Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturmentoring Veiledning i kunstnerskap eller strategi for kulturnæring? Heidi Stavrum, Telemarksforsking Porsgrunn, 01.09.15 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturmentoring Veiledning i kunstnerskap eller strategi for kulturnæring? Heidi Stavrum, Telemarksforsking Porsgrunn, 01.09.15 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturmentoring Veiledning i kunstnerskap eller strategi for kulturnæring? Heidi Stavrum, Telemarksforsking Porsgrunn, 01.09.15 1

2 Bakgrunn En studie av Porsgrunn kommunes forsøksprosjekt med mentoringprogram rettet mot kunstnere og kulturbedrifter: –Haugsevje og Stavrum 2014: Erfaring møter kreativitet (rapport, Telemarksforsking). Fulgt opp av en studie av fire ulike kulturmentoring-tiltak: –Haugsevje, Heian og Stavrum: Kulturmentoring. Offentlige strategier for kompetanseheving og økt verdiskaping i kultur- og opplevelsesnæring (rapport under publisering). Sentral samarbeidspartner: Porsgrunn kommune Finansiering: Oslofjordfondet/Regionalt forskningsfond Metode: intervjuer, dokumentanalyse, deltakende observasjon 2

3 -Flere kunstnere må kunne operere kommersielt. Salg av egne produkter bidrar til selvstendighet og økonomisk frihet for den enkelte kunstner, sa Widvey, og understreket at det er viktig å styrke kompetansen i entreprenørskap, slik at kunstnere kan bli gode til å selge produktene sine. Kilde: «Mer næringsliv i kunsten», http://musikkultur.no/forsiden/mer_nringsliv_i_kunsten_251549.htmlhttp://musikkultur.no/forsiden/mer_nringsliv_i_kunsten_251549.html 3

4 Hva finnes av forskning på kulturnæring i Norge? Eksisterende forskning Kvantitativt: antall bedrifter, økonomisk vekst, andel av BNP, kunstnerøkonomi Normativt: potensial for nasjonal økonomi, regional utvikling og vekst Kvalitativt: Enkelte studier, for eksempel av av hvordan kulturentreprenører forholder seg til økonomi og marked i praksis. Forskningsbehov Konkrete kvalitative studier av hvordan det offentlige arbeider med kulturnæring i praksis i en lokal kontekst Konkrete kvalitative studier av kulturbedrifters og kulturarbeideres erfaringer og strategier for å etablere seg og drive næringsvirksomhet i ulike regioner

5 Framskaffe konkrete beskrivelser av metoder for å utvikle lokal kulturnæring som kan tas i bruk av kommuner, regioner, kunnskapsmiljøer eller andre offentlige aktører, for bedre tilrettelegging for kompetanseheving og økt lønnsomhet i kulturnæringen og for bedre utnyttelse av offentlige ressurser, samt utvikle et konkret grunnlag for videre forskning. Forskningen vår skal..

6 Kulturmentoring, fire case Porsgrunn: 1) Mentor for kulturbedrifter/KulturBiz (Porsgrunnsmodellen) Kristiansand: 2) Trafo.no 3) Cultiva Ekspress Kunst Fredrikstad: 4) Reaktor

7 To caseeksempler KulturBiz (Porsgrunnsmodellen) Målgruppe: kunstnere og kulturbedrifter Formål: øke verdiskaping og styrke overlevelse i markedet Mentor: frivillig, aktiv pensjonist med fartstid fra regionens næringsliv (industri, handel, service) Cultiva Ekspress Kunst (Kristiansand) Målgruppe: (uetablerte) kunstnere, 20-35 år Formål: kunstnerisk utvikling Mentor: etablert kunstner, ideelt sett med erfaring fra samme kunst-/uttrykksform 7

8 To caseksempler, forts. KulturBiz (Porsgrunnsmodellen) Mentors bistand: –Forretningsidé, forretningsplan –Spissing, fokus –Målgrupper, kundegrupper –Markedsføring –Prissetting –Økonomi, regnskap –Nettverksbygging –Åpne dører, formidle kontakt Cultiva Ekspress Kunst (Kristiansand) Mentors bistand: – Kunstnerisk konsulenthjelp, gjerne knyttet til konkrete arbeidsprøver 8

9 To caseeksempler, forts. KulturBiz (Porsgrunnsmodellen) Mentors kompetanse: –Noe annet enn adept har Utenfrablikk Entreprenørskap Cultiva Ekspress Kunst (Kristiansand) Mentors kompetanse: – Mer enn adept har Innenfrablikk Kunstnerskap 9

