Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TØH – Ny campus AMU behandling 27.11.12. NrNavnRolleOpplysninger 1Margareth Elin NupenHovedverneombud 2Espen GressetvoldDekan TØH 3Jon Olaf OlaussenVerneombud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TØH – Ny campus AMU behandling 27.11.12. NrNavnRolleOpplysninger 1Margareth Elin NupenHovedverneombud 2Espen GressetvoldDekan TØH 3Jon Olaf OlaussenVerneombud."— Utskrift av presentasjonen:

1 TØH – Ny campus AMU behandling 27.11.12

2 NrNavnRolleOpplysninger 1Margareth Elin NupenHovedverneombud 2Espen GressetvoldDekan TØH 3Jon Olaf OlaussenVerneombud TØH(vara: Leiv Opstad) 4Gina HelstadStudentparlamentet, leder 5Jostein GrytdalDriftsleder 6Christian BrødreskiftCampusdirektør 7Gunnar KroghProsjektutvikler Campus Navn TelefonE-post Margareth Elin Nupen 72573286 / 951 49 780 Margareth.Nupen@hist.no Espen Gressetvold (735) 59941 / 958 72 969 espen.gressetvold@hist.no Jon Olaf Olaussen (735) 59933 Jon.O.Olaussen@hist.no Gina Helstad 952 93 037 Leder Studentparlamentet Jostein Grytdal (735) 59935 / 952 93 078 Jostein.Grytdal@hist.no Christian Brødreskift (735) 58997 / 911 89 950 christian.brodreskift@hist.no Gunnar Krogh (735) 59456 / 952 93 090 Gunnar.Krogh@hist.no Leiv Opstad (735) 59965 Leiv.Opstad@hist.no AMUs byggearm, TØH til Elgeseter gt. 55 - 57

3 Byggearmens arbeidsoppgaver

4 Intern prosjekteringsgruppe, IPG TØH Leiv OpstadVara verneombud Grete Lillemyr Jan Tore SolstadFaglig Gøril Aas JordahlNTL Jostein GrytdalTeknisk Mona VanvikmyrAdm Sigrid M GodøSTØH Sølvi Karlsen SKB Inger Johanne Rushfelt Lars Sjøberg Studio 4 Arkitekter Christian BrødreskiftCampus Kjell Erik Ronæss Snorre Simonsen SiT Frode KjærlandFaglig Espen GressetvoldDekan Vidar SolheimIKT

5 Involvering/ medvirkning i planleggingsprosessen Funksjonsprogrammet ble utarbeidet i samråd med brukerne pr 13.03.2012, dimensjonert for 1200 studenter og 89 ansatte Ekstraordinært styremøte ble avholdt 21.03.12 ift ekstern støv og støy fra Elgesetergt Innplassering av de ulike romfunksjoner ift etasje, logistikk og innbyrdes ønsker, er løst i interne prosjekteringsmøter. IPG gruppe som en videreføring fra funksjonsprogrammet Styringsgruppemøte forankret prosessen 18.10.12 Endelig lay out ble gjennomgått 23.10.12, mua stipendiatkontorer som tilpasses senere Høgskolestyremøtet 24.10.12 ga rektor fullmakt til å inngå leieforhandlinger ift 5.etg og «barehousekontrakt»

6 Involvering forts. Studentsosiale arealer i U1 og studentkontorer i 3.etg er gjennomgått med STØH/ Thønna Biblioteksarealene i 2.etg er ikke endelig ift intern layout SiT har behandlet og godkjent kantinearealene i sitt AMU Formøte AMU avholdt med vara verneombud samt repr fra IPG, 26.10.12 Prosjekteringsgruppen underbygger forutsetningene for TØH i sitt oppsummerende notat pr 24.10.12. Støykravet er senere korrigert til 30dbA mot Elgesetergt

7 Arbeidsmiljøfaktorer Ulykkesrisiko, –obs ift adkomst og utearealer Tilrettelegging for UU/ TEK 10 er ivaretatt, –obs brannalarm for døve Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold –obs ekternt renholdsfirma pr i dag Inneklima og ventilasjon –Sjekkliste nr 444 ivaretar HiST krav, dog med finfilter på aggregat Smitte/ hygiene –Avfallshåndtering spesielt ift kantine blir forskriftsmessig håndert –Miljøsortering i samarbeid med Rema

8 Arbeidsmiljøfaktorer forts. Støy og vibrasjoner –Fremsatte krav på 30dBA fra Elgesetergt blir ivaretatt i fasaden –Vibrasjoner fra tungtransport sjekkes nærmere ift dokumentasjon Utforming av adkomst, rom og funksjoner for ansatte –Trinnfri adkomst og tilgjengelighet i alle etasjer –Heisadkomst dimensjonert med en stk for båre –Toaletter dimensjonert for studentantall samt separert for ansatte Utforming av læringsmiljøet –Alle undervisningsrom er dimensjonert ift oppgitt studentkapasitet –Alle auditorium vil bli 3.partskontrollert av akustikker –1stk u-rom har tilrettelagt datakapasitet som «datasal» Lysforhold iht forskriftskrav Rømningsveier iht brannteknisk rådgiver og forskriftskrav

9 Forslag til vedtak: AMU har gjennomgått og behandlet TØH – Ny campus i Elgesetergt 55-57 AMU godkjenner de foreliggende tegninger og underlagsmateriale i påvente av endelig dokumentasjon ved prøvedriftsperioden –AMU vektlegger at støy og vibrasjonskravet dokumenteres nærmere –Fargevalg og videre materialbruk skal skje i nært samarbeid med leietaker av bygget, spesielt mhp universell utforming –Akustisk dokumentasjon på auditorier skal foreligge før ibrukstakelse –Flytting vil ikke skje før driftsinnstrukser, opplæring og nødvendig dokumentasjon foreligger –Innflytting forutsettes fra 13.12.13

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


Laste ned ppt "TØH – Ny campus AMU behandling 27.11.12. NrNavnRolleOpplysninger 1Margareth Elin NupenHovedverneombud 2Espen GressetvoldDekan TØH 3Jon Olaf OlaussenVerneombud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google