Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

100-200.000 ned i lønn Lønnsutvikling for lærere, førskolelærere (og noen andre) de siste 30-40 åra Gunnar Rutle januar-februar 2012 Utdanningsforbundet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "100-200.000 ned i lønn Lønnsutvikling for lærere, førskolelærere (og noen andre) de siste 30-40 åra Gunnar Rutle januar-februar 2012 Utdanningsforbundet."— Utskrift av presentasjonen:

1 100-200.000 ned i lønn Lønnsutvikling for lærere, førskolelærere (og noen andre) de siste 30-40 åra Gunnar Rutle januar-februar 2012 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal

2 Hvor kommer tallene fra? Jeg ser på lønnsutviklinga ut fra to ulike vinkler: 1. Gjennomsnittlig lønn for ulike næringer, kilder: SSB sin historiske statistikk over samlet normal lønn*) og antall årsverk i ulike næringer i Norge Denne gir i følge SSB ikke gode tall etter 2002, så for disse anbefales TBU sin statistikk over lønnsutvikling fra år til år. *) normal lønn er fast avtalt lønn, overtid er ikke med 2. Minstelønn for lærere/førskolelærere, kilder: Jeg har hovedlønnstabeller, ansiennitetstabeller og minstelønnstabeller 1983-2011, så har jeg beregnet minstelønn i grove trekk tilbake til 1970 ved hjelp av SSBs historiske statistikk for undervisningsbransjen.

3 Jeg ser mest på lønnsjusterte tall Vi har grovt sett tre alternativ. Vi kan se på: Nominell lønn – kronetallet på lønnsslippen. Men alle vet at det betyr lite Reallønn – lønna korrigert for prisstigning. Den sier noe om kjøpekrafta Lønnsjustert lønn – lønna korrigert for utviklinga av gjennomsnittslønna i Norge. Denne siste må brukes hvis vi mener at lærere har rett på samme velstandsutvikling som andre.

4 Sammenlikning mellom ulike næringer/bransjer De følgende grafene sammenlikner næringen undervisning med noen andre næringer, samt med gjennomsnittsutviklinga av lønn i Norge (gruppen Samlet)

5

6

7

8

9

10 Minstelønn 1970 - 2010/11 De følgende grafene og tabellene er laget ved hjelp av det jeg har av lønnstabeller tilbake til 1983. Tallene fra 1970–83 er stipulert ved å ta utgangspunkt i lønnstabellene i 1983 og så regne bakover ved hjelp av SSBs tall for utviklinga av gjennomsnittslønn i undervisningsbransjen I perioden etter 1983 er nedgangen i lønn målt med lønnstabellene større enn det bransjetallene viser. Hovedårsaken er antakelig at kompetansen i lærergruppen har økt i perioden. Alt tyder på at det samme har skjedd i årene før 1983. Så antakelig er nedgangen i lærerlønn for de enkelte lærergruppene 1970-83 større enn det mine tall viser.

11 Utvikling av lønnsjustert lønn 1970 stipulert ut fra SSBs «undervisning»-næring, 1983 og 2010 fra lønnstabeller BegynnerlønnTopplønn

12 Utvikling av lønnsjustert lønn 1970 stipulert ut fra SSBs «undervisning»-næring, 1983 og 2010 fra lønnstabeller Beg.lønn i 1000 krTopplønn i 1000 kr 197019832010 70 - 10 % 197019832010 70 - 10 % Lærer411371328-82-20525475414-111-21 Adjunkt444401361-82-19608550439-169-28 Adj. m. t.460416378-82-18639578462-177-28 Lektor501453396-105-21693627495-198-29 Lektor m. t.501453410-91-18693627518-175-25 Førskolel.411371322-89-22501453375-127-25 Underv. SSB524474440-83-16524474440-83-16

13 De følgende 6 grafene viser lønnsjustert lønn, to og to som viser utviklingen av begynnerlønnog tilsvarende utvikling av topplønn

14

15

16

17

18

19

20 De følgende to grafene viser nominell lønn, først utviklingen av begynnerlønn, så av topplønn. Vi ser at begynnerlønn har økt mer enn topplønn

21

22

23 De følgende 4 grafene viser reallønn, to og to som viser utviklingen av begynnerlønn og tilsvarende utvikling av topplønn.

24

25

26

27

28 Minstelønn 1983 - 2010/11 De følgende grafene er laget bare ved hjelp av det jeg har av lønnstabeller. Disse laget jeg før jeg la om regnearket slik at jeg så på minstelønn helt tilbake til 1970 (men da stipulert for årene 1970 – 83)

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


Laste ned ppt "100-200.000 ned i lønn Lønnsutvikling for lærere, førskolelærere (og noen andre) de siste 30-40 åra Gunnar Rutle januar-februar 2012 Utdanningsforbundet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google