Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Industri - vår miljøpolitikk Parat-konferansen, Quality Airport Hotel Gardermoen 18. november 2008 Fagsjef, toksikolog NAVF Sverre Alhaug Høstmark,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Industri - vår miljøpolitikk Parat-konferansen, Quality Airport Hotel Gardermoen 18. november 2008 Fagsjef, toksikolog NAVF Sverre Alhaug Høstmark,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Industri - vår miljøpolitikk Parat-konferansen, Quality Airport Hotel Gardermoen 18. november 2008 Fagsjef, toksikolog NAVF Sverre Alhaug Høstmark, Norsk Industri

2 2 3 påstander og en etterlysning Norsk Industri et livskraftig skaffedyr Norsk industri er både energi og miljøeffektiv Norsk industri arbeider med ENØK, stadig mer energieffektiv - og nyskapende. Norsk Industripolitikk - når får vi det?

3 3 Norsk Industri Ble opprettet 1. januar 2006 En sammensmelting av PIL og TBL 2000 medlemsbedrifter Mer enn 110 000 ansatte i medlemsbedriftene Den største landsforeningen i NHO Sentral aktør i miljø og energipolitikk Ca 70 årsverk pr desember 2008

4 4 Bransjer i Norsk Industri Metaller (Aluminium, Ferro, Sink, Nikkel, PGM,….) Berg, Sement, Treforedling, Emballasje, Kjemisk, Farmasøytisk, Maling/lakk, Rens/vask Glass/keramisk, Gummi, Plast, Petroleum-nedstrøms, Maskin/metallvare, Støperi, Maritim, Olje og gassteknologi, Elektro, Gjenvinning, Møbel/innredning, Teko, M.a.o. ”all” industri unntatt Næringsmiddel, Grafisk og Offshore.

5 Norsk Industri – et livskraftig skaffedyr

6 6 Industrien er Fastlandsnorges pengemaskin:

7 7 Eksport (Mrd) pro capita.

8 8 Industri – Kjernesysselsetting Sysselsetting Omsetningsverdi Eksport Teknologisk utvikling … Renhold Lager & transport Regnskap & lønn Innkjøp Barne- hage BHT, Bygningsved- likehold Verksted Markedsføring og salg IT/Auto -masjon Prod. -utvikling, konstruksjon Prod.

9 Norsk Industri – energieffektiv, miljøeffektiv og fornyende

10 10 Netto kraftforbruk 1960-2007 Industrien øker produksjonen uten å øke kraftforbruket. Økt kraftforbruk går til servicenæringer og husholdninger

11 11 Stadig mer aluminium per kWh Produksjon/strømforbruk, 1963 = 1,00 Kilde: Norsk Hydro (E. Reitens innlegg på Norsk Industris Industrikonferanse 2007)

12 12 Stadig mindre miljøbelastning Kg CO 2 e/kg Al* Qatalum * Gjennomsnittlige utslipp fra Hydros norske metallverk Kilde: Norsk Hydro (E. Reitens innlegg på Norsk Industris Industrikonferanse 2007)

13 13 Utvikling av aluminiumsteknologier

14 14 Teknologiutvikling i ferrolegeringsindustrien Norsk teknologiutvikling

15 15 Den todelte klimagassavtalen fra høsten 2003 * Treforedling, Sement, Metaller,Gjødsel,…

16 16

17 17

18 18 EU-kommisjonen har nå dokumentert at kvotehandel medfører en sær-Europeisk CO 2 -kostnadsøkning for mange bransjer Cement Aluminium TMP, Newsprt

19 19 Global aluminiumsproduksjon 2006

20 20 PAH-utslipp fra fastlands-Norge utenom transportsektoren

21 21 Norge verdens første land med kvikksølv- rensning i Mn-smelteverk og stålverk Tinfos Øye (nå Eramet) Eramet Sauda Eramet Porsgrunn Rio Doce, Rana Celsa (Mo i Rana)

22 Norsk Industri – Energieffektiviserer direkte og via produkutvikling

23 23 Netto kraftforbruk 1960-2007 Industrien øker produksjonen uten å øke kraftforbruket. Økt kraftforbruk går til servicenæringer og husholdninger

24 24 Ny teknologi gir resultat År 2000: Forbud mot bruk av PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer fra 1.1.2005. Frist for utfasing av hoveddelen av disse armaturene var 31.12. 2007. April 2007 var 4,4 mill kondensatorer skiftet ut, de fleste skiftet hele armaturen. Ny armatur bruker u. halvparten så mye energi. Enkelttiltaket gir samlet varig energikutt på 650-700 mill kWh (650-700 GWh) pr. april 2007. Kilde: Elektroforum

25 25 Elektrifisering av sokkelen Kilde: SSB, Norsk Industri

26 26

27 27 Olje/gasssektor Prosessbedring Fornybar energi Leverandørindustrien

28 28 Teknologiutvikling i ferrolegeringsindustrien Norsk teknologiutvikling

29 Industri/ miljø/ finanspolitikk i en økonomisk urolig periode

30

31 31 Avskrivningssats for maskiner og produksjonsmessig utstyr Kilde: Brev til Finansministeren fra fem store industribedrifter

32 32 Figuren viser en skisse over gassrenseanlegget til Sunndal aluminiumsverk Med unntak av selve aluminiumscelle regner nå skattemyndighetene resten av anlegget for ”bygg”. Norsk Industri mener at alt dette er en del av aluminiumsmaskinen

33 33 Budskapet til Finanskomitéen Bankvesenet og Eksportfinans må fungere! Innstramming i avskrivningsregler for industri gjort av skattemyndighetene uten politisk avklaring må reverseres Nedgang i petroleumsforskning må reverseres Formuesskatten på arbeidende kapital må reduseres Nytt regionalt fond på 6 mrd kr overføres til Fondet for forskning og nyskaping og øremerkes næringsrettet forskning over hele landet

34 34 Norge - landet uten industripolitikk! 4 – FIRE – næringsdepartementer: Fiskeri/fiskeproduksjon Landbruksproduksjon Olje og gass samt el.kraft kraft Handel og Skipsfart* SFT, MD og FIN blir våre diskusjonspartnere. *Egen skipsfartsavdeling, ingen industriavdeling

35 35 Takk for invitasjon og oppmerksomhet! Toksikolog NAVF, fagsjef ytre miljø Sverre Alhaug Høstmark Norsk Industri, Oscars gate 20, 0307 OSLO Mobil: +47 41 20 30 52 Kontor: +47 22 59 01 13 E-post: sverre.hostmark@norskindustri.nosverre.hostmark@norskindustri.no Nettsted: http://www.norskindustri.nohttp://www.norskindustri.no


Laste ned ppt "Norsk Industri - vår miljøpolitikk Parat-konferansen, Quality Airport Hotel Gardermoen 18. november 2008 Fagsjef, toksikolog NAVF Sverre Alhaug Høstmark,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google