Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arrangør: Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin (NFRAM) og Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin Målgruppe: Leger som vil søke godkjenning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arrangør: Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin (NFRAM) og Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin Målgruppe: Leger som vil søke godkjenning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arrangør: Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin (NFRAM) og Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin Målgruppe: Leger som vil søke godkjenning etter overgangsregler i spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin. Kurset må være gjennomført før man søker om godkjenning etter overgangsreglene. Dette er det siste overgangskurset som vil bli arrangert. Antall plasser: 60 Påmelding: innen 12. september til Dagfinn Haarr: dhaarr@online.no Kurskomité, fra styret i NFRAM: Bjørg Hjerkinn forskningsleder SSHF, Dagfinn Haarr kommuneoverlege i Kr.Sand, Rune Tore Strøm utdanningsansvarlig overlege Oslo universitetssykehus, Guri Spilhaug medisinskfaglig rådgiver Oslo universitetssykehus. Arbeidsform: Forelesninger, med diskusjon og gruppearbeid der deltakerne vil blitt invitert til å bidra med egne erfaringer. program pr. 17.3.2016 OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN Dato: 14.11.2016 – 18.11.2016 Sted: Strand hotell Fevik, Nedre Hausland 80∙ 4870 Fevik

2 Mandag 14. november 2016 0900 - 1000 Ankomst, registrering. Kaffe/te og wienerbrød ORDSTYRER Formiddag: ……………….Ettermiddag: …………………………… 1000 - 1015Velkommen til overgangskurset, praktiske opplysninger. v/kursleder og medlem i spesialitetskomiteen Bjørg Hjerkinn 1015 – 1045Bakgrunnen for den nye spesialiteten. v/Guri Spilhaug, leder for Norsk Forening for rus- og avhengighetsmedisin 1045 - 1130Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin: Ansvarsområde, kompetanse og rolle. v/Rune Strøm, leder av spesialitetskomiteen 1130 - 1200Fastlegen og spesialisten i rusmedisin. v/kommuneoverlege i Kr.Sand Dagfinn Haarr 1200 – 1400Lunsj 1400 – 1445Akutte rusmiddelforgiftninger. Undersøkelser, differensialdiagnoser og tiltak. v/Odd Martin Vallersnes, lege Oslo legevakt. 1445 – 1530Akuttbehandling/øyeblikkelig hjelp i TSB. v/Rune Tore Strøm, overlege Oslo universitetssykehus 1530 – 1600Diskusjon: Rus, psykose og akuttbehandling 1600 – 1615Kaffe/te og frukt 1615 – 1645Gjeldende nasjonale faglige retningslinjer. v/ Gabrielle Welle-Strand seniorrådgiver Helsedir (eller annen fra Helsedir) 1700-1830Gruppearbeid I – Tema: Hvordan gjør vi det hos oss – rolleforståelse. Utfordringer i TSB. 1900Get together

3 Tirsdag 15. november 2016 ORDSTYRER Formiddag……………………………Ettermiddag: ……………………………….. 0830 – 0915Diagnostisering og behandling av opioidavhengighet, i og utenfor LAR. v/ Svetlana Celovic, Spes psykiatri, Ruspoliklinikken, ARA, Sørlandet sykehus, Arendal. 0915 – 1000Dilemmaer og strategier i LAR. Overdoseprevensjon. Navn på innleder 1000 – 1045Dilemmaer og strategier i LAR, livslang vs exit. Kontroll vs samarbeid v/ Reidun Åsland, Enhetsleder, Ruspoliklinikken, ARA, Sørlandet Sykehus, Kristiansand Diskusjon. Innleder og deltagere fra salen 1045 – 1100Pause 1100 – 1200Farmakologi: Behandling med antidepressiva og antipsykotika hos pasienter med rusmiddelbruk; Kombinasjon med alkohol. v/Trond Aamo overlege, St Olav 1200 – 1400Lunsj 1400 – 1445Alkohol. Nevrobiologi og farmakologi. Akutte tilstander og skader ved langvarig bruk. v/Svein Skjøtskift, overlege Helse Bergen 1445– 1530Rusrelaterte leverlidelser. v/ Ole Rysstad, Avdelingsoverlege, Klinikk for somatikk, Infeksjonsmedisin, Sørlandet sykehus, Kristiansand 1530 – 1545 Pause 1545 - 1655Behandling av alkoholavhengighet. Måtehold vs avhold, minimal intervensjon vs lengre varende terapi, bruk av medikamenter, familieterapi vs nettverksintervensjoner. v/Svein Skjøtskift, overlege Helse Bergen 1700 - 1800Gruppearbeid. Erfaring med behandling av alkoholproblemer.

