Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spyleplasser Helhetlig løsning til båtbransjen gjennom Axon Miljøfilter, Norsk Gjenvinning og Norboat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spyleplasser Helhetlig løsning til båtbransjen gjennom Axon Miljøfilter, Norsk Gjenvinning og Norboat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spyleplasser Helhetlig løsning til båtbransjen gjennom Axon Miljøfilter, Norsk Gjenvinning og Norboat

2 Norenvi og Norsk Gjenvinning kan tilby norske marinaer en komplett løsning Sammen kan Norenvi og Norsk Gjenvinning tilby et komplett rensekonsept inneholdende: – Veiledning ved etablering av spyleplass og renseanlegg – Salg av nødvendige komponenter for etablering av en sikker spyleplass Fra enkelt filtersystem og til en komplett spyleplass med en høyeffektiv renseløsning – Kontroll/service av renseanlegg – Håndtering av farlig avfall

3 Hvorfor Axon Miljøfilter? Brev fra Klima- og forurensnings direktoratet til båtforeninger og marinaer, datert Miljøprøver fra småbåthavner har vist at bunnstoff og andre miljøgifter forurenser både grunne på land i havnene og sjøbunnen utenfor. De som driver småbåthavner har en plikt til å sørge for at virksomheten ikke skader miljøet Den viktigste kilden til forurensning er spyling av skrog Det kan bli nødvendig å stille krav om opprydding i grunnen på de mest forurensede opplagsplassene på land For å hindre enda mer spredning av miljøgifter og redusere sannsynligheten for at vi må pålegge kostbare oppryddingstiltak, må ny tilførsel av miljøgifter til grunnen stanses Etter forurensningslovens generelle krav har båthavner plikt til å sørge for at kjemikalier og farlig avfall håndteres miljømessig forsvarlig Viktige tiltak som kan redusere forurensningen – Hvis det ikke allerede finnes, starte planleggingen av å etablere fast dekke (asfalt/betong) med oppsamling av partikler der hvor det foregår avspyling av bunnstoff – Spylevann bør ikke gå rett til grunn eller sjø uten at partikler fanges opp

4 Hvorfor Axon Miljøfilter? Lovverk i Norge og den svenske Havs- och vattenmyndighetens veilder for ″Bottentvättning av fritidsbåtar” Bunnstoff inneholder forskjellige giftstoffer som f.eks. TBT, kobber, bly, biocider, m.m. Konsekvens av en ukontrollert håndtering, hvor vannet/avfallet fra spyling av båter ikke fanges opp, er risiko for human helse og risiko for spredning av forurensning til grunn og sedimenter Nedenfor; sitat fra presentasjon utarbeidet av Per Martin Aakerøy, Miljødirektoratet, Lovhjemmel; forurensningsloven § 7 (plikt til å unngå forurensning) ”Spyling av båt under vannlinje med høytrykksspyler skal derfor foregå på fast dekke og med oppsamling av vann/avspylt bunnstoff. Dette ledes til rensing som kan være sedimenterings- kum (for grovere partikler), og deretter alternative filtre. Renset vann ledes tilslutt til sjø ” I 2012 publiserte den svenske Havs- och vattenmyndigheten rapport 2012: 10, ″Bottentvättning av fritidsbåtar” som inneholdt retningslinjer og nye anbefalte grenseverdier for å redusere utslippene av miljøfarlige stoffer ved bunnvask av fritidsbåter. Retningslinjene og veilederen er tenkt som støtte for tilsynsmyndighetenes arbeid ved marinaer/ småbåthavner

5 Hvorfor Axon Miljøfilter? De veiledende grenseverdiene for utslipp av de miljøfarlige stoffene som Tributyltunn (TBT), Irgarol, Diuron, Kobber og Sink, som kan være komponenter i bunnstoffer brukt på fritidsbåter, er basert på omfattende tester som ″Havs- och vattenmyndigheten″ gjennomførte ved eksisterende spyleplater flere steder rundt Sveriges kyst. (Tabell 1) Anbefalte grenseverdier for utslippsnivåer av de miljøfarlige stoffene TBT, Irgarol, Diuron, Kobber og Sink. Stoff Veiledende grenseverdi TBT0,2 µg/l Ingarol0,8 µg/l Diuron1,2 µg/l Kobber0,8 mg/l Kobber (filtrert)0,4 mg/l Sink2,0 mg/l Sink (filtrert)1,0 mg/l For å kunne oppfylle de anbefalte grenseverdiene for TBT, Irgarol, Diuron Kobber og Sink må samtlige båtvaskanlegg ha trinn-2 renseanlegg Grenseverdiene bør oppfylles i løpet av 2015 Axon Miljöteknik AB har i samarbeid med forskere ved Mälardalens Högskola utviklet et enkelt men effektivt rensesystem til bruk ved marine spyleplasser, som oppfyller de nevnte kravene til rensing

