Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MANDAL KOMMUNE Er et mer inkluderende arbeidsliv egentlig mulig? v/Prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Mandal kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MANDAL KOMMUNE Er et mer inkluderende arbeidsliv egentlig mulig? v/Prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Mandal kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 MANDAL KOMMUNE Er et mer inkluderende arbeidsliv egentlig mulig? v/Prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Mandal kommune

2 Mandal er Norges sydligste by Ca. 14.500 innbyggere Kystby med en del sjørettet næring. Kanskje mest kjent for Sjøsanden Den lille by med de store kunstnerne: Amaldus Nielsen, Adolph Tidemand, Olaf Isaachsen og Gustav Vigeland. 1059 ansatte, 760 årsverk Såkalt ”flat struktur”, rådmann, 3 kommunalsjefer og 18 enheter.

3 Mandal kommune og IA-arbeidet IA bedrift i 2002 med fokus på alle delmål  Høy grad av uføreuttak, høyt fravær(9,5%)og lav reell pensjonsalder Startet opp Nærværsprosjektet:  14.11.2003 – 01.06.2005 samarbeid med KLP forsikring  01.06.2005 – 30.06.2007Mandal kommune (1,1 mill. fra Bystyret) Kvalitetskommuneprogammet Innsatskommune sykefravær Kvalitetskommune fullt ut Tillitsprosjektet: forprosjekt 1.7.07, Oppstart 1.5.08

4 MÅLEVERKTØY  Balansert målstyring som et styringssystem  360 graders evaluering av topplederne  Medarbeiderundersøkelse for 6. år på rad  Stor grad av brukerundersøkelser

5 Hva har vi gjort og hva er vektlagt? Informasjonsrunder til alle arbeidssteder jevnlig – fokus på holdninger og nærvær opplæring i rutiner, lovverk og den vanskelige samtalen (ledere, TV og VO) Tydelig og forankret sykefraværsrutine Samarbeid og hjelp fra NAV, egen samarbeidsavtale Nærværsutvalg – behandler enkeltsaker og ”12 ukers samtalen”.

6 NÆRVÆRSUTVALG MØTER ANNENHVER UKE 3 MEDLEMMER: PERSONALKONTORET NAV TRYGD LOKALT BEDRIFTSHELSETJENESTEN LEDEREN ANSATTE LEGENTILLITSVALGT

7 videre : Blomster og oppmerksomhet ved fravær, eget ”god bedrings” kort Trening i arbeidstiden, et tilbud til ansatte med muskel-/skjellettlidelser Intern arbeidsmiljøpris Hele 11 underprosjekter, bla. – Jobbrotasjon, en mulighet for alle – Arbeidsmiljøprosjekter, sykehjemmet, åpen sone, – Tilbake i jobb (uføre ansatte) –Gravid og i arbeid –2 renholdsprosjekter

8 RESULTATER 2003 - 2007  Sykefraværet gikk fra 2003 til 2007 ned med 26%, fra 9,5% til 6,8%.  Dette vil si at vi i 2006 hadde 20 årsverk mindre ute i sykemelding enn i 2003, eller 39000 arb.timer  Besparelser  Kommunen kan vise til 1,3 mill. pr år  Staten 5,2 mill. pr. år  Medarbeidertilfredshet har økt i samme periode.

9 ÅRETS IA-VIRKSOMHET I VEST- AGDER, 2006

10 MANDAL KOMMUNE 01.07.2007 – 30.06.2011

11 TILLITSPROSJEKTET 010707 - 300611 365 egemeldingsdager : Mandal kommune har fått tillatelse av Arbeids- og inkluderingsdepartementet til å likestille egenmelding og sykemelding fra lege. Oppstart: 1. mai 2008 (piloter fra 010308) Eneste bedrift i Norge med 365 egenmeldingsdager Følgeforskning fra UiA og Agderforskning Trepartssamarbeid

12 HVORFOR BLIR ALLE FRISKE PÅ EN MANDAG?? Behovsstyrt fravær eller datostyrt? Er voksne mennesker i stand til å kjenne etter selv om de er friske nok til å gå på jobb? Legene som ”kontrollør”, gir legitimitet. Nødvendig? Lederne må GI tillit Ansatte må ta ansvar – har ”solgt” sin arbeidskraft og ønsker å jobbe.

