Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 6 Kunnskapsdepartementet Læring i arbeidslivet Marie Arneberg, Seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 6 Kunnskapsdepartementet Læring i arbeidslivet Marie Arneberg, Seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 6 Kunnskapsdepartementet Læring i arbeidslivet Marie Arneberg, Seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet 19. januar 2016

2 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Formål: Bidra til kunnskapsgrunnlag for kompetansestrategien –Basert på forskning og statistikk –Utvikles videre av referansegruppen med partene (nedsatt av Vox) Innhold –Hva er læring i arbeidslivet? –Hvorfor kompetansepolitikk? –Erfaringer med kompetansepolitikk –Status for læring i arbeidslivet –Trender som øker behovet for læring i arbeidslivet Formål og innhold

3 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Den store og den lille kompetansepolitikken Læring Bør kunnskapsgrunnlaget omfatte betydningen av rammefaktorer som hemmer/fremmer læring i arbeidslivet?

4 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Arbeidstakere og arbeidsgivere har sterke insentiver for læring Ikke fortrenge ikke-subsidierte aktiviteter –Som arbeidsgivere og arbeidstakere sørger for Samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak –Som ikke er lønnsomme (nok) for arbeidstakere og arbeidsgivere Prioritere tiltakene med høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet –Pga begrensede offentlige ressurser Evt andre politiske prioriteringer (fordelingshensyn osv.) Hvorfor politikk for læring i arbeidslivet? Bør kunnskapsgrunnlaget identifisere samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak, som ikke fortrenger arbeidstakeres og arbeidsgiveres egeninnsats?

5 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Erfaringer Vanskelig å mobilisere etterspørsel: manglende bevissthet? –Bedrifter og ansatte opplever ikke behov/har ikke tid (lav motivasjon) KUP 2000-2006: markedssvikt v/lav utdanning –Fulgt opp: BKA Offentlig sektor: Ikke råd –Fulgt opp: rettede tiltak skole/helse Utilsiktede positive læringseffekter av FoU/innovasjonspolitikk –Fulgt opp: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer KRD/IN Incentivstrukturen i UH-sektoren barriere –Fulgt opp i nytt finansieringssystem (BOA) Bør flere erfaringer tas inn i kunnskapsgrunnlaget?

6 Kunnskapsdepartementet Status: Høy deltakelse i utdanning og opplæring % av befolkningen 25-64 Kilde: Eurostat/AES 2011

7 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Status (2): Stabilt over tid, store forskjeller Store forskjeller – Utdanningsnivå, yrke, lønn – Næring og sektor – Kjønn – Heltid/deltid, Fast/midlertidig Små forskjeller – Regioner – Bedriftsstørrelse Alder – Øker videreutdanning – Reduserer etterutdanning – Påvirker ikke læringsintensivt arb. Arbeidsgiverfinansiering øker deltakelse litt Kilde: SSB/LVM

8 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Bygg og anlegg: Utdanningsnivå 1972-2010 Prosent av timeverk (kilde: SSB)

9 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Bygg og anlegg: produktivitet (1990=100)

10 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Bygg og anlegg: læring i arbeidslivet Bør kunnskapsgrunnlaget se nærmere på enkeltnæringer? Kilde: SSB/LVM

11 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Trender som øker behovet for læring i arbeidslivet 1.Trippel omstilling –Fra råvareøkonomi til kunnskapsøkonomi –Globalisering og raskere teknologisk utvikling –Klima, grønn økonomi 2.Demografi –Migrasjon –Eldrebølge –Urbanisering 3.Utdanningsforspranget forsvinner

12 Kunnskapsdepartementet Norge (33) Danmark (20) Finland (8) Sverige (5) Omstilling 1: Fra ensidig oljeøkonomi til kompleks kunnskapsøkonomi Maskiner Elektronikk Treforedling Kjemisk Trans -port Plast Div. Mat- varer Metall Kjøtt Fisk Frukt grønt Klær sko

13 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Handel og utflytting av produksjon til lavkostland Teknologi som favoriserer høyt utdannet arbeidskraft Raskere teknologisk utvikling: sensorer, Big data, kunstig intelligens, automatisering, nye forretningsmodeller Hvordan forhindre vekst i bunnen av arbeidsmarkedet? Hvordan fremme vekst i toppen, høyproduktiv arbeidskraft? Norge skårer dårlig på teknologi, entreprenørskap, innovasjon Omstilling 2: Globalisering og teknologisk utvikling Kilde: Goos m.fl (2014)

14 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Omstilling 3: Klima, grønn økonomi Treffer Norge hardere som oljeprodusent Forsterker omstillingsbehov Uklart hva det vil innebære, men krever mer kunnskap –Utvikle og ta i bruk ny teknologi –Skape nye konkurransefortrinn –Omlegging av produksjonsprosesser –Omstilling nye næringer –Omlegging av forbruk –Samfunnsplanlegging Omstilling: Trenger kunnskap om I hvilken grad markedet sørger for omstilling? Identifisere behov for særskilte tiltak for å fremme omstillingen? Hva slags tiltak virker?

15 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Demografiske endringer Eldrebølge –Stå lenger i jobben –Selvhjulpenhet –"Uendelig" arbeidskraftbehov i helse/omsorg Migrasjon kan forsterke problemene knyttet til teknologisk omstilling –Arbeidsinnvandrere overrepresentert med kompetanse det er overskudd på allerede –Flyktninger med lav utdanning forsterker problemet Urbanisering –Utnytte de økte læringsmulighetene urbaniseringen gir –Bygge ned barrierer i geografisk mer isolerte virksomheter Bør kunnskapsgrunnlaget konkretisere implikasjoner av demografiske trender for kompetansepolitikken?

16 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Utdanningsforspranget forsvinner Utdanningsnivået i Norge litt over gjennomsnittet i OECD Litt færre med mastergrad Fortsatt færre med grunnskole – Lavutdanning øker blant de unge Gode ferdigheter blant voksne – Ikke de yngste (kvalitet i skolen) Bør kunnskapsgrunnlaget gi en vurdering av konsekvensene av at utdanningsforspranget forsvinner? Implikasjoner for læring i arbeidslivet?

17 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Oppsummering Rammefaktorer som hemmer/fremmer læring i arbeidslivet? Samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak, som ikke fortrenger egeninnsats? Bygge på tidligere erfaringer med kompetansepolitiske tiltak? Se nærmere på enkeltnæringer? Tiltak som bidrar til nødvendig kompetanse for omstilling? Konkretisere implikasjonene av demografiske trender? Vurdere implikasjonene av at utdanningsforspranget forsvinner?


Laste ned ppt "Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 6 Kunnskapsdepartementet Læring i arbeidslivet Marie Arneberg, Seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google