Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudskonferanse 29 mai 2013 Rehabilitering av tunneler i Akershus (Follo)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudskonferanse 29 mai 2013 Rehabilitering av tunneler i Akershus (Follo)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudskonferanse 29 mai 2013 Rehabilitering av tunneler i Akershus (Follo)

2 Bakgrunn for prosjektet ● Krav om sikkerhetsgodkjente tunneler i 2019 – Nordbytunnelen (fase 1), delvis rehabilitering. Prosjektering av ny kabelstige og armaturer er gjennomført. Arbeid med utskifting starter høsten 2013 og varer tom april 2014. Dette skal ikke prosjekteres inn, men eksisterende prosjekteringsunderlag må granskes for at grensesnitt for videre prosjektering blir korrekt. – Follotunnelen, full rehabilitering – Nordbytunnelen fase 2, resterende rehabilitering – Smiehagen, full rehabilitering Rehabilitering av tunneler i Akershus

3 Utfordringer ● En rehabilitering av en tunnel byr på mange utfordringer, Noen enkelte vil være: – Prosjekterende skal legge til rette for at gjennomføring av fysisk arbeid utføres på natten hvor aktuelt løp holdes stengt – Etappevis produksjon (eks områder med mørklagt tunnel, øvrig utstyr som ikke vil fungere tilfredsstillende, sårbare komponenter etc.) Det forventes at prosjekterende tenker gjennom arbeidsoperasjonene som fysisk skal utføres, og at beskrivelse tar hensyn til dette. – Normal drift og vedlikehold under anleggsfasen (dvs. vasking, feilretting og utskiftinger av lysstoffrør) Rehabilitering av tunneler i Akershus

4 Rehabiliteringen ● I hovedsak er det 3 ting som vil gjenkjenne en tunnel- rehabilitering – Elektro, vil omfatte full utskifting av: kabler, armaturer, kabelstiger, ledelys, tavler, trafoer, nødstrøm, ventilasjon, kameraovervåkning, kjørefeltsignaler mm – Bygg, vil kunne omfatte: utbedringer av vann og frostsikring, nye havarilommer, utvidelser av tekniske rom, overflatebehandling, sos kiosker, ledesystemer (skilt), branntiltak, ny oppbygging av vei, utvidelser mm – VVS, vil kunne omfatte tiltak og utskiftninger helt eller delvis av: vann og avløpsledninger, tiltak for nok trykk på slukkevann, overvann, oljeutskillere, kummer og lokk mm Rehabilitering av tunneler i Akershus

5 Plan, Når skal anleggsarbeidene starte ● Nordbytunnelen fase 1, Høst 2013- mars 2014 (inngår ikke i dette oppdraget) ● Follotunnelen, April 2014 – April 2015 (stram tidsplan for prosjektering) ● Nordbytunnelen fase 2 og Smiehagen April 2015-Des 2016. Nordby sydgående og Smiehagen skal rehabiliteres parallelt for å begrense stengning av E6 i sydgående retning. Rehabilitering av tunneler i Akershus

6 Hovedelementer i prosjekteringen ● Kartlegging av behov for den enkelte tunnel, dette inkluderer alle fag ● Arbeidsbeskrivelse og tegninger ● Levetidskostnader (LCC) ● Kostnadsanslag ● Alle forskrifter skal følges ● Kvalitetssikring av eget arbeid Rehabilitering av tunneler i Akershus

7 Hvordan skal konkurransegrunnlaget være? ● Statens vegvesens prosesskoder med spesiell beskrivelse der dette er nødvendig ● Hovedentreprise med alle fag inkludert ● Follotunnelen skal utformes som en beskrivelse med komplett underlag for utlysning mot entreprenører. ● Nordbytunnelen (fase 2) og Smiehagen utformes som en beskrivelse med komplett underlag mot entreprenør. Nordby sydgående og Smiehagen skal gjennomføres under ett. Siste tunnelløp blir Nordbytunnelen nordgående. Rehabilitering av tunneler i Akershus


Laste ned ppt "Tilbudskonferanse 29 mai 2013 Rehabilitering av tunneler i Akershus (Follo)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google