Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordland 1814 Geir Knutson 3. juni 2014 Foto: Bjørn Erik Olsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordland 1814 Geir Knutson 3. juni 2014 Foto: Bjørn Erik Olsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordland 1814 Geir Knutson 3. juni 2014 Foto: Bjørn Erik Olsen

2 Disposisjon Bakgrunn og kontekst 1814 generelt Hva skjedde i Nordland? Hvorfor ble ikke Nordland representert? Første ordinære Storting i 1815 Hva skjer i Nordland i år?

3 Eidsvoll 16. februar 1814 Prins Christian Frederik møtte fremstående representanter fra Norge. Ville de skulle ta stilling til to spørsmål: –Vil nordmennene bøye seg for bestemmelsen i Kieltraktaten –Kan han selv som dansk-norsk arveprins påberope seg arverett til den norske tronen? Motsatte seg en underkastelse under Sverige De mente at da Frederik 6. har gitt avkall på sitt norske arverike, tilfaller den norske krone folket –«Ingen har mer rett nu til den norske trone enn jeg eller en hver annen nordmann» Bestemte seg for å innkalle til valgt forsamling for å lage Grunnlov.

4 Eidsvoll 1814

5 Fra historiebøkene ”I Nordland måtte valget utsettes til fiskerne kom hjem, men da nærmet riksforsamlingens arbeid seg slutten.” ”I Troms og Finnmark visste de lite eller ingenting.”

6 Fra kildene «1814. Dette merkverdige år var betydningsfullt for Nordland. Fisket i Lofoten forbedres, på landet var året ualminnelig godt, og ble kalt ”storgoåret”. Kornprisene sank formedelst fredsslutningen og noen tilførsel. Denne sommer døde sogneprest til Hemnes, Johan Jacob Røring, begraves i Korgen»

7 Napoleonskrig og nødsår Så lakked og led det til krigens år i attenhundred og ni. Endu går sagn om de trængsels-kår, som folket da stedtes i. Engelske krydsere stængte hver havn, i landet var misvækst og nød, den fattige sulted, den rige led savn Fra ”Terje Vigen”

8 Fiskerbondesamfunnet En utnyttelse av ressursene både på land og til havs –Avhengig av begge for å overleve «Saaledes opdynge sig elendigheder fra alle sider»

9 1814 Napoleonskrigene over i 1814 Ved Kieltraktaten ble Norge gitt til svenskekongen som krigsvederlag,

10 Nord-Norge anno 1814 Administrativt var Nord-Norge delt i to: –Nordlands amt –Finmarkens amt –Amtmann i Nordland Christen Elster Geistlig sett var Nord-Norge én enhet –Skilt ut som eget bispedømme i 1804 –Biskop Mathias Bonsach Krogh

11 Biskop Krogh

12 Lokal sabotasje?

13 Hendelsene i Nordland 1814

14 Tidsfristene og postgang

15 Næringsvei Den mannlige befolkningen var i lange perioder fraværende på fiske Vinterfisket fra januar til april (Lofoten) Kveitefiske i Finnmark Kun menn som hadde stemmerett og kunne bli valgt som valgmenn En av de mest brukte forklaringene, men lite reell betydning

16 Biskopens fravær Kan ha forsinket prosessen mer enn beregnet Gjorde samkjøring vanskelig Mye tid kastet bort med å vente på hverandre

17 Adressene (fullmaktene) Alle menighetene utformet adresser i etterkant av valget –En hyllest til regenten –Mandat/fullmakt for valgmennene

18 Amtmann Christen Elster Amtmann i Nordland 1811 – 1815 Amtmann i Nordre Trondhjems amt 1815 – 1833 (Nord-Trøndelag) Fastsatte ikke dato for amtets valgmøte og avlyste det hele for å spare penger for staten

19 Sentraladministrasjonen Tok ingen spesielle hensyn til Nord- Norge Realpolitiske avveininger Handle raskt Kunne man ventet?

20 Første ordinære Storting Forbedring av skolevesenet Bedre lovregulering av fiskeriene Forbedring av helsevesenet Opprettelse av kjøpstad

21 Nasjonale markeringer i Nordland 2. – 7. september: Krogh-dagene i Alstahaug 20. – 21. september: Markere kystkulturen og fiskerienes betydning for landet i Vágar 15. og 17. november: Åpninga av Stormen 19. – 22. mai: Grunnlovsseilasen passerer Nordland og anløper fem havner. Bl.a. Bodø på bursdagen.

22 33 søknader HvemAntallSum søknader Tildelt antallSum tildelt Frivillige org.7189 875,-678 625,- Institusjoner11493 750,-6160 000,- Kommuner/- institusjoner 14626 200,-9153 250,- Grunnlovs- seilasen 1200 000,-1200 000.- Totalt331 569 82522591 875,-

23 8. – 9. desember 1814 Markere første gang Nordland valgte representanter til Stortinget Det første «Fylkestinget»


Laste ned ppt "Nordland 1814 Geir Knutson 3. juni 2014 Foto: Bjørn Erik Olsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google