Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Informasjon om videregående opplæring og Kunnskapsløftet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Informasjon om videregående opplæring og Kunnskapsløftet."— Utskrift av presentasjonen:

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Informasjon om videregående opplæring og Kunnskapsløftet

2 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold i presentasjonen * Info om reformen og Kunnskapsløftet * Generell info om videregående opplæring * Info om forskjellige typer kompetanse i videregående opplæring

3 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Mål med informasjonen: * Skape gode overganger og helhet i grunnopplæringen * Gi elever grunnlag for å gjøre bevisste valg * Bidra til å gjøre karriereveiledning til hele skolens ansvar

4 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring

5 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Rett til videregående opplæring for ungdom:  3 års videregående opplæring  Inntak til 1 av 3 alternative VG1  2 års videregående opplæring som bygger på fullført VG1  Rett til omvalg på samme nivå (enten VG1 eller VG2)  Kan ta inntil 2 venteår, dvs frist er 5 år (6 år for fag som avsluttes i lære)  Retten gjelder til fylte 24 år men må fullføres 5 år (6 år) etter at opplæringen er påbegynt

6 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Oppfølgingstjenesten: Målgruppe: Ungdom under 21 år med rett til videregående opplæring som: - Ikke søker eller sier nei til opplæring, eller - Avbryter opplæring Formål: Sørge for at ungdom i målgruppen får tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting

7 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hva er Kunnskapsløftet?  Ny, omfattende reform av hele grunnopplæringen (grunnskole + videregående opplæring)  Nye læreplaner  Ny struktur i videregående opplæring innføres gradvis fra skoleåret 2006/2007  Plassering av utdanningsprogrammer (på VG1- nivå) på de enkelte skolene i Telemark vedtas i løpet av høsten 2005

8 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE I dagKunnskapsløftet StudieretningUtdanningsprogram Grunnkurs (GK)Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående kurs (VK1)Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående kurs (VK2)Videregående trinn 3 (Vg3) KursProgramområde Felles allmenne fagFellesfag StudieretningsfagProgramfag Valgfrie programfag (VPF) i studieforberedende utdanningsprogram Prosjekt til fordypning (PF) i yrkesforberedende utdanningsprogram Noen nye navn og begreper:

9 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Forenkling av tilbudsstrukturen: I dagKunnskapsløftet 15 GK12 VG1 102 VK1Ca 50 VG2 (ikke fastsatt) 255 VK2/lærefag Om lag 200 fag (ikke fastsatt) Kryssløp ikke fastsatt

10 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Muligheter i videregående opplæring Type kompetanseType dokumentasjon StudiekompetanseVitnemål YrkeskompetanseVitnemål (opplæring i skole) Fag-/svennebrev (oppl. i bedrift) Kompetanse på lavere nivåKompetansebevis

11 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Studiekompetanse Krav til generell studiekompetanse er endret. Antall fag øket fra 6 til 7: * Økt timetall i matematikk (fra 5 til 8 uketimer) * Krav om 2. fremmedspråk (8 timer)

12 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE 3 studieforberedende utd.programmer I dagKunnskapsløftet Allmenne, økonomiske og administrative fag og formgivningsfag 1.Studiespesialisering  Programområde realfag (30 uketimer)  Programområde språkfag (30 uketimer)  Programområde samfunnsfag og økonomi (30 uketimer)  Programområde formgivn- ingsfag (OBS: 35 uketimer) Idrettsfag2.Idrettsfag (35 uketimer) Musikk, dans og drama3.Musikk, dans og drama (35 uketimer)  3 programområder: Musikk, dans og drama

13 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Andre veier til studiekompetanse  VG3 naturforvaltning  VG3 Medier og kommunikasjon  Allmennfaglig påbygning etter VG2 (evt også etter vitnemål eller fag- /svennebrev) i yrkesfaglige studieretninger

