Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Adipositaskirurgi ved Sykehuset Namsos 2004- 2014 Hallvard Græslie, kir. avd. Sykehet Namsos Per Even Storli, Gastrokirurgisk avd., St. Olavs Hospital.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Adipositaskirurgi ved Sykehuset Namsos 2004- 2014 Hallvard Græslie, kir. avd. Sykehet Namsos Per Even Storli, Gastrokirurgisk avd., St. Olavs Hospital."— Utskrift av presentasjonen:

1 Adipositaskirurgi ved Sykehuset Namsos 2004- 2014 Hallvard Græslie, kir. avd. Sykehet Namsos Per Even Storli, Gastrokirurgisk avd., St. Olavs Hospital

2 Overvekt i Norge En av fem nordmenn har KMI > 30 17 % av åtte - niåringer hadde overvekt (KMI > 25) i Norge i 08, mens 22 % var overvektig i 2010 5 % av åtte - niåringer lider av fedme

3 Hva koster overvekt samfunnet? 6,4 milliarder kroner og det er forventet en dobling frem mot 2030…….

4 Hvorfor kirurgi? Hjerteinfarkt Hjerneslag Høyt blodtrykkFlere kreftformer Type 2 diabetesInfertilitet Bedring av psykisk helseIkke- alkoholisert fettlever UrinsyregiktÅreknuter Stress inkontinensBrokk Muske- og skjelettlidelser Hjertesykdom koster 2.5 milliarder kr pr år i Norge Hjerneslag koster samfunnet 7- 8 milliarder pr år Diabetes koster det norske samfunnet 9- 10 milliarder pr år

5 Effekt av bariatrisk kirurgi I følge den største meta- analysen som involverte nesten 20 000 pasienter med oppfølging på nesten 4 år hadde; –44 % hypertensjon på operasjonstidspunktet –24 % diabetes –44 % høyt kolesterol nivå Etter operasjonen falt blodtrykket til 63 %, 73 % fikk bedring av sin diabetes og 65 % bedret lipid profilen

6 Indikasjoner for Kirurgi Indikasjoner ≥18- 60 år; –BMI ≥ 40 –BMI ≥ 35 med fedmerelatert tilleggslidelser (DMII, HT, søvn apne, PCOS, artrose, hyperkolesterolemia, GERD)

7 Operasjonsteknikker

8 Oppfølging Sykepleier etter 4-6 uker KEF ca 3 mnd 5 gruppesamlinger over 2 år Fastlege

9 Effekt av bariatrisk kirurgi Overvektskirurgi kan redusere mortalitet med 29 %, spesielt ved reduksjon i kreft og diabetes(SOS studie) Kunnskapssenteret

10 Effekt av bariatrisk kirurgi Utah- studien (Adams TD et al; 1984- 2002); –2.7 % døde i kirurgigruppen mot 4.1 % i kontrollgruppen –Reduksjon i kreftrisiko 60 % –Reduksjon i diabetesrisiko 92 % –Reduksjon i coronarsykdom 56 %.

11 Effekt av bariatrisk kirurgi Luftveier - Kirurgi kan bedre alvorligheten av søvnapne eller kurerer det - Symptomer på astma bedres også uten at mekanismen er helt kjent - Teorien i dag er redusert fettvev i toraksveggen øker pustevolumet

12 Effekt av bariatrisk kirurgi Sexualitet –Overvekt er assosiert med sub- fertilitet, redusert testosteron nivå og redusert spermkvalitet –Hos kvinner er overvekt relatert til ovulasjonsforstyrrelser, økt risiko for spontan aborter og intrauterin forsterdød –Kirurgi bedrer ovulasjonsforstyrrelsene og redusere hyperandrogenismen i kvinner, og trolig reduksjon i mor- barn dødligheten

13 Effekt av bariatrisk kirurgi Pasientens velvære –Leddsmerter og ryggsmerter reduseres. –Fysisk helsetilstand bedres –Kirurgi er relatert til mindre depressjon og aggresjon, økt selvbilde og bedring av spisevaner –Selvbilde bedres etter kirurgi, og pasientene skårer høyere på ”quality of life scores”

14 Effekt av bariatrisk kirurgi Hjertet –Gastric bypass reduserer cardiovaskulær morbiditet med ca 50 % Effekten er ukjent men teoriene er reduksjon i insulinnivå, fettstoffer og normalisering av blodtrykket –Kirurgi er bevist å bedre hjertets funksjon og reversere forandringer pga cardiomyopati (venstre ventrikkel hypertrofi) Dr Amanda Vest (Cleveland Clinic, OH) and colleagues published online October 167, 2012 in Heart. - an additional group of 713 patients who had bariatric surgery and echocardiography, there was a significant decline in the patients' left ventricular mass and improvements in the E/A ratio--a measure of the filling velocity of the heart (from 1.28 to 1.48 across 391 patients)--and isovolumic relaxation time, which improved from 84 to 72.9 ms.

