Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øyvind Ajer, GIEK José Martinez, Eksportkreditt Norge AS Haugesund, 6. januar 2015 Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øyvind Ajer, GIEK José Martinez, Eksportkreditt Norge AS Haugesund, 6. januar 2015 Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øyvind Ajer, GIEK José Martinez, Eksportkreditt Norge AS Haugesund, 6. januar 2015 Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter

2 Eksportfinansiering: et salgsverktøy for norske eksportbedrifter Eksportbedrift GIEK / banker Kjøper / låntaker Eksportkreditt Norge Eksportkontrakt Lån Risiko Lånegarantier

3 Med et tilbud om eksportfinansiering i bagasjen kan norske eksportbedrifter: Tilby gunstige, langsiktige lån og garantier til sine kunder knyttet opp mot prospektive eksportkontrakter. Redusere finansieringsrisikoen. Eksportbedriftene er ikke part i finansieringen og mottar betaling ved levering. Få gratis råd og veiledning om finansieringsløsninger. Søknadsprosessen er gratis. Styrke sine langsiktige kundeforhold basert på tilgjenglighet av eksportfinansiering fra Norge.

4 Case I: Teknologi og tjenester for live-kringkasting GBP 1,4 millioner over fire lån Eksportør: Nevion Europe AS, Sandefjord Kjøper: ADI TV PLC, Preston, UK Lån fra Eksportkreditt Norge, garantert av GIEK og Barclays Bank «Vi prøver bevisst å bruke GIEK og Eksportkreditt Norges finansierings- løsninger som et konkurransefortrinn. Vi vant ADI som kunde på grunn av dette, noe kunden ga eksplisitt uttrykk for.» - COO Petter Kvaal Djupvik, Nevion

5 Case II: Oppstartsbedrift får gjennombrudd Lån på EUR 1,2 millioner Eksportør: Safelink AS, Porsgrunn Kjøper: Safelink Rental, USA Lån fra Eksportkreditt Norge, garantert av GIEK samt leverandørkreditt fra Safelink «Vi har kjørt fellesmøter med GIEK og Eksportkreditt, og dialogen mellom de to har vært sømløs. Vi kunne ikke fått til dette uten lån og garantier fra Eksportkreditt og GIEK.» - Administrerende direktør Ole Henning Christensen, Safelink

6 Case III: Automatisk lagersystem til Tyskland Lån på EUR 1,8 millioner Eksportør: Element Logic AS, Kløfta, og Hatteland Computer AS, Nedre Vats Kjøper: Bergans Outdoor Gmbh, Hamburg Lån fra Eksportkreditt Norge, garantert av GIEK og DNB «Prosjektets klare lønnsomhet, og en smidig finansieringsløsning fra Eksportkreditt Norge og GIEK gjorde at Bergans endret plan fra manuelt lager til automatisering i Hamburg. Takket være fleksibiliteten til Eksportkreditt Norge og GIEK fikk vi kontrakten.» - Administrerende direktør Dag Adler Blakseth, Element Logic

7 Så enkelt, billig og raskt som mulig å etablere lån og garantier fra Eksportkreditt Norge og GIEK Forenklete prosesser og dokumentasjon Aktiv markedsføring overfor eksportbedriftene i Norge og overfor kunder i utlandet Vår ambisjon: hver eneste norske eksportbedrift som kan dra nytte av eksportfinansiering skal kjenne tilbudet

8 En enklere finansieringsløsning for kontrakter under NOK 100 mill. – Felles, forenklet søknadsskjema – Felles kommunikasjon og koordinerte saksteam – Felles tilbud (indikativt term sheet) – Felles term sheet – Forenklet låneavtale for kontrakter opptil NOK 100 millioner – Forenklede krav til sikkerheter – Nytt produkt: valgmulighet for eksportør å avdekke residualrisikoen i stedet for bank

9 Lån under NOK 30 millioner: eksportørs valg mellom A og B SMB Lån ASMB Lån B Resterende lånerisiko dekkes av en påkravgaranti fra bank Resterende lånerisiko dekkes ved at eksportør gir en leverandørkreditt til kjøper Kjøper betaler eksportør min. 15 % kontant ved levering GIEK garanterer for opp til 90% av lånebeløpet Lånet dokumenteres med et negotiabelt gjeldsbrev under norsk rett, alternativt en forenklet låneavtale

