Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HAUSKVARTALET MEDVIRKNING OG HAUSKVARTALET Ved Frederica Miller Gaia-Oslo as Prosessleder reguleringsarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HAUSKVARTALET MEDVIRKNING OG HAUSKVARTALET Ved Frederica Miller Gaia-Oslo as Prosessleder reguleringsarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 HAUSKVARTALET MEDVIRKNING OG HAUSKVARTALET Ved Frederica Miller Gaia-Oslo as Prosessleder reguleringsarbeid

2 Sabotasje? Siden bystyrevedtaket i 2008 har Oslo kommunes etater SKUSLET BORT det som kunne vært et av de mest visjonære pilotprosjektene for byøkologi i Oslo Hva er gjort? Litt rehabilitering Ingenting av planens visjoner fra 8 år siden er realisert Den BEVARINGSVERDIGE hjørnegården ble tømt for beboere 10.2.2010 forseglet og har siden ligget til forfall Hallene ble stengt og er fremdeles stengt. Kvartalet skal selges til private eiendomsutviklere uten å involvere Hauskvartalet, det eneste tilbudet som har gjort det, diskvalifiseres og vurderes ikke

3 Mine påstander: 1.REGULERINGSPLANEN for Hauskvartalet er helt klar på at medvirkning skal være en selvfølgelig del av utviklingen av et byøkologisk kulturkvartal. Dette er VEDTATT av politikerne i Oslo kommune. 2.Byøkologiske tiltak trenger BRUKERMEDVIRKNING og samarbeid mellom eiere og brukere. Planprosessen gjorde det. Reguleringsplanen krever det. 3.OSLO KOMMUNE TRENGER HAUSKVARTALET – som et byøkologisk pilotprosjekt – som et kulturhus for innovative kulturarbeidere – som et eksperimentelt boligområde

4 Aktiv brukergruppe Hausmania Kulturhus - forslag til Oslo kommune Bystyrevedtak Bystyrevedtak - juni 2004 ”Byrådet bes igangsette omregulering av eiendommene til i hovedsak kultur, og i tillegg fortrinnsvis næring og boligformål, basert på økologiske og bærekraftige prinsipper. ” Presisering – Hva betyr det for oss? Egendefinisjon – OK/Haus Idedugnad – Hauskvartalet Nov 2004 Forarbeid charretten Lage miljøprogram, Energistudie Klimaanalyse, Kretsløpsbaserte avløpsløsninger Skisse sirkushall Planskisse Aug 2005 Planforslag Aug 2006 Offentlig ettersyn Feb 2007 Politisk vedtak Juni 2008 Charretten Charretten april 2005 – 1 ukes intensiv arbeid = planskissen 1. REGULERINGS PLANEN

5 HAUSMANIA CHARRETTEN HAUSMANIA CHARRETTEN 11 – 15 april 2005 MÅL FOR CHARRETTEN å komme fram til et omforent forslag til reguleringsplan for Hausmania kvartalet. HVEM VAR DER ? Representanter for Hausmania kulturhus og Vestbredden Grunneiere (Oslo kommune) ved KBY Prosjektgruppen Plan- og bygningsetaten Andre offentlige etater Inviterte fag- og ressurspersoner Støttespillere og organisasjoner Naboer, politikere, bydelen FORARBEIDET:

