Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Franskmenn og ferievaner 2015/2016

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Franskmenn og ferievaner 2015/2016"— Utskrift av presentasjonen:

1 Franskmenn og ferievaner 2015/2016
Utdrag fra undersøkelsen Courts séjours, vacances et nouvelles tendances Cabinet Raffour Interactif, 2016

2 Metodologi Gjennomført i januar og februar 2016
Personlige intervju à 1 time 1030 respondenter, representative for den franske befolkningen over 15 år (totalt 53,5 millioner) Undersøkelsen har følgende kryssreferanser alder / kjønn / region / størrelse på kommune / sosio-proffesjonell kategori Kun ferie og fritid, inkluderer ikke besøk hos familie og venner ifm. festligheter som dåp, bryllup o.l., helsereiser, yrkesreiser, skoleturer, reiser til idrettsarrangement osv. Korttidsopphold: tre netter sammenhengende utenfor hjemmet, inkluderer kun reiser med bruk av kommersielle overnattingssteder Lengre opphold / ferie: minst 4 netter utenfor hjemmet. Undersøkelsen skiller mellom feriereiser med bruk av kommersielle og ikke-kommersielle overnattingssteder Metodologi

3 60% av alle franskmenn var på ferie i 2015, dette er en nedgang på 2% i forhold til 2014
Man ser samtidig en positiv utvikling hos de som har tatt ut mer enn én ferie 2 reiser eller mer opp fra 27 til 29% 3 reiser eller mer opp fra 5 til 7% Det er markante forskjeller i forhold til sosio- proffesjonelle kategorier og andelen som reiser CSP+: 88% har vært på ferie, tilsv. 5,7 mill. franskmenn Funksjonærer: 60% eller 15,3 millioner Handelsstanden, jordbrukere, håndverkere: 57% eller 1,9 millioner personer Pensjonister: 49% tilsvarer 7,6 millioner personer Studenter / ikke yrkesaktive: 59%, eller 1,7 mill Disponibel husholdningsinntekt påvirker feriefrekvens 3000 EUR eller mer / måned -> 86% tok ferie 9,7 millioner franskmenn 2000 – 3000 EUR / måned -> 63% tok ferie 5,9 millioner franskmenn 1000 – 2000 EUR / måned -> 44% tok ferie 6,6 millioner franskmenn Under 1000 EUR / måned -> 26% tok ferie 1,4 millioner franskmenn Franskmenn og ferie

4 Kortferier – 3 dagers opphold kun m/ kommersiell overnatting
37% oppgir å ha tatt ut en kortferie – høyeste andel på 10 år Innenfor den sosio-proffesjonelle kategorien CSP+ beregnes at 62% har reist på kortferie i 2015 representerer 4mill franskmenn CSP+ er vår hovedmålgruppe Utreise i forhold til skolenes ferier 41% oppgir å ha reist under sommerferien 21% under jule-/nyttårsferien 19% under vårferien 15% under vinterferien 12% under høstferien 34% har reist utenom skolenes ferier Andelen som tar ut én kortferie per år har gått ned fra 75% til 69%, samtidig som andelen som tar ut 3 eller fler har økt fra 5% til 12% 20% oppgir at de tar ut 2 kortferier i året, dette tallet har vært stabilt fra 2014 til 2015 Kortferiesegmentet kan være interessant å se nærmere på ifht city-breaks og produkter for sesongutvidelse

5 Ferier – 4 netter eller mer
Franskmenn og ferie - overall I 2015 reiste 57% av alle franskmenn på ferie med 4 overnattinger eller mer utenfor hjemmet. Dette tilsvarer 30,4 millioner personer og er noe høyere enn hva man i forkant hadde estimert Franskmenn og ferier med kommersielle overnattingssteder 36%, eller 15,8 millioner, reiste på ferie med kommersielle overnattingsalternativ Sommeren er den mest populære perioden for denne typen ferie, 73% opplyser å ha hatt ferie om sommeren 18% har hatt kommersiell ferie utenom skolenes ferier 80% har én ferie per år, ned 4% i forhold til 2014 16% har to ferier per år, en økning på 3% 3% har tre ferier eller mer, tallet er stabilt Det som skiller de som reiser på kommersiell ferie (36%) fra de som kun reiser på ferie med gratis overnatting (11%) er: En betydelig høyere månedlig husholdningsinntekt (+565 EUR) Lavere gjennomsnittsalder, -2 år Kommer fra steder med noe større befolkningstetthet (+5000 pers)

