Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges bedriftsundersøkelse - NNU ® Andre kvartal 2015 For Altinn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges bedriftsundersøkelse - NNU ® Andre kvartal 2015 For Altinn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges bedriftsundersøkelse - NNU ® Andre kvartal 2015 For Altinn

2 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Bakgrunn OppdragsgiverAltinn KontaktpersonJørgen Ferkingstad HensiktUndersøke hvordan norske bedrifter opplever bruken av Altinn MetodeTelefon MålgruppeNorske bedriftsledere Antall intervju2000 GjennomføringFeltarbeidet gjennomført i perioden 2. til 26. juni 2015 Ansvarlig hos OpinionReidar Dischler (rd@opinion.no), tlf. 994 89 217rd@opinion.no

3 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Om utvalget Utvalget inkluderer bedrifter i nace-koder 01- 82 Bedrifter med én ansatt eller flere er med i utvalget Utvalget trukket i fire gjensidig utelukkende strata (etter størrelsesgruppene vist over) Resultater er vektet på størrelse og geografi

4 Innlevering via Altinn

5 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? n=820/1197/1507/1554/1682/1721/1680/1747/1869/1946/1948/2000

6 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? n=2000

7 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? BransjeStørrelse n=2000

8 Hvorfor man ikke leverer via Altinn

9 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Årsaker til ikke å rapportere gjennom Altinn Kun stilt til de som ikke har rapportert og levert inn offentlige skjema via Altinn n=52 Jeg ber deg svare ja eller nei på om følgende er årsak til at din bedrift ikke har rapportert gjennom Altinn. Blant de som oppgir andre årsaker, er det i størst grad at de benytter eksterne til å rapportere inn (regnskapsfører etc.) Bedriftens innrapportering skjer derfor via Altinn selv om de svarer nei i spørsmål 1 i den betydning at de selv ikke rapporterer via Altinn. Denne gruppen er imidlertid svært liten (71 prosent av de 2,6 prosent som svarer at de ikke rapporterer via Altinn).

10 Brukeropplevelse

11 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Det er enkelt å bruke Altinn til skjemarapportering* n=915/1276/1343/1439/1522/1489/1490/1642/1716/1790/1865 *Påstanden er endret Q2 2009: Tidligere var påstanden ”Det er enkelt å bruke Altinn”.

12 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Det er trygt å bruke Altinn til skjemarapportering* n=1276/1343/1439/1522/1489/1490/1642/1716/1790/1865 *Påstanden er endret Q2 2009: Tidligere var påstanden ”Det er sikkert å bruke Altinn”.

13 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Stabilitet Driftsstabiliteten for Altinn har vært god de siste 12 månedene (spørsmålsformulering for å måle inntrykk av stabilitet fram til 2008) n=1276/1343/1439 n=1489/1490/1642/1716/1790 Jeg opplever Altinn som en stabil løsning som er tilgjengelig når jeg trenger den

14 Tidsbruk

15 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn n=915/1276/1343/1439/1522/1489/1490/1642/1716 Denne spørsmålsformuleringen er brukt fram til andre kvartal 2013

16 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Sammenlignet med å innrapportere offentlige skjema på papir, mener du at din bedrift bruker mer, mindre eller like mye tid på innrapportering via Altinn? n=1790/1865 Denne spørsmålsformuleringen er brukt fra og med andre kvartal 2014

17 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid Du svarte nettopp at din bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn. Jeg vil nå lese opp noen egenskaper ved Altinn og be deg svare JA eller NEI for de egenskapene du mener bidrar til redusert tidsbruk. At Altinn… n=1171

18 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid Du svarte nettopp at din bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn. Jeg vil nå lese opp noen egenskaper ved Altinn og be deg svare JA eller NEI for de egenskapene du mener bidrar til redusert tidsbruk. At Altinn… n=1175/1171

19 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid Det er varierende hvor omfattende skjemaene i Altinn er. Hvor mye tid vil du anslå at bedriften sparer i gjennomsnitt på en digital skjemautfylling i Altinn kontra å fylle ut, signere og sende inn et papirskjema? Vi ber altså om et cirka-tall på hvor mange minutter eller timer du tror bedriften sparer per elektroniske rapportering. Blant de som oppgir at de bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn, er det 62 prosent som klarere å estimere tidsbesparelsen (n=1171) (n=727)

20 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid Det er varierende hvor omfattende skjemaene i Altinn er. Hvor mye tid vil du anslå at bedriften sparer i gjennomsnitt på en digital skjemautfylling i Altinn kontra å fylle ut, signere og sende inn et papirskjema? Vi ber altså om et cirka-tall på hvor mange minutter eller timer du tror bedriften sparer per elektroniske rapportering.

