Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fordelsprogrammet for medlemmer i et LO forbund. LOfavør - målsetning Å gi deg økt trygghet og merverdi i medlemskapet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fordelsprogrammet for medlemmer i et LO forbund. LOfavør - målsetning Å gi deg økt trygghet og merverdi i medlemskapet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fordelsprogrammet for medlemmer i et LO forbund

2 LOfavør - målsetning Å gi deg økt trygghet og merverdi i medlemskapet.

3 Forbundene godkjenner alt innhold i fordelsprogrammet Fellesutvalget er godkjenningsorganet Alle forbund er representert Fellesutvalget er godkjenningsorganet Alle forbund er representert LedergruppeLedergruppe Bank og Forsikringskomiteen ForsikringskomiteenLeverandør-komiteenLeverandør-komiteenLOfavør komiteene i fylkene komiteene i fylkeneLOfavør AdministrasjonAdministrasjon Forhandler bank- og forsikringsprodukter, priser og vilkår Andre produkter, priser og vilkår Ressursgrupper

4 lofavør.no - Du har full oversikt – alt på ett sted

5 lofavør.no

6

7 Min side

8 For å gjøre jobben din som tillitsvalgt enklere har vi samlet en rekke informasjon og nyttige hjelpemidler du kan bruke

9 Medlemskortet og alle fordelene på mobilen, enkelt og greit

10 Kollektiv hjem, du har Norges beste innboforsikring i medlemskapet ditt Innboforsikringen har ingen øvre forsikringssum totalt sett Dette gir deg trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt Du er aldri underforsikret og du unngår tap pga. for lav forsikringssum Du slipper å øke forsikringen når du kjøper nye ting Kode H på medlemskortet

11 Norges beste innboforsikring gjelder På medlemmets faste bosted i Norden I annen bolig som bebos av medlemmet innen Norden Ting som midlertidig (inntil 3 år) befinner seg utenfor forsikringsstedet På nytt bosted etter flytting * Forsikringen gjelder IKKE fritidsbolig

12 Skade på innbo og løsøre ved brann, eksplosjons- og vannledningsskade Bygningsmessige forandringer hvis noen i husstanden blir avhengig av rullestol Tyveri i forbindelse med innbrudd Skader ved typiske uhell Når gjenstander som er midlertidig utenfor hjemmet blir stjålet fra motorvogn, campingvogn eller båt Matvarer i fryseboks Låst sykkel utenfor forsikringsstedet Flyttegodset ditt mot transportskader innen Norden Rettshjelp når sikrede er part i egenskap av privatperson ID tyveri Ansvarsforsikring Norges beste innboforsikring dekker

13 Kollektiv hjem innboforsikring- egenandeler Egenandelen er på kr 3000.- Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Kollektiv hjem bortfaller egenandelen. Skadebeløpet må imidlertid overstige kr 1000.- Student- og lærlingemedlemmer slipper også egenandelen hvis skaden overstiger kr 1000.- NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder ditt medlemskap

14 LOfavør Grunnforsikring gir utbetaling til etterlatte ved dødsfall Kode G på medlemskortet - Erstatningen kommer alltid i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer du måtte ha. -Gjelder uansett dødsårsak - Yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden har rett til dobbel forsikringssum.

15 Fritidsulykkesforsikring gjelder til du fyller 70 år Ulykkesskader i fritiden som fører til varig medisinsk invaliditet eller død Behandlingsutgifter til lege og tannlege, fysioterapi og lignende etter ulykkesskade som ikke dekkes av trygder eller fra annet hold, med inntil 5% av forsikringssummen Behandling og opphold hos private legevakter og klinikker etter samme satser som ved behandling i offentlig institusjon Gjelder i tidsrommet hvor du ikke er dekket av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen Kode F på medlemskortet

