Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen Eiendom KF v/ Paul Røland, daglig leder, Drammen Eiendom KF Frokostmøte Husbanken 24.11.2015 fra passiv til plussbarnehager Fjell Barnehage. Passivhusbarnehage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen Eiendom KF v/ Paul Røland, daglig leder, Drammen Eiendom KF Frokostmøte Husbanken 24.11.2015 fra passiv til plussbarnehager Fjell Barnehage. Passivhusbarnehage."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen Eiendom KF v/ Paul Røland, daglig leder, Drammen Eiendom KF Frokostmøte Husbanken 24.11.2015 fra passiv til plussbarnehager Fjell Barnehage. Passivhusbarnehage i Drammen. Kommunene stiller krav. Erfaringer og veien videre.

2 Drammen Eiendom KF  Etablert i 1995  33 ansatte  Ca. 340.000 m2  Omsetning i 2014 kr. 514 mill  Investeringer 3-500 mill. pr. år

3 Drammen Eiendom KF Miljø og klimafokus i hverdagen Frydenhaug skole Åpnet 20.10.14 Norges mest energieffektive skole Forbildeprosjekt i FUTUREBUILT

4 Drammen Eiendom KF Marienlyst skole Norges første passivhusskole 2011 Forbildeprosjekt i FutureBuilt Miljø og klimafokus i hverdagen

5 Drammen Eiendom KF Våre øvrige passivhus Omsorgsboliger Schwartzgt (mars 2013) Konnerud skole ( 1. okt 2014)

6 Drammen Eiendom KF Fjell Barnehage Passivhus i Massivtre 2010 Forbildeprosjekt i FutureBuilt Miljø og klimafokus i hverdagen

7 Drammen Eiendom KF ByggherreDrammen Eiendom KF Arkitekt Code: arkitektur as Hindhamar Landskapsarkitekter AS Prosjektledelse (PL)Siv. Ing. Trond Thorvaldsen AS Spesialrådgiver energiSINTEF Byggforsk Rådgivere EM teknikk AS | Treteknisk institutt (massivtre) HovedentreprenørHoltefjell Entreprenør AS Fjell Barnehage Ferdigstilt 2010

8 Drammen Eiendom KF Prosess erfaringer Entrepriseform: Totalentreprise Konkurranseform: Konkurranse med forhandling med forslag om l ø sning. Passivhus-standard skulle prises som opsjon. Konkurranseform har bidratt til at entrepren ø r og arkitekt har f ø lt et eierskap for l ø sningen gjennom hele prosessen. Dette, supplert med tydelige krav fra byggeherre iht. forventet milj ø profil og energibruk, var den viktigste suksessfaktor for prosjektet.

9 Drammen Eiendom KF NØKKELTALL Areal: 755 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 80 barnehageplasser. Energi Netto energibehov: 66 kWh/m2 år. Levert energi: 51 kWh/m2 år. Energikilder: Varmepumpe vann-vann (fra energibrønner)

10 Drammen Eiendom KF Energiløsning Lavtemperert vannbåren gulvvarme Varmepumpe og el.kjel. 2 energibr ø nner på 200m Balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner (virkningsgr. 83,2%) og vannbårne varmebatterier Behovsstyring via SD

11 Drammen Eiendom KF Miljøknappen Veggmontert manuell impulsbryter Bryter med Grønt lys reduserer ventilasjonsmengden og kan benyttes når det er få personer i lokalene. Bryter med rødt lys forlenger driften av ventilasjonsanlegget utover normal arbeidstid med 2 timer. Reduserer energibruk og stimulerer til gode miljøholdninger for barn og voksne.

12 Drammen Eiendom KF Energi – Bygning Oppvarmingsbehovet er redusert gjennom en rekke tiltak. Bygget har f å, men store hovedvinduer som ivaretar utsikt og dagslysforhold, samt en rekke mindre vinduer. Glassareal: 18 % av gulvarealet. Ytterveggene: sandwichelementer med 250 mm isolasjon, i full veggh ø yde. Yttertaket: elementer med 600 mm isolasjon. Kj ø lebehovet er redusert. Utvendig solavskjerming.

13 Drammen Eiendom KF ENERGIBEHOV Romoppvarming:16,6 kWh/m2/år Ventilasjonsvarme: 7,3 kWh/m2/år Varmtvann:10,0 kWh/m2/år Viftedrift:10,2 kWh/m2/år Pumpedrift: 0,7 kWh/m2/år Belysning:15,7 kWh/m2/år Teknisk utstyr: 5,2 kWh/m2/år SUM65,7 kWh/m2/år Levert 51,0 kwh/m2/år

14 Drammen Eiendom KF KLIMAGASSUTSLIPP Prosjektet har oppn å dd en reduksjon av CO2-utslipp p å ca. 54 % totalt. Det er oppn å dd en reduksjon av CO2-utslipp p å ca. 71 % for stasjon æ r energi i forhold til et bygg oppf ø rt etter TEK07. For materialvalg er det oppn å dd en reduksjon p å ca. 47 % i forhold til referansebygg. For transport er det oppn å dd en reduksjon p å 20 % i forhold til referansebygg.

15 Drammen Eiendom KF

16

17 Materialer Prefabrikkerte massivtre-elementer vegger og tak Elementene er isolert med mineralull og ivaretar horisontal og vertikal b æ ring over terreng. De fungerer ogs å som kledning i ytterveggene. Innvendig er alle b æ rende elementer synlige. Det gir solide flater som t å ler r ø ff bruk over lang tid. De eksponerte treflatene har ogs å en gunstig effekt p å inneklimaet ved at de utjevner luftfuktigheten. All overflatebehandling inne og ute er utf ø rt med diffusjons å pne produkter. Det bidrar til en mer stabil og behagelig inneluft. Gulv mot grunn og fundamenter er i hovedsak bygget opp av armert betong og leca og isolert med EPS. Innvendig dekke mot kjeller er betong med 300mm isolasjon, gulvvarme og belegg. I avdelingene er det gummibelegg på gulvene, av hensyn til inneklimaet.

18 Drammen Eiendom KF

19

20

21

22 Erfaringer Det er foreløpig ikke meldt om spesielle problematiske forhold ved drift av bygget. Som forventet, er det konstatert en del sprekker i massivtre veggene, men disse oppleves ikke som forstyrrende. Inneklima er tilfredsstillende.

23 Drammen Eiendom KF Veien videre ?

24 Drammen Eiendom KF Takk for oppmerksomheten mer info på www.dekf.no


Laste ned ppt "Drammen Eiendom KF v/ Paul Røland, daglig leder, Drammen Eiendom KF Frokostmøte Husbanken 24.11.2015 fra passiv til plussbarnehager Fjell Barnehage. Passivhusbarnehage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google