13 TILLITSPROSJEKTET 365 EGENMELDINGSDAGER Legen behandler sykdom – Viktig! –Legen som behandler og rådgiver –Legen får mer tid til deg? Leder og ansatt har dialog om fravær og graden av fravær – Ved bruk av egenmelding - ingen diagnose – De to har lokalkunnskapen i og om jobben Ingen diagnose -unntak: 100% utover 8 uker, sykemelding II Bedriftskultur og tillit er nøkkelen for at vi skal lykkes!

14 TILLITSPROSJEKTET Rett til å være på jobb - likeverdsprinsipp Arbeid er et gode! Bedriftskultur og tillit er nøkkelen for at vi skal lykkes med å være en inkluderende bedrift!

15 Ei elektronisk løsning Elektroniske egemeldinger utviklet av Tieto, - Turnusprogram (GRS) Den ansatte ringer alltid sin leder ved fravær Den ansatte logger seg på www.mandal.kommune.no og fyller ut egenmeldingsskjema www.mandal.kommune.no –Alle har fått eget brukernavn og selv laget passord –Alle har fått et tillitskort – i lommeboka Ikke PC eller ved levering av sykemelding, leder legger inn i systemet. Leder kan velge å få varsel på sms eller ePost Leder godkjenner i systemet

16 Hvordan sikre at alle ledere følger opp? Leder vil få automatiske ”pop-ups”: -Dette er rutinen nå, ingen ”håndbøker” - Eksempler: Etter 3 dager: ring NN, spør om..., langvarig? Etter dag 16; send blomster til NN Etter 21 dager; dersom NN er 100% syk ring personal for time på BHT Etter 30 dager; ring NN, inviter til møte hvor IOP skal fylles ut og sendes til NAV Dersom leder ikke ”griper tak” i meldingen går ePosten videre til leder 2, dernest til Personalavd. Sikrer oppfølging, leder må ”logge” hva og hvordan det er fulgt opp. Sikrer at Folketrygdens regler følges

17 INTERN OG EKSTER INFORMASJON Tillitskort til alle ansatte A5 kort med informasjon på alle arb.plassene Egen plakat til alle lederne med viktig informasjon Info. på arbeidsplassene og på medlemsmøter Stor ekstern etterspørsel etter informasjon

18 Hvordan bygger vi tillit og bedrifskulturen?  Utarbeidet ”påstander” om tillit som skulle diskuteres på alle personalmøter før prosjektoppstart.  Hva betyr tillit for meg? Må jeg bidra?  Hvordan få bort alle ”missene”?  Misunnelse, mistillit, misbruk, misforståelse osv.  Har vi dette på min arbeidsplass eller hvordan skal vi hindre at vi får ”misser” hos oss?  Tillitsbegrepet inn i hele arbeidsgiverpolitikken i 2009

19

20 Medarbeiderundersøkelsen 2008 38% hadde hatt fravær 4 siste måneder - undersøkelsen viser at 87,5% av fraværet er innenfor arbeidsgiverperioden Etter 4 mnd. Drift benyttet 80% av de som hadde et fravær egenmelding!

21 HVA ER RESULTATENE SÅ LANGT?  I 2007 var 51,68 årsverk borte pga. sykdom  I 2008 var 44 årsverk borte pga. sykdom Dvs. at reduksjon i sykefravær fra 2007 til 2008 utgjør en differanse på 14 400 arbeidstimer Vikarkontoret for PLO melder at det ble bestilt 390 færre vakter i 2008 enn i 2007

22 Tillitsprosjektet T-6 I hvilken grad er du fornøyd med muligheten til å levere egenmeldinger?4,95 T-7. Alt i alt, hvor fornøyd er du med Tillitsprosjektet? 4,78

23 Fremdrift våren 09 Frokostmøter, 2 våren 2009. Fellesoppgave til alle arbeidssteder. Utarbeidelse av liste over oppgaver som ”aldri” blir gjort. Kan passe til arbeidsutprøving (inkludering), aktiv sykemelding etc. Dialogmøte i april for ledere/mellomledere, HTV og HVO. Film. Det skal lages en 7 –9 minutters film. Filmen skal vises på alle arbeidssteder + eksternt Bilder av ”folk i arbeid”. Frikjøp av jordmor i 20% stilling. Kvartalets leder! Besøk på arbeidsstedene med informasjon.


Laste ned ppt "MANDAL KOMMUNE Er et mer inkluderende arbeidsliv egentlig mulig? v/Prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Mandal kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google