4 Onsdag 16. november 2016 ORDSTYRER Formiddag: Rune Tore StrømEttermiddag: 0830– 0915Testing av biologisk materiale. v/ Kristin Welander, Psykiater og medisinsk faglig rådgiver, ARA, Sørlandet sykehus, Kristiansand 0915 – 1030Laboratorieprøver ved ruslidelser. v/ Kristin Lilleholt, Avd.overlege, Medisinsk serviceklinikk, Avdeling for medisinsk biokjemi, Sørlandet sykehus, Kristiansand 1030 – 1045Pause 1045 – 1130ROP, rus og psykiske lidelser. v/ Lars Lindroth, overlege Vestre Viken. 1130 – 1200Integrert behandling av ruslidelser og psykiske lidelser. Lars leder diskusjon i salen. 1200 – 1400Lunsj 1400 – 1430Amfetamin/kokain og andre sentralstimulerende stoffer. Nevrobiologi, farmakologi. v/ Jørgen Bramness, professor, forskningsdirektør Seraf/UiO 1430 – 1515Diagnostisering og behandling av rusutløste psykoser. v/Jørgen Bramnes, professor, forskningsdirektør Seraf 1515 – 1530Pause 1530 – 1615Benzodiazepiner. Nevrobiologi og farmakologi. v/Jørgen Bramness, professor, forskningsdirektør Seraf 1615 - 1700Cannabis. Nevrobiologi og farmakologi. Hvor farlig er cannabis? Cannabis som medikament. Cannabis som inngangsport til annen rus. Langvarige og kortvarige virkninger. v/Jørgen Bramness professor, forskningsdirektør Seraf 1700 – 1715Pause 1715 – 1800Behandling av cannabisavhengighet. Hasj avvenningsprogrammet HAP 2. Ut av tåka. v/ Håvard Berge, Kriminalitetsforebyggende team/ Hasjavvenning Kristiansand kommune

5 Torsdag 17. november 2016 ORDSTYRER Formiddag:Ettermiddag: 0830 – 0915Hvordan forstår vi rus- og avhengighetslidelser, i går, i dag og i morgen? v/ Helge Waal, professor emeritus Seraf. 0915 – 1030Grunnleggende nevrobiologi. v/Jørg Mørland, professor emeritus Folkehelseinstituttet 1030 - 1045Pause 1045 - 1200Opioidavhengighetens nevrobiologi. Jørg Mørland professor emeritus Folkehelseinstituttet 1215 – 1400Lunsj 1400 – 1515Følgetilstander og kliniske ”syndromer” etter langvarig rusmiddelbruk. (Forlenget abstinens, reduserte kognitive funksjoner, stressmestring mm). v/Jørg Mørland og Helge Waal og dialog med salen 1515 – 1530Pause 1530 – 1615Etiske problemstillinger knyttet til tvangsinnleggelser av ruspasienter Innleder, professor Paul Leer-Salvesen 1615 – 1800 (m pause) Oversikt over pasientrettigheter for rusmiddelpasienter. Innføring i regelverk for tilbakehold etter Helse- og omsorgstjenestelovens §§ 10-2, 10-3, 10-4. v/Karl Harald Søvig, professor juridisk fakultet Universitetet i Bergen 2000 ----Festmiddag………………………

6 Fredag 18. november 2016 ORDSTYRER Formiddag:Ettermiddag: 0830 – 0915Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR. v/Yngvar Thorjussen, overlege Borgestadklinikken 0915 – 1000Forsterket helsestasjon i Kristiansand Bjørg skaffer innleder 1000 – 1015Pause 1015 – 1045Russpesialisten og forholdet til kommunale rustiltak og kommunen for øvrig. Kristiansand som eksempel. v/Kommuneoverlege Dagfinn Haarr og kommunale medarbeidere. 1045 – 1200Samarbeidsteam i kommunen og med kommunen. v/ lokale krefter SSHF / Kristiansand kommune. Bjørg skaffer innleder Diskusjon. Samarbeid TSB – kommunen. 1200 – 1300Lunsj 1300 – 1400Deltagernes time, presentasjon av ulike prosjekter/tiltak. 10 min på hver. 1400 – 1430Avslutning og utdeling av kursbevis


Laste ned ppt "Arrangør: Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin (NFRAM) og Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin Målgruppe: Leger som vil søke godkjenning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google