Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra energimerking så langt Kost/nytteverdi Torfinn Lysfjord Direktør Energi, GK Norge AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra energimerking så langt Kost/nytteverdi Torfinn Lysfjord Direktør Energi, GK Norge AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra energimerking så langt Kost/nytteverdi Torfinn Lysfjord Direktør Energi, GK Norge AS

2 Agenda 1.Energimerking 2.GKs strategi mhp. ”energi i bygninger” 3.Eksempler fra virkeligheten – hva kan energiattestene brukes til? 4.Konklusjon / GKs erfaringer med energimerking

3 GK  Etablert i 1964  100% eiet av familien Karlsen  Omsetning ~ 3 milliarder  ~ 1 500 ansatte  GK skal være markedsleder lokalt og totalt  GK skal levere alle tilhørende tekniske fag – I nye bygg – I eksisterende bygg  Energi- og energieffektivisering sentralt i alt GK gjør!

4  Energimerking  Energimerking er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut yrkesbygg. Alle yrkesbygg over 1000 m 2 skal alltid ha gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen.  Hvis bygningen markedsføres gjennom megler, skal det komme frem hvilken karakter bygget har fått. Som kjøper eller leietaker bør du kreve å få se energiattesten. Attesten kan samtidig gi en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstand bygget er i.  Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen  Energimerkeordningen er hjemlet i energiloven. Forskriften som regulerer energimerke ordningen gjelder fra 1. januar 2010. Forskriften er hjemlet i energiloven.

5  Energimerking  Når energimerkingen er gjennomført får du en energiattest. Det er dette dokumentet som skal fremlegges ved salg eller utleie.  Attesten kan oppdateres når som helst og er gyldig i 10 år.  Utbedringer for å gjøre bygget eller boligen mer energieffektiv vil kunne påvirke energistandarden og karakteren.  Alle yrkesbygg > 50 m2 skal være energimerket før utleie og salg (og nybygg). For store yrkesbygg (> 1000 m2 oppvarmet BRA) gjelder i tillegg kravet om at gyldig attest skal foreligge uavhengig av salg og utleie.  Alle yrkesbygg som helt eller delvis skal leies, skal altså ha en energiattest å vise frem før leiekontrakten inngås

6  Energiattest  Energi- og oppvarmingsmerke  Energibruk  Tiltaksliste

7  Karakterskalaen

8  Energivurderinger av tekniske anlegg  Skal gjennomføres ihht. standard gitt fra NVE  Skal gjennomføres hvert 4. år  Kompetansekrav – Ventilasjonsanlegg – Kjøleanlegg – Kjelanlegg / varmeanlegg  Ivaretas gjennom serviceavtaler  Input fra energivurdering av tekniske anlegg input i energimerket

9 Energimerking (hvert 10. år)Energivurdering av tekniske anlegg (hvert 4. år)  ”Energimerkeforskriften”

10  Merverdi  Lovpålagt  Gir muligheter for formening, forbedringer og kan danne beslutningsgrunnlag  Måleparameter inn i årsberetninger, dokumentasjon miljømål, mm.  Hva hvis man ikke energimerker? Først og fremst risikerer en at en aktuell kjøper eller leietaker etterlyser dokumentasjon som du ikke har, med de komplikasjoner og utsettelser det kan medføre. Ved åpenbart bruk av gale data, risikerer man i tillegg at kjøper påberoper seg at det er gitt misvisende informasjon. For byggeiere som plikter å gjøre energiattesten synlig for brukerne av bygningen, må man anta at det vil komme etterlysninger etter denne type informasjon. NVE anser at energimerking først og fremst er nyttig for eieren og kjøper/leietaker, men det er også hjemmel for at myndighetene kan gi overtredelsesgebyr. Straff?  Det offentlige vil gå foran! – Leier ikke hvis det ikke er merket – Betaler mindre hvis det er et ”dårlig” merke  Energimerket med tiltakslister er beslutningsgrunnlag for investeringer i energibesparende tiltak, også for ’ikke-ingeniører’!

11  GKs strategi mhp. energi Salg energianalyse Gjennomføre energianalyse Resultat Energibesparende tiltak Salg Implementering av energibesparende tiltak Gjennomføring Implementering av energibesparende tiltak Resultat Energibesparende tiltak implementert Dokumentasjon $ $ Energianalyse = Energimerking Enøkanalyse Energi- og klimaplan Energioppfølging.... Resulterer i fysiske reele tiltak!

