Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er god (kvalifisert) hjerneslagrehabilitering? Bente Thommessen Knut Laake Ullevål sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er god (kvalifisert) hjerneslagrehabilitering? Bente Thommessen Knut Laake Ullevål sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er god (kvalifisert) hjerneslagrehabilitering? Bente Thommessen Knut Laake Ullevål sykehus

2 Slagpasientens behov ? Etiologisk diagnose Beh. av komorbid og spes. følgetilstander Rehabil. Funksjonseval. Hvem gjør hva ? Dokumentasjon Organisering

3 Spesifikke følgetilstander zKomorbiditet zSvelgeforstyrrelser zSårutvikling zVannlatningsproblemer zDepressive symptomer zEmosjonell labilitet

4 Funksjonsevaluering Padl/ Iadl Tale/ komm. Komorb + spes. følgetilst. Kogn. funksj. 1. Hvem skal foreta funksjonsvurderingen? 2. Hvordan? Evt. tester/ metoder 3. Hva vet vi om effekt?

5 Hvem skal gjøre hva?

6 Dokumentert effekt zMotorisk funksjon Man har et grunnlag for å anta at trening har effekt, effekten øker med økende intensitet zSensorisk funksjon Mulig effekt av taktil stimulering, men kan ikke trekke sikre konklusjoner zKognitiv funksjon Ingen sikker dokumentasjon zPraktisk funksjon Økende grad av bedret ADL-funksjon med økende intensitet av trening zAfasi Meta-analyse viser en liten signifikant, men begrenset effekt zSlagenhet Meget god dokumentasjon mht overlevelse, funksjonsnivå, bosted. Livskvalitet ???

7 Forskjellige pasientkategorier med ulike behov Lite slag/TIA * Diagnostiske behov * Behov for kartlegging og vurdering * Sekundær profylakse * Info pas/pårørende Moderate/store utfall * Akutt med. behandlig og diagnostikk * Tverrfaglig vurdering og rehabilitering * Sekundær profylakse Omfattende utfall/terminale pas. * Medisinsk behandling * Terminal pleie

8 Organisering zAkutt slagenhet zSubakutt slagenhet zLangvarig rehabilitering - Rehabiliterings- slagenhet zRehabilitering i 1. linjetjenesten inkl. hjemmebasert rehabilitering

9 Slagenhetbehandling - prinsipper zTidlig start av rehabiliteringen (Dag 1.) zSystematisk kartlegging/oppfølging zEnhetlig tilnærming - kompetanse zTverrfaglighet zInteresse - entusiasme zInformasjon til pasient og pårørende

10 Helhetlig slagomsorg Samarbeid mellom 1 og 2 linjetjensten Videre rehabilitering I primærhelsetjenesten: * Ansvarsgrupper/kontaktperson * Sosial rehabilitering * Samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten * Systematisert oppfølging pasient og pårørende ??


Laste ned ppt "Hva er god (kvalifisert) hjerneslagrehabilitering? Bente Thommessen Knut Laake Ullevål sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google