16 LOfavør velger solide leverandører

17 Totalleverandør av forsikringer LOfavør Reiseforsikring LOfavør Husforsikring LOfavør Bilforsikring LOfavør Motorsykkelforsikring LOfavør Campingvogn/tilhenger LOfavør Moped og snøscooter. LOfavør Verdisak LOfavør Ulykkesforsikring LOfavør Fritidsbåt LOfavør Fritidshus LOfavør Hunde- og katteforsikring LOfavør Student- lærlingforsikring LOfavør Barne- og ungdomsforsikring LOfavør Uførepensjon LOfavør Livsforsikring LOfavør Kritisk sykdom LOfavør Betalingsforsikring boliglån. LOfavør Uførekapital Disse forbundsforsikringene teller også med i bonustrappen Postkoms Uføre- og dødsfallsforsikring Fagforbundets Gruppeforsikring NNNs Uføreforsikring NAFs Gruppeforsikring NFFs Gruppelivsforsikring NOFs Gruppeforsikring EL & IT forbundets uføre- og ektefelleforsikring

18 Du får rabatt på skadeforsikringene etter hvor mange forsikringer du har 3 forsikringer (eller kun hus+bil) gir 10 % rabatt 4 forsikringer gir 15 % rabatt 5 forsikringer (eKunde) gir 20 % rabatt

19 LOfavør reiseforsikring, velg mellom topp og standard dekning -Forsikringen gjelder for medlemmet, ektefelle/samboer og barn som tilhører husstanden. - Forsikringen gjelder også for barnebarn som reiser sammen med sikrede. Forsikringen gjelder i hele verdenForsikringen gjelder på reise inntil 70 dager

20 Endringer Reise LOfavør pr. 1.1.2016 EndringStandardTopp Varighet enkeltreiseØkes fra inntil 60 til 70 dagerØkes fra 60 til 70 dager ReisegodsØkes fra inntil 75 000 til 100 000 kronerØkes fra inntil 150 000 til 400 000 kroner Innenfor reisegods -Enkeltgjenstander med tilbehørØkes fra inntil 15 000 (20 000) til 25 000 kroner Reiseulykke DødUnder 20 år: Økes fra 50 000 til 75 000 kroner Mellom 20- og 75 år: Inntil 100 000 kroner (uendret) Under 20 år: Økes fra 50 000 til 150 000 kroner Mellom 20- og 70 år: Økes fra 300 000 til 500 000 kroner Mellom 70 og 75 år: Inntil 100 000 kroner (uendret) Reiseulykke medisinskinvaliditetUnder 20 år: Økes fra inntil 200 000 til inntil 350 000 kroner Mellom 20- og 75 år: Inntil 100 000 kroner (uendret) Under 20 år: Økes fra inntil 500 000 til inntil 700 000 kroner Mellom 20- og 70 år: Økes fra inntil 300 000 til inntil 500 000 kroner Mellom 70 og 75 år: Inntil 100 000 kroner (uendret) Ulykkesforsikringen gjelder hele døgnet Behandlingsutgifter -Barn -Voksne Økes fra inntil 12 500 til inntil 17 500 kroner (5 %) Inntil 5 000 kroner (uendret) Økes fra inntil 25 000 til 35 000 kroner (5 %) Økes fra inntil 10 000 til 25 000 kroner (5 %) Avbestilling av planlagt reiseØkes fra inntil 80 000 til 100 000 kronerØkes fra inntil 160 000 til 400 000 kroner AnsvarØkes fra inntil 10 000 000 til 15 000 000 kroner

21 Reiseforsikringen via forbundet eller individuell LOfavør reiseforsikring?

22 LOfavør Bilforsikring med markedets beste bonus! Høy startbonus. Toppbonus inntil 4 år raskere enn det som er vanlig i markedet. Inntil 70 % bonus på bil nummer to. Andre får inntil 50 %. Intet bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med 75 % bonus.

23 Over 300 000 uføre i Norge LOfavør Uførepensjon Å bli arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke er en stor belastning. Redusert inntekt er en ekstra belastning som kan gjøre livssituasjonen enda verre. Med LOfavør uførepensjon kan du sikre deg et godt tillegg til det du får fra Folketrygden og redusere de økonomiske konsekvensene av tapt arbeidsevne. LOfavør Uførekapital LOfavør Uførekapital gir som uførepensjon utbetaling om du skulle bli arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke. LOfavør Uførekapital utbetales som et engangsbeløp og vil være et godt økonomisk tilskudd for å møte en ny livssituasjon.

