Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskap for en bedre verden Budsjetteringsmal (TDI) Andreas S. Wangen Terje Ruud Børge J. Lysø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskap for en bedre verden Budsjetteringsmal (TDI) Andreas S. Wangen Terje Ruud Børge J. Lysø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskap for en bedre verden Budsjetteringsmal (TDI) Andreas S. Wangen Terje Ruud Børge J. Lysø

2 Kunnskap for en bedre verden 2 Plan for kurs 1.Innledning – TDI, arbeid med maler 2.Gjennomgang av regneark/mal for forskningsrådsprosjekter 3.Arbeid med enkelt praktisk case 4.Gjennomgang av case og spørsmål 5.Arbeid med et mer komplekst case 6.Gjennomgang av case og spørsmål 7.Oppsummering

3 Kunnskap for en bedre verden 3 Implementering TDI/leiested Målsettingen er at alle fakultet/VM er i stand til å ta i bruk TDI/leiestedsmodell fullt ut fra og med 2015 Arbeidsplan: januar - april: 3 piloter implementerer TDI/leiested –Institutt for elektronikk og teleteknikk (IET), IME –Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB), DMF –Institutt for konstruksjonsteknikk (KT), IVT nødvendig forbedring av systemer og rutiner mai - desember: fortløpende implementering ved de andre enhetene Opplæring/workshops fortløpende for å hjelpe alle fak/inst med implementering Styrebehandling i august 2014 etter at pilotene har fullført arbeidet

4 Kunnskap for en bedre verden 4 Motivasjon for felles NTNU-mal Innføring av TDI-modellen krever felles, brukervennlige maler for å sikre kvalitet i budsjettering og søknader Utvikler maler for –Forskningsrådsprosjekter (unntak SFI, SFF, FME) –andre bidragsprosjekter –oppdragsprosjekter –EU-prosjekter Målet er at malene skal være så gode at det opplevde behovet for egenutvikling og tilpasninger reduseres til et nivå der det er mulig å leve med felles maler …smak og behag vil alltid være forskjellig, men vi kan forenkle arbeidet og sikre kvaliteten med felles maler som bygger på beste kompetanse og praksis

5 Kunnskap for en bedre verden 5 Hvordan har vi jobbet så langt? Pilotarbeidet avdekket behov for gode, felles maler Maler utviklet av Andreas S. Wangen (controllerstab) sammen med Terje Ruud (regnskap). EU-tjenesten lager mal for EU. Mal for Forskningsrådsprosjekter –testet av en gruppe kvalifiserte brukere –videreutviklet etter innspill –testet og ferdigstilt i dagens versjon –opplæring –legges ut på nettsidene

6 Kunnskap for en bedre verden 6 Hvordan jobber vi fremover? Sammen må vi sørge for at alle får vite at nye maler skal brukes til nye prosjekter. Malene vil driftes og oppdateres av regnskapsavdelingen: https://innsida.ntnu.no/wiki/- /wiki/Norsk/Beregne+kostnader+i+forskningsprosjekt https://innsida.ntnu.no/wiki/- /wiki/Norsk/Beregne+kostnader+i+forskningsprosjekt Spørsmål og konkrete innspill til forbedring av eventuelle feil og mangler sendes til lop-hjelp@adm.ntnu.nolop-hjelp@adm.ntnu.no Videreutvikling skal komme alle til gode! Ikke lag (eller la noen lage) egne tilpasninger uten å gi oss sjansen til å forbedre felles mal! Siste versjon av maler skal til enhver tid ligge lett tilgjengelig på nettsidene Vi er avhengig av dere for å få dette til!

7 Kunnskap for en bedre verden 7 Ny totalkostmodell (TDI)

8 Kunnskap for en bedre verden 8 Sats for indirekte kostnader TDI-modellen gir nye satser for beregning av indirekte kostnader per årsverk (oppdatert 18.02.14) Tekn/admin-personale skal kun ha arbeidsplassats. Vitenskapelig personale skal ha summen av arbeidsplassats og forskningssats. ArbeidsplassatsForskningssats 137 263

9 Kunnskap for en bedre verden 9 Ny mal for budsjettering av BOA-prosjekt Sørger for korrekt og automatisert beregning av indirekte kostnader for ulike typer personell og finansiering. Bidrar til at alle BOA-prosjekt budsjetterer totale kostnader. Vil enkle budsjetteringen mellom BOA- og BFV- økonomien.

10 Kunnskap for en bedre verden 10 Case 1 Budsjetter og lag en søknad for et NFR-prosjekt. Prosjektets varighet: 2014-2017. Søknaden gjelder 1 stipendiat som skal jobbe 100 % på prosjektet i hele prosjektperioden –Stipendiaten har lønnstrinn 51 i hele prosjektperioden.

11 Kunnskap for en bedre verden 11 Case 2 Budsjetter og lag en søknad for et NFR-prosjekt. Prosjektets varighet: 2014-2017. Søker om 4 stipendiater som skal jobbe 100 % på prosjektet i hele prosjektperioden –Stipendiatene starter på lønnstrinn 51 og stiger deretter med ett lønnstrinn hvert år i prosjektperioden. Én professor skal inngå som egeninnsats i hele prosjektperioden. Professorens arbeidsbelastning på prosjektet er 0,5 årsverk i året, kjenner per søknadstidspunkt ikke professorens lønnstrinn. Stipendiatene skal på en konferanse i 2014, kostnaden for dette er 30 000 kr per pers. Prosjektet trenger å kjøpe leiestedstjenester hos «Leiested A» i 2015 –En time hos «Leiested A» koster 650 kr i 2014-kr. Prosjektet søker om dekning for 200 timer.


Laste ned ppt "Kunnskap for en bedre verden Budsjetteringsmal (TDI) Andreas S. Wangen Terje Ruud Børge J. Lysø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google