Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Engstad 18.03.031 Prediktorar for død etter hjerneslag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Engstad 18.03.031 Prediktorar for død etter hjerneslag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Engstad Prediktorar for død etter hjerneslag.

2 Engstad Hjerneslag i Tromsø.

3 Engstad Karakteristika 1997 Alders- og kjønnsjusterte verdiar Hjerneslag Ja Neip-verdi Demografi Alder, år Kjønn, mann, % Sjølv rapportert helse Svært god, % Svekka siste året, % Sjukdomar -97 Hjarte-infarkt, % Diabetes mellitus, %

4 Engstad Karakteristika 1997 Hjerneslag Ja Neip-verdi Risiko-skår for hjarteinfarkt 1994, ln (0-6.7) Alders- og kjønnsjusterte verdiar

5 Engstad Karakteristika Hjerneslag Ja Neip-verdi I-ADL Frenchay (16-56) < Kognisjon MMSE (12-30) < Ordproduksjon/min < Depressive symptom MADRS (0-23) < Alders- og kjønnsjusterte verdiar

6 Engstad Karakteristika Hjerneslag Ja Neip-verdi Alkohol > 4 gongar/mnd, % Kaffe >4 koppar/dag, % Mosjon Fys akt > 1 t/veke, % Inflammasjon Fibrinogen (g/L) < Kvite blod c (10 6 /L) Ernæring Folat ln (nmol/l) Alders- og kjønnsjusterte verdiar

7 Engstad Døde Hjerneslag Ja Nei Antall døde Derav (i %) Hjertekar Ondarta sjukdom Annet Fordeling av diagnose grupper er ulik (p=0.006)

8 Engstad Risiko for død, med vs utan hjerneslag OR 3.40 p < Alders-og kjønnsjustert OR 2.34 p = 0.02 Justert for alle variablane i modellen

9 Engstad Prediktorar for død Hjerneslag Ja Nei OR p OR p Folate, ln (1) Alkohol bruk , 1-4, >4/mnd (1) MMSE (3) I-ADL0.68 < < (5) Kjønn (m/k) Alder (10 år) 2.72 < justert for alder og kjønn Infarktrisiko, ln < (1)

10 Engstad Aktuelle kandidatar som er testa Blodtrykk (SBT, DBT, pulstrykk, endr ) Medikament bruk (antihypertensiva, kolesterol, acetyl-salicyl m.m) Kolesterol ( og lp(a) og ApoA-B i 97) Røyking ( dummy variablar) Sosio-økon tilhøve, personlegdom Kognitiv funksjon (MMSE, nevropsykologiske testar) Depresjon (MADRS, einskild spm) Sjølv-opplevd helse (SF-36, einskild spm) Inflammasjon (m-CRP, endring i hvite) Genotype (Apo-E,  2-4)

11 Engstad Prediktorar for død Hjerneslag Ja Nei OR p OR p Justert for slag, alder, kjønn, økonomi, konsum av kaffe og alkohol, komorbiditet, infarkt-risiko, ADL og inflammasjon Alder i år (10) Inf. risiko, ln ,7 (1) I-ADL Frenchay (5) Alkoholbruk ,1-4, >4 /mnd (1)


Laste ned ppt "Engstad 18.03.031 Prediktorar for død etter hjerneslag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google