14 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Programområde realfag, språkfag, samfunnsfag/- økonomi Vg3 15 (uketimetall) Vg2 15 (uketimetall) Vg1 30 (uketimetall) Fellesfag (60) Programfag (30) Programfag: Minst 20 timer (2 fag) innen programområdet 10 timer valgfritt innen eget programområde eller andre studieforberedende utd.program, også idrettsfag og musikk, dans, drama

15 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Studiespesialisering: Programfag i programområde realfag (uketimer) Matematikk(8*) + 5+5 Kjemi5+5 Fysikk5+5 Biologi5+5 Info.teknologi 5+5 Geofag3+5 Teknologi og forskn.lære3+5 *) Felles fag, 3 timer på Vg2 inngår i programfaget

16 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Studiespesialisering: Programfag i programområde språkfag (uketimer) Engelsk (5*)+5+5+5 2. fremmedspråk x) Antikkens språk og kultur5+5+5 Kommunikasjon og kultur5+5+5 *) Felles fag x) De 4 uketimene i fellesfag på Vg2 inngår i programfaget for elever som ønsker fordypning. Full fordypning blir 4+4+5 uketimer.

17 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Studiespesialisering: Programfag i programområde samfunnsfag/økonomi (uketimer) Historie og filosofi5+5 Næringslivsøkonomi5+5+5 Samfunnsøkonomi5+5 Markedsføring, strategi og ledelse5+5 Politikk og samfunn 5+5+5+5 Rettslære5+5 Medie- og info.kunnskap 5+5

18 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Idrettsfag, Musikk/dans/drama, Formgivningsfag 15 20 15 25 10 Fellesfag (60)Programfag (45) Programfag: Minst 30 timer innen programområdet 15 timer valgfritt innen eget programområde eller andre studie- forberedende utd.program MDD og Idrettsfag fritatt for kroppsøving som eget fag 2 timer pr år, timer til programfag økes tilsvarende

19 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE 9 yrkesfaglige utdanningsprogrammer I dagKunnskapsløftet Mekaniske fag og kjemi- og prosessfag Teknikk og industriell produksjon Elektrofag Byggfag og tekniske byggfagBygg- og anleggsteknikk Hotell- og næringsmiddelfagRestaurant- og matfag Helse- og sosialfag Fag fra formgivningsfag, trearbeidsfag, mekaniske fag og tekniske byggfag Design og håndverksfag Medier og kommunikasjon Salg og service og transportfagService og samferdsel Naturbruk

20 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vg3 Opplæring i bedrift Vg2 9179 Vg1 12176 Felles fagFelles programfag Prosjekt til fordypning Struktur yrkesfaglig utdanningsprogram Fagopplæring og evt avvik fra 2+2 modellen : Ta kontakt med Opplæringsetaten hvis det er aktuelt med en avvikende fagopplæring direkte fra grunnskolen.

21 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Prosjekt til fordypning 6 timer på VG1 9 timer på VG2 Arbeid med ønsket lærefag eller bredere kompetanse innenfor valgt utd.program (Vg1) eller programområde (Vg2) Felles fag til generell studiekompetanse

22 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Allmennfaglig påbygning 30 uketimer Norsk 10 uketimer Matematikk5 uketimer Naturfag3 uketimer 2. fremmedspråk8 uketimer Historie4 uketimer Timer til kroppsøving og timer til valg går ut Kan bruke Prosjekt til fordypning (VG1/VG2) til å ta fellesfag til generell studiekompetanse

23 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon Noen aktuelle lærefag: Alle bilfageneMaskinarbeiderfaget AnleggsmaskinreparatørfagetMetallurgiske prosessfag BokbinderfagetPlatearbeiderfaget IndustrimekanikerfagetProduksjonsteknikk Industriell møbelsnekkerProduksjonselektroniker IndustrirørleggerSveisefaget KjemiprosessfagetTrykk Fag i kursiv flyttet fra annet utdanningsprogram