15 Effekt av bariatrisk kirurgi Refluksplager –Refluksplager er relatert til overvekt og overvektskirurgi viser bedre resultater på GERD enn hva antirefluxkirurgi gjør –På bakgrunn av dette anbefales nå gastric bypass (ikke sleeve som er assosiert med forverring av GERD) for overvektige pasienter med GERD fremfor antirefluxkirurgi

16 Effekt av bariatrisk kirurgi Medikamenter –Kirurgi fører til signifikant reduksjon i medisin bruk og kostnader til helsevesenet

17 Effekt av bariatrisk kirurgi Økonomisk effekt –Kirurgi kan øke produktiviteten og redusere sykdomsfravær –Kirurgi reduserer også helsekostnader og utgiftene forbundet med kirurgi er innhentet innen 4 år

18 Hva kan vi lese ut av våre data?

19 Kjønnsfordeling 74.6 % 25.4 % 19.5 % av menn og ca 20 % av kvinner har BMi > 30.

20 Alder

21 BMI

22 9.6 % i Norge/ 310 000 personer 2012. Kostet 58.7 milliarder i 2012. Jobb preoperativt 196 Anslag fra Danmark viser at overvekt fører til mer enn 1.8 millioner ekstra fraværs dager årlig, og nærmere 1 100 tilfeller av førtidspensjonering er relatert til overvekt. Det årlige produksjonstapet knyttet til overvekt i Danmark er beregnet til om lag 6,3 milliarder DKK (23 ).

23 Overvektsrelaterte sykdommer Kolesterol Statistics kolesterol _preopLDL_preop Triglyserider_p reopHDL_preop NValid 770358763760 Missing 484605558 Mean 5,31503,31311,96921,1446 Median 5,20003,20001,71001,1000 Minimum,42,70,34,42 Maximum 9,306,9010,772,70 10.5 % under statin behandling. Anbefalte verdier S.Kolesterol≤ 5 LDL ≤3 HDL≥1.3 kvinner ≥1.1 Menn. 63.1 % total kolesterol > 5.0 preoperativt

24 Overvektsrelaterte sykdommer PCOS PCOS is associated with symptoms of excess testosterone: irregular or absent menses, excessive body hair, and infertility. PCOS is also associated with medical abnormalities such as central obesity, insulin resistance, hyperinsulinemia, type 2 diabetes mellitus and dyslipidemia.

25 Overvektsrelaterte sykdommer Artrose 9.3 % (9.8 %) Ryggsmerter 29.6 % (40.4 %) Søvnapne 13.6 % (9.6 %) Refluks 16.2 % (18.2 %)

26 Hvilke endringer ser vi over tid?

27 Vektutvikling

28 HbA1c utvikling Preop 42,1 % > 6,0

29 Diabetes utvikling postoperativt a Signets R. Kashyap, MD, from the Endocrinology and Metabolism Institute, Cleveland Clinic, Ohio, told Medscape Medical News. Dr. Kashyap and colleagues report their findings online February 25 in Diabetes Care. Madscape The study is a randomized controlled trial that enrolled 150 moderately obese patients (mean BMI, 36) with uncontrolled type 2 diabetes and randomly assigned them to intensive medical therapy (IMT), RYGB, or sleeve gastrectomy. The mean age was 49 years, and mean glycated hemoglobin (HbA1c) was 9.2%. The main study outcome of HbA1c of less than 6.0% after 12 months of treatment was met by 12% of the medical-therapy group, 42% of the RYGB group (p=0.002 vs medical therapy), and 37% of the sleeve-gastrectomy group (p=0.008 vs medical therapy). The researchers concluded that the surgical patients had better glycemic control, "which was achieved on much lower regimens of both diabetic and cardiovascular medications

30 Kolesterol utvikling

31 Barnets vekt

32 Komplikasjoner Ulcus 37

33 Komplikasjoner til kirurgi Anastomosesvikt 1.2 % Blødning 0.6 % Ernæringsvansker 2.0 % Magesår4.1 % Indre brokk3.8 % Periop dødsfall0,3 %

34 Komplikasjoner - intern herniering

35 Takk for meg


Laste ned ppt "Adipositaskirurgi ved Sykehuset Namsos 2004- 2014 Hallvard Græslie, kir. avd. Sykehet Namsos Per Even Storli, Gastrokirurgisk avd., St. Olavs Hospital."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google