Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Geir Hoff 08.05. 2014 Screeningprogram mot tarmkreft – forprosjekt Bowel Cancer Screening in Norway – a pilot study Gastronet i CRC screening forprosjektet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Geir Hoff 08.05. 2014 Screeningprogram mot tarmkreft – forprosjekt Bowel Cancer Screening in Norway – a pilot study Gastronet i CRC screening forprosjektet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Geir Hoff 08.05. 2014 Screeningprogram mot tarmkreft – forprosjekt Bowel Cancer Screening in Norway – a pilot study Gastronet i CRC screening forprosjektet

2 7 15% av CRC-pasienter har ventet >10 uker på koloskopi KoloskopierCRC Norge per årCa. 52.000Ca. 3.700 Gastronet 2013Alle sentre16.594536 Gastronet 2013Norge, klinikk13.564424 (3,1%) Antall m/henvisn. og u.s. dato *245 Antall ventet >10 uker på u.s. 18 (7%) 1.Koloskopikapasiteten er ikke tilfredsstillende 2.CRC symptomer er uspesifikke og kommer sent – og derfor driver vi med screening *248 i Sverige hvorav ingen CRC registrert med mer enn 10 uker ventetid

3 Sigmoidoskopi

4 Antall sigmo rapportert til Gastronet Okt. 2012- Apr. 2014 (per 10.04.14) *SenterJanFebMarAprMaiJuniJuliAugSepOktNovDesTot. 2012 Moss60870147 Bærum97237128462 *2013 Moss031319017601052522982571831468 Bærum250216200247610000000974 2014 Moss2922432640799 Bærum16824033011749 *Egen fil for 2013-data legges ut på passordbeskyttet del av CRC Screening-sidene

5 Deltakernes tilbakemelding om opplevd smerte i h.h.t. pasientsvarskjema CRC pilot 2012 CRC pilot 2013 CRC pilot 2014 *NORCCAP N=518n=2122N=1293N=4574 Ikke angitt 0.6% 0.7% 0.6%2.3% Ingen smerte 53% 59% 56%70% Litt smertefullt 32% 28% 31%21% Middels smertefullt 8.1% 7.7% 7.4%5.4% Svært smertefullt 6.6% 4.8% 4.3%0.8% *IK Larsen et al. Scand J Gastroenterol 2002;37:850-5 Problemet med smerter gjenspeiles også i fritestkommentarene

6 Sigmoidoskopier 2014

7 Sigmo screening 2014 per 10.04.2014(%) Skjemaversjoner i bruk Skjema versjon MossBærum Sum 2565 (8,1)065 (4,2) 30734 (91,9)749 (100)1483 (95,8) Sum 7997491548 Pas. svarskjema er likt i versjon 25 og 30 Nytt i versjon 30 av Skopiskjema: - Vann for intubering -Abdom. Inngrep -Gradering av tømningsgrad -Antall Klyx -Angir deltakeren smerter under u.s. -Konsekvenser av smerter ved u.s.

8

9 Andel innmeldte Sigmo med mottatte pasientsvarskjema i 2014 (n=1293) p=0,25

10 Fordeling diagnostisk/terapeutisk Sigmo i 2014 p<0,001

11 Tømningskvalitet etter ett Klyx 2014 (skjema versjon 30) p<0,001

12 Antall Klyx og vann for tømming 2014 (skjema versjon 30) p=0,003

13 «Angir deltakeren smerter ved u.s.?» (skjema versjon 30 – 2014) p<0,001

14 Fordeling av smerter ved Sigmo i hht pasientsvarskjema mottatt (2014) p=0.88

15 Fordeling av smerter ved Sigmo i h.h.t. pasientsvarskjema mottatt (2014) CRC pilot 2014 *NORCCAP Moss (n=659)Bærum (n=634) Total (n=1293)N=4574 Ikke angitt3 (0.5)5 (0.8)8 (0.6)104 (2.3) Ingen smerte374 (57)355 (56)729 (56)3220 (70) Litt smertefullt202 (31)203 (32)405 (31)967 (21) Middels smertefullt52 (7.9)44 (6.9)96 (7.4)245 (5.4) Svært smertefullt28 (4.2)27 (4.3)55 (4.3)38 (0.8) *IK Larsen et al. Scand J Gastrenterol 2002;37:850-5

16 «Angir deltakeren smerter ved u.s.?» (2014 – kun mottatte skjema versjon 30) p<0,001 NB! 15% som angir smerter ved selve u.s. svarer «ingen smerte» på skjema dagen etter

