Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Geir Hoff 27.11.2014 Screeningprogram mot tarmkreft – forprosjekt Bowel Cancer Screening in Norway – a pilot study Gastronet sigmoidoskopiskjema Resultater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Geir Hoff 27.11.2014 Screeningprogram mot tarmkreft – forprosjekt Bowel Cancer Screening in Norway – a pilot study Gastronet sigmoidoskopiskjema Resultater."— Utskrift av presentasjonen:

1 Geir Hoff 27.11.2014 Screeningprogram mot tarmkreft – forprosjekt Bowel Cancer Screening in Norway – a pilot study Gastronet sigmoidoskopiskjema Resultater for 2014 per september

2 Koloskopi januar – juni 2014 (allmennt tilgjengelig på Gastronets nettsider)

3 Koloskopi: Bruk av beroligende og/eller smertestillende medikasjon ved undersøkelsen - 2014

4 Var undersøkelsen smertefull?

5 Er du fornøyd med behandlingen som ble gitt?

6 Kvalitet på rengjøringen av tarmen vurdert ved «Boston Bowel Scale» skår. 1= dårligst, 9=best rengjøring

7 Fleksibel sigmoidoskopi januar – sept 2014 (ikke lagt ut på nettsider)

8 Sigmo 2014 per ca. 20.sept MossBærum Total Jan292168460 Feb243242485 Mar278331609 Apr190121311 Mai204191395 Juni136115251 Juli000 Aug154164318 Sept236195431 Jan-Sept 173315273260

9 Antall polyper 5mm eller større påvist ved sigmo p=0,76

10 Tømningskvalitet etter ett Klyx i det inspiserte området (dvs. til «*nivå nådd») p<0,001 MossBærum *Nivå nådd(cm- mean,95%CI ) 53,1(52,5-53,7)49,6(49,0-50,3)P<0,001

11 Andel sigmo med pasientsvarskjema p=0,21

12 Sigmo screening 2014 per sept. (%) Skjema versjon MossBærum Total 2565 (3,8)065 (2,0) 301668 (96,2)1527 (100)3195 (98,0) Total 1733 (100)1527 (100)3260 (100) Pasientsvardelen er uforandret fra versjon 25 til 30 I skopidelen av versjon 30 er det bl.a. lagt til spørsmål om tømningskvalitet etter ett Klyx, antall Klyx brukt, personalets oppfatning av pasientens smerte og hva det førte til – i tillegg til angivelse av bruk av vann for intubering og for tømming

13 Fordeling diagnostisk/terapeutisk sigmo p<0,001

14 Pasientens angitte smerter (pas.svarskjema) ved diagnostisk vs/terapeutisk sigmo p=0,61

15 Smerter ved sigmo (alle pas.svarskjema, diagn. og terap. FS) i CRC piloten p=0,14

16 Smerter ved sigmo (alle pas.svarskjema) i CRC pilot sammenlignet med *NORCCAP *IK Larsen et al. Scand J Gastroenterol 2002;37:850-5

17 Fordeling av opplevd smerte ved sigmo i CRC pilot 2012-2014 sammenlignet med NORCCAP Gradvis bedring, men et stykke igjen til NORCCAP

18 Har du hatt noen ufrivillige «lekkasjer» på hjemvei? p=0,15

19 Lekkasje etter sigmo relatert til alder p=0,004 når gruppen «ikke angitt/ikke mottatt svarskjema» utelates (mangler alder på én deltaker av 3260)

20 Lekkasje etter sigmo størst problem for kvinner KvinnerMenn p=0,03 ekskl. «ikke angitt» p=0,07 ekskl. «ikke angitt»

21 Lekkasje i forhold til bruk av vann ved sigmo (for innføring eller ekstra rengjøring) p=0,27 Heller ingen forskjell ved analyse av kvinner for seg (hhv 6,1% og 6,4% uten og med vann)

22 Var du fornøyd med behandlingen du fikk? p=0,32

23 Er du fornøyd med informasjonen du fikk om undersøkelsen? p=0,05, men p=0,56 når en ekskluderer «ikke angitt»

24 Kommentarer og forslag til forbedringer – kategoriserte fritekstkommentarer p=0,02

25 Blant 96 deltakere med negative kommentarer: 28 kommentarer om tømning Mislykket grunnet dårlig tømning. Bedre erfaring ved Volvat (koloskopi) Burde fått instruks om bedre tømning før frammøte, evnt. faste Bedre info om klystéret og hvordan det virket! Mer Klyx og lengre tid! Behandlingsbenk nærmere WC Manglet beskjed om å vente før hjemreise (x3 på toilettet!) Avføringsmiddel dagen før? Dårlig tømt. Ville ikke ha gjort dette igjen! Revurdere rutinen med klystér. Virkning først etter undersøkelsen Hva med mer enn ett klystér - med en times mellomrom Burde også tatt klystér hjemme