10 SMB lån B: eksempel kontrakt på kr 100 KjøperEksportør Eksportkreditt GIEK Kontrakt: kr 100 Up-front payment kr 15 (15%) Kreditt: kr 85 Garanti: kr 76,50 (90% av kreditt på kr 85) Erklæring: aksepter eksponering for kr 8,50 (10%) Utbetaling: Kr 76,50 (90% av kreditt) + avdrag/renter for 10% Avdrag/renter Eksportkreditt administrerer avdrag og rente for hele kreditten, og fordeler eksportørs andel og renter

11 Felles søknadsskjema Som pdf og elektronisk versjon på hjemmesidene Forenkling av GIEKs nåværende søknadsskjema Indikert valg mellom SMB lån A og B for lån under 30 MNOK Kort anti-korrupsjons erklæring

12 Seks steg for å etablere et lån Eksportør eller kjøper søker om finansiering GIEK og bank gjennomfører kreditt- vurdering Separate kredittvedtak i Eksportkreditt og GIEK. Felles term sheet Eksportkreditt forhandler låneavtale med kjøper Eksportkreditt utbetaler lånet etter at vilkår er oppfylt og eksportør har levert Eksportkreditt forvalter lånet med kjøper 1 2 3 4 5 6 Eksportør og kjøper signerer kontrakt

13 Generelle vilkår for eksportfinansiering Lån for opp til 85 % av kontraktens verdi; GIEK garanti for opp til 90% av lånebeløpet. Norsk innhold i eksportkontrakten: minimum 30 % Leveranser fra underleverandører i prosjektslandet (“lokalt innhold”): maksimalt 30 % av eksportverdien. Tilbakebetalingstiden generelt opp til 8,5 år. 10 år i utviklingsland. Skip: 12 år. Fornybar energi, og vann- og avløpsprosjekt: 18 år Eksportør eller potensiell låntakere må søke eksportfinansiering av Eksportkreditt Norge før kontraktsinngåelse. Viking Stadion. Foto: Børge Andreassen

14 Lån med attraktive renter CIRR (fastrente) eller markedslån 12 yr CIRR I tillegg kommer garantipremie til GIEK og garanterende bank

15 Nulltoleranse for korrupsjon / vurdering miljø og sosiale forhold Straffeloven: straffbart å involveres i korrupsjon i utlandet Transparency International

16 Omstilling: hvor kan GIEK og Eksportkreditt bidra? Lån til kjøper: Salgsstøtte: bidra i dialog og møter med prospektive kunder Vurdering av kundens betalingsevne Dybdekunnskap om finansiering i mange land Åpne på de fleste land/markeder/bransjer Eksportør får kontantoppgjør, helt eller delvis Kontraktsgarantier: GIEK tar risiko på kjøper i produksjonsperiode. Leverandørkreditter: GIEK tar risiko hvis kjøper (ikke leverandør) går konkurs.

17 GIEK tilbyr flere garantiprodukter Eksportgarantier – disse sikrer : tilbakebetaling av utenlandsk kjøpers lån (Långivergaranti) at norsk eksportør får betalt der han selv yter kreditt (Leverandørkredittgaranti) eksportøren mot tap i produksjonsperioden før levering (Kontraktsgaranti) at eksportør oppfyller sin del av kontrakten (Bondgaranti) at betalingsoverføringen mellom banker skjer som avtalt (Remburs) risiko ifm. utenlandske underleveranser til norsk eksport. Andre garantier – disse sikrer: norske investeringer i utlandet (Investeringsgaranti – politisk risiko) tilbakebetaling av byggelån ved bygging av skip, fartøy og innretninger til havs i Norge, inkludert offshore vind. Gjelder også underleveranser (Byggelånsgaranti) at kraftprodusent får betalt fra kunde (Kraftgaranti) GIEK Kredittforsikring kortsiktig kredittforsikring

18 GIEK Forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet Skal fremme norsk eksport og investeringer ved å stille eksportgarantier på vegne av den norske stat Er åpen for alle bransjer, og kan stille garantier ved eksport til de fleste land i verden Seksdoblet aktivitet siden 2004 Er fortsatt i vekst med en samlet garantiramme på cirka 170 milliarder kroner Ca. 80 ansatte holder til i Vika i Oslo sentrum

19 Eksportkreditt Norge AS Aksjeselskap stiftet ved egen lov i juni 2012 Eid av staten ved Nærings- og Fiskeridepartementet Oppdrag: fremme norsk eksport gjennom tilgjengelig, konkurransedyktig og effektiv lånefinansiering Utlånsportefølje på NOK 75 mrd pr 30. september 2015 Funding for lånene direkte fra statskassen 45 medarbeidere i Oslo og Ålesund

20


Laste ned ppt "Øyvind Ajer, GIEK José Martinez, Eksportkreditt Norge AS Haugesund, 6. januar 2015 Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google