6 Prisindikasjoner avsetning avfall, dvs vedlikehold av spyleplasser Indikative priser for håndtering av avfall – Norsk Gjenvinning Industri (priser vil bl.a. også påvirkes av geografi): – 1500 kr/tonn – oljefase fra oljeutskiller – 1600 kr/tonn – slam fra oljeutskiller – 5100 kr/tonn – slam fra slamrenne – kr/tonn – organisk fast avfall – 490 kr/time – arbeid – 980 kr/time – ADR sugebil – Tidsbruk vil variere, men typisk beregnes 2-3 timer – Farlig avfall fra marinaer må analyseres, pga potensiell fare for høy konsentrasjon av tungmetaller – dette må i så fall hensyntas i NGs avsetning – Kontaktperson i Norsk Gjenvinning Industri: &

7 Axon komplett spyleplass og rensesystem for marinaer Axon AMU oppsamlingsflate Axon 3-kammer brønn m. pumpe Axon Marinfilter Axon Kullfilter Utløp fra geomembran Axon BTG Teknisk rom i fiberbetong Utløp fra spylerenne Axon spylerenne i betong Utløp fra filtersystem

8 Axon Miljøfilter og Axon 3-kammer brønn Axon Marinfilter Sedimenteringskammer og torvfilt er Innløp Ø=32mm. Utløp for pumpe alternativt Ø=50mm. b x d x h: 1200mm x 700mm x 1300mm Filterabsorbent 300lit. (10 sekker) Maks gjennomstrømningskapasitet: 3 m 3 /t. Anbefalt arbeidsbelastning: 1 m 3 /t. Axon 3-kammer brønn Sedimentering av grøvre partikler, oppsamling av flytende materiale Axon Marinfilter har kapasitet til å rense vannet fra en stor høytrykksvasker, og absorbenten klarer opp mot 250 – 300 vask før det må erstattes.

9 Axon Marinfilter og Axon kullfilter montert i Axon BTG Marina

10 Skjebergkilens marina

11

12

13 Flipper marin, Täby, Sverige Axon 3-kammer brønner

14 Svinninge marina, Åkersberga, Sverige Axon AMFI 1200 Axon sedimenterings tank Axon kullfilterPumpebrønn

15 Priser komponenter og komplett spyleplass med rensesystem for marinaer EnhetNOK AMFI Marinfilter Axon Kullfilter Axon 3-kammer brønn Axon AMU, geomembran, pr. lm Dreneringsrenne, prefabrikkert betong Axon BTG, teknisk bod i fiberbetong Prisene er eks mva. og ab lager Sala, Sverige

16 Budsjettpris komplett anlegg SpyleplassNOK Axon AMU oppsamlingsflate 10m x 6m Axon 3-kammer brønn Axon Dreneringsrenne (1,8m x 1m i spesialarmert betong) Diverse rørdeler/slanger (110mm standard PP-rør) 2 000Estimat Gravemaskin (10t a 800kr) 8 000Estimat Grunnarbeider (1 mann i 10t a 550kr) 5 500Estimat Bærelag 0/32 (30m³ x 1,65 = 49,5mt x 110kr) 5 500Estimat Sand (12m³ x 1,45 = 17,4mt x 113kr) 2 000Estimat Asfalterig (60m² x 350kr) Estimat Total 1: Spyleplass med filtersystemNOK AMFI Marinfilter Axon Kullfilter Total 2: Total 1 + 2: Spyleplass med filtersystem plassert i Teknisk bodNOK Axon BTG, teknisk bod i fiberarmert betong Total : OBS! Verdiene på det som er benevnt som estimat vil variere i forhold til avstander, lokale priser etc. etc. og skal kun betraktes som en veileder i å gi en antydning om totalkostnaden på et komplett vaske-/renseanlegg. For å få et så korrekt regnestykke som mulig bør de nevnte verdiene byttes ut med faktiske tall som innhentes på hver enkelt lokalitet.