24 Konto- og lånefordeler LOfavør Ung BSU - 0,25 prosentpoeng høyere enn normal BSU rente Depositumslån- 2 prosentpoeng lavere rente - inntil kr 30 000 – 5 års nedbetaling Boliglån UNG - 0,20 % prosentpoeng i rentefordel på bankens ungdomslånerente - halvt etableringsgebyr Betalingsforsikring UNG- uten krav til helseerklæring! SpareBank 1 sin banker og filialer tilbyr rådgivning og de til enhver tid beste produktene til deg som medlem Bruks- og sparekonto - Personlig rådgiver - Gratis uttak i SpareBank 1 sine minibanker - Gratis bruk av bankkort i inn og utland ved kjøp av varer og tjenester Boliglån - Ingen gebyr ved etablering (inntil kr. 2 000,-) - Hvis takst kreves av banken, refunderes taksthonoraret når lånet utbetales. -Flyttes lånet til SpareBank 1, eller tas det opp nytt lån, betales ikke omkostninger til banken (inntil kr. 2 000,-). En refinansiering per år uten omkostninger Konfliktlån- ved lovlig konflikt Forskudd på lønnsgaranti- hvis bedriften går konkurs

25 Pensjonskapitalbevis viser dine pensjonsrettigheter fra tjenestepensjon Et pensjonskapitalbevis viser hvilke pensjonsrettigheter du har krav på dersom din arbeidsgiver har etablert en obligatorisk tjenestepensjon (OTP)for sine ansatte. Dine pensjonskapitalbevis får du når du slutter i stillingen eller når du går av med pensjon. Det kan lønne seg å samle alle pensjonskapitalbevisene i SpareBank1 Du unngår unødvendige årlige gebyrer Enklere oversikt og bedre kontroll over egen pensjon Hvorfor velge LOfavør pensjonskapitalbevis? Lavere forvaltningskostnader Nedtrapping av aksjeandel i forhold til din alder Årlig avkastningsgaranti i utbetalingsperioden Informasjon om dine avtaler finner du på: norskpensjon.no

26 LOfavør billån Medlemsfordelen for deg Lavere etableringskostnader, lavere termingebyr samt konkurransedyktig rente Frihet. Med LOfavør Billån er det selve kjøretøyet som er panteobjektet. Det betyr at du sparer sikkerheten i boligen din, noe som gir deg større frihet Med bilen som eneste sikkerhet for lånet, kan du få inntil 10 års nedbetalingstid

27 Advokatforsikring Medlemsfordel Advokatbistand ved konflikter og rettsaker innen: - Familierett - Arverett - Kjøpsrett - Fast eiendom (ikke kjøp og salg) - Identitetstyveri - Førekortbeslag i trafikksaker utenfor arbeidsforhold 15 timer rådgivning fra advokat pr år Dekning for juridiske kostnader opp til 2 mill hvis saken må løses i rettssystemet Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger Advokatforsikringen gir deg tilgang til dyktige advokater, enten du ønsker hjelp med en avtale eller andre juridiske dokumenter, eller svar på juridiske spørsmål.

28 Advokatbistand Medlemsfordeler for deg Innledende samtale: Enkle spørsmål og anbefaling om videre prosess er gratis. Videre bistand: Ønske om videre bistand til for eksempel møter, skriving av brev, forhandlinger m.m. avtales i egen oppdragsavtale Rabattpris for slik oppfølgende bistand er kr 1170,- eks. mva pr. 01.01.2015 (kr 1462,50 inkl. mva). 20% rabatt på alle juridiske kontrakter Det tas forbehold for saker som dekkes av rettshjelpforsikring og domstolsbehandling hvor motparten blir idømt omkostninger. Du får øyeblikkelig hjelp av advokat og tilgang til viktige juridiske kontrakter. Du er garantert tilbakemelding i saken din innen en virkedag

29 LOfavør Medlemsstrøm - Garantert strømpris over 1 år er blant de 3 billigste. LOfavør Innkjøpspris - For deg som vil ha strøm til innkjøpspris, eller «spotpris» Strøm - vi har valgt Fjordkraft

30 ice.net er et trygt og godt alternativ til de andre teleoperatørene, og du som medlem får ekstra fordeler Medlemsfordelen: ■ 4G i eget og Telia Sonera Norge sitt nett ■ Inkludert tale og SMS ■ Ingen bindingstid ■ Hastigheter opp mot 50 Mbit/s ■ Ingen skjulte kostnader ved overforbruk Mobiltelefoni

