Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Engstad 18.03.031 Prediktorar for død etter hjerneslag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Engstad 18.03.031 Prediktorar for død etter hjerneslag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Engstad 18.03.031 Prediktorar for død etter hjerneslag.

2 Engstad 18.03.032 Hjerneslag i Tromsø.

3 Engstad 18.03.033 Karakteristika 1997 Alders- og kjønnsjusterte verdiar Hjerneslag Ja Neip-verdi Demografi Alder, år 67.265.20.1 Kjønn, mann, % 56.255.40.9 Sjølv rapportert helse Svært god, % 12.430.70.0001 Svekka siste året, % 34.518.90.0001 Sjukdomar -97 Hjarte-infarkt, % 13.7 8.70.08 Diabetes mellitus, % 9.0 4.9 0.10

4 Engstad 18.03.034 Karakteristika 1997 Hjerneslag Ja Neip-verdi Risiko-skår for hjarteinfarkt 1994, ln (0-6.7) 2.96 2.73 0.01 Alders- og kjønnsjusterte verdiar

5 Engstad 18.03.035 Karakteristika Hjerneslag Ja Neip-verdi I-ADL Frenchay (16-56) 38.0 43.3<0.0001 Kognisjon MMSE (12-30) 27.1 28.7<0.0001 Ordproduksjon/min 14.7 18.0<0.0001 Depressive symptom MADRS (0-23) 3.9 2.3 <0.0001 Alders- og kjønnsjusterte verdiar

6 Engstad 18.03.036 Karakteristika Hjerneslag Ja Neip-verdi Alkohol > 4 gongar/mnd, % 19.727.70.04 Kaffe >4 koppar/dag, % 27.227.80.9 Mosjon Fys akt > 1 t/veke, % 62.0 71.90.02 Inflammasjon Fibrinogen (g/L) 3.593.26 <0.0001 Kvite blod c (10 6 /L) 7.056.520.002 Ernæring Folat ln (nmol/l) 2.242.300.13 Alders- og kjønnsjusterte verdiar

7 Engstad 18.03.037 Døde 1997-2002 Hjerneslag Ja Nei Antall døde 51 21 Derav (i %) Hjertekar 55 29 Ondarta sjukdom 16 52 Annet 29 19 Fordeling av diagnose grupper er ulik (p=0.006)

8 Engstad 18.03.038 Risiko for død, med vs utan hjerneslag OR 3.40 p <0.0001 Alders-og kjønnsjustert OR 2.34 p = 0.02 Justert for alle variablane i modellen

9 Engstad 18.03.039 Prediktorar for død Hjerneslag Ja Nei OR p OR p Folate, ln 0.40 0.01 0.32 0.05 0.69-3.91 (1) Alkohol bruk0.55 0.002 0.25 0.003 0, 1-4, >4/mnd (1) MMSE 0.91 0.5 0.43 0.002 12-30 (3) I-ADL0.68 <0.0001 0.52 <0.0001 16-56 (5) Kjønn (m/k) 2.75 0.008 1.54 0.4 Alder (10 år) 2.72 <0.0001 3.16 0.0001 justert for alder og kjønn Infarktrisiko, ln1.001.0 3.24 <0.0003 0-6.7 (1)

10 Engstad 18.03.0310 Aktuelle kandidatar som er testa Blodtrykk (SBT, DBT, pulstrykk, endr. 97-94) Medikament bruk (antihypertensiva, kolesterol, acetyl-salicyl m.m) Kolesterol (1994-97 og lp(a) og ApoA-B i 97) Røyking ( dummy variablar) Sosio-økon tilhøve, personlegdom Kognitiv funksjon (MMSE, nevropsykologiske testar) Depresjon (MADRS, einskild spm) Sjølv-opplevd helse (SF-36, einskild spm) Inflammasjon (m-CRP, endring i hvite) Genotype (Apo-E,  2-4)

11 Engstad 18.03.0311 Prediktorar for død Hjerneslag Ja Nei OR p OR p Justert for slag, alder, kjønn, økonomi, konsum av kaffe og alkohol, komorbiditet, infarkt-risiko, ADL og inflammasjon Alder i 1997 2.32 0.0004 3.85 0.03 31-93 år (10) Inf. risiko, ln 0.91 0.7 3.60 0.008 0-6,7 (1) I-ADL 0.75 0.01 0.62 0.02 Frenchay 16-56 (5) Alkoholbruk 0.58 0.02 0.42 0.10 0,1-4, >4 /mnd (1)


Laste ned ppt "Engstad 18.03.031 Prediktorar for død etter hjerneslag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google