Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskapsavdelingen APRIL 2016. Utgiftsføring / betaling Oppsummering årsregnskap Fakturabehandling Ferieavvikling Vekking PLAN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskapsavdelingen APRIL 2016. Utgiftsføring / betaling Oppsummering årsregnskap Fakturabehandling Ferieavvikling Vekking PLAN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskapsavdelingen APRIL 2016

2 Utgiftsføring / betaling Oppsummering årsregnskap Fakturabehandling Ferieavvikling Vekking PLAN

3 Utgift / betaling Periode - utgiftsføring er uavhengig av betalingstidspunkt. 1.Faktura godkjennes og ligger klar til økonomi. ( 21.4 ) 2.Økonomi bokfører utgiften ( 22.4 på periode 4 ) 3.Fakturaen betales ( 20.5)

4 Leverandører. Modum Kommune har ca 2.300 leverandører. Unntatt lån, forsikringer, prosjekter, stat / kommune så kjøpes det for 324 mill kroner i 2015. Ca ¼ kjøpes via avtaler som ligger på hjemmesiden. 246 mill kjøpes av « frie « leverandører. Er det avtaler ? Hvem er leverandørkontakt ? Eksempel Coca Cola.

5 Fakturabehandling Effektiv fakturaflyt – Profiler. Systemet finner referanse på fakturaen,og sender den direkte til rett person. Idag gjøres dette manuelt, med feilkilder. I dag : Lise, Modum Kommune, ????, koth. Skal være : 1110 – gove

6 Bokføringsforskriften. I bokføringsforskriften kapittel 5-1 står det opp-listet en del punkter som salgsdokumentasjonen (fakturaen) må inneholde.bokføringsforskriften kapittel 5-1 Følgende er må punkter: Fakturanummer (eller tilsvarende nummerering) og fakturadato. Kjøpers navn, og adresse eller organisasjonsnummer. Selgers navn og organisasjonsnummer ( MVA etter organisasjonsnummer dersom MVA- pliktig) + hovedkontoret adresse. Hvilke varer og tjenester som selges, antall, beskrivelse av varene/tjenestene. Leveringstidspunkt og leveringssted Pris for varene/tjenestene og forfallsdato Eventuell merverdiavgift og andre avgifter. Merverdiavgift skal angis i norske kroner. Om selskapet er et aksjeselskap så skal også fakturaen inneholde ordet «foretaksregisteret». Om selskapet er under avvikling så skal det også fremkomme av fakturaen. I tillegg bør også en faktura inneholde følgende punkter: Selgers utvidede kontaktinformasjon: Adresse, telefonnummer, faksnummer, nettside, e- post, samt andre aktuelle. Informasjon om purregebyr og rentesats ved sen betaling eller om betaling uteblir. Og det viktigste av alt: Bankkontonummer.

7 Stedfortreder – fullmakter. Faktura – fravær. Anvisere skal ha skriftlig anvisningsfullmakt. Ferieavvikling. I

8 Rådmannen har anvisningsmyndighet for hele drifts- og investeringsbudsjettet. Rådmannen kan delegere anvisningsmyndighet for driftsbudsjettet til etatssjefer. Delegert anvisningsmyndighet kan videre delegeres til medarbeidere innen etaten i tråd med ansvarsinndelingen innen etaten. Disse kan ikke delegere den videre. Det skal også være klart hvem som kan opptre som stedfortreder med rett til å anvise ved ferie og fravær. Anvisningsmyndigheten skal gis skriftlig med kopi til rådmann, økonomiavdelingen og revisor. Det skal framgå hvem som har anvisningsmyndighet, på hvilke ansvar og tjenester, samt signaturprøve. Anvisningsmyndighet kan trekkes tilbake av den som har delegert myndigheten.Regnskapsansvarlig i kommunen kan ikke ha anvisningsmyndighet. ANVISNING

9 Da er det bare å hoppe i det ………………


Laste ned ppt "Regnskapsavdelingen APRIL 2016. Utgiftsføring / betaling Oppsummering årsregnskap Fakturabehandling Ferieavvikling Vekking PLAN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google