31 Mobilt Bredbånd Du får markedets gunstigste betingelser på 4G Mobil bredbåndsrouter fra ice.net. LOfavør Alltid abonnementet - 12GB til kr 259,- per måned - Gratis frakt - 15 % rabatt på øvrig utstyr og abonnement * *Rabatten gjelder ikke ekstra kvotekjøp og abonnementsutvidelser. Ice.net er den aktøren som dekker mest av Norges areal med mobile bredbåndstjenester. ice.net dekker 75% av hele Norges areal 91% av husstandene og 80% av hytter Det er unik dekning langs kysten – hele 120 km ut på havet Inkluderer bruk i Sverige og Danmark Du kan enkelt sjekke om det er dekning der du bor med sms. Send kodeordet dekning og ditt postnummer til 08200. F.eks. dekning 7049 til 08200.

32 Feriereiser - fra 1.januar 2016

33 Eiendomsmegler EiendomsMegler 1 er landets ledende meglerkjede med kontorer over hele landet. De har dyktige meglere med god lokalkunnskap i det området du ønsker å selge din bolig

34 Hotell Selskapet markedsfører kjedene Comfort Hotel, Quality Hotel Hotel, Clarion Collection Hotel og Clarion Hotel, samt 11 frittstående hoteller. Medlemsfordeler for deg Du får 20% rabatt på alle kjedens hoteller i Norge. 10% rabatt på alle kjedens hoteller i Sverige, Danmark og Baltikum Tilbudet gjelder hele uken på forespørsel. Scandic Hotels er Nordens ledende hotellkjede med nærmere 230 hotell i Europa Medlemsfordeler for deg Tilbudet gjelder pr rom alle ukedager, på alle romkategorier inklusiv frokost. NOK 150.- i rabatt på gjeldende publiserte flex pris* Tilbudet gjelder ved ledig kapasitet * Rabatten regnes i lokal valuta på alle destinasjoner * Rabatten er basert på valuta kurs pr oktober 2014 og korrigeres for endringer 1 gang pr år Oppgi at du er medlem av et LO- forbund når du bestiller. Nordic Choice HotelsScandic Hotels

35 LOfavør MasterCard … LOfavør MasterCard kan være lurt å bruke på utenlandsreiser? Ingen vil ha tilgang til brukskontoen din, og du slipper å miste/bli frastjålet store kontantbeløp eller å få reisekontoen tømt. … hoteller og bilutleiefirmaer ofte reserverer et beløp i en kort periode som garanti for betalingen? Ved å benytte LOfavør MasterCard når du betaler, unngår du at penger blir bundet opp på din brukskonto. … kredittkort er det tryggeste betalingsmiddelet ved netthandel? Du får tilsendt faktura i etterkant og kan kontrollere varene før du betaler regningene, samtidig som du er sikret at ingen får tilgang til din konto. … betaling med LOfavør MasterCard kan gi deg en ekstra sikkerhet ved at kortselskapet kan hjelpe deg med å få pengene refundert, dersom leverandører av varen eller tjenesten går konkurs? Vet du at: Det handler ikke om å bruke penger du ikke har – det handler om å fordele utgifter på en trygg måte som er praktisk for deg selv og din økonomi. Kredittkort er et økonomisk verktøy for deg som har et kontrollert forbruk og en ansvarlig økonomi Bilettforsikring Samtlige banker og Forbrukerrådet anbefaler å bruke kredittkort når du handler på nett eller er på reise. Med Billettforsikringen blir det enda tryggere å bruke LOfavør MasterCard (gjelder billetter til underholdning og opplevelser, ikke billetter til fly, tog o.l)

36 Leiebil 10% rabatt på forhåndsbetalte leier over hele verden Inntil 33% rabatt på kampanjepriser over hele verden ( inntil 40% i Norge) - Gratis medlemskap i Hertz Gold Plus Rewards Medlemsfordeler for deg Hertz tar miljøarbeidet på alvor, og jobber derfor systematisk for å redusere miljøeffektene av virksomheten. Vår miljøvisjon er å tilby deg den beste service og de beste produktene med minst mulig miljøbelastning

37 Vi har nå 18 000 følgere på facebook - bli med du også


Laste ned ppt "Fordelsprogrammet for medlemmer i et LO forbund. LOfavør - målsetning Å gi deg økt trygghet og merverdi i medlemskapet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google