12  Produktet Energimerking Resultat 1: Resultat 2: Liste over energisparetiltak - Etterisolering fasade - Installasjon av varmepumpe - Reprogramering reguleringer - Kammervifter - Lysstyring - …. Energimerking  Jobb  Forbedret bygg Resultat 3: Redusert energiforbruk

13  Erfaringer  Østensjøveien 15D, Drammensveien 915 (GK)  IT Fornebu terminalbygget og portalbygget  IT Fornebu  ICA Kristiansund  Rema Lade  Moss kommune 25 bygg  Rena Forsvarsbygg 41 boliger  Basale, Bøndenes hus, Trondheim  Hotel Augustin, Bergen  AON Grieg Lysaker  Auris Eiendom, Oslo  Kampus Grimstad, 3 bygg  Ticon Eiendom AS, Drammen 9 bygg  Astron eiendom, 3 bygg Oslo  Hotel Munch, Oslo .... GK har energimerket > 600 bygg

14 IT Fornebu portalbygget IT Fornebu terminalbygget Lade arena (Rema Eiendom Nord Drift AS (REN Drift AS) )  Noen tidlige GK referanser …. ICA Kristiansund

15 3 100 m2 Bygget i 1987 Energioppfølgingssystem Ny styring av gatevarme Ny automatikk Isolering av komponenter på det vannbårne systemet Direktedrevne vifter Varmepumpe for varmt tappevann Behovsstyrt ventilasjon Trykkstyrt varmeanlegg Lysstyring Energibesparelse ~ 400 000 NOK/år Investering (tilbud fra GK) = 1 200 000 NOK/år Enovastøtte ~ 100 000 NOK/år Sep 2010  Eksempel - Myntverket Kongsberg Des 2010

16  Eksempel – 4 (av 10) bygg energimerket (juni 2010) OPPVARMINGSMERKE ENERGIMERKE OPPVARMINGSMERKE ENERGIMERKE OPPVARMINGSMERKE ENERGIMERKE OPPVARMINGSMERKE ENERGIMERKE Strømsø torg 9 Fosskvartalet Torget Vest Losjeplassen Kalkulert forbruk = 249 kWh/m2/år Reelt forbruk = 312 kWh/m2/år Reelt forruk = 1 738 024 kWh/år Kalkulert forbruk = 260 kWh/m2/år Reelt forbruk = 211 kWh/m2/år Reelt forruk = 1 899 491 kWh/år Kalkulert forbruk = 207 kWh/m2/år Reelt forbruk = 194 kWh/m2/år Reelt forruk = 2 984 881 kWh/år Kalkulert forbruk = 332 kWh/m2/år Reelt forbruk = 221 kWh/m2/år Reelt forruk = 1 831 693 kWh/år

17  Eksempel - 4 bygg energimerket (juni 2010) So what?

18  Strømsø torg 9 Tiltak - tilbud GK

19 Eksempel: Fra reimdrevne- til frekvensstyrte direktedrevne kammervifter i ventilasjonsaggregat Før:Etter: Energiforbruk viftemotor: 56 200 kWh/år 22 900 kWh/år Energiforbruk varmebatteri:80 500 kWh/år 56 300 kWh/år Regulering: Ingen Basert på CO 2 og temperatur Luftmengde tilluft: 16 800 m 3 /h 20 000 m 3 /h Energibesparelse 57 500 kWh/år (42%) = 46 000 kr/år Investering (uten Enova støtte) = 150 000 kr Enova støtte: 30 øre/Wh = 17 250 kr Investering med Enova støtte= 132 750 kr

20 Eksempel: Isolering av ventiler og flenser mm. i fyrrom Medietemperatur: 80* CEnergipris 1 kr/ kWh Årlig driftstid 5000 timer Energibesparelse pr år pr ventil = 3 630 kWh/8 760 timer x 5 000t = 2 072 kWh For 4 ventiler = 2 072 kWh x 4 = 8 288 kWh Energikostnad = 8 288 kWh x 1 kr. pr kWh = kr. 8 288 Payback = ca 1 835 timer

21  Totalt Ticon – 10 bygg Mange tiltak i alle 10 bygg: Investering~ 35 000 000 kr (20’’ er bygningstekniske) Enovastøtte~ 4 500 000 kr Totalinvestering ink. Enova ~ 30 500 000 kr Totale energibesparelser ~ 5 200 000 kWh/år ~ 5 000 000 kr/år Payback ~ 6 år Klimabesparelser ~ 270 t CO 2 -ekv. / år Alle bygg opp 1-2 bokstaver i energimerkesystemet (ila 3 år).

22  Erfaringer med energimerking (GKs erfaringer)  GK har energimerket / energivurdert > 600 bygg  Ca. 25% av byggene har påbegynt / ferdigstilt forbedringer for å forbedre merket  Ca. 25% av byggene har konkrete planer om forbedringer (bruker energiattest i planleggingen)  Energimerkesystemet fungerer for byggeiere og markedet!

23 Energioppfølging sikrer effekten av tiltakene

24 Erfaringer fra energimerking så langt Kost/nytteverdi Torfinn Lysfjord Direktør Energi, GK Norge AS


Laste ned ppt "Erfaringer fra energimerking så langt Kost/nytteverdi Torfinn Lysfjord Direktør Energi, GK Norge AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google