Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«egenmelding 365 dager» E det mulig det a?. 365 Egenmeldingsdager – var det tilliten verdt å prøve............... i en omsorgstjeneste….. Etter 1 ½ år.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«egenmelding 365 dager» E det mulig det a?. 365 Egenmeldingsdager – var det tilliten verdt å prøve............... i en omsorgstjeneste….. Etter 1 ½ år."— Utskrift av presentasjonen:

1 «egenmelding 365 dager» E det mulig det a?

2 365 Egenmeldingsdager – var det tilliten verdt å prøve............... i en omsorgstjeneste….. Etter 1 ½ år er svaret ja……men…….det ligger noe i botn i vår organisasjon som gir dette ja svaret.

3 ORGANISASJONSKART Oktober 2011 Virksomhetsleder omsorgstjenesten Kjøkkensjef Avdelingsleder Tjenester for funksjonshemmede Avdelingsleder Hjemmetjenesten Avdelingsleder Sykehjem Koordinator Ergoterapi/ReHabilitering Saksbehandler Teamleder Sundmoen bofellesskap Nestleder omsorgstjenesten KjøkkenTjenester for funksjons- hemmede Hjemmesyke- pleie Hjemmehjelp Verjåtunet sykehjem Ergoterapi m/ Koordinerende enhet Merkantile tjenester Bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger

4 Kort om virksomheten Årsverk: Hjemmebasert tjeneste Hjemmesykepleie og hjemmehjelp - 15 årsverk Institusjonstjeneste Verjåtunet - 30 årsverk Tjeneste til funksjonshemmede Rytrøa barnebolig inkludert utleie av tjenester til nabokommuner Omsorgsboliger - 30 årsverk Sundmoen bofellesskap for enslig yngre flyktninger. - 8,2 årsverk Til sammen 80 årsverk fordelt på 90 ansatte. Budsjett 2015 41,5 millioner

5 Forandringsprosess Enhver forandringsprosess omfatter ikke bare å lære noe nytt men også venne seg av med noe som allerede er tilstede.

6 ARBEIDSTAKERN ER BEDRIFTENS VIKTIGSTE RESSURS Arbeidstaker Utviklende Samarbeid organisasjon Tillitsvalgt Verneombud

7 Våre endringsprosesser Ønsketurnus i over 25 år Fleksitid for turnuspersonell Fire ulike arbeidsområder i organisasjonen, de ansatte må regne med forflytninger mellom stedene på kort varsel. Rett person på rett sted til enhver tid ut fra kompetansetilgang og behov Først 8 dager egenmelding, så 16 dager og så 365

8 -365 egenmeldingsdager- Galskap tenkte mange, flott å prøve tenkte arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud i Os. Utprøvd i Kristiansand og Mandal, erfaringer og kunnskap tydet på at slike ordninger kunne styrke dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, styrke arbeidsplassen som rehabiliteringsarena og påvirke sykefraværet. Arbeids- og velferdsdirektoratet administrerer forsøksprosjektet Det skulle velges ut 12 virksomheter til forsøket. Virksomheter fra offentlig og privat sektor. Forsøksvirksomhetene skulle være IA- virksomheter. Åtte virksomheter skulle prøve ut utvidet egenmeldingsperiode. Fire virksomheter vil få bistand til tettere oppfølging av sykmeldte. Blant disse fire, vil to av virksomhetene også få benytte utvidet egenmelding. Dette ble omsorgstjenestene i Os og Hemnes kommune.

9 Omsorgstjenesten i Os kommune har lang tradisjon å jobbe tverrfaglig i grupper mellom de ulike etatene, eks. ”Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten” v/Hanna Vesterhager, eldreomsorgens ABC, tvang helst ikke, §4A, medarbeiderundersøkelser, etisk refleksjon, borte bra hjemme best” osv.grupper innen terapeutisk konflikthåndtering er opprettet Arbeidslivssenteret har gjennom ett år vært veiledere for lederteamet med faste møter hver andre til tredje måned, positiv effekt. Nært samarbeid med NAV Os ved sykmeldinger, søknader, rapporteringer og ulike former for arbeidstrening/utprøving. Kan være utfordrende på arbeidsplassen med folk som trenger ekstra oppfølging, ved siden av lærlinger og studenter. Vi opplever positiv tilbakemelding på å være ressurspersoner for de som treng oppfølging. Stor takhøyde for medarbeidere som i kortere eller lengre perioder trenger tilrettelegging eller har graderte sykmeldinger.

10 Sykefraværsstatistikk 2007-2015 2007: 13,9% 2008: 7,9% 2009: 10,1% 2010: 7,6% 2011: 7,74% 2012: 6%- nov/desember forprosjekt før oppstart 2013: 6,44%- f.o.m 1. mars 365 egenmeldingsdager 2014: 9,5%- t.o.m juni, så utvidet ut året 365 egenmeldingsdager 2015: ca. 8-9%

11 ”Pålagt” målrettet sykefraværsoppfølging, krav til ledere med personalansvar Krav om god kjennskap til sine medarbeidere, er det fare for en sykmelding (før)…. Snakkes med … enighet med den ansatte om løsning.. Oppfølging fra dag en (under) ved telefon eller annen kontakt Oppfølging etter sykmelding, ved samtaler og lignende. Fokus på arbeidstakers medvirkningsplikt, tilrettelegging, benytter IA-funksjonsvurdering, BHT, Arbeidslivssenteret.

12 Samarbeidsavtale om forsøk med utvidet egenmeldingsperiode.

13

14 Praktiske gjennomføringen

15 Skjema egenmelding - 365

16 Veileder til skjema egenmeldin365

17 Oppnåelse og effekt av 365 Spare legekontor for unødvendige besøk, ressurssparende for samfunnet Sykmeldte slipper stresset med å gå på legekontoret når dette ikke er nødvendig Tillitskapende mellom arbeidsgiver og arbeidstager Slipper ”shopping” av sykmeldinger Arbeidsgiver ansvarlig for å skape et godt helsefremmende arbeidsmiljø Arbeidstager ansvarliggjøres for å medvirke til et helsefremmende arbeidsmiljø Stabilt lavt sykefravær.

18 Erfaring fra det siste året Shopperne er igjen på banen Alle sykmeldinger går fra en mandag til og med en søndag, merkelig… Trengte den sykmeldte 14 dager sykmelding, sykmeldte svarer – jeg fikk nå det- Arbeidsgiver føler maktesløshet overfor systemet

19 Livet er en liten dings!!!! Besta er ikke Som hun engang var… Det kreves fleksibilitet og endringsvilje.


Laste ned ppt "«egenmelding 365 dager» E det mulig det a?. 365 Egenmeldingsdager – var det tilliten verdt å prøve............... i en omsorgstjeneste….. Etter 1 ½ år."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google