6 Ferieplanlegging & bestilling
60% begynner ferieplanleggingen minst 30 dager før avreise Brorparten av feriene planlegges mellom 1 og 6 måneder før Bestilling 49% bestiller ferien direkte hos tilbyder De som bestiller ferien direkte tenderer til å ha en noe lavere disponibel månedlig husholdningsinntekt, å være noe yngre, samt komme fra steder med noe mindre befolkningstetthet. 18% bestiller hos private, men via plattformer som AirBnB etc. 47% benytter seg av ulike typer mellomledd 18% hos online reisebyrå 10% i fysiske reisebyrå 10% hos tur-operatør De som bestiller online har en noe høyere disponibel månedlig husholdningsinntekt, er merkbart yngre (-8 år) og kommer fra steder med lavere befolkningstetthet enn de som går til et fysisk reisebyrå. Type overnatting bestilt 41% bestiller hotell 26% leier privat bolig 20% velger camping 18% i Gîtes / chamres d’hôtes (privat B&B) 16% Résidences de tourisme / villages vacances (ferieleiligheter) 2% cruise 7 % andre

7 Utenlandsferien «All inclusive» stadig mer populært, gir god oversikt over feriebudsjett, ingen økonomiske overraskelser. 47%, eller 5,3 mill. har sagt de foretrekker denne ferieformen «A la carte» er rett valg for 34% eller 3,9 millioner ferierende Rundturer bygget rundt et spesielt tema tiltrekker seg hele 3,2 mill., 28% Interessen for city-breaks og «self-drive» er økende, i 2015 etterspurte hhv 23% og 14% denne typen ferier. Det er de med høyere disponibel inntekt som etterspør mest skreddersøm og «all-inclusive», mens de med lavest inntekt ser ut til å foretrekke en ferie uten spesielt fokus eller tematiserte rundturer.

8 19 kriterier for valg av feriested
Bekvemmelighet / komfort Klima er viktig for valg av feriested for 83% av befolkningen 82% sier de påvirkes av budsjettet Kvalitet på overnattingsstedet er avgjørende for 81% Et sted oppfattede gjestfrihet er av betydning for 63% Sikkerhet er et kriterium som vektlegges av 62% 50% er opptatt av reisetid til destinasjonen 29% lar lokalt transporttilbud påvirke valget av feriested Kultur og opplevelser Landskapet er et avgjørende kriterium, 86% vurderer dette for valg av feriested Muligheter for oppdagelser / opplevelser påvirker valget for 82% At destinasjonen respekterer miljøet og stedets tilbud hva gjelder mat & drikke et kriteria anses som viktig for 61% 59% tar destinasjonens kulturarv med i betraktning Kulturelle tilbud som museer, utstillinger, festivaler etc. 49% Aktiviteter 74% velger destinasjon ut fra samlet aktivitetstilbud 68% søker destinasjon for å slappe / farniente 65% ønsker seg til et sted som er festlig / feststemt Muligheten for aktiviteter i naturen har en sentral plass ved valg av feriested, dette vektes til 58% Å bedrive sport påvirker valg av destinasjon og er viktig for 39% Helse / velværetilbudet teller 33% for franskmenns valg av feriested

