Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leveransesikkerhet, vann, strøm, varme – Leveransesikkerhet, vann, strøm, varme – Hvilken rolle mener eiendomsforvalter ved Vestre Viken HF at de har?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leveransesikkerhet, vann, strøm, varme – Leveransesikkerhet, vann, strøm, varme – Hvilken rolle mener eiendomsforvalter ved Vestre Viken HF at de har?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leveransesikkerhet, vann, strøm, varme – Leveransesikkerhet, vann, strøm, varme – Hvilken rolle mener eiendomsforvalter ved Vestre Viken HF at de har? FSTL - Drammen, 31. 5. 2011 Tom D. Lybeck Spesialrådgiver Eiendomsforvaltning og utvikling Vestre Viken HF

2 Organisering i Vestre Viken HF Styre A.D. Med. klinikk Kir. klinikk Kir. klinikk Med. diagn. klinikk Med. diagn. klinikk Int. Serv. klinikk Int. Serv. klinikk Psyk. helse og rus klinikk Kv. og barn klinikk Avd. Eiendoms- forv. og utv. Eiendoms- forv. og utv. Eiendoms- drift Eiendoms- drift Avd.

3 Tradisjonelt hierarki Kilde: Svein Bjørberg, Multiconsult Eiendoms- forv. og utv. Eiendoms- forv. og utv. Eiendoms- drift Eiendoms- drift

4 Aftenbladet.no, 11.3.2007 Norske sykehus mangler nødstrøm Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) slår alarm om strømsikkerheten ved norske sykehus. Avdelingsdirektør Arild Hammer i DSB viser til at det i fjor var flere strømbrudd ved sykehus der nødstrømmen ikke virket. - Vi frykter at liv kan gå tapt, sier Hammer til Dagsavisen. Ifølge DSB mangler flere store sykehus nødaggregater som kan opprettholde kritisk drift ved strømbrudd. En del medisinsk utstyr kan fortsette på batteri i begrenset tid hvis strømmen går, men dette er ikke nok, mener Hammer. - Flere sykehus unnlater å kjøpe større nødaggregater av budsjettgrunner, sier han. DSB er særlig bekymret for strømsikkerheten ved eldre sykehus, samtidig som det benyttes høyteknologisk utstyr. - Sykehusene har bygninger fra 50- og 60-tallet der strømnettet ikke er beregnet for den type belastning som så mye moderne utstyr krever, sier Hammer.

5 2008: Bruker millioner på ny nødstrøm 25 millioner kroner brukes på å ruste opp nødstrøms- forsyningen på Ullevål sykehus. Nye aggregater og batterier er på plass. TU, 20.10.2008

6 Ingen oversikt over reservestrøm Teknisk ukeblad, 5. 9. 2008

7 Røros sykehus, januar 2009 Strømbrudd All pasientbehandling ved Røros sykehus er innstilt på ubestemt tid. Årsaken er et strømbrudd som oppsto under en test av nødstrømsaggregatet ved sykehuset tidligere i dag.

8 Kirkenes sykehus, juni 2010 Dette skjedde Feil i nettet. Kirkenes sykehus rammet. AMK-sentralen og flere avdelinger ble helt eller delvis uten strøm. Strømbruddet fikk ingen alvorlige konsekvenser for pasienter, men ti pasienter måtte utsette sin planlagte aktivitet. Kirkenes sykehus har et aggregat som leverer strøm til hele sykehuset, samt at de viktigste funksjonene har batteribackup. Aggregatet virket først som det skulle, men en strømfordeler ble ødelagt av den høye spenningen, slik at Sørfløya med flere avdelinger ikke fikk strøm fra aggregatet. Vårt elektriske anlegg er designet for 240 volt pluss-minus ti prosent. Det tåler ikke 300 volt, sier driftsjef i Helse Finnmark, Øyvin Grongstad. Betydelige ødeleggelser Det viser seg at flere titalls apparater er skadet som følge av den høye spenningen. Teknisk og medisinteknisk avdeling jobber fortløpende med å funksjonsteste og reparere utstyr. Avdelingene driver som normalt med lånt utstyr fra andre helseforetak og med reparert utstyr.

9 TV2 nyhetene, 3.3.2011 – Full behandlingsstopp på Ullevål Journalsystemet ble rammet av strømbrudd torsdag morgen.

10 Næravisa Volda, 7.4.2011 Sykehuset takler strømbrudd Volda sykehus opplevde ingen problemer under torsdagens store strømbrudd. Allikevel planlegges det å anskaffe bedre aggregater. Elektroansvarlig Arild Aasen mener sykehuset kan takle strømbrudd enda bedre med nytt aggregat. Lars Brock Nilsen

11 Leveransesikkerhet = verdikjede Reguleres av –Lovverk m. forskrifter og regler (DSB) –Virksomhetskrav Besørges av –Eksterne leverandører (primærforsyning) Vannverk/kommuner El - verk / netteier Fjernvarme –Egen driftsavdeling (internforsyning + beredskap)

12 Ved bygging / bruksendring: Spesifisere krav (jfr lovverk og brukernes behov) 1.”Leveranseanalyse”; utført av/for en infrastruktureier (f.eks. vannverk, Telenor) for å analysere dennes leveransesikkerhet mot ulike ”viktige” brukere; spesielt identifisere hvilke konsekvenser det vil få for leveransen til disse brukerne, dersom uønskede hendelser inntreffer i ”hans” infrastruktur. Herav finner infrastruktureieren hvilken leveringssikkerhet han kan tilby de aktuelle brukerne. 2.”Brukeranalyse”; utført av/for en bruker av spesifisert infrastruktur. En konkret ”bruker” (f.eks. JBV eller et større sykehus) får oppgitt leveransesikkerhet til en spesiell infrastrukturleverandør (f.eks. av vann, elektrisk strøm eller IT); se pkt. over. Infrastrukturbrukeren vil så analysere hvilke konsekvenser det får for hans virksomhet når leveranseutfall inntreffer. På basis av en slik analyse tar brukeren stilling til behov for redundans, (f.eks. nødkapasitet eller en ekstra leverandør). Kilde: Sintef, Avd. for Sikkerhet For eksempel v.h.a. risikoanalyser Forvalters rolle

13 Ved driftfase: Krav til eksterne leverandører –God toveis kommunikasjon ved endringer i forsyningssikkerhet beredskap v/ uønskede hendelser Intern teknisk infrastruktur opprettholdes ved –Internkontroll –Vedlikeholdssystematikk (prioriteringer) –Reinvesteringer pga teknisk levetid –Nyinvesteringer pga ”organisk vekst” Kartlegging Rapportering Budsjett Styre A.D. Med. klinikk Kir. klinikk Kir. klinikk Med. diagn. klinikk Med. diagn. klinikk Int. Serv. klinikk Int. Serv. klinikk Psyk. helse og rus klinikk Kv. og barn klinikk Avd. Forvaltn Drift Avd.


Laste ned ppt "Leveransesikkerhet, vann, strøm, varme – Leveransesikkerhet, vann, strøm, varme – Hvilken rolle mener eiendomsforvalter ved Vestre Viken HF at de har?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google