Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bibliotek på dagsorden! Om å bli hørt i kommunale prosesser Ruth Ørnholt Bodø, 5.otober 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bibliotek på dagsorden! Om å bli hørt i kommunale prosesser Ruth Ørnholt Bodø, 5.otober 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bibliotek på dagsorden! Om å bli hørt i kommunale prosesser Ruth Ørnholt Bodø, 5.otober 2011

2 NYTT HOVEDBIBLIOTEK I ÅRHUS http://www.urbanmediaspace.dk/

3 HVORFOR BIBLIOTEK PÅ DAGSORDEN?  Økte ressurser  Anerkjennelse  Forståelse for bibliotekets potensial  Skape tjenester som støtter samfunnets agenda  Bevisstgjøring om bibliotekenes samfunnsoppdrag  Involvere beslutnings- takere i bibliotek- spørsmål

4 PROBLEMSTILLINGER 1.Hvor står vi? 2.Når kan bibliotek stå på dagsorden? 3.Hvem er målgruppa? 4.Hva er de mest passende sakene å ta opp? 5.Hvilke metoder er mest vellykket og hvem bør involveres? 6.Hva er de mest passende sakene å ta opp? 7.Hvilke argumenter er best?

5 HVOR STÅR VI?  Er det en god eller dårlig ting å få politisk oppmerksomhet? Politikk består av tre hovedelementer:  Makt –Politikerne har makta og vi har fagkunnskapen  Organisasjon –Ta aktivt del i planlegging og organisering på mange områder  Verdier –Vi har et vidt spekter av uegennyttige verdier

6 NÅR KAN BIBLIOTEK STÅ PÅ DAGSORDEN?  Det forventes at vi skal lobbe for bibliotek  Litteratur- og litteraturformidling  Byplanlegging og stedsutvikling  Innvandringspolitikk  Næringsutvikling  Helsepolitikk  Skolepolitikk

7 Bibliotekplan=bibliotekpolitikk 1.1994-1997 2.1998-2001 3.2002-2005 4.2007-2010

8 HVEM ER MÅLGRUPPA?  Politiske beslutningstakere  Lokalpolitikere som fronter gladsakergladsaker  Administrativ ledelse  Alle ansatte på biblioteket må føle et ansvar for å tale bibliotekets sak  Ansatte i offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner

9 HVILKE METODER ER MEST VELLYKKA?  Bruke ord politikerne forstår  Stå fram som offentlig person  Fokus mot egen organisasjon –Informasjonsarbeid –Kampanjer –Se biblioteket fra utsiden inn og ikke fra innsiden ut –Bli kreditert  Fokus utover –Pro-aktiv –Gi politikerne alternativer  Brukergrupper, allianser med andre

10 HVEM BØR INVOLVERES?  Opinionsledere  Kjente folk fra lokalsamfunnet  Politikere som man kjenner personlig  Brukergrupper  Ansatte med innsikt i mål og visjon for biblioteket  Allianser og partnerskap med frivillige organisasjoner, studieforbund

11 HVA ER DE MEST PASSENDE SAKENE Å TA OPP? Bibliotekplaner Interkommunalt samarbeid Nye lokaler Ny bokbuss Litteraturhus Skolebibliotek Meldingssaker

12 HVILKE ARGUMENTER ER BEST?  Filosofisk tilnærming  Resultater  Økonomiske argumenter –Undersøkelse viser at for hver krone som blir brukt på norske folkebibliotek, får innbyggerne fire ganger så mye nytte tilbake –Undersøkelse viser at svært mange innbyggere føler eiendomsrett til folkebiblioteket sitt. Både bibliotekbrukere og ikke-brukere mener folkebiblioteket har verdi –Det kan hevdes at for hver krone det offentlige bruker på folkebibliotek, får den enkelte innbygger i gjennomsnitt fire ganger så mye tilbake i nytte

13 Neue Landesbibliothek Berlin


Laste ned ppt "Bibliotek på dagsorden! Om å bli hørt i kommunale prosesser Ruth Ørnholt Bodø, 5.otober 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google