9 De 8 viktigste kriteriene for franskmenns valg av feriedestinasjon for 2016 og utviklingen fra 2015

10 Franskmenn, ferie og terrortrusselen
Påvirkes man av terrorbildet eller ikke 27% (8,6 mill personer) oppgir at de lar seg påvirke av terrortrusselen ved ferieplanlegging for inneværende år 12% sier de ikke vet om terrortrusselen vil påvirke dem 62% sier de ikke påvirkes Hvilke atferdsendringer ser man som følge av følt terrortrussel Unngå destinasjoner som har vært utsatt for terror, risikosoner, områder som vurderes å preges av politiske spenninger Unngå reiser til Maghreb (Nord-Afrika) Unngå folkemengder, steder der det er mye folk Feriere i Frankrike Unngå offentlig kommunikasjon som tog, fly etc., foretrekke egen bil Foretrekke reiser i Europa Last minute reiser, for å være fleksibel i forhold til hvor der er spenninger

11 Franskmenn og @-turisme
Utdrag fra undersøkelsen E-tourisme, M-tourisme & réseaux sociaux Cabinet Raffour Interactif, 2016

12 Tilgang til internett 85% av alle franskmenn over 15 år har i dag tilgang til internett , dette tilsvarer totalt 45,5 millioner personer 73% har internettilgang hjemme via stasjonær eller bærbar PC 47% har tilgang via mobiltelefon 30% bruker internett via PC hos venner eller familie 29% bruker nettbrett 25% har tilgang via arbeidsgiver, studiested eller annen offentlig PC De som ikke har tilgang er har merkbart lavere inntekt og betydelig eldre enn gjennomsnittet, de kommer også fra områder med lavere befolkningstetthet.

13 @-turisme Internett har blitt et sentralt element både i forhold til franskmenns ferieplanlegging og –bestilling. Blant de som har vært på ferie i 2015 har hele 24,7 millioner, eller 77%, aktivt brukt internett som en del av planleggingen. Dette representerer en dobling i forhold til utbredelsen av e-turisme i 2006 67% brukte stasjonær eller bærbar PC, mens 39% oppgir at de har brukt mobile «device» som nettbrett eller mobiltelefon Uavhengig av type «device» er andelen som bruker internett betydelig høyere blant de som reiser «kommersielt» 85% for de som har reist til utlandet 88% for korttidsopphold 84% for de som har vært på «kommersielle ferier» Mobil og nettbrett er mest utbredt blant de som har reist til utlandet eller som har vært på korttidsferie. Ser man nærmere på den franske e-turisten ser man at brukere av mobile «devices» tenderer til å ha en høyere gjennomsnittsinntekt, og til å være yngre enn de som bruker PC. Det er verdt å merke seg at samtlige e-turister skiller seg ut ikke-nettbrukere i forhold til at de er yngre og har høyere gjennomsnittsinntekt.

14 @-turisme og konverteringsgrad
Nærmere halvparten av alle franskmenn sier de har bestilt hele eller deler av ferien sin på nettet Andelen er høyest blant de som har vært i utlandet eller som har en lengre ferie med kommersiell overnatting De elementene som oftest bestilles via internett er Overnatting 76% Flybilletter 36% All inclusive pakker 32% Aktiviteter 25% Transport (ikke flybilletter) 20% 39% sier de leser brukerkommentarer og at de påvirker valgene 30% sier de leser brukerkommentarer men at dette ikke nødvendigvis preger valget de gjør

15 SoMe og reiseplanlegging
23% av e-turistene sier de aktivt bruker sosiale medier som en del av reiseforberedelsene Ikke uventet er venner/kolleger og familie de som man oftest søker inspirasjon og informasjon fra. I tillegg er det interessant å merke seg at 50% besøker destinasjoners konti (turistkontor ol.) 49% bruker private tilbydere (turoperatører, reisebyråer, transportselskap, hoteller, museer etc.) 47% blir inspirert av reisebloggere Gjennom sosiale medier søker e-turisten etter Tips om reisemål Bilder, video etc. Informasjon om aktuelle ting som skjer (festivaler og kulturelle aktiviteter) Praktisk informasjon Tilbud Hvordan bestille og kundeservice

16 Ta kontakt for mer informasjon
Tove Eliassen – markedssjef Frankrike Mail: Telefon:


Laste ned ppt "Franskmenn og ferievaner 2015/2016"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google