6 DEN FERDIGE REGULERINGSPLANEN

7 BESTEMMELSENE:

8 VEDTAKET:

9 Om det er tvil om hvordan bestemmelser skal tolkes skal planbeskrivelsen brukes for å sikre at intensjonene i planen HOLDES «Hauskvartalet har hele tiden i sin visjon for stedets utvikling ønsket at dette skal være basert på økologiske prinsipper. Dette følges opp av bystyrets vedtak. En viktig del av det byøkologiske innholdet i prosjektet er brukermedvirkningsprosessen.» «Planforslaget er et resultat av en medvirkningsprosess hvor brukernes behov og interesser, grunneierens behov og interesser, innspill fra berørte fagetater og medvirkende fag- og ressurspersoner har vært premissgivende.» Intensjon i planen Det avgrensede planområdet skal behandles som en helhet med følgende mål: å legge tilrette for utviklingen av Hauskvartalet som et levende lokalsamfunn med kreativt flerbrukshus der kulturelle virksomheter både av kommersiell og ikke-kommersiell art gjennom høy egeninnsats og lavere krav til standard kan ha tilhold og utvikle et levedyktig og innovativt miljø. å sikre området som byøkologisk forsøksområde som i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng kan gi grunnlag for nye ideer innen bærekraftige miljøvennlige løsninger. Som byøkologisk utviklingsområde skal alle tiltak planlegges og utføres slik at det legges til rette for en avansert miljøstandard, med lav energi- og ressursforbruk og lav miljøbelastning og med spesielt fokus på blant annet: klimatilpasning, lavt energibehov, bruk av lokal, fornybar energi, miljøsertifiserte materialer, naturlig ventilasjon, økologisk vann- og avløpsløsning. å basere utviklingen på LA21 prinsipper med stor grad av brukermedvirkning der kompetanse og ressurser i området kan utnyttes og tilhørigheten til området styrkes. å legge til rette for enkel standard med gunstige rammevilkår for nyetablering av kunstrelaterte virksomheter og et rimelig bolig og atelier tilbud. Brukermedvirkning Som en vesentlig del av miljøprogrammet skal prosesser for brukermedvirkning taes med. For alle tiltak skal brukerne/beboerne informeres tidligst mulig i prosessen. Et utvalg opprettet av Hauskvartalet skal varsles og få innflytelse på planlegging og behandling av tiltak. UTDRAG FRA PLANBESKRIVELSEN:

10 Musikkavdelingen Brakkene Hallene STENGT Nr. 42 STENGT Vestbredden - Boliger TRUET H34 Hausmania kulturhus Tomt Nysirkus hall – LIGGER BRAKK Grusomhetens teater MEN SÅNN SER DET UT 8 ÅR ETTERPÅ: Brenneriveien LIGGER BRAKK

11 DEN TREDELTE BUNNLINJEN – FOLK – ARBEID – STED DEN TREDELTE BUNNLINJEN – FOLK – ARBEID – STED FELLESSKAP – ØKONOMI – ØKOLOGI Bygging er verb ikke substantiv Bærekraftig utvikling er en prosess - ikke et produkt 2. SÅ HVORFOR MEDVIRKNING OG BYØKOLOGI?:

12 STERK BÆREKRAFT eller VIRKELIG BÆREKRAFT

13 GAIA-Oslo as– Bærekraftig Arkitektur og Planlegging Kilde: Artur Wøhni, Asplan Viak / tidl. Byplansjef i Drammen og i Bodø Link til pdf artikkel: http://www.husbanken.no/upload/venstremeny/miljo%20og%20energi/fagdag_mars07_ medvirkningsprosess.pdf Medvirkningsforløp: grader av involvering MEDVIRKNING

14 Medvirkning, Wøhni 2 Kilde: Artur Wøhni, Asplan Viak / tidl. Byplansjef i Drammen og i Bodø Link til pdf artikkel: http://www.husbanken.no/upload/venstremeny/miljo%20og%20energi/fagdag_mars07_ medvirkningsprosess.pdf Hvordan måle medvirkning ? GAIA-Oslo as– Bærekraftig Arkitektur og Planlegging MEDVIRKNING

15

16 Grunnstenene i arbeidet med en bærekraftig utvikling er hver enkelt av oss og hvordan vi lever våre liv - uten en aktiv deltagelse blir vi passive brikker i et spill. Fra å være en del av et problem bli en del av løsningen. Problemet er løsningen: Å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling er den største utfordringen vi står overfor i dag. Vi lever i en kultur som ikke er bærekraftig. Derfor er det viktig å åpne opp for ”laboratorier” hvor forsøk kan gjøres, evalueres og erfaringer trekkes videre. 3. OSLO KOMMUNE TRENGER HAUSMANIA:

17 Pionerplantene Hauskvartalet er en ”pionerplante” som kan skape grobunn for et nytt samfunn basert på økologiske verdier og forpliktende demokrati. Politikerne satset en gang på et grasrotsinitiativ, og kan skape et ”rom” i byen for nye og annerledes kulturuttrykk. OSLO KOMMUNE TRENGER HAUSMANIA:

18 SATS PÅ Hauskvartalet - et nødvendig byutviklingsprosjekt.


Laste ned ppt "HAUSKVARTALET MEDVIRKNING OG HAUSKVARTALET Ved Frederica Miller Gaia-Oslo as Prosessleder reguleringsarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google