24 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Utdanningsprogram for elektrofag Noen aktuelle lærefag: AutomatiseringsfagetHeismontørfaget ElektrikerfagetIKT-driftsoperatørfaget ElektroreparatørfagetKulde- og varmepumpemontørfaget EnergimontørfagetServiceelektronikerfaget Flyfagene Fag i kursiv flyttet fra annet utdanningsprogram

25 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk Noen aktuelle lærefag: AnleggsfagetMurerfaget AnleggsmaskinførerfagetRenholdsfaget BetongfagetRørfaget FeierfagetSteinfaget GlassfagetTrelastfaget Ventilasjon og blikkenslagerfagetTrevare- og bygginnredningsfaget MalerfagetTømrerfaget Fag i kursiv flyttet fra annet utdanningsprogram

26 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Utdanningsprogram for restaurant- og matfag Noen aktuelle lærefag: BakerfagetKokkfaget ButikkslakterfagetKonditorfaget Industriell produksjon av matvarer Pølsemakerfaget InstitusjonskokkfagetServitørfaget KjøttskjærerfagetSlakterfaget

27 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Utdanningsprogram for helse- og sosialfag Aktuelle fag AmbulansefagetHelsesekretær Barne- og ungdomsarbeiderfaget Hudpleier Farmasiteknikk (tidligere apotektekniker) Helsearbeiderfaget (OBS: Tidligere hjelpepleier og omsorgsarbeider) FotterapeutTannhelsesekretær

28 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Aktuelle fag FotograffagetMediegrafikerfaget Reklame/Illustrasjon/DesignVG3 medier og kommunikasjon i skole – gir generell studiekompetanse

29 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Utdanningsprogram for design og håndverk Noen aktuelle lærefag: Alle tekstilfageneInteriørfaget AktivitørfagetMøbeltapetserfaget BlomsterdekoratørfagetMøbelsnekkerfaget (håndverkssnekker) DekoratørfagetSkomakerfaget FrisørfagetTredreierfaget GlasshåndverkerfagetTreskjærerfaget Gullsmedfaget Fag i kursiv flyttet fra annet utdanningsprogram

30 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Utdanningsprogram for service og samferdsel Aktuelle lærefag: ButikkfagetResepsjonsfaget IKT-ServicefagetSalg av byggevarer Kontor- og administrasjonsfagetSykkelreparatørfaget MaterialadministrasjonsfagetSikkerhetsfaget (vekterfaget) ReiselivsfagetTerminalarbeiderfaget ReiseservicefagetYrkessjåførfaget Fag i kursiv flyttet fra annet utdanningsprogram

31 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Utdanningsprogram for naturbruk Aktuelle fag: AnleggsgartnerfagetLandbruksfaget GartnerfagetSkogfaget HestefagetNaturforvaltning (3 år i skole med generell studiekompetanse) HovslagerfagetIdrettanleggsfaget

32 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kompetanse på lavere nivå Opplæringslovens formålsparagraf: «Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten» Reduserte læreplanmål Lærekandidatordningen * Kontrakt med bedrift med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve * Normalt 2 år i skole - 2 år i bedrift * Viktig med god planlegging, inkl utplassering, fra skolens side * I særlige tilfeller kan slik kontrakt tegnes direkte fra grunnskolen

33 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Programfag til valg  Nytt obligatorisk fag på ungdomstrinnet fra 2008/09  Utprøving kan starte 2005/06  Skoleeier ansvarlig for å utarbeide lokale læreplaner  Mål: Gi elevene muligheter for valg, erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer utdanningsprogrammene i videregående opplæring  113 timer

34 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fag som IKKE ligger i studiespesialiserende utdanningsprogram: Overført utd.program service og samferdsel : Reiselivsfag Administrasjon og saksbehandling Arkivkunnskap Kontorautomasjon Transportadministrasjon IKT-driftsfag Regnskapsfaget skal ivaretas delvis i næringslivsøkonomi i programområde for samfunnsfag og økonomi


Laste ned ppt "TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Informasjon om videregående opplæring og Kunnskapsløftet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google