Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Epikriser Namdal legeforum 121115 Svenn Morten Iversen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Epikriser Namdal legeforum 121115 Svenn Morten Iversen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Epikriser Namdal legeforum 121115 Svenn Morten Iversen

2 Helsevesenet har stadig økende krav til effektivitet og tempo i behandling I høye hastigheter kan selv små hindringer få store konsekvenser Klinisk hverdag består av små og store utfordringer – i og utenfor sykehus Mål: – Rydde unna unødige hindringer – Frigjøre ressurser til å møte faglige utfordringer bedre

3 Epikrisens funksjon Samle informasjon, lage oversikt – Bøte på manglende fortløpende dokumentasjon i journal, og ha ryggen fri. – Vise hvor god jobb som er gjort, juridisk dokumentasjon. – Sørge for at nødvendig informasjon er tilgjengelig ved neste innleggelse

4 Epikrisens funksjon Samhandlingsverktøy – Overføre informasjon mellom ulike behandlingsnivå som ivaretar pasienten, fra hj spl til St Olavs Hospital – Plan for videre hjelpetiltak, utredning og behandling: hva, hvem, hvor og når – Avklaring av hvilke instanser som har ansvar for hvilke tiltak videre – Avsluttet oppfølging/behandling med begrunnelse

5 Epikrisens funksjon Medikamentlister – Rett liste som pasientinformasjon – Informasjon til hj spl som legger opp medikasjon – Informasjon til fastlege, for samstemning av LIB hos fastlege. Vurdering av nytte opp mot historikk Til bruk ved senere konsultasjoner, reseptforskrivning, interaksjonsanalyser, henvisninger m.m. Til bruk ved Multidose. Faxes apotek, som så bestiller medikasjon for 2-4 uker fremover, ferdig pakket. Endring i Multidose må rekvireres av fastlege.

6 Stafettpinne Vekslinger er kritisk Hjelper ikke om utøverne er gode individuelt

7 Hvor ligger utfordringene Overlegevikarer og nye LIS leger skiller seg ut mtp epikrisekvalitet. Opplæring? For lange og omfattende epikriser? – Kan bidra til kompetanseoverføring. Ulike syn på dette Gode oppsummeringer med kjerneinnhold er viktig Medikamentlister med SNES kategorier (SLV) – Som før, Ny, Endret, Seponert – SNES er et godt hjelpemiddel for å holde oversikt også for den som skriver epikrisen Plan for videre pasientforløp – Hvem har ansvar, hva skal gjøres, hvor utføres, når skal delplaner gjennomføres

8 Hvor ligger utfordringene Vanligvis svært gode epikriser, helt til frem til siste del. Det er i innspurten feilene oftest kommer. Hvem har ansvaret for å bestille time til fastlege, lab, billeddiagnostikk. Har avd henvist til videre planlagt undersøkelser og utredning, eller skal fastlege utføre dette? Ikke bruk fastlegen som sekretær mtp papirarbeid, vær redelig med hvem som skal henvise/rekvirere.

9 Forbedringsområder Medikamentliste etter SNES kategorier, samt generisk navn i tillegg til hva som har vært preparatnavn i kurve. Tydelig oppgavefordeling: – Utskrivende avdelings ansvar videre – Evt andre avdelinger som har behandlet pas under oppholdet sitt ansvar videre – Fastlegens ansvar – Hjemmesykepleie/Sykeheimens oppgave NB! Hj spl har kun fastlege som legeressurs, også på Bo og velferdssenter

10 Eksempel 1 Mann født 71. Fjernet malignt melanom hos fastlege. Frie eksisjonsrender. Epikrise fra kir pol: Mistenker ingen spredning. Pasienten følger videre oppfølgingskontroll i regi av fastlege da kontroll hver 3. mnd i 3 år, deretter kun ved behov. Anamnese ift vekttap, smerter…..insp hudoverflate. Avslutter kontroll her ved kirurgisk poliklinikk. Hva er utfordringen her?

11 Eksempel 2 Kvinne f 36. KOLS, mange innleggelser siste år – Epikrise er fyldig og oversiktlig – Medikamentliste mangler SNES, vanskeligere å oppdage endringer – Prednisolon 20 mg 1x1 – Flott oversikt over videre løp for videre utredning med scint, lab og ktrlungepol Hva er utfordringen?

12 Eksempel 2 Brev med spm om plan for prednisolon Svar: – Pasienten skal bruke prednisolon 20 mg til vi får svar på scintigrafi. Eventuell justering skal man vurdere etterpå. – I tilfelle nye plager/komplikasjoner/bivirkninger kan man følge klinisk bilde og justere medikamentene. – Første setning kunne stått i epikrise…

13 Eksempel 3 Kvinne f 36, KOLS, hyperkalsemi m.m. Medikamentliste uten SNES Videre plan: Fastlegen bes om kontroll av urin, nyrefunksjon og blodsaltivå om 2 uker etter gjennomgått urinveisinfeksjon og oppstart med spirix Utfordring?

14 Eksempel 4 Kvinne f 36, KOLS, hyperkalsemi m.m. Siste avsnitt i poliklinisk epikrise: – Ved dagens undersøkelse reduserer man på diuretika og justerer medisinene som kan påvirke blodtrykket. Pasienten skal fortsette med å bruke Alendronat, inntill svar på parathyroid scintigrafi foreligger. Pasienten er informert om å ta kontakt ved forverring eller utvikling av nye plager. Pasienten skal informeres om svar når det blir tilgjengelig. Utfordring?

15 Eksempel 5 Kvinne f 37 Angst, kognitiv svikt, Innlagt aldersgeriatrisk avdeling. Henvist til utredning ved nevro pol pga uttalt ortostatisme Epikrise fra 2. besøk ved nevro pol: Ber at fastlege tar følgende blodprøver (polynevropati pakke): Vitamin B1, B6, B12, Folat…........HbA1c, protein elfo. Utfordring?

16 Oversiktlige forhold gir muligheter for økt hastighet, uten økt risiko


Laste ned ppt "Epikriser Namdal legeforum 121115 Svenn Morten Iversen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google