21 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Bruker like mye eller mer tid på offentlig skjemaarbeid Du har svart at din bedrift bruker like mye eller mer tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn. Jeg vil nå lese opp noen egenskaper ved Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse egenskapene bidrar til at bedriften bruker like mye eller mer tid på rapportering via Altinn. n=463

22 Kjennskap til tjenester

23 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kjennskap til tjenester i Altinn Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? n=2000

24 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kjennskap til tjenester i Altinn Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? Andel ja-svar n=1680/1747/1869/1946/1948/2000 *Antall skjema endret to ganger **2012 lagt til formuleringen «…for å starte og drive bedrift»

25 Forbedringer og brukerservice

26 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Forbedringer Hvis du kan komme med ETT (og kun ETT) forslag til forbedring av Altinn, hva vil du foreslå da? n=2000 Under annet oppgir bedriftsledere forhold som spenner fra a- meldingen til teknisk funksjonalitet og omfang av skjemaer. Fullstendig oversikt over dette finnes i eget dokument

27 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Har du vært i kontakt med brukerservice hos Altinn i løpet av de siste 12 månedene? n=1276/1343/1682/1680/1747/1869/1946/1948/2000

28 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei følgende: Figuren viser andelen som svarer ja n=229/303/354/372/301/382/472/455/502 Påstand om å få løst problem er erstattet med ny påstand om god veiledning

29 Altinn app

30 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Altinn sin app Kjenner du til at Altinn har en egen app og har du i tilfelle lastet den ned? n=2000

31 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Altinn sin app Jeg vil nå stille noen spørsmål om Altinn sin app, og ber deg svare ja eller nei på følgende: (n=2000) n=2000

32 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Altinn sin app Jeg vil nå stille noen spørsmål om Altinn sin app, og ber deg svare ja eller nei på følgende: Det vil være en fordel for min bedrift å kunne signere via app

33 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Altinn sin app Jeg vil nå stille noen spørsmål om Altinn sin app, og ber deg svare ja eller nei på følgende: Det er viktig for min virksomhet å kunne sende inn meldinger via Altinn

34 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Altinn sin app Jeg vil nå stille noen spørsmål om Altinn sin app, og ber deg svare ja eller nei på følgende: Det vil være relevant for min virksomhet med tilpasset mobil pålogging

35 Fornøyd med Altinn

36 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Fornøyd med Altinn? Alt i alt, hvor fornøyd er du med Altinn? Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd. Omkodet: 1 og 2 er misfornøyd, 3 er verken eller, 4 og 5 er fornøyd n=2000

37 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE n=1490/1642/1716/1790/1865 Fornøyd med Altinn? Alt i alt, hvor fornøyd er du med Altinn? Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd. Spørsmålet om fornøydhet har tidligere kun blitt rapportert for de som har rapportert og innlevert skjema gjennom Altinn. I denne gruppen er det en noe lavere andel som oppgir at de er fornøyde sammenlignet med 2014, men på linje med resultatet i 2013.

38 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Alt i alt, hvor fornøyd er du med Altinn? Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd. (Gjennomsnitt) Fornøyd med Altinn? n=1490/1642/1716/1790/1865

39 Ansvar for innrapportering

40 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Hvem utfører rapporteringen av lovpålagte oppgaveplikter for din bedrift? n=2000

41 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Hvem utfører rapporteringen av lovpålagte oppgaveplikter for din bedrift? n=2000

42 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Hvem utfører rapporteringen av lovpålagte oppgaveplikter for din bedrift?

43 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Hvem utfører rapporteringen av lovpålagte oppgaveplikter for din bedrift?

44 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Bruker bedriften egne datasystemer med integrasjon mot Altinn til rapportering? n=2000

45 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Bruker bedriften egne datasystemer med integrasjon mot Altinn til rapportering? n=2000

46 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Bruker bedriften egne datasystemer med integrasjon mot Altinn til rapportering? BransjeStørrelse

47 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: 21 300 400 E: post@opinion.no


Laste ned ppt "Norges bedriftsundersøkelse - NNU ® Andre kvartal 2015 For Altinn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google