17 Konsekvens av angitte smerter ved u.s. (2014) p<0,001

18 Fornøyd med info om sigmo-u.s. i h.h.t. pasientsvarskjema (2014) p=0,50

19 Sigmoidoskopier 2013 (smakebiter fra mer omfattende fil som blir lagt ut på CRC screeningens nettsider)

20 Andel innmeldte FlexSig til Gastronet med/uten pasientsvarskjema – per skopør med >30 u.s. i 2013

21 Resultater per skopør m/minst 30 sigmo registrert i 2013 (%) Skopør kode Antall sigmo Oppdaget polyp(er) 5 mm eller større Komplika- sjoner Sterke smerter Ufrivillig lekkasje 1415312 (23)2 (3,8)2/44 (4,5)3 (6,8) 28311925 (21)4 (3,4)5/100 (5,0)4 (4,0) 29411714 (12)2 (1,7)4/98 (4,1)6 (6,1) 2989516 (17)06/80 (7,5)12 (15) 3067016 (23)3 (4,3)5/62 (8,1)4 (6,3) 3218511 (13)2 (2,4)7/74 (9,5)5 (6,8) Total53994 (17)13 (2,4)29/458 (6,3)34 (7,4) P-verdip=0,21p=0,70p=0,69p=0,13

22 Eksempler, neg. fritekstkommentarer. Moss 2013 Plager i forbindelse med u.s. ikke godt nok belyst Mer smertefullt enn forventet fra brevet Mer vekt på etterpå lekkasjer Romling på vei hjem. Hadde ikke vært dumt med bleie Levere ut en liten bleie/bind Uklar beskrivelse parkering Gratis parkering i Moss er en vits! Ingen plasser til besøkende. Med Europark tuller du ikke! Bedre tømt hvis beskjed om forhåndstømning Kanskje en idé å faste dagen før? Svimte av på toilettet. Ønskelig at spl er i umiddelbar nærhet ved tømning av tarm

23 Eksempler, neg. fritekstkommentarer. Bærum 2013 Logoanvisning ikke godt nok for en som ikke kjenner sykehuset Bedre parkeringsanvisning (mange på dette temaet!) Bør få tilbud om beroligende/smertestillende Mer smertefullt enn i informasjonen, man da slapp jeg å grue meg Uutholdelige smerter Ca ½ time etter u.s. burde jeg ha vært i nærheten av et toilett At man skal betale egenandel hvis en har utslag på screeningtest må man nok være lege og medlem av arbeiderpartiet for å forstå!

24 Eks. komm. fra personer som ikke er fornøyd med infoen i 2013 (n=28) Anspendte meg veldig. Hadde hjulpet om de hadde sagt «slapp av i endetarmen» Følte meg lurt. Dette medførte mer ubehag enn forestilt Mere vekt på lekkasjer etterpå I brevet står det at u.s. er smertefri for de fleste; det kan ikke være mulig! Hadde ikke fått med meg at jeg skulle få et miniklyster i brosjyren. Spl forberedte meg ikke på dette før jeg lå på benken Fint om rapporten jeg fikk hadde blitt bedre forklart. «Rengjøringskvalitet dårlig i avsnitt» – betyr det at deler av tarmen ikke er undersøkt? Det kunne vært gitt opplysning om at urinen ble BLÅ. Jeg opplyste om det – noe personalet ikke visste (merkelig) Fant ikke reservert parkeringsplass. Må kunne forklares bedre. Hadde vært greitt å vite veien til frammøtestedet på sykehuset Kunne vært lurt om en kunne få kontakte noen angående spørsmål når en er kommet hjem og begynner å tenke Ble fjernet en polypp som forsvant. Fikk ikke tilstrekkelig info om hva denne representerer av risiko Det står at u.s. tar 10-15 min. For meg tok det minst 30 min. Info bør kanskje endres?

25 Koloskopier 2013 (smakebiter fra flere filer som ligger ute på Gastronets nettsider)

26

27 Patient mix per centre: Reasons for having a colonoscopy

28 Type of colonoscopy per centre

29 Gastronet Colo 2013: Proportion of examinations with the use of sedation and/or analgesics

30 Gastronet Colo 2013: Use of analgesics (reporting form versions 27-29 only)

31 Changing trend in the use of analgesics Tidsskr Nor Legeforen 28.05.2013: Ø Holme: Artikkel om underforbruk og feil valg av analgetika ved koloskopi i Norge

32 Satisfaction with information about the examination

33 Koloskopi tømning 2013 (Igjen smakebiter fra egen fil på Gastronets nettsider)

34 Boston Bowel Scale score, all segments (score above and below mean ) P<0.001

35 Total Boston Bowel Scale score at 4 centres where some endoscopists have completed a formal BBS course

36 Was the recipe for bowel cleansing difficult to understand?

37 Did the bowel prep taste bad?

38 Kunnskapssenterets spørreskjema 2013 (Smakebiter fra egen fil på Gastronets nettsider)

39 Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? [Did you find that work at the institution was well organized?]

40 Måtte du vente for å få tilbud ved institusjonen? [Did you have to wait for an appointment?]

41 Takk


Laste ned ppt "Geir Hoff 08.05. 2014 Screeningprogram mot tarmkreft – forprosjekt Bowel Cancer Screening in Norway – a pilot study Gastronet i CRC screening forprosjektet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google