Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogisk rehabilitering i Trondheim april 2011 Tone Minsaas, elevarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogisk rehabilitering i Trondheim april 2011 Tone Minsaas, elevarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogisk rehabilitering i Trondheim april 2011 Tone Minsaas, elevarbeid

2 HVA OG HVORDAN Et tilrettelagt norskkurs Deltakere meldes internt ved skolen, fra kontakt med NAV, fra Flyktningehelseteam m.m. Via spes.ped. koordinator Prøveperiode avtales individuelt Mvh Tone Minsaas

3 FINANSIERING Deltakere i Introduksjonsprogrammet (IMDI) finansieres gjennom ordinære og ekstra tilskuddsmidler. Det arbeides med en pris for deltakere fra NAV uten rett til norskkurs. Mvh Tone Minsaas

4 Deltakere PR september 2010 – april 2011: 18 I gruppe pr april: 12 I arbeidsmarkedsprogram: 1 I arbeid: 1 Til ordinært norskkurs for kvalifiserende norskprøve: 2 Permisjon fra gruppe: 2 Forbereder oppstart: 2 Tilbake til NAV: 1 Mvh Tone Minsaas

5 TirsdagOnsdagTorsdag Fredag 09.30 – 09.45 God dag /skifte 09.45 – 10.30 KroppGrammatikkKroppTema gruppe 10.30 – 10.45 PAUSE 10.45 - 11.40 TemaSpråkoppgaverStemmeNorsk 11.40 – 12.00 PAUSE 12.00 – 13.00 NorskNorsk temaNorsk Logg 13.00 – 13.30 Logg / skifte Ukesevaluering* / skifte 13.30 – 14.00 Medarbeider Audun: 10–12 Liv: 9.30–13.30 Tone: 9.30–13.30 Audun: 10–12 Kari: 9.30–13.30 Krist.: 13–14.00 Liv: 9.30–13.30 Tone: 9.30–14.00 Mvh Tone Minsaas

6 TEMA Mitt liv, min familie, mitt ståsted, min stemme, min bevegelighet, jeg og de andre, de andre og jeg, kultur i meg og omkring meg, tid i og omkring meg, grensene mine, naturens grenser, dagliglivets kunnskap og ferdigheter, nære og fjerne minner, fysisk og psykisk helse, sanser og det å sanse, elementer i og omkring meg, mann og kvinne, følelser og deres manifestasjoner, familie, leve i Norge, drømmer-ønsker-mål- interesser, rom for deg og meg, vi og verden, følelser i språk og uttrykk, gi og ta-ja og nei, fri seg fra det som ikke vil slippe, tankens grenser og muligheter, se og gripe muligheter, emosjoner som binder eller setter fri, menneskerettigheter, tradisjoner, hvordan åpne dører, male tre, rydde i skap, musikk, bilder og bildetolkning, symboler og symbolbruk, menneskets kvaliteter, søvn, litteratur, gruppe, nyheter, individ og gruppe, høytider, adopsjon og fosterhjem, m.m.m. Mvh Tone Minsaas

7 KROPP Bevegelighet, kosthold, vekke kroppen, kroppsbevissthet, hjerne og kropp, generell helsekunnskap, pust, pust og sittestilling, inn- og utpust, kroppsmeditasjon, kontaktøvelser, lydens resonans i kroppen, kroppens resonans på stemme, balanse og selvforsvar, krefter/jording/røtter, rytme, søvn og innsovning, taktilsansen, huden, kroppens grenser – individets grenser, tilstedeværelse, avspenning, indre balanse, pust-lyd- stemme, kropp-stemme-tanke, balanse og vektoverføring, krefter i pust, meditativ trening, kjenne følelser i/med kroppen, kroppens uttrykk for følelse, lese andres følelser gjennom kroppen, føre med den gode følelse i den vanskelige, lade batterier, fysisk/psykisk smerte, pusten som kroppens anker, m.m.m. Mvh Tone Minsaas

8 NORSK kun til å sanse … Sanger og ferdige tekster: Epler og pærer, Kjenn så godt, God morgen, Du har to øyne, Se nå snør det, Hanen er død, Hode skulder kne og tå, Per sjuspring, Trollmors voggesang, jeg gikk en tur på stien, Langt ut i skogen, Fader Jakob (dur og moll), Tornerose sov i 100 år, Sol ute sol inne, Hai de Zumba, Alle fugler, Nidelven stille; Livsdikt, God natt Albert Åberg, Tornerose, Det er den drømmen, Lykke, De store trærne i skogen; tekstbøker, arbeidsbøker, grammatikk arbeidsbok, husbibliotek Arbeidsformer: Kryssord, ”hva har trærne sett”, EKKO, bildetekster, tekster kunnskap dagligliv, land- og lokalgeografi, stemme pust uttale, presentasjon/framlegg, oppgaver og tekst, biografiarbeid, skrive postkort, diktat, språkvask, testtrening, eksempeltester, oppskrifter, naturfagemner, intervju m.m.m. Grammatikkelementer: substantiv og kjønn, substantivets egenskaper, sj-lyd, kj-lyd, stumme lyder, adjektivets egenskaper, preposisjoner, norskprøve 1, kontoid-vokoid- stemme-uttale, konsonantkombinasjoner, verb og verbklassifikasjon, fre verb til substantiv, adjektiv og adverb, modalverb, svo, vso, personlige pronomen, refleksivt pronomen, setningsstruktur og analyse, spørsmålsstrukturer, tidsuttrykk, betydninger abstrakt og konkret, m.m. Mvh Tone Minsaas

9 FASTE RAMMER God morgen, (gir)skifte, pauser, loggbok, dagsevalueringer, ukesevalueringer, individuelle mål og evaluering av mål (3 måneders); ansvarsgrupper, oppfølging Mvh Tone Minsaas

10 UTFORDRINGER Øvelser, individ og grupperelasjoner Den femte ukedagen Det tverretatlige samarbeidet? Manglende ansvarsgrupper… De evindelige skoleferier! Mvh Tone Minsaas

11 elevarbeid

12 Takk fra Trondheim til Synergaia for all inspirasjon til den pedagogiske kombinasjons kunst!


Laste ned ppt "Pedagogisk rehabilitering i Trondheim april 2011 Tone Minsaas, elevarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google