  Bouvet ASA  Capgemini Norge AS  Ciber Norge AS  Computas AS  Decisive AS  Dell AS  Deloitte AS  Devoteam daVinci AS  EBS Consulting AS  EDB Ergo Group 13 AS  Ernst & Young AS  eWork Norge AS  Gartner Norge AS  Hewlett-Packard Norge AS  Inmeta Crayon ASA  Innovatec - Innovative Technologies AS  Know IT Objectnet AS  KPMG AS  Metier AS  Miles Oslo AS  Norske Systemarkitekter AS  PricewaterhouseCoopers AS  Promis AS  Rambøll Management Consulting AS  Steria AS  Teleplan Consulting AS  UNIConsult AS  Visma Sirius AS

11 NAV, 18.09.2016Side 11 Mulige aktuelle områder for avrop og anskaffelser Systemutvikling - Videreutvikling av eksisterende løsninger Grunnutvikling av nye løsninger Bistand systemintegrator- rollen - Arkitektur - Leveransekoordinering - Støttefunksjoner m.m. Utvikling av driftsplattform - Videreutvikling av eksisterende løsninger - Grunnutvikling av nye løsninger Ressursforsterkning av kunderoller - Forretningsarkitektur - Produkteiere -Organisasjonsutvikling

12 NAV, 18.09.2016Side 12 Avslutning  Denne presentasjonen legges ut på Doffin og spørsmål knyttet til det som er presentert her i møte 24.10.2011 kan sendes til pknaviktstab@nav.no. Anonymiserte spørsmål og svar legges ut på Doffin i løpet av en ukes tid@nav.no  Ved vesentlig ny informasjon til markedet vil vi invitere til nytt informasjonsmøte. – Informasjon vil utelukkende gis gjennom disse møtene  Takk for at dere kom!


Laste ned ppt "Videreutvikling av Arbeids- og velferdsetaten ved hjelp av IKT Nina Aulie, IKT-direktør Erik Oftedal, direktør Fornying Informasjon til markedet 24.10.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google