Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verbal kommunikasjon Nina Bell Rui Aadna, 11.03.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verbal kommunikasjon Nina Bell Rui Aadna, 11.03.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verbal kommunikasjon Nina Bell Rui Aadna, 11.03.2012

2 Språkinnlæring Menneskene har en dypstruktur i språkene felles, hevder språkforskeren Noan Chomsky. Finnes det en universalgrammatikk uavhengig av kulturforskjeller? (Chomsky) Barn lærer sitt morsmål omtrent ved samme alder, og med lik progresjon i alle språk. Barn lærer gjerne flere språk i ung alder. http://www.youtube.com/watch?v=2i1z37nYMrM

3 Å lære språk Førstespråk (morsmål), andrespråk – beslektning en fordel. Hvorfor det? Learning by doing (J.Dewey). På godt norsk: Øvelse gjør mester.

4 Grammatisk og kommunikativ kompetanse 1. språksystem (langue) 2. språkbruk (language) 1. Lingvistikkens 4 disipliner: fonetikk (lydlære),morfologi (ord-/bøyningslære), syntaks (setningsbygning) og semantikk (betydning ord/setning)

5 System = grammatisk kompetanse For å ytre en setning velger du ord fra ditt leksikon, setter de sammen til en ytring, bøyer ordene og uttaler dem på den måten du har lært. Dvs. du mestrer systemet. Eks: bønder fire spiser bønner Morfologi: ord- og bøyningslære Fonologi: uttale (studiet av) Syntaks: rekkefølge av ord Semantikk: betydning i ord og setninger Nina Bell Rui Aadna, 11.03.2012

6 Øvelse grammatisk kompetanse Fonologi: Hva skiller ordene: hat/hatt,bønder/bønner Morfologi: Hva er regelen for bøying av substantiv? Syntaks: Kan ”Suddenly she understood what he meant” (Dahl) oversettes til norsk ord for ord? Hva skjer?

7 Øvelse grammatisk kompetanse Semantikk: Lær deg begrepene konnotasjon og denotasjon. Vurder konnotasjon og denotasjon i ordet ”kvinne” ”mann”

8 Å kommunisere En som kommuniserer godt, evner å bruke hele kommunikasjonssystemet, både grammatikk og tilpasse innhold til kontekst vha: språkfunksjoner (bruke patos, logos, for eksempel.) Kroppsspråk Politiske ledere må kjenne til koder for non-verbal kommunikasjonKroppsspråk kulturelle aspekt – kulturfilter?

9 Kommunikativ kompetanse ”Kelner, jeg bare må ha et glass vann!” (Dahl) Du viser din kommunikative kompetanse gjennom hvilke ord du velger (forbanna/alterert?), men også på hvilken måte du velger å uttrykke deg på i bestemte situasjoner Når legger du om språket ditt for å oppnå det du ønsker? Har du eksempel?

10 Pragmatikk Det som skjer mellom språk og kontekst er fokuset for pragmatikken Vi lærer når vi kan si hva, og når vi skal tie stille, når vi bør ta ordet, når vi kan la andre snakke Vi vurderer vår og andres språkstil, tonestyrke, stemmebruk

11 Øvelse Hva sier du om morgenen til: vennene dine? (hei! Hallo! Hallå! Etc.) til lærerene dine? til foreldrene? til bussjåføren?

12 Vanskelige lyder? Vi gjenkjenner språk. Harald Eide Steen: http://www.youtube.com/watch?v=bbi961-8zqs http://www.youtube.com/watch?v=bbi961-8zqs Har ulike samfunnslag ulike lyder? Trond Viggo:http://www.youtube.com/watch?v=9pnlUH UzwRQ&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=9pnlUH UzwRQ&feature=related Nordmenn som skal snakke fransk Engelskmann som skal lære norsk Amerikaner som skal lære norsk

13 Ulik setningsbygning og grammatikk i språk På norsk er ordstillingen S-V-O, hvilke andre språk har slik ordstilling? Kasus Substantivbøyning, verb, kjønn ”Hvor mange setninger får du av setningen: ”Jeg spiser ikke sjokolade hver dag.”?(Dahl)

14 Dialekter, sjargong, sosiolekter, lokale variasjoner (”koe”) Dialekter: åssen, kossen, korleis, koss, hvordan, hvorledes? Sosiolekter: språk tilknyttet sosiale lag i samfunnet Sjargong: brukes av en mindre sosial gruppe: purk, brekk, tæsja, Tabuord: ofte knyttet til kjønn eller religion Nina Bell Rui Aadna, 11.03.2012

15 Kebabnorsk Avorberbiskstikke,dra Baosjarabiskpoliti Chicaspanskjente Wallaharab/urduved Gud! KibbeMidtøstenskjulested Kjenner du til andre eksempel? Bruker du kebabnorsk? Nina Bell Rui Aadna, 11.03.2012

16 Husker du? Repetisjon Hva er grammatisk og kommunikativ kompetanse? Hva er lingvistikk? Hva er lingvistikkens fire disipliner? Hva er pragmatikk? Hva er en fordel når du skal lære et annet språk?

17 Oppgaver til gruppene ”Det semantiske differansialen” Øvelsesoppgave i gruppe. Bruk teori, legg frem for klassen: 1. Undersøk hvilke problemer nykommere har når de skal lære norsk. 2. Du skal kartlegge vanlig ungdomsspråk i de ungdomsgjengene du kjenner. 3. Undersøk hvordan morsmålet påvirker måten vi lærer andre språk på. Nina Bell Rui Aadna, 11.03.2012

18 Kilder http://www.kulkom.net/uploads/1/8/7/0/1870535/090820_4kk1.pdf http://www.youtube.com/watch?v=bbi961-8zqs&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=2i1z37nYMrM http://www.youtube.com/watch?v=AQENwD-QlRA&feature=related http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_period_hypothesis PowerPoint Øyvind Dahl, KK-rom TFK Lærebok ”Kontakt” Wiki, Porsgrunn vgsWiki Nina Bell Rui Aadna, 11.03.2012


Laste ned ppt "Verbal kommunikasjon Nina Bell Rui Aadna, 11.03.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google