Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL INFORMASJON OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING KL 18.00 og 19.00 (ca 20 min)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL INFORMASJON OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING KL 18.00 og 19.00 (ca 20 min)"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL INFORMASJON OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING KL 18.00 og 19.00 (ca 20 min)

2 Hva kan jeg bli når jeg velger videregående opplæring ?

3 Det er 12 utdanningsprogram å velge blant: 3 studieforberedende utdanningsprogram - Studiespesialisering - Idrettsfag - Musikk, dans og drama 9 yrkesfaglige utdanningsprogram - Bygg- og anleggsteknikk - Design og håndverk - Elektrofag - Helse- og sosialfag - Medier og kommunikasjon - Naturbruk - Restaurant- og matfag - Service og samferdsel - Teknikk og industriell produksjon

4 Vg1 Vg2 Bedrift Vg3 Vg1 = Videregående trinn 1 (første året) Vg2 = Videregående trinn 2 (andre året) Vg3 = Videregående trinn 3 (tredje året) Bedrift = Lærling i to år

5 Rettigheter: Tre års videregående opplæring Å komme inn på ett av de tre utdanningsprogrammene du søker Å få to års opplæring som bygger på videregående trinn 1 Retten gjelder til og med det året du fyller 24 år Etter søknad om omvalg kan retten utvides med ett år

6 Lærling Viktig med eget engasjement og innsats Inngår lærekontrakt og arbeidsavtale med godkjent lærebedrift Får opplæring etter læreplan i faget Faglig leder har ansvar for å tilrettelegge opplæringen Lærlingen har ansvar for egen læring Yrkeskompetanse ved bestått fag-/svenneprøve Fag- / svennebrev

7 Lærling Deltar i arbeidslivet med rettigheter og plikter som arbeidstaker –Får arbeidslivserfaring –Mottar lønn under utdanning God plattform for søking til fast jobb og til høyere utdanning

8 Opplæringskontrakt Opplæring i deler av læreplanen Avlegge kompetanseprøve Kompetansebevis Samme rettigheter og plikter som en lærling Lærekandidatordningen

9 Yrkeskompetanse - Dokumentasjon og tittel Fagbrev (nyere fag) Svennebrev (håndverksfag) Yrkestittel (skole 3 år) Barne- og ungdomsarbeider Rørlegger Utstillingsdesigner Servitør Maler Interiørkonsulent Faglaborant Frisør Mediedesigner Anleggsgartner Baker Helsesekretær Dataelektroniker Mediegrafiker Romteknolog Sveiser Møbelsnekker Agronom Resepsjonist Tømrer Apotektekniker Aktivitør Gullsmed Hudpleier Industrimaler Fotograf Fotterapeut Trebåtbygger Kjole- og draktsyer Gartner Bilmekaniker Smed Tannhelsesekretær

10 Studiekompetanse Gir mulighet til å studere ved universitet og høgskole. Karakterer kan avgjøre om du kommer inn på studiet. Et studium kan vare fra 2-3 år og opp til 7 år.

11 Generell Generell studiekompetanse Eksempler på yrker: PsykologAdvokatJurist Politi BarnevernspedagogForsker StatsviterPrest Sykepleier Lærer/adjunkt/lektorPsykolog OptikerArkitektRevisor FysioterapeutJournalistGeolog

12 Studiekompetanse Studiekompetanse Noen utdanninger krever fordypning i enkelte fag: Ingeniørstudiet stiller spesielle krav til: matematikk fysikk Lege-, tannlege- og veterinærstudiet stiller spesielle krav til: matematikk fysikk kjemi

13 Yrkeskompetanse Fag-/ svennebrev 3 studieforberedende utdanningsprogram 2 yrkesfaglige utdanningsprogram 1. skoleår: Vg1 9 yrkesfaglige utdanningsprogram 1. skole å r: Vg1 2. skoleår: Vg2 3. og 4. år: Opplæring i bedrift (eller yrkesutdanning over tre år i skole) P å bygging til generell studiekompetanse Universitet/Høgskole 2. skole å r: Vg2 3. skole å r: Vg3 P å bygging til generell studiekompetanse 3. skole å r: Vg3