17 Referanser Referanseliste Axon Miljøfilter, Marinaer i Sverige pr. aug Marina Kontakt System/komponenter valgt AMF Marin AMFI 1200 * 3-kam. Brønn Sediment Tank * Container (betong) Geo- membran Spyle renne Gräddö Marina Norrtälje Sten Hollstrand ✓ ✓ ✓ ✓ Flipper Marin Täby Patrik Hök ✓ ✓ ✓ Kopparmora Båtklubb Värmdö Bobo Hammarberg ✓ ✓ Alvarbåtar Norrköping Dick Larsson ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Färjestadens Båtklubb Öland Jan Karlsson ✓ ✓ ✓ Näsbyvikens Båtsällskap Täby Staffan Bjernekull ✓ ✓ Djurö Marin&Svets Värmdö Anders Axelsson ✓ ✓ Djurö Båtvarv AB Värmdö Dan Karlström ✓ ✓ Marindepån Dalarö Björn Sandhag ✓ ✓ ✓ ✓ Marindepån Bergshamra Björn Sandhag ✓ ✓ ✓ ✓ Bullandö Marina AB Värmdö Mats Germundsson ✓ ✓

18 Referanser Referanseliste Axon Miljøfilter, Marinaer i Sverige pr. aug MarinaKontakt System/komponenter valgt AMF Marin AMFI 1200 * 3-kam. Brønn Sediment Tank * Container (betong) Geo- membran Spyle renne Ingarö Varv Nacka Johan Ridderstolpe ✓ Dyvik Marina Åkersberga Göran Gross ✓ ✓ Svinninge Marina AB Åkersberga Eva Enarsson ✓ ✓ Mälaröarnas Båtvarv Ekerö Jim Svensson ✓ ✓ AB Lidingö Varv Lidingö Peder Bruske ✓ ✓ Arkösunds Marina Norrköping Jörgen Jansson ✓ ✓ Eknö Marina Furusund Uno Garper ✓ Kanholmsfjärdens Marina Värmdö Thomas Trouin ✓ Karlsro Marina Norrköping Jörgen Jansson ✓ ✓ Löknäsudds Gård & Marina Värmdö Daniel Gustavsson ✓ ✓✓ Mörbyfjärden Samfällighet Ornö Mikael Rykatkin ✓ ✓ Rosättra Varv Norrköping Daniel Gustavsson ✓ ✓ Sandholmens Marina Tjörn Henry Olsson ✓ ✓

19 Referanser Referanseliste Axon Miljøfilter, Marinaer i Sverige pr. aug MarinaKontakt System/komponenter valgt AMF Marin AMFI 1200 * 3-kam. Brønn Sediment Tank * Container (betong) Geo- membran Spyle renne Storholmsvarvet Värmdö Johan Broberg ✓ ✓ Tufa Marin Ekerö Peppe Lindros ✓ ✓ Mossholmens Marina Tjörn Henry Olsson ✓ ✓ Kalmar hamn Kalmar Henry Olsson ✓ ✓ ✓ *På noen lokaliteter, hvor avløpene fra flere spyleplasser er koblet sammen mot et felles rensesystem, har man grunnet behov for økt gjennomstrømning valgt å benytte seg av standard Axon AMF 1200 filter i kombinasjon med et større kullfilter, plassert etter en separat sedimenteringstank. Referanseliste Axon Miljøfilter, Marinaer i Norge pr. des MarinaKontakt System/komponenter valgt AMF Marin AMFI 1200 * 3-kam. Brønn Sediment Tank * Container (betong) Geo- membran Spyle renne Skjebergkilens Marina Skjeberg Olav Eriksen / ✓✓ Sonskilens Båthavn Son Tor Martin Gundersen / ✓✓✓

20 Kontaktpersoner Kurt Berggrund epost: Tlf.: Tom Taraldsrud (sør & vestlandet) epost: Tlf.: Trond Gammelmo (østlandet) epost: Tlf.: Erik Brauner Epost: Tlf.:


Laste ned ppt "Spyleplasser Helhetlig løsning til båtbransjen gjennom Axon Miljøfilter, Norsk Gjenvinning og Norboat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google