10 Adeptenes utbytte Å ha en ekstern, uavhengig lytte- og samtalepartner Strukturering av arbeidet, selvdisiplin Nettverk, døråpnere 10

11 Men det er bra å få snakke om tankene sine, altså, det er fint. […] Så det har vært til hjelp å sortere tankene, det har det vært. Så det er den funksjonen som har vært mest nyttig for meg, den samtalefunksjonen. (Adept, Kulturbiz, Porsgrunn) 11

12 -Det viktigste for min del var at jeg ble strukturert. At jeg forplikta meg. Jeg kunne selvsagt bare latt kommentarene ligge. Men jeg følte at jeg forplikta meg til å jobbe med det videre. Det satte i gang et strukturelt arbeid. Når jeg hyrer inn en person for å ta meg på alvor. Jeg vil veldig gjerne leve av å skrive. Har alltid villet det. Men det er jo omtrent umulig. Jeg kommer til å ha dårlig råd hele livet mitt. Men når en person har gitt meg en tilbakemelding på noe, helt konkret hva jeg kan jobbe med, så ville det jo vært for dumt å ikke gjøre det. Så det satte i gang en forpliktelse. Det ble en prosess [...] (Adept, Cultiva Ekspress Kunst) 12

13 Hun [mentor] er veldig flink til å spørre: «Ja, men tjener du penger på det, da?» «Nei, men det er veldig moro! [ler] […] Så når hun peker på de kjedelige tingene jeg må gjøre for å tjene mer penger, så… […] ja, ok, så gjør jeg det da, og så er jeg litt flink. […] Hun har gitt meg akkurat det jeg trenger. (Adept, Kulturbiz, Porsgrunn)

14 Jeg synes det har vært veldig bra å ha en mentor. […] Han har vært støttende mentalt, samtidig som han har hjulpet meg med flere kontakter som jeg tror jeg ville hatt vansker med å skaffe selv, og som har gjort at jeg har fått flere prosjekter. Det har ballet på seg. (Adept, Kulturbiz, Porsgrunn) 14

15 Det er viktig å få vist trynet sitt. Og de kommer til å følge med på oss videre. Og hvis vi lager noe de liker, vil de kunne ha lyst til å jobbe med oss. For nå har vi fått presentert oss. Nettverk er veldig, veldig viktig i musikkbransjen. [...] Det beste for oss var bare egentlig det å [...] få møte de folkene. Og bare høre hva de har å si. Det er en lettere vei inn til de rette folkene. I stedet for bare å gå rundt kaka og sende en random mail. (Adept, Cultiva Ekspress Kunst)

16 Ulike diskurser – like praksiser? 16 Entreprenørskap Næringsutvikling Kunder Kunstnerskap Bransjehjelp Kontakter

17 Forstudiene tyder på at konteksten som ordningen utformes i (kunstfelt, kulturavdeling, næringsliv) har konsekvenser for mål, innhold og form – men at effektene for den enkelte kulturnæringsbedrift handler om mye av det samme: Økt bevissthet om prosjekt/produkt/forretningside, økt struktur og selvdisiplin, bedre markedsføring/formidling, bedre samhandling med relevante aktører, og et større lokalt og/eller bransjemessig nettverk m.m. 17 Foreløpig konklusjon

18 Veien videre… Studere og sammenligne flere tiltak og virkemidler som har som mål å øke verdiskaping og drive kompetanseheving i kulturnæringene: Mentorordninger, samlokalisering av bedrifter, evt andre nettverkstiltak. Bygge videre på forstudiene av Kulturbiz/Porsgrunn, Cultiva Express/Kristiansand, Hydrogenfabrikken/Fredrikstad + trekke inn flere relevante case/eksempler fra andre steder. Lokalt fokus: Samarbeid mellom offentlige aktører og kulturnæringsliv på stedet/i byen/regionen. Fortsatt et kvalitativt metodisk perspektiv: Konkrete case og lokale fortellinger/erfaringer 18

19 Takk for oppmerksomheten! Heidi Stavrum stavrum@tmforsk.no Rapportene om kulturmentoring kan lastes ned gratis fra www.telemarksforsking.no 19


Laste ned ppt "Kulturmentoring Veiledning i kunstnerskap eller strategi for kulturnæring? Heidi Stavrum, Telemarksforsking Porsgrunn, 01.09.15 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google