Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reisemål Stryn & Nordfjord AS Skal Nordfjord lukkast med reiselivssatsinga må alle gode krefter jobbe saman Marita Lindvik Reiselivssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reisemål Stryn & Nordfjord AS Skal Nordfjord lukkast med reiselivssatsinga må alle gode krefter jobbe saman Marita Lindvik Reiselivssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reisemål Stryn & Nordfjord AS Skal Nordfjord lukkast med reiselivssatsinga må alle gode krefter jobbe saman Marita Lindvik Reiselivssjef

2 Verdiskapning Ein dekning av underskotet dekker ikkje utfordringa for RS&N… Betre tilgang på kapital –Styrkje produktutvikling –Meir kraftfull marknadsføring

3 Betalingsvillighet? Samla kroner660 000 Stryn kommune45%297 000 Eid kommune13%85 800 Gloppen kommune 13%85 800 Hornindal7%46 200 Selje kommune11%72 600 Vågsøy kommune11%72 600

4 Basert på langsiktig strategi, finansiert med grunnfinansiering, og løst med grunnbemanningen. Kjerneoppgaver Finansiert med prosjektfinansiering, løst med ekstern eller intern tilleggs bemanning. Tilleggsoppgaver (prosjekt) Økt relevans – økt effekt – økt effektivitet

5 Våre oppgåver Marknadsføring Produktutvikling Kompetanseutvikling Vertskap/informasjon Booking Prosjekt Vere eit verkty for å skape verdiar for reiselivet

6

7 FORRETNINGSIDÉ VISJON ØNSKET OMDØMME HOVEDMÅL GRUNNVERDIER Nordfjord skal bli det beste og mest attraktive reisemålet i Norge for aktivitets- og opplevingsturisme. Reisemål Stryn & Nordfjord skal på vegne av medlemene drive marknadsføring, informasjon, sal og produktutvikling med hovudfokus på aktivitets og opplevingsturisme som skal tilføre næringa i Nordfjord auka trafikk og lønsemd. Ekte Samlande Dynamisk og framtidsretta Tydeleg og synleg Kunnskapsrike og truverdige Handlekraftig Serviceinnstilt Verdiskapande Tilrettelegging for samhandling Auka trafikk og lønsemd heile året Auka tilfredshet blant ansatte Auka tilfredshet blant medlemer, samarbeidspartnarar og gjester Auka produktkvalitet og attraktivitet Skape verdifulle opplevingar og reiseminne Heve kompetansen i næringa

8 Organisering Innovasjon NorgeFjord Norge Sogn og Fjordane Fylkeskommune sin reiselivsplan 2010-2025 Reisemål Stryn & Nordfjord Sunnfjord Næringsutvikling FjordKystenVisit Sognefjord

9 Forventningar til ny sesong Utviklingstrekk 2014 Kronekurs Digitalt Tilrettelagt og pakka Berekraftig Forventa vekst – Internasjonal turisme 5-6%, – Norge 1-2%

10 Profesjonelle aktørar Nyskapande reselivsprodukt Samarbeid mellom aktørane – heilheitlege opplevingar Behov for auka kvalitet i alle ledd Tilgjengeleggjering, pakketering Utnytte cruiseturistane betre Betre tilgang på kapital –Styrkje produktutvikling –Meir kraftfull marknadsføring Stryn ©Fredrik Schenholm/IN Kva må gjerast?

11 Overnatting 159 mill Servering 123 mill Transport 88 mill Aktiviteter 55 mill Annet 15 mill Varehandel 154 mill Turismerelatert omsetning Stryn & Hornindal 602 mill TØI 2009 Oms. frå eierskap og hold av fritidsboliger 8 mill

12 Argument for turisme og reiseliv Verdiskaping Arbeidsplasser Goodwill til Norge spesielt og næringslivet generelt Distriktsutvikling Stoltheit Vekstnæring Styrka service og kvalitet på tenester Økt miljøfokus Bevaring av kulturminner og tradisjonar Mellommenneskeleg forståing

13 Reiseliv skapar store verdiar og er viktig for distrikta Reiselivsnæringa står for 4-5 prosent av norsk BNP Sysselset 130’/160 000 personar 14 000 bedrifter spredt på alle kommunane i landet 30 mill. kommersielle gjestedøgn årleg (ca. 72 pst. norske, 28 pst. utenlandske) Årleg turistkonsum over 100 mrd. kroner (ca. 71 pst. norsk, 29 pst. eksport) Sikrar servicenivået i distrikta Stryn Sommerski ©Magnus Sandström

14 Betalingsvillighet? 6 kommunar Stryn, Hornindal, Gloppen, Eid, Vågsøy, Selje – 3 årig avtalar – 1.5 mill 129 medlemsbedrifter – NOK. 802.510 93 overnattingsbedrifter, 36 akt.bedrifter/andre Rammeavtale med S&Fj fylkeskommune - NOK. 850.000 Årsverk Heiltid 4 Turistinformasjon 1 heilårsåpen, 2 sesongåpen

15 Tilskotsfordeling pr. kommune

16 Tilstrekkelig og langsikt finansiering God dialog og individuelle avtaler Tilstrekkelig personell, med riktig kompetanse Fokusert strategi, tilpasset rammebetingelsene Klart definerte ansvarsoppgaver på alle nivå Lokal legitimitet, eierskap og engasjement (=tillit) Tillit mellom partnerne i strukturen (IN, FN, RS&N) Samarbeid på tvers av geografiske strukturer At de store aktørenes interesser blir ivaretatt. At små aktører blir tatt hensyn til og at det ikke blir overkjørt av de store reiselivsaktørene. Kritiske suksessfaktorar


Laste ned ppt "Reisemål Stryn & Nordfjord AS Skal Nordfjord lukkast med reiselivssatsinga må alle gode krefter jobbe saman Marita Lindvik Reiselivssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google