26 Blant 96 deltakere med negative kommentarer: 16 kommentarer om smerter Lokalbedøvelse! Måtte ringe sykehuset pga smerter etter fjerning av polypp Smertestillende hadde hjulpet Avbrutt pga smerter. Smertestillende? Bedøvelse? Klarte ikke dette pga smerter (nådde 40cm) Lystgass? Smerter av klystéret og besvimte på toilettet Var ikke forberedt på smertene Har aldri hatt «mageknip» som har vært så vondt. Bedøvelse? Narkose neste gang! For smertefullt!

27 Blant 96 deltakere med negative kommentarer: 14 kommentarer om lekkasje Luftsmerter og lekkasje burde vært nevnt. Bilsete og bukser ble vått av såpevann og jeg måtte dra hjemom for å skifte tøy før jeg skulle på jobb Den store tømningen kom i bilen hjem Lekkasje i bilen – alt ble vått! Burde opplyse om lekkasjefaren og tilby truseinnlegg Bør oppfordre til å vente 20-30 min før hjemreise Har 3 mil reisevei – holdt akkurat. Burde sagt at behandlingen virker som et klystér Mye blødninger. Burde tilrådd ekstra stort bind Visste ikke at det kunne komme ubehagelig væske etterpå. Bør advares Hadde lekkasje i 2 timer! Tilgrising av tøy. Burde vært info om mulig lekkasje Manglet beskjed om mulig lekkasje. Dette var en ubehagelig opplevelse Bør ha med rent nytt tøy. Dusjmulighet. Dette gikk litt galt rette etter u.s.

28 Blant 96 deltakere med negative kommentarer: Andre kommentarer (I) Forklare i forkant. Forklare underveis. Ikke forlate pasienten alene i undersøkelsesrommet Bedre informasjon om parkering. Likte lite at avslutningssamtalen fant sted på gangen hvor håndverkere kunne høre alt. Fikk ikke lyst til å spørre om noen ting Parkering! 4 dgr etter u.s. – veldig ofte på do Fikk ikke den lovede SMS-påminnelsen om time For omfattende info (for mye) Infoskriv var altfor langt. Nødvendig info ble borte i alle ordene Manglet info om at bedøvelse ikke gis Mer tid og mer personkontakt formålstjenlig (samlebåndopplevelse) Forklare funn, hva skjer videre Ønsker mer info underveis ved undersøkelsen

29 Blant 96 deltakere med negative kommentarer: Andre kommentarer (II) Fortell pasienten hva dere gjør. Si at nå setter jeg et klystér. Fortell at du skal fjerne en polyp og hvorfor Dataskjerm burde kunne sees av pasient. Tomt for engangsbukser Flere timer på WC etter undersøkelsen! Skuffet over at ikke hele tarmen kunne undersøkes Dramatisk nødstopp med hastebesøk på shoppingsenter – ble på WC en time Måtte vente ½ time på undersøkelsen Gikk litt fort. Ved lesing av skriftlig info hjemme etterpå ble jeg redd – mer alvor enn legen hadde gitt uttrykk for Oppfordre til å slippe luft under undersøkelsen! Ukomfortabelt å gå i gangen med papirshorts. Slåbrokk? Burde fått info om å tenke igjennom plager, tidligere u.s. etc før oppmøte Var unødvendig engstelig for luftplager etterpå. Dere burde informert om at luften suges ut Elendig rengjort toilett!

30 Smertefrie sigmo per skopør med 30+ u.s. utført i løpet av perioden (pas.svarskjema) (p<0,001) Skopør kodenr. (antall sigmo m/pas. svarskjema)

31 Lekkasje på vei hjem etter u.s. – per skopør med 30+ u.s. utført i løpet av perioden (pas.svarskjema) (p=0,25) Skopør kodenr. (antall sigmo m/pas. svarskjema)

32


Laste ned ppt "Geir Hoff 27.11.2014 Screeningprogram mot tarmkreft – forprosjekt Bowel Cancer Screening in Norway – a pilot study Gastronet sigmoidoskopiskjema Resultater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google