14 ELEKTROFAG Telekommunikasjonsmontør Automatiseringsfag Tavlemontør Signalmontør Kulde- og varmepumpemontør ElektrikerEnergimontør Energioperatør Produksjonselektroniker Romteknolog Heismontør Vikler- og transformatormontør Fjernstyrte undervannsoperasjonsoperatør Togelektriker Dataelektroniker Elektroreparatør Flytekniske fag

15 DESIGN OG HÅNDVERK Kostymesyer Glassh å ndverker Blyglassh å ndverker B ø kker Interi ø rkonsulent Utstillingsdesigner Herreskredder H å ndbokbinder Blomsterdekorat ø r H å ndvever Skomaker Aktivit ø r Kjole og draktsyer Gullsmed S ø lvsmed Seilmaker Fris ø r Buntmaker Keramiker Gj ø rtler Salmaker Forgyller Taksidermist Duodjar Bunadstilvirker Strikk Urmaker Optroniker Mask ø r/parykk M ø belsnekker B ø rsemaker Filigrans ø lvsmed Gipsmaker Nautisk instrumentmaker Orgelbygger Pianostemmer Profileringsdesigner Smed Storurmaker Komposittb å tbygger Treskj æ rer Modist Tredreier Kurvmaker Treb å tbygger

16 HELSE- OG SOSIALGFAG Helsefagarbeider Barne- og ungdomsarbeider Helsesekretær Ambulansefagarbeider Hudpleier Tannhelsesekretær Ortopeditekniker Fotterapeut Apotektekniker

17 MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediegrafiker Mediedesign Medier og kommunikasjon Fotograf Grønt: Tre år i skole gir generell studiekompetanse

18 NATURBRUK Idrettsanleggsfaget Naturbruk Skogfaget Akvakultur Fiske og fangst Gartnern æ ring AgronomHestefaget Hovslagerfaget Anleggsgartner Reindriftsfaget Grønt: Tre år i skole gir generell studiekompetanse

19 , SERVICE OG SAMFERDSEL * IKT servicefag Kontor- og administrasjonsfaget Sikkerhetsfaget Yrkessjåførfaget Resepsjonsfaget Reiselivsfaget Logistikkfaget Salgsfaget * Kryssløp fra alle Vg1

20 RESTAURANT- OG MATFAG Institusjonskokk Servitør Sjømathandler Baker Industriell matproduksjon Pølsemaker Konditor Kjøttskjærer Butikkslakter Kokk Slakter Sjømatproduksjon

21 BYGG- OG ANLEGGS- TEKNIKK Glassfag Ventilasjon og blikkenslager Trelastfag Anleggsmaskinfører Tømrer Isolatør Feier Limtreproduksjon Industrimaler Steinfag Renholdsoperatør Maler Murer Rørlegger Vei- og anleggsfaget Trevare og bygginnredning Stillasbygger Asfaltfaget Fjell- og bergverksfaget Taktekker Betongfag Banemontørfaget

22 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Motormann Sveiser Verktøymaker Anleggsmaskinmekaniker Finmekaniker Plastmekanikerfaget Industrimekaniker Platearbeider Industriell skotøyproduksjon Laborantfaget Garverifaget Gjenvinningsfaget Grafisk trykker NDT-kontrollfaget Bilmekaniker NDT kontrollørfaget Landbruksmaskinreparatør Industrirørlegger Chassispåbygger Låsesmed Bokbinder Industritapetserer Billakkerer Grafisk emaballasje Industritekstilfag Motormekaniker Motorsykkelfaget Matros CNC -operatør Dimensjonskontroll Kjemiprosessfaget Bilskadereparatør Hjulutrustning Modellbygger Reservedelsfaget Støperifaget Kranfaget Industriell møbel- og treteknikk Aluminiumskonstruksjon Fagoperatør produksjonsteknikk Vikler- og transformatormontør Serigrafifaget Produksjonselektroniker Tekstilrensfaget Boreoperatør Brønnfag (havbunnsinstallasjoner, hydraulistiske røroperasjoner, kabeloperasjoner, komplettering, sementering) Termoplastfaget Vaskerifaget

23 Gå tilbake til alle utstillingene, bruk alle spesialistene og forbered deg til ditt utdanningsvalg! Lykke til!

24


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL INFORMASJON OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING KL 18.00 